і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Календарне планування уроків у 4-му класі на ІІ семестр

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

для 4–В класу на 2017/2018 навчальний рік

(для шкіл з російською мовою навчання)

Купянськ 2018

Науково–методична тема школи:

Науково–методична тема ШМО вчителів початкових класів:

Науково–методична тема, над якою працює вчитель:

Зміст

ЗМІСТ

стор.

Розклад канікул …………………………………………

4

Розклад дзвінків …………………………………………

4

Розклад уроків …………………………………………

4

Графік перевірок навчальних досягнень у ІІ семестрі

5

Українська мова …………………………………………

6

Літературне читання (українське) ……………………

8

Русский язык ……………………………………………

10

Литературное чтение ……………………………………

13

Математика ………………………………………………

15

Природознавство ………………………………………

20

Я у світі ……………………………………………………

22

Образотворче мистецтво ………………………………

24

Трудове навчання ………………………………………

26

Основи здоров’я …………………………………………

28

2017–2018 навчальний рік

з 01.09.2017 року по 25.05.2018 року

І семестр 01.09.2017 р. – 29.12.2017 р.

ІІ семестр 15.01.2018 р. – 25.05.2018 р.

РОЗКЛАД КАНІКУЛ

Канікули

Початок

Кінець

осінні

21.10.2017 р.

29.10.2017 р.

зимові

30.12.2017 р.

14.01.2018 р.

весняні

24.03.2018 р.

01.04.2018 р.

ВИХІДНІ ТА НЕНАВЧАЛЬНІ ДНІ

Дата

Дата

08.09.2017 р.

09.04.2018 р.

16.10.2017 р.

01-02.05.2018 р.

08.03.2018 р.

09.05.2018 р.

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

Урок

Час

І

8.10 – 8.50

ІІ

9.10 – 9.50

ІІІ

10.15 – 10.55

ІV

11.15 – 11.55

V

12.20 – 13.00

VІ

13.15 – 13.55

РОЗКЛАД УРОКІВ

з/п

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

1

2

3

4

5

6

ГРАФІК ПЕРЕВІРОК НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

учнів 4–В класу

ІІ семестр

Предмет

Види перевірок

січень

лютий

березень

квітень

травень

Російська

мова

31

МЗУ

28

Диктант

21 Списування

18

МЗУ

04

Диктант

Літературне читання (російське)

02

Аудіювання

07

Уривок

02

Вірш

16

Читання мовчки

04

Вірш

13

Робота з літературним твором

25

Вірш

11 Читання вголос

Українська мова

13

Письмовий переказ

15

МЗУ

24

Диктант

15

ДПА

Літературне читання (українське)

18

Уривок

06

Робота з літературним твором

13

Читання мовчки

15

Вірш

20

Вірш

19

Читання вголос

08

Вірш

17

ДПА

Математика

30

К. р.

20

К. р.

14

К. р.

25

К. р.

16

ДПА

Природо–знавство

21

К. р.

19

К. р.

02

К. р.

Українська мова

Підручник: Коваленко О.М Українська мова: підручник для 4 класу загальноосвітніх навч. закладів з навчанням російською мовою / О.М. Коваленко. – Х. : Видавництво «Ранок», 2015. – 208 с., іл.

ІІ СЕМЕСТР

РІК

34 години

66 годин

(2 години на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Вправи підруч-ника

ІМЕННИК (продовження)

10 годин

33

16.01

Чергування голосних звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду

122-124

34

18.01

Правопис відмінкових закінчень іменників в однині. Родовий відмінок

125-129

35

23.01

Закінчення іменників однини жіночого роду в орудному відмінку

130-140

36

25.01

Правопис іменників жіночого роду

141-144

37

30.01

Відмінювання іменників середнього роду. Подовження вимови м’яких приголосних перед закінченням -ям (знанням, життям)

145-149

38

01.02

Спостереження за відмінюванням іменників – назв маленьких істот та іменника-ім’я. Суфікси -ат-, -ят-, -ен-. С. р.

150-153

39

06.02

Правопис відмінкових закінчень іменників у множ.

154-157

40

08.02

Закінчення -ах в іменниках, ужитих з прийменником по у місцевому відмінку

158-162

41

13.02

Контрольна робота: письмовий переказ

287

42

15.02

Аналіз к. р. Звертання. Форма кличного відмінку у іменників. ТЕМА

163-170

ПРИКМЕТНИК

9 годин

43

20.02

Активізація знань про прикметники. Прикмет-ники у прямому та в переносному значенні

171-175

44

22.02

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Творення прикметників

176-181

45

27.02

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

182-186

46

01.03

Відмінювання прикметників в однині. Відмінкові закінчення прикметників чоловічого і середнього роду у формі давального і місцевого відмінків. С.р.

187-191

47

06.03

Правопис прикметників в називному відмінку од-нини з основою на твердий та м’який приголосний

192-196

48

13.03

Відмінювання прикметників жіночого роду в однині. Вживання знака м’якшення для позна-чення м’якості приголосного перед закінченням

197-206

49

15.03

Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь за темою «Прикметник»

50

20.03

Аналіз к. р. Відмінювання прикметників у множині

207-211

51

22.03

Повторення вивченого з теми «Прикметник».

ТЕМА

212-217

к а н і к у л и

ЗАЙМЕННИК

3 години

52

03.04

Займенник як частина мови. Особові займенники. Займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи

218-222

53

05.04

Спостереження за відмінювання особових займенників за відмінками (за таблицею). Окреме написання займенників і прийменників

223-227

54

10.04

Відмінювання особових займенників 3-ї особи. Ви-користання займенників для уникнення не виправ-даного повторення слів під час побудови текстів

228-235

ДІЄСЛОВО

12 годин

55

12.04

Активізація знань учнів про дієслово. Уживання дієслів у прямому та переносному значенні. С. р.

236-239

56

17.04

Часи дієслів. Змінювання дієслів за часами

240-244

57

19.04

Неозначена форма дієслова. Спостереження за вживанням дієслів у неозначеній формі у прислів’ях і приказках, порадах, інструкціях

245-248

58

24.04

Контрольна робота: диктант. ТЕМА

59

26.04

Дієслова минулого часу. Правопис суфіксів у дієсловах минулого часу

249-253

60

03.05

Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами (спостереження за таблицею)

254-258

61

08.05

Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами (спостереження за таблицею). С. р.

259-265

62

10.05

Особові закінчення дієслів 1-ї, 2-ї, 3-ї особи однини і множини

266-278

63

15.05

Державна підсумкова атестація

64

17.05

Аналіз контрольної роботи

65

22.05

Вимова і правопис дієслівних форм на -шься, -ть, -ться. Спостереження за значенням дієслів на -ся в тексті

279-282

66

24.05

Повторення вивченого за рік. ТЕМА

к а н і к у л и

Літературне читання

(українська мова)

Підручник: Коченгіна М. В., Коваль О. А. Літературне читання. Українська мова: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою. – Х.: Ранок, 2015. – 192 с.

ІІ СЕМЕСТР

РІК

34 години

66 годин

(2 години на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Сторін-ки підруч-ника

ПРО ЖИТТЯ ОДНОЛІТКІВ

8 годин

33

16.01

С. Плачинда. Хлопець з обротькою (історичне оповідання)

97-99

34

18.01

С. Плачинда. Хлопець з обротькою (історичне оповідання)*** УРИВОК

100-102

35

23.01

В. Сухомлинський. Важко бути людиною.

Доброго вам здоров’я, дідусю (оповідання)

103-106

36

25.01

О. Буцень. Пустощі (оповідання)

106-108

37

30.01

О. Буцень. Пустощі (оповідання)

109-113

38

01.02

В. Чухліб. Бджола з дідової пасіки (оповідання)

113-115

39

06.02

Контрольна робота: робота з літературним твором (письмово)

40

08.02

Аналіз к. р. Підсумковий урок за темою «Про життя однолітків». ТЕМА

116

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ ТА ПОВІСТІ-КАЗКИ СУЧАСНИХ АВТОРІВ

11 годин

41

13.02

Л. Воронина. Слон на ім’я Ґудзик (оповідання)

117-120

42

15.02

Л. Воронина. Слон на ім’я Ґудзик (оповідання)

121-123

43

20.02

С. Дерманський. Казки дракона Омелька. Вступна казочка про Омелька

124-126

44

22.02

С. Дерманський. Казки дракона Омелька. Вступна казочка про Омелька

127-130

45

27.02

В. Нестайко. Країна Сонячнх Зайчиків (уривок із повісті-казки)

131-135

46

01.03

В. Нестайко. Країна Сонячнх Зайчиків (уривок із повісті-казки)

136-140

47

06.03

М. Палієнко. Тарас Шевченко – наш великий поет.

В. Барагура. Дід і малий Тарас

141-143

48

13.03

Контрольна робота: навичка читання мовчки (письмово)

49

15.03

Аналіз к. р.

Т. Шевченко. І досі сниться…*** Діти. ВІРШ

143-144

50

20.03

Богдан-Ігор Антонич. Весна – неначе карусель.

А. Мястківський. Вечір дихає весною.

Д. Павличко. Весна***. Т. Коломієць Квітень.

А. Костецький. Квіткові сни.*** (на вибір)

С. Жупанин. Початок медоносу. ВІРШ

145-149

51

22.03

Урок позакласного читання. Сторінками дитячих журналів. ТЕМА

150-151

к а н і к у л и

НАУКОВО-ХУДОЖНІ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

8 годин

52

03.04

П. Утевська. Ліс-трудівник

152-156

53

05.04

Як мурашки наїлися цукру. За М. Йогансеном

156-160

54

10.04

В. Іваненко. Батько-колючка та його гніздечко

160-165

55

12.04

О. Буцень. Неприємна пригода

165-170

56

17.04

І. Прокопенко. Про берізчиних друзів та ворогів

170-173

57

19.04

Контрольна робота: навичка читання вголос (усно)

58

24.04

Урок позакласного читання. Науково-художні твори

59

26.04

Аналіз к. р. Узагальнюючий урок за темою.

ТЕМА

173-174

ВІРШІ ПРО БАТЬКІВЩИНУ

7 годин

60

03.05

І. Січовик. Рідний край.

М. Людкевич. Під небом України.

Д. Павличко. Де найкраще місце на землі?

М. Сингаївський. Я все люблю…

Л. Костенко. Усе моє, все зветься Україна

175-177

61

08.05

Г. Черінь. Рідна хата.***

В. Сосюра. Любіть Україну. ВІРШ

178-179

62

10.05

Н. Вернигора. На сопілці літо грало.

Л. Компанієць. Із сонечком разом.

Д. Павличко. Дядько Дощ

179-182

63

15.05

Урок позакласного читання. Вірші про Батьківщину

64

17.05

Державна підсумкова атестація

65

22.05

Аналіз контрольної роботи

66

24.05

Узагальнюючий урок за рік. ТЕМА

к а н і к у л и

Примітка:

*** – вірш/уривок

напамять.

Русский язык

Учебник: Сильнова Э.С. Русский язык: учебник для 4-го класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. / Э.С. Сильнова, Н.Г. Каневская, В.Ф. Олейник. – Киев: Генеза, 2016. – 176 с.

ІІ СЕМЕСТР

ГОД

52 часа

98 часов

(3 часа в неделю)

п/п

Кор-рек-ция №

Дата

Коррек-ция

даты

Тема урока

Упраж-нения учебника

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (продолжение)

9 часов

47

15.01

Правописание падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода

174-178

48

17.01

Правописание падежных окончаний имен прилагательных женского рода

179-181

49

19.01

Сравнение окончаний имен прилагательных мужского и женского рода

182-186

50

22.01

Произношение и написание падежных окончаний имен прилагательных (практически). Грамматический разбор имени прилагательного

187-190

51

24.01

Произношение и написание падежных окончаний имен прилагательных (практически). С. р.

191-195

52

26.01

Урок развития речи. Составление текста-описания «Весенний ручеек»

33-36

53

29.01

Изменение имен прилагательных по падежам во множественном числе

196-200

54

31.01

Тестовая контрольная работа по проверке языковых знаний и умений по теме «Имя прилагательное"

55

02.02

Анализ к. р. Обобщение знаний по теме.

ТЕМА

201-204

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

5 часов

56

05.02

Имя числительное как часть речи. Порядковые и количественные числительные

205-209

57

07.02

Изменение количественных числительных по падежам. Падежные формы числительных сорок, девяносто, сто

210-215

58

09.02

Урок развития речи. Составление продолжения диалога «Друзья»

37-39

59

12.02

Изменение порядковых числительных по падежам. Сравнение со склонением имен прилагательных

216-219

60

14.02

Изменение количественных и порядковых числительных по падежам.

220-222

МЕСТОИМЕНИЕ

6 часов

61

16.02

Общее понятие о местоимении как части речи

223-227

62

19.02

Личные и указательные местоимения. Три лица личных местоимений. Изменение местоимений по падежам и числам, в единственном числе – по родам

228-232

63

21.02

Склонение местоимений 3-го лица. Склонение указательных местоимений. С. р.

233-236

64

23.02

Урок развития речи. Составление загадок

40-44

65

26.02

Роль местоимений в речи

237-243

66

28.02

Контрольная работа: диктант.

ТЕМА

ГЛАГОЛ

18 часов

67

02.03

Анализ к. р. Повторение изученного о глаголе. Глагол как часть речи. Роль глагола в речи

244-247

68

05.03

Время и число глаголов. Значение глаголов (прямое или переносное)

248-252

69

07.03

Правописание не с глаголами

253-257

70

12.03

Изменение глаголов по временам

258-261

71

14.03

Неопределенная форма глагола

262-266

72

16.03

Изменение глаголов прошедшего времени по родам. С. р.

267-271

73

17.03

Урок развития речи. Изложение «Песня о мире» по коллективно составленному плану

45-47

74

19.03

Правописание глаголов прошедшего времени перед суффиксом -л-

272-275

75

21.03

Контрольная работа: списывание

76

23.03

Анализ к. р. Урок развития речи. Сочинение сказки

48-52

к а н и к у л ы

77

02.04

Изменение глаголов настоящего и будущего времени

276-280

78

04.04

Правописание личных окончаний глаголов настоящего и будущего времени

281-285

79

06.04

Глаголы в форме 1-го лица настоящего и будущего времени

286-290

80

11.04

Глаголы в форме 2-го и 3-го лица настоящего и будущего времени. С. р.

291-295

81

13.04

Урок развития речи. Выборочное изложение «Что страшнее – гром или молния?»

53-54

82

16.04

Глаголы, оканчивающиеся на -ся, -сь

296-300

83

18.04

Тестовая контрольная работа по проверке языковых знаний и умений по теме «Глагол"

84

20.04

Анализ к. р. Произношение и написание -тся и -ться в глаголах. Грамматический разбор глагола.

ТЕМА

301-305

НАРЕЧИЕ

6 часов

85

23.04

Наречие как часть речи. Разнообразие лексического значения наречий

306-310

86

25.04

Наречия места, времени, образа действия. Наречия, близкие и противоположные по значению

311-315

87

27.04

Урок развития речи. Составление описаний уголков природы

55-57

88

02.05

Наблюдения над ролью наречий в тексте. Правописание отдельных, наиболее употребительных наречий. С. р.

316-317

89

04.05

Контрольная работа: диктант

90

05.05

Анализ контрольной работы

ПОВТОРЕНИЕ

8 часов

91

07.05

Повторение изученного об имени существительном

318

92

11.05

Урок развития речи. Описание внешности человека

58-61

93

14.05

Повторение изученного об имени прилагательном

319-321

94

16.05

Повторение изученного об имени числительном

95

18.05

Повторение изученного о местоимении

96

21.05

Повторение изученного о наречии

97

23.05

Повторение изученного о глаголе

98

25.05

Обобщающий урок за год. ТЕМА

к а н и к у л ы

Примечание:

* Тетрадь: Скороходова Н.А. Русский язык. 4 класс: тетрадь по развитию речи / Н.А. Скороходова. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2016. – 64 с. – (Серия «Щебетун»)

Литературное чтение

Учебник: Джежелей О.В. Литературное чтение. Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке: учебн. Для 4 класса / О.В. Джежелей, А.А. Емец. – Х. : Издательство «Ранок», 2015. – 192 с., ил.

ІІ СЕМЕСТР

ГОД

35 часов

67 часов

(2 часа в неделю)

п/п

Кор-рек-ция №

Дата

Коррек-ция

даты

Тема урока

Страни-цы учебника

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА

22 часа

33

17.01

С. Маршак. Пожелания друзьям.

В. Лебедев-Кумач. Веселый ветер

88-92

34

19.01

М. Пришвин. Золотой луг

93-95

35

24.01

В. Бианки. Бешеный бельчонок

96-99

36

26.01

Урок внеклассного чтения. Зима

63-68

37

31.01

В. Бианки. Бешеный бельчонок

100-104

38

02.02

Контрольная работа № 5: аудирование (письм.)

Э. Мошковская. Здравствуй, Лес!

М. Бородицкая. Дождик выглянул из тучки…

Р. Сеф. Дорога

105-106

39

07.02

Анализ к. р. Е. Пермяк. Мама и мы.*** УРИВОК

107-110

40

09.02

Урок внеклассного чтения. Читаем о маме

117-121

41

14.02

Е. Пермяк. Мама и мы

111-114

42

16.02

Е. Пермяк. Мама и мы. ТЕМА

115-118

43

21.02

А. Алексин. Где квартира Егорова?

119-123

44

23.02

Урок внеклассного чтения. Школьная жизнь

54-63

45

28.02

А. Алексин. Где квартира Егорова?

124-127

46

02.03

А. Барто. Я расту.

С. Маршак. Лодыри. (на выбор)

С. Михалков. Веселый турист. *** ВІРШ

128-134

47

07.03

Р. Погодин. Клад

135-140

48

14.03

Е. Григорьева. Темнота.

Г. Глушнев. Еще на черных ветках

141-143

49

16.03

Контрольная работа № 6: чтение молча (письм.)

50

17.03

Урок внеклассного чтения. Рассказы о животных

69-75

51

21.03

Анализ к. р. Ю. Яковлев. Урс и Кэт

144-150

52

23.03

Урок внеклассного чтения. Весна-красна.

104-116

к а н и к у л ы

53

04.04

В. Берестов. Кто чему научится.*** Гениальность.

М. Бородицкая. Последний день учения.

В. Лунин. В поход. ВІРШ

151-154

54

06.04

Обобщение по теме «Детская литература ХХ века». ТЕМА

155

СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

13 часов

55

11.04

Л. Яхнин. Микула Селянинович

156-162

56

13.04

Контрольная работа № 7: работа с литературным произведением (письменно)

57

18.04

Урок внеклассного чтения. Астрид Линдгрен. Кто она, Пеппи?

81-91

58

20.04

Анализ к. р. А. Шлыгин. Земля в полете.

М. Дружинина. Песенка обо всем.

162-166

59

25.04

А. Усачев. Мои географические открытия.***

ВІРШ

167-168

60

27.04

Урок внеклассного чтения. Евгений Велтистов. Приключения Электроника. ТЕМА

92-104

61

02.05

М. Лукашина. Собака, рожденная для счастья.

В. Григорьева. Мечта

169-172

62

04.05

К. Булычев. Авгиева лаборатория

173-177

63

11.05

Контрольная работа № 8: чтение вслух (устно)

64

16.05

Анализ к. р. К. Булычев. Авгиева лаборатория

178-181

65

18.05

Урок внеклассного чтения. О словарях

47-54

66

23.05

В. Рождественский. Над книгой

182-186

67

25.05

Обобщающий урок за год. ТЕМА

к а н и к у л ы

Примечание:

*** – стихотворение

наизусть.

Математика

Підручник: Богданович М.В. Математика: учебник для 4 класса общеобразовательных учебных заведений: пер. с укр. / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. – К.: Генеза, 2015. – 176 с. : ил.

ІІ СЕМЕСТР

РІК

69 годин

131 година

(4 години на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Завдання підруч-ника

МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

23 години

63

15.01

Дія множення та її закони. Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове

531-549

64

16.01

Множення чисел, які містять нуль у середині запису (5 608 • 4, 56 008 • 4)

550-557

65

17.01

Множення круглих чисел на одноцифрове (6 700 • 7)

558-566

66

19.01

Числові вирази з багатоцифровими числами, що містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок

567-575

ПЛОЩА ФІГУРИ

7 годин

67

22.01

Поняття про площу фігури. Порівняння фігур за площею способом «на око». Одиниця площі – см2. Формула площі прямокутника

576-592

68

23.01

Обчислення площі і периметра прямокутників. Задачі на спільну роботу. Знаходження значень виразів на сумісні дії

593-601

69

24.01

Одиниці вимірювання площі – мм2, см2, дм2, м2, км2, ар (сотка), га. Задачі, які включають одиниці площі.

602-608

70

26.01

Задачі на знаходження площі прямокутної ділянки. С. р.

609-616

71

29.01

Знаходження довжини однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною. Ділення іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини та маси на іменоване число

617-624

72

30.01

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

73

31.01

Аналіз к. р. Вимірювання площі палеткою. Порівняння предметів за площею різними способами. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Вирази на сумісні дії з дужками.

ТЕМА

625-633

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

12 годин

74

02.02

Дія ділення. Властивості частки. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на рух і на обчислення площі

634-654

75

05.02

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

655-662

76

06.02

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

663-671

77

07.02

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове у випадку, коли частка містить у середині нуль. Перевірка ділення множенням. Куб

672-680

78

09.02

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове у випадку, коли частка містить у середині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

681-687

79

12.02

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове

688-696

80

13.02

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

697-705

81

14.02

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. С. р.

706-714

82

16.02

Вирази на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

715-731

83

19.02

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух

732-740

84

20.02

Контрольна робота

85

21.02

Аналіз к. р. Ділення багатоцифрових чисел на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу. ТЕМА

741-750

ДРОБИ

17 годин

86

23.02

Поняття «дріб». Читання і запис дробів. Чисельник і знаменник дробу

751-769

87

26.02

Знаходження дробу від числа

770-776

88

27.02

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів

777-787

89

28.02

Знаходження числа за величиною його дробу. Розв’язування задач

788-796

90

02.03

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток

797-805

МНОЖЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА

6 годин

91

05.03

Множення на круглі числа. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000

806-822

92

06.03

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа

823-830

93

07.03

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові числа

831-838

94

12.03

Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення. С. р.

839-848

95

13.03

Повторення вивченого. Задачі на пропорційне ділення. Розвязування рівнянь і нерівностей

849-857

96

14.03

Контрольна робота

ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА

6 годин

97

16.03

Аналіз к. р. Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число

858-866

98

17.03

Ділення з остачею. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

867-875

99

19.03

Письмове ділення трицифрових чисел на кругле з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння. Вирази на порядок виконання дій

876-892

100

20.03

Ділення виду 45 780 : 60 і 299 600 : 700. Задачі на рух

893-901

101

21.03

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння. С. р.

902-909

102

23.03

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розвязування задач. ТЕМА

910-920

к а н і к у л и

МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

20 годин

МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

7 годин

103

02.04

Усне та письмове множення двоцифрового числа на двоцифрове

921-927

104

03.04

Письмове множення трицифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач

928-934

105

04.04

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Розв’язування задач

935-941

106

06.04

Множення іменованих чисел на двоцифрове. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями

942-949

107

10.04

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями

950-958

108

11.04

Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії. С. р.

959-967

109

13.04

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Задачі на рух і знаходження площі

968-976

ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

13 годин

110

16.04

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове націло та з остачею. Ознайомлення із задачами на знаходження середнього арифметичного

977-995

111

17.04

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння

996-1003

112

18.04

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Задачі на знаходження середнього арифметичного

1004-1015

113

20.04

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Задачі на знаходження середнього арифметичного

1016-1027

114

23.04

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове у випадку, коли частка містить нулі. С. р.

1028-1035

115

24.04

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове у випадку, коли частка містить нуль одиниць

1036-1042

116

25.04

Контрольна робота

117

27.04

Аналіз к. р. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове з остачею. Розвязування задач.

ТЕМА

1043-1050

118

02.05

Ділення іменованих чисел на двоцифрове іменоване число. Задачі на знаходження середнього арифметичного, та дробу від числа

1051-1058

119

04.05

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння

1059-1066

120

05.05

Ділення іменованих чисел на двоцифрове. Сумісні дії з багатоцифровими числами

1067-1075

121

07.05

Сумісні дії з багатоцифровими іменованими числами. Розвязування задач та рівнянь

1076-1084

122

08.05

Ділення та множення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Розв’язування задач

1085-1100

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

9 годин

123

11.05

Множення та ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове

124

14.05

Множення та ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. С. р.

125

15.05

Розв’язування задач вивчених видів

126

16.05

Державна підсумкова атестація

127

18.05

Аналіз контрольної роботи

128

21.05

Розв’язування задач на зведення до одиниці

1101-1105

129

22.05

Розв’язування задач на знаходження середнього арифметичного та числа за його дробом

1106-1110

130

23.05

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування задач на рух

1111-1114

131

25.05

Узагальнюючий урок за рік. ТЕМА

к а н і к у л и

Природознавство

Підручник: Грущинская И.В. Природоведение: учебник для 4 класса / И.В. Грущинская. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 192 с.

*Зошит: Грущинская И.В. Тетрадь друга природы: учебн. пособ. для 4 кл. / И.В. Грущинская. – К.: Издательский дом «Освіта», 2017. – 64 с. : илл.

ІІ СЕМЕСТР

РІК

34 години

63 години

(2 години на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Сторін-ки підруч-ника

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ (продовження)

12 годин

30

15.01

Північна Америка

102-105

*25

31

17.01

Північна Америка, її рослинний та тваринний світ

106-108

*26

32

22.01

Південна Америка

109-111

*26-27

33

24.01

Південна Америка, її рослинний та тваринний світ

112-115

*27-28

34

29.01

Навчальний проект. Такі різні Америки

35

31.01

Австралія

116-118

*28

36

05.02

Австралія, її рослинний та тваринний світ

119-121

*29

37

07.02

Навчальний проект. Цікавий світ Австралії

38

12.02

Антарктида

122-124

*29-30

39

14.02

Навчальний проект. Подорож Антарктидою. С. р.

40

19.02

Круглий стіл. Подорож материками і океанами

*31-33

**16-31

41

21.02

Тематична контрольна робота № 4: «Природа материків і океанів». ТЕМА

ПРИРОДА УКРАЇНИ

22 години

42

26.02

Аналіз к. р. Україна на карті світу. Карта України. Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в рідному краї

128-129

*34

43

28.02

Корисні копалини України

130-131

*35-36

44

05.03

Водойми України, їхнє використання і значення. Природні та штучні водойми (річки, озера, ставки, водосховища, болота, моря, джерела). С. р.

132-133

*36

45

07.03

Рівнинні та гірські річки.

134-137

*36-38

46

12.03

Чорне й Азовське моря

138-140

*38-39

47

14.03

Використання і охорона природних багатств водойм

141-143

*39-40

48

19.03

Тематична контрольна робота № 5: «Природа України».

49

21.03

Аналіз к. р. Ґрунти України, охорона ґрунтів .

ТЕМА

144-146

*40-41

к а н і к у л и

50

02.04

Природні зони України

147-148

*41-42

51

04.04

Мішані ліси

149-151

*42-43

52

11.04

Господарська діяльність людини у зоні мішаних лісів

152-154

*43-44

53

16.04

Лісостеп

155-157

*44-45

54

18.04

Господарська діяльність людини у зоні лісостепу

158-159

*45-46

55

23.04

Степ. С. р.

160-162

*46-47

56

25.04

Господарська діяльність людини у зоні степу

163-164

*47

57

02.05

Тематична контрольна робота № 6: «Природні зони України». ТЕМА

58

05.05

Аналіз к. р. Гори. Карпатські і Кримські гори

165-168

*48

59

07.05

Екскурсія. Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним та тваринним світом, ґрунтами рідного краю

60

14.05

Практична робота. Позначення на контурній карті столиці і міст України

61

16.05

Практична робота. Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні та водойм України. С. р.

62

21.05

Круглий стіл. Мандрівка Україною

**32-43

63

23.05

Узагальнюючий урок за рік. ТЕМА

**50-52

к а н і к у л и

Примітка:

**Зошит: Грущинская И.В. Тетрадь для тематического оценивания учебных достижений по природоведению. 4 класс: учебн. пособие для общеобразоват. учебн. завед. / И.В. Грущинская. – К.: Издательский дом «Освита», 2016. – 56 с.

Я у світі

Підручник: Талгина О.В. Я в мире: учебник для 4 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / О.В. Талгина, Г.Ж. Иванова. – Харьков : Издательство «Ранок», 2015. – 144 с. : ил.

ІІ СЕМЕСТР

РІК

17 годин

32 години

(1 година на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Сторін-ки підруч-ника

Я – УКРАЇНЕЦЬ

9 годин

16

17.01

Україна – незалежна, демократична, правова держава. Права громадянина України

64-68

17

24.01

Конституція України (ст. 10, 20, 67). Обов’язки громадянина України

69-71

18

31.01

Національні та державні символи України

72-75

19

07.02

Практична робота. Створення фотоколажу. Свята нашої держави

20

14.02

Значення дотримання правил співжиття в суспільстві

76-80

21

21.02

Турбота про пам’ятки природи, історії та культури України

81-89

22

28.02

Приклади правопорушень серед дітей та юридична відповідальність за їх скоєння

90-92

23

07.03

Моделювання різних соціальних ролей (учень – вчитель – директор школи – продавець – екскурсовод – водій – поліцейський)

93-99

24

14.03

Навчальний проект (груповий). Визначні місця мого краю

Я – ЄВРОПЕЄЦЬ

8 годин

25

21.03

Земля як спільний дім для всіх людей

100-102

к а н і к у л и

26

04.04

Толерантне ставлення до різноманітності культур, звичаїв народів

103-106

27

11.04

Різноманітність країн світу. Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу

107-110

28

18.04

Європейський Союз – співтовариство народів Європи. Символіка Європейського Союзу

113-116

29

25.04

Навчальний проект (груповий). Подорож країнами світу

117-120

30

02.05

Навчальний проект (груповий). Українці, яких знає світ

132-134

31

16.05

Волонтерство як добровільна суспільна корисна діяльність

32

23.05

Узагальнюючий урок за рік

к а н і к у л и

Образотворче мистецтво

Альбом: Калиниченко Е. В. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству: учебное пособие для 4 кл. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 72 с..

ІІ СЕМЕСТР

РІК

17 годин

33 години

(1 година на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Матеріали

Сторі-нки альбо-ма

ОБРАЗИ ПРИРОДИ, ТВАРИН, ЛЮДЕЙ У МИСТЕЦТВІ

9 годин

17

18.01

Зображення явищ природи, глибини простору у пейзажі. Вибір формату. Композиція. На невідомій планеті

гуаш

32-33

18

25.01

Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайомлення з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше. Кліше. Караван в пустелі

картон

ножиці

клей

гуаш

34-35

19

01.02

Ілюзорне зближення паралельних горизонтальних ліній, що йдуть у глибину. Плановість відкритого простору. Композиція. Подорож на Північ

акварель або гуаш

36-37

20

08.02

Виражальні засоби під час створення образів фантастичних істот за мотивами творів народних художників. Композиція. Казкова тварина

кольорові олівці фломастери акварель

38-39

21

15.02

Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва. Трансформація форми. Об’ємний образ. Птаха щастя

кольоровий папір картон декоративні матеріали ножиці клей

40-41

22

22.02

Колір як засіб вираження настрою у пейзажі. Залежність колірної гами від кольору неба. Композиція. Свято весни

акварель або гуаш

42-43

23

01.03

Образ тварин у творах художників-анімалістів. Поняття «пропорції», «динаміка», «статика». Композиція. Мудрий кіт

графічні матеріали

44-45

24

15.03

Портрет як художній образ. Засоби створення виразного портрету казкового образу. Портрет Котигорошка

графічні матеріали

46-47

25

22.03

Зображення людини у статичному та динамічному станах. Композиція. На святі

гуаш

48-49

к а н і к у л и

ОБРАЗ РІДНОГО КРАЮ У МИСТЕЦТВІ

8 годин

26

05.04

Краса природи рідного краю та відтворення її на площині. Пейзаж. Мій рідний край

акварель або гуаш

50-51

27

12.04

Особливості архітектури рідного краю. Збереження пам’яток архітектури. Композиція. Пам’ятник архітектури рідного краю

графічні матеріали

52-53

28

19.04

Зв’язок архітектури з природним середовищем. Ландшафтна архітектура. Композиційний центр у пейзажі. Композиція. Паркова алея

гуаш

54-55

29

26.04

Робота художника-дизайнера. Ознайомлення з поняттям малих архітектурних форм (фонтани, ліхтарі, альтанки). Композиція. Веселий фонтан

графічні матеріали

56-57

30

03.05

Різноманітність форм металевих виробів. Поняття про ковальське та ливарське мистецтво. Ажурні витинанки. Композиція. Металеве мереживо

папір чорного кольору ножиці клей

58-59

31

10.05

Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю. Композиція. Птах

фломастери маркери

60-61

32

17.05

Поняття про оформлення вітрин як один з різновидів прикладного мистецтва. Прийоми групування предметів різних за розміром та кольором. Ескіз вітрини магазину

графічні матеріали

62-63

33

24.05

Узагальнюючий урок за рік

графічні матеріали

64-65

к а н і к у л и

Трудове навчання

ІІ СЕМЕСТР

РІК

18 годин

35 годи

(1 година на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Матеріали

РОБОТА З СУЧАСНИМИ ШТУЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

3 години

18

19.01

Властивості штучних матеріалів. Інструменти та пристосування для виготовлення виробів з сучасних штучних матеріалів. Послідовність виготовлення виробів з пластика.

пластикова пляшка

19

26.01

Виготовлення вироба з синтетичної вати. Маленькі та пухнасті

ватні палички, диски

20

02.02

Виготовлення вироба з поролону. Зимова пригода

поролон

ПЛЕТІННЯ

3 години

21

09.02

Способи плетіння. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння. Плетіння косички

стрічки

22

16.02

Плетіння нитками. Ваза

товсті нитки

23

23.02

Плетіння шнурами. Прикрашаємо метеликів

шнури

кольоровий картон

ПАПЄ-МАШЕ

2 години

24

02.03

Ознайомлення з технікою пап’є-маше. Матеріали, інструмента та пристосування для виготовлення декоративної тарілки. Послідовність виготовлення виробу

газета

білий папір

клей ПВА

серветки

тарілка

25

16.03

Оздоблення виробу з пап’э-маше

гуаш

ОБЬЄМНА АПЛІКАЦІЯ З ТКАНИНИ ТА ГУДЗИКІВ

3 години

26

17.03

Послідовність виготовлення об’ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків, леліток та бісеру. Виготовлення об’ємної картини

тканина

кольоровий картон

бісер

лелітки

27

23.03

Виготовлення об’ємної листівки. Квіткова галявинка

кольоровий картон

тканина

к а н і к у л и

28

06.04

Виготовлення найпростішої м’якої іграшки. Пасхальне яйце

картон

нитки

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ

3 години

29

13.04

Загальні відомості про дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Оформлення фотовиставки

кольоровий картон

фотокартки

клей

30

20.04

Оздоблення виробів. Виготовлення фото рамки та її оздоблення

кольоровий картон

клей

31

27.04

Оформлення та оздоблення виробів раніше засвоєними техніками. Прикрашаємо клас

кольоровий папір

ножиці

клей

САМООБСЛУГОВУВАННЯ

2 години

32

04.05

Оздоблення одягу та взуття. Макети-шаблони моделей одягу та взуття з картону. Оздоблення макетів моделей одягу

кольоровий картон

кольоровий папір

ножиці

клей

33

11.05

Оздоблення макетів моделей взуття раніше засвоєними техніками

кольоровий картон

кольоровий папір

ножиці

клей

ЕКСКУРСІЇ

1 година

34

18.05

Екскурсія на виробництво. Ознайомлення з різними видами людської діяльності та професіями, з загальними правилами безпеки життя, обладнанням, організацією праці, готовими виробами

35

25.05

Узагальнюючий урок за рік

к а н і к у л и

Основи здоров’я

Підручник: Бойченко Т.Е. Основы здоровья: учебник для 4 кл. общеобразоват. учебн. заведений с обучением на рус. яз. / Т.Е. Бойченко, Н.С. Коваль. – Харьков: Изд-во «Ранок», 2015. – 160 с.: ил., фот.

ІІ СЕМЕСТР

РІК

17 годин

31 година

(1 година на тиждень)

з/п

Кор-рек-ція №

Дата

Кор-рек-ція дати

Тема уроку

Сторін-ки підруч-ника

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВЬЯ (продовження)

годин

15

15.01

Інфекційні хвороби, що набули соціального значення. Медустанови свого населеного пункту. Практична робота. Моделювання ситуації звернення за телефоном довіри

82-86

*50-52

16

22.01

Охорона здоров’я дітей

87-90

17

29.01

Гуманне ставлення до людей з особливими потребами. Практична робота. Моделювання ситуації людям з особливими потребами

91-95

18

05.02

Наодинці вдома. Дії дитини за умови опосередкованої небезпеки: пожежа в іншій квартирі, іншому будинку. Правила користування телевізором, комп’ютером, мобільним телефоном

95-99

*80-88

19

12.02

Безпека школяра. Правила поведінки під час масових шкільних заходів. Одяг і взуття, які можуть становити небезпеку у натовпі

99-104

*89-93

20

19.02

Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи

104-108

*130-135

21

26.02

Безпека руху пішоходів. Сигнали регулювання дорожнього руху

109-113

*98-101, *115-121

22

05.03

Види перехресть. Рух майданами. Правила дорожнього руху на перехресті, майдані, в місцях ремонту дороги

113-119

*100-106

23

12.03

Дорожньо-транспорні пригоди. Правила дорожнього руху під час ДТП. Причини ДТП

119-124

*122-125

24

19.03

Групи дорожніх знаків (6.1-6.4, 6.8-6.15, 7.1.4)

124-129

*109-115

к а н і к у л и

ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я

годин

25

02.04

Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість

130-135

26

16.04

Бажання, можливість, обов’язки. Воля і здоров’я людини

136-139

27

23.04

Повага і самоповага. Вибір і досягнення мети. Практична робота. Виконання проекту «Моя мета»

140-144

28

05.05

Звички і здоров’я. формування звичок. Практична робота. Виконання проекту з формування корисної звички

145-148

29

07.05

Розвиток творчих здібностей

149-152

30

14.05

Заохочення однолітків до здорового способу життя. Практична робота. Виконання проекту «Здоров'я всьому голова

153-158

31

21.05

Узагальнюючий урок за рік

к а н і к у л и

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Календане планування уроків у 4-му класі на ІІ семестр для шкіл з російською мовою навчання
 • Додано
  27.02.2018
 • Розділ
  Різне
 • Клас
  4 Клас
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  1661
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  59
 • Номер матеріала
  HV712013
 • Вподобань
  0
Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь