Календарно-поурочне планування з фізики 9 клас на 2019-2020 навчальний рік (рівень стандарту)

Фізика

Для кого: 9 Клас

16.01.2021

126

0

0

Опис документу:
Календарно-поурочне планування з фізики 9 клас на 2019-2020 навчальний рік (рівень стандарту 105 год, 3 год на тиждень, 4 год — резервний час) Підручник: «Фізика» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування з фізики 9 клас

на 2019-2020 н.р.

(105 год, 3 год на тиждень, 4 год — резервний час)

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

9-А

9-Б

Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА

1

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

2

Магнітні властивості речовини. Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

3

Магнітне поле провідника зі струму. Правило свердлика

4

Розв'язування задач з правела свердлика

5

Магнітні властивості речовини. Гіпотеза Ампера

6

Електромагніти та їх застосування

7

Сила Ампера

8

Розв'язування задач

9

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

10

Розв’язування задач на силу Ампера

11

Розв'язування задач. Самостійна робота №1

12

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади

13

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

14

Розв'язування задач

15

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2.

Спостереження явища електромагнітної індукції

16

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

17

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

18

Захист навчальних проектів

Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

19

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

20

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

21

Розв’язування задач. На закон прямолінійного поширення світла

22

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

23

Розв’язування задач з закону відбивання світла

24

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

25

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3.Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

26

Розв’язування задач на закон заломлення світла

27

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4.

Дослідження заломлення світла

28

Дисперсія світла. Спектральний склад природного світла. Кольори

29

Лінзи. Оптична сила лінзи

30

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

31

Розв’язування задач.

32

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5.

Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

33

Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

34

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

35

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

36

Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

37

Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

38

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

39

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6.

Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

40

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

41

Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

42

Захист навчальних проектів з теми «Світлов і явища»

43

Захист навчальних проектів з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

44

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла.

Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

45

Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

46

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

47

Розв'язування задач з радіоактивності

48

Активність радіоактивної речовини.

49

Застосування радіоактивних ізотопів

50

Розв'язування задач з радіоактивності

51

Розв'язування задач. Самостійна робота №3

52

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

53

Розв'язування задач

54

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

55

Розв'язування задач на ядерні реакції

56

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

57

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

58

Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

59

Захист учнівських проектів

Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

60

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

61

Розв'язування задач

62

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

63

Розв'язування задач

64

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

65

Другий закон Ньютона

66

Третій закон Ньютона

67

Розв'язування задач на закони Ньютона

68

Розв'язування задач. Самостійна робота№4

69

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

70

Розв'язування задач на закон всесвітнього тяжіння та прискориння вільного падіння

71

Рух тіла під дією сили тяжіння

72

Розв'язування задач на рух тіла під дією сили тяжіння

73

Рух тіла під дією кількох сил

74

Розв'язування зада на рух тіла під дією декількох сил

75

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

76

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (1 частина)

77

Захист учнівських проектів

78

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

79

Розв'язування задач з імпульсу та взаємодії тіл, закони збереження

80

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

81

Розв'язування задач

82

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

83

Розв'язування задач на закони збереження енергії

84

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

85

Розв'язування задач з імпульсу в механічних явищах

86

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

87

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

88

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

89

Захист учнівських проектів

ФІЗИКА Й ЕКОЛОГІЯ

90

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.

91

Альтернативні джерела енергії.

92

Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

Всього заплановано: …………

9-А Виконано:…………………….

9-Б Виконано:…………………….

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.