Календарне планування з геометрії для 8 класу на І семестр 2019/2020 н.р.

Геометрія

Для кого: 8 Клас

05.10.2019

607

7

1

Опис документу:
Погодинне календарне планування з геометрії для 8 класу на І семестр 2019/2020 навчального року з методичними рекомендаціями. Матеріал містить корисні посилання на Інтернет-ресурси для вчителів математики.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗМІСТУ І ОСОБЛИВОСТЕЙ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Зміст математичної освіти в основній школі структурується за такими змістовими лініями: числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; геометричні фігури; геометричні величини. Кожна з них розвивається з урахуванням завдань вивчення математики на цьому ступені шкільної освіти, в якому виокремлюються два основні етапи: 5–6 класи і 7–9 класи. Освітні завдання на першому етапі реалізуються у процесі вивчення єдиного курсу математики, на другому — двох курсів: алгебри і геометрії.

У 7–9 класах вивчаються два курси: алгебра і геометрія.

Головна лінія курсу геометрії — геометричні фігури та їх властивості. Основними поняттями курсу є: точка, пряма, площина, належати, лежати між. Перші три поняття – це основні геометричні фігури, а два останніх – основні відношення. Це неозначувані поняття – для них не формулюються означення, але їх зміст розкривається через опис, показ, характеристику. Інші поняття курсу визначаються, а їх властивості встановлюються шляхом доказових міркувань. Учень має усвідомити, що під час доведення теорем можна користуватися означеннями і раніше доведеними теоремами.

Фігури, що вивчаються на площині — точка, пряма, відрізок, промінь, кут, трикутник, чотирикутник, многокутник, коло, круг. Учень повинен формулювати означення планіметричних фігур та їх елементів, зображати їх на малюнку, класифікувати кути, трикутники, чотирикутники, правильні многокутники.

У 7 класі учні ознайомлюються з основами геометричної науки –означеннями, теоремами, основними методами доведення теорем, основними задачами на побудову. Поглиблюються і систематизуються відомості про геометричні величини: довжину і градусну міру кута.

Однією з основних задач, що вивчається в курсі геометрії, є розв’язування трикутників. У 8 класі розглядається задача розв’язування прямокутного трикутника. Для цього вводиться поняття косинуса, синуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника, доводиться теорема Піфагора. Дана тема продовжується в 9 класі — розв’язуються довільні трикутники. Це потребує введення формул для знаходження синуса і косинуса тупого кута та доведення теорем косинусів і синусів.

Поглиблюються і систематизуються відомості про геометричні величини: довжину, градусну міру кута, площу. У 8 класі вводиться одне з найскладніших понять шкільного курсу — поняття площі. Виведення формул для обчислення площ планіметричних фігур (прямокутника, паралелограма, трикутника, ромба, трапеції) спирається на основні властивості площ. Вивчення формул площ фігур дає можливість розв’язувати низку прикладних задач.

У 9 класі розширюються уявлення учнів про аналітичне задання геометричних фігур, зокрема подається рівняння прямої, кола, виводяться формули довжини відрізка, координат середини відрізка, формується поняття про метод координат, який застосовується до доведення теорем та розв’язування задач.

До відомих учням скалярних величин долучаються векторні величини. Розглядаються рівні, протилежні, колінеарні вектори.

ГЕОМЕТРІЯ. 8 КЛАС

МАТЕМАТИКА 5 - 9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Підручник: О.С. Істер «Геометрія 8», Київ, «Генеза», 2016 р.

Календарно - тематичне планування (2 год на тиждень)

на І семестр 2019/2020 н.р.

з\п

Тема навчального заняття

Дата

Примітка

ТЕМА №1 «ЧОТИРИКУТНИКИ» (20 ГОД).

Первинний інструктаж з БЖД, інструкція №1.

ТЕМА 1.1. «ЧОТИРИКУТНИК, ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ» (10 ГОД). Опуклі чотирикутники.

Чотирикутник, його елементи . Сума кутів чотирикутника.

Означення паралелограма. Властивості паралелограма.

Паралелограм, його властивості й ознаки.

Прямокутник, його властивості. Самостійна робота.

Ромб, його властивості.

Квадрат, його властивості.

Чотирикутники, його елементи. Самостійна робота.

Чотирикутники, його елементи. Розв’язування задач.

ЗОШИТ

КР №1. «Чотирикутники, його елементи» (різнорівневі завдання).

Тематична 1

ТЕМА 1.2. «ВПИСАНІ, ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ. СЕРЕДНЯ ЛІНІЯ» (10 ГОД). Аналіз КР. Означення трапеції. Окремі види трапеції.

Вписані та центральні кути.

Описані чотирикутники. Вписані чотирикутники.

Наслідки з теореми про вписаний кут. Самостійна робота.

Теорема Фалеса.

ЗОШИТ

(кан)

Середня лінія трикутника, її властивості.

Середня лінія трапеції, її властивості.

Вписані, описані чотирикутники. Середня лінія. Самостійна робота.

КР №2. «Вписані, описані чотирикутники. Середня лінія» (різнорівневі завдання).

Аналіз КР. Вписані, описані чотирикутники. Середня лінія. Розв’язування задач.

Тематична 2

ТЕМА 2. «ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ» (10 ГОД).

Узагальнена теорема Фалеса.

Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників. Самостійна робота.

Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

ЗОШИТ

Властивість бісектриси трикутника.

Застосування подібності трикутників: Самостійна робота.

Подібність трикутників. Розв’язування задач.

КР №3 «Подібність трикутників» (різнорівневі завдання).

Аналіз КР. Подібність трикутників. Розв’язування задач.

Навчальний проект №1 «Подібність трикутників в архітектурі та побуті».

Узагальнення та систематизація матеріалу.

ЗОШИТ

Тематична 3

*Корисні посилання на допомогу вчителю:

1) ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

https://mon.gov.ua/ua/tag/zagalna-serednya-osvita

2) ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 2-11 КЛАСІВ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

3) НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

4) НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

5) Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році, Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365

https://drive.google.com/open?id=1oU7SJ4aZZG7cCOLKLGPPgZFELE8MNJPr

6) Електронні версії підручників

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.