Календарно-тематичне планування з англійської мови за підручником Т. Пахомова (друга іноземна мова) 5 клас ІІ семестр

Опис документу:
До вашої уваги календарно-тематичне планування з англійської мови за підручником Тетяни Пахомової. КП по другій іноземній мові розроблене за новими методичними рекомендаціями, а також включає в себе змістові лінії. 2 години у тиждень.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

уроку, дата

Сфери (тематика) спілкування

Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція

Speech competence

Мовна компетенція

Language competence

Мовлення

Аудіювання

Читання

Письмо

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров`я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Домашнє завдання

Засоби навчання

Мовленнєві функції

Functions

Приклади функціональ-них показників

Functional exponents

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

34.

Знайомство з містечком Грінвіч. Читання. Вивчення нових ЛО.

Вимовляти вивченні ЛО.

North, east, south, west.

3 p.57

1 p.57

2 p. 56

p.56-57

WB p.40

Наводитиь приклади внеску своєї родини в сталий розвиток.

4 p,.57

35.

Друзі та сім’я в Грінвічі. Дні тижня.

Утворення питальних речень в Present Simple.

Do … ?

Does … ?

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Present

Simple

Tense

6 p.59

3 p.58

7 p.59

2 p.58

1 p.58

WB p.40-42

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни.

4 p.59

6 p.59

WB p.40-42

36.

Утворення питальних речень. Письмо. Повторення вивчених ЛО.

Інтонація в питальних реченнях.

When… ?

Where … ?

What …?

How …?

Утворення питальних речень з використанням питальних слів.

Інтонація в питальних реченнях.

1 p.60

2 p.60

3 p.60

5 p.61

WB p.42-45

4 p.61

WB p.42-45

37.

Особові займенники. Читання.

I can phone you./

You can phone me.

I, you, he, she, it

We, you, they

Особові займ.

Personal pronouns

Вимова особових займ.

2 p.62

p.62

1 p.62

WB p.46

38.

Розвиток навичок аудіювання.

Copies

WB p.40-46

p.64-65

New words

39.

Хороша ідея, Сем. Розвиток навичок читання.

3 p.65

p.64-65

1-2 p.65

WB p.47

WB p.47

1 p.66

уроку, дата

Сфери (тематика) спілкування

Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція

Speech competence

Мовна компетенція

Language competence

Мовлення

Аудіювання

Читання

Письмо

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров`я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Домашнє завдання

Мовленнєві функції

Functions

Приклади функціональ-них показників

Functional exponents

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

40.

Повторення вивченого матеріалу. Письмо.

Повторення лексики.

to be good at…

Get up,

ask for ,

to be good at…

Повторення: Pr. Simple,

утвор. питальних р-нь

1 p.67

2 p.66

2-4 p.67

WB p.66-67

Наводить приклади

WB p.66-67

41.

Контрольна робота.

3 p.66

42.

Покупки. Вивчення нових ЛО. Письмо.

Вміти робити покупки.

You can buy … here.

Sports shop, newsagent, department store, supermarket

Вимова нових ЛО.

5 p.68

2 p.68

6 p.69

p. 68

3-4 p.69

WB p.50-51

Ідентифікує власні права і обов’язки як споживача.

7 p.69

New words

WB p.50-51

43.

Покупки для вечірки. Вивчення нових ЛО. Читання.

Ознайомитися з лексикою уроку.

I want to buy …

A packet of …

A box of …

… hasn`t got…

Вимова нових ЛО.

p.70

3 p.70

4 p.71

1-2 p.70

5 p.71

WB p.52-54

Тлумачить функцію грошей у суспільстві.

6 p.71

WB p.52-54

44.

Запрошення на вечірку. Місяці. Дні тижня. Повторення вивчених ЛО.

Вивчення місяців та днів тижня.

Months, days of the week

Months, days of the week

p.72-73

Вимова нових ЛО.

3 p.72

6 p.73

1-2 p.72

4 p.73

p.72

2,4,5 p.72-73

WB p.55

Порівнює свята і традиції в різних країнах.

7-8 p.73

45.

День народження. Весело проведений час. Повторення вивчених ЛО.

Повторення місяців та днів тижня.

My, your, his, her, our, your, their

Особові та присв. займ.

Personal and possessive pronouns

4 p.74

1 p.74

p.74

3 p.74

WB p.56

Порівнює свята і традиції в різних країнах.

2 p.74

WB p.56

46.

З днем народження, Сем. Читання.

2 p.77

1 p.76-77

3 p.77

WB p.57

Порівнює свята і традиції в різних країнах.

Слова у алфавітному порядку

уроку, дата

Сфери (тематика) спілкування

Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція

Speech competence

Мовна компетенція

Language competence

Мовлення

Аудіювання

Читання

Письмо

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров`я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Домашнє завдання

Засоби навчання

Мовленнєві функції

Functions

Приклади функціональ-них показників

Functional exponents

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

47.

Слова у алфавітному порядку. Повторення вивчених ЛО.

Повторення лексики.

New words

1 p.78

2 p.78

1 p.78

3 p.78

WB p.78

3 p.78

4 p.78

48.

Який подарунок ти хочеш отримати?

Кількісні числівники.

Письмо.

How much /

How many…?

Bottle, packet, bag, box

Кількісні числ.

Much/

many

Інтонація розповідних речень

1-3 p.79

WB p.58-59

Порівнює свята і традиції в різних країнах.

WB p.58-59

49.

Контрольна робота.

50.

Запрошення . Вивчення нових ЛО. Читання.

Обговорення прочитаного

I like …/

I don`t like …

Invitation, fish, river, cold, hot …

p.80-81

4 p.81

2 p.81

p.80

1 p.80

3 p.81

WB p.60

Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища.

5 p.81

WB p.60

51.

Читання. Повторення вивчених ЛО.

Обговорення прочитаного

3 p.83

p.82

1 p.82

2 p.83

WB p.61-62

Наводить приклади участі родини у житті громади.

4-5 p.83

WB p.61-62

52.

Ти жартуєш, Террі? Розвиток діалогічного мовлення.Вивчення нових ЛО.

Обговорення прочитаного

To play, to sit, to draw, to eat…

1 p.84

p.84

2 p.85

2-3 p.85

WB p.63-65

WB p.63-65

53.

Розвиток діалогічного мовлення. Повторення вивчених ЛО.

This is …

These are…

That is…

Those are…

This/that

These/

those

This/that

These/

those

1 p.86

p.86

2 p.86

WB p.66-67

WB p.66-67

54.

Шум вночі. Читання.

Обговорення прочитаного

2 p.89

p.88-89

3 p.89

WB p. 68

WB p.68

уроку, дата

Сфери (тематика) спілкування

Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція

Speech competence

Мовна компетенція

Language competence

Мовлення

Аудіювання

Читання

Письмо

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров`я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Домашнє завдання

Мовленнєві функції

Functions

Приклади функціональ-них показників

Functional exponents

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

55.

Множина іменників. Вивчення нових ЛО.

Утворення речень з множиною іменників.

There are three books on the table.

Man/men

Множина іменників.

Вимова вивчених ЛО.

1 p.90

2-3 p.90

WB p.69

WB p.69

56.

Повторення вивчених ЛО. Розвиток монологічного мовлення.

Мн. Ім..

Much/

Many

Personal and possess.

pronouns

1-3 p.91

1-3 p.91

WB p.70

WB p.70

57.

Контрольна робота

58.

Великі відкриття. Читання.

Відповідати на питання.

1-2 p.92-93

3 p.93

p.92

WB p.71

Визначає власні спортивні уподобання та потреби.

5 p.93

WB p.71

59.

День спорту у школі.

Вивчення нових ЛО.

Обговорення прочитаного

help

are helping

Drink water, run a race, play cricket…

Present Simple

Tense

New words

6 p.95

p.94

2 p.94

1 p.94

3-5 p.95

Висловлює повагу до спортсменів з обмеженими можливостями.

Обговорює вплив на здоров’я аматорського і професійного спорту.

WB p.72-73

60.

Англійське чаювання. Вивчення нових ЛО.

Утворення питальних та розповідних речень

We must …

We needn`t …

2 p.96

p.96

1 p.96

WB p.74

WB p.74

61.

Читання. Повторення вивчених ЛО.

Обговорення прочитаного

2 p.99

1 p.99

WB p.75

Порівнює свята і традиції в різних країнах.

WB p.75

62.

Розвиток діалогічного мовлення. Повторення вивчених ЛО.

Вивчення слів, які мають два значення.

My goal is ten goals.

Simple / Continuous Tenses

3 p.100

1 p.101

2 p.100

2 p.101

WB p.100-101

3 p.101

WB p.100-101

уроку, дата

Сфери (тематика) спілкування

Areas (topics) of communication

Мовленнєва компетенція

Speech competence

Мовна компетенція

Language competence

Мовлення

Аудіювання

Читання

Письмо

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров`я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Домашнє завдання

Засоби навчання

Мовленнєві функції

Functions

Приклади функціональ-них показників

Functional exponents

Лексика

Vocabulary

Граматика Grammar

Фонетика Phonetics

Діало-

гічне

мовлення

Монологічне мовлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

63.

Україна. Артикль.

Письмо.

Обговорення теми Україна

I live in …

A, an, the

Article

Інтонація розповідного речення.

p.103

p.103

WB p.78-81

Повідомлення про основні пам’ятки історії та культури.

WB p.78-81

64.

Повторення вивчених ЛО.

Розвиток монологічного мовлення.

5 p.105

4 p.105

1 p.104

2 p.104

Робить перелік правил поведінки під час екскурсії.

WB p.82-83

65.

Контрольна робота.

66.

Контроль навичок письма.

67.

Контроль навичок аудіювання.

68.

Контроль навичок читання.

69.

Контроль навичок говоріння.

70

Свята у Англії та Україні. Повторення вивчених ЛО.

Читання.

1-2 p.108-109

WB p.82-83

Порівнює свята й традиції в різних країнах.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
6
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!