Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування природознавство 5 клас.

Природознавство

Для кого: 5 Клас

21.06.2020

310

11

0

Опис документу:
Це календарно-тематичне планування розроблено на основі чинної навчальної прогорами. Де враховано відповідно до навчальної програми кількість годин та резерв. Виділено години на навчальні проекти та екскурсію. Внесені години на контрольні роботи та підсумкові заняття.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРИРОДОЗНАВСТВО

5 клас

(усього 70 год, 2 год на тиждень, із них – 6 год резервний час)

уроку

Тема уроку

Дата

Вступ(6)

1.

Науки, що вивчають природу. Значення природничо-наукових знань для людини.

2.

Практичне заняття. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо. Інструктаж з БЖД.

3.

Методи вивчення природи.

4.

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів. Інструктаж з БЖД.

5.

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас».

6.

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас».

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС(15).

7.

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

П.Р.1 Вимірювання маси та розмірів різних тіл. Інструктаж з БЖД.

8.

Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і газів.

9.

Атоми і молекул. Дифузія.

10.

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

11.

Чисті речовини і суміші.

12.

Способи розділення суміше.

13.

Практичні заняття Розділення сумішей фільтруванням. Інструктаж з БЖД.

14.

Узагальнення знань по темі «Вступ. Тіла, речовини та явища навколо нас .

( част.1)»

15.

Явища природи.

16.

Фізичні явища, їх різноманітність.

17.

Фізичні явища, їх різноманітність.

18.

Практичне заняття. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні. Інструктаж з БЖД.

19.

Хімічні явища, їх ознаки. Гниття.

20.

Горіння. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

Узагальнення знань по темі «Тіла, речовини та явища навколо нас.(част.2)»

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ(8+1 рез.)

22.

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

23.

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства. Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло.

Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

24.

Практичне заняття. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба. Інструктаж з БЖД.

25.

Планети.

26.

Сонячна система.

Відмінності між планетами.

27.

Всесвіт та його складові. Людина і Всесвіт. Зоряні системи – галактики.

28.

Навчальний проект « Наш дім- Сонячна система»

29.

Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

30.

Контрольна робота№1 по темі «Всесвіт»

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета (16).

31.

Форма і розміри Землі.

32.

Внутрішня будова Землі.

33.

Рухи Землі.

34.

Пори року. Практичне заняття. Дослідження нагрівання тіл ( різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

35.

Підсумкове заняття.

36

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

37.

Способи зображення Землі.

38.

Практичне заняття. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об'єктів. Інструктаж з БЖД.

40.

Узагальнення знаня по темі «Земля як планета» (част.1).

41.

Ґрунт, його значення і властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

42.

Повітря – суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря.

43.

Вода на Землі. Три стани води. Кругообіг води.

44.

Властивості води. Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.

Практичне заняття. Дослідження розчинності речовин ( цукру, солі, лимонної кислоти, олії). Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти. Інструктаж з БЖД.

45.

Практичне заняття. Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру ( солі) у воді. Інструктаж з БЖД.

46.

Значення води у природі. Використання води людиною.

47.

Узагальнення знань по темі «Земля як планета»(част.2).

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів(15)

48.

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

49.

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини.

50.

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії.

51.

Практичне заняття. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості .Інструктаж з БЖД.

52.

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

53.

Навчальний проект « Вирощування найвищої бобової рослини.»

54.

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

55.

Практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій. Інструктаж з БЖД.

56.

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.

Наземно-повітряне середовище.

57.

Водне середовище життя.

58.

Ґрунтове середовище життя.

59.

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

60.

Угруповання організмів. Екосистеми. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

61.

Екскурсія на поле.

62.

Контрольна робота №2 по темі «Планета Земля як середовище життя організмів»

Тема 3. Людина на планеті Земля(7+1 рез.).

63.

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

64.

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

65.

Практичне заняття. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості. Інструктаж з БЖД.

66.

Навчальний проект « Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей).

67.

Охорона природи. Червона книга України.П.Р.2 Складання Червоної книги своєї місцевості. Інструктаж з БЖД.

68.

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

69.

Узагальнення по темі «Людина на планеті Земля».

70.

Підсумковий урок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.