Календарне плануваня, 3 клас

Опис документу:
Дане календарне планування розроблене до підручника "Музичне мистецтво" Л. Арістової, 3 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Орієнтовне календарно-тематичне планування

Музичне мистецтво, 3 клас

(за навчально-методичним комплексом (підручник та зошит) Л. С. Аристової, В. В. Сергієнко)

35 годин (1 година на тиждень)

І СЕМЕСТР

Тема уроку

Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва

Виконання творів музичного мистецтва

Елементи

інтеграції

Основні

поняття

Дата

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ МУЗИКИ: ПІСЕННІСТЬ, ТАНЦЮВАЛЬНІСТЬ, МАРШОВІСТЬ (8 год)

1

Нова зустріч у країні музики

Р Щедрін “Ніч”, “Золоті рибки”; “Цар Горох” з балету “Горбоконик”

Засмутилось кошеня” (сл. П. Воронька, муз.

І. Кириліної)

Фр. м/ф “Коник- горбоконик”

Пісенність, тан-

цювальність,

маршовість

2

Таємниці пісен­ної музики

М. Дремлюга “Лірична пісня”

Поспівка “Ми — третьо­класники” (сл. і муз.

Д. Кабалевського). По­вторення: “Засмутилось кошеня” (сл. П. Во­ронька, муз. І. Кириліної)

К. Візерслун “Зо­лоті стовпи”

Музичні інстру­менти: форте­піано, піаніно, рояль

3

Таємниці пісенної музики (продовження)

П. Чайковський “Баркарола”

Шпачок прощається” (сл. М. Івенсен, муз.

Т Попатенко)

Д. Левін “Барка­рола”;

С. Шишко “Осінь”

Баркарола

4

Таємниці

танцювальної

музики

Ж. Колодуб “Гуцульський та­нець”; невідомий автор І пол. ХІХ ст. “Симфонія” (козачок)

Повторення: “Шпа­чок прощається” (сл. М. Івенсен, муз. Т По­патенко)

Ноти

5

Таємниці тан­цювальної му­зики (продов­ження)

М. Глінка “Арагонська хота”

Ой на горі жита много” (укр. нар. пісня в обр.

Г Верьовки)

Т. Стрежбецька “Арагонська хота”

Хота; музичні інструменти: гітара, каста­ньєта

6

Таємниці мар­шової музики

Ф. Шуберт “Військовий марш”; Л. ван Бетховен “Симфонія № 5” (ІІІ частина)

Будем козаками” (сл. і муз. А. Загрудного)

Нотоносець

7

Зустріч музич­них жанрів

Ж. Бізе “Кармен” (увертюра до опери)

Повторення: “Будем козаками” (сл. і муз. А.Загрудного)

Увертюра; музичні інстру­менти: кобза, бандура

8

Зустріч му­зичних жанрів (продовження)

Ф. Шопен “Прелюдія № 7”, “Прелюдія № 20”

Е. Гріг “Ранок” із сюїти “Пер Гюнт”

Т. Кіттельсен, ілюстрації до п’єси Г. Ібсена “Пер Гюнт”

Нота“до”

ІНТОНАЦІЯ (6 год)

9

Знайомство з феєю Інтона­цією

Базіка” (сл. А. Барто, муз. С. Прокоф’єва )

Співучий колобок”, (сл. В. Кленця, муз. В. Поповича)

Скоромовка; нота“ре”

10

Жартівливі та сумні інто­нації

В. Косенко “Дощик”, “Гумо­реска”, “Колискова”

Повторення “Співучий колобок” (сл. В. Кленця, муз. В. Поповича)

Г. Роузленд “Ко­лискова”

Інтонація; нота “мі”

11

Ритмічні інто­нації

М. Римський-Корсаков “Три дива” “Тема Білки”, “Тема тридцяти трьох богатирів”, “Тема Царівни Лебідь” з опери “Казка про царя Салтана”;

М. Глінка “Марш Чорномора” з опери “Руслан і Людмила”

Щеня і кошеня” (сл.

В. Вікторова, муз. Т По­патенко)

Ілюстрації до “Казки про царя Салтана”; м/ф “Казка про царя Салтана”; фр. х/ф “Руслан і Людмила”

Музична тема; музичні інстру­менти: флейта, флейта-пік- коло; нота “фа”

12

Виражально- зображальні музичні інто­нації

В. Кирейко “Награвання Лу­каша” з опери “Лісова пісня”;

М. Лисенко календарно-обря­дові пісні з опери “Зима і Весна”

Колядка “Добрий вечір тобі, пане господарю”

О. Симонова “Весна”

Виражальні інтонації, зобра­жальні інтонації; нота “соль”

13

Інтонація та імпровізація

Ж. Массне “Елегія”

Щедрівка “Павочка ходить”

Музичні інструменти: віолончель; нота “ля”

14

Інтонація та імпровізація в піснях-іграх

Гра в зайчика”, обр. М. Леон- товича

Коза” (укр. нар. пісня- гра)

Нота “сі”

15

Перевір себе

Музичні твори на вибір учителя та учнів

16

Урок-концерт

ІІ СЕМЕСТР

Тема уроку

Сприйняття та інтерпретація творів музичного мистецтва

Виконання творів музичного мистецтва

Елементи

інтеграції

Основні поняття

Дата

РОЗВИТОК МУЗИКИ (8 год)

17

Інтонаційно-

мелодичний

розвиток

музики

Т. Альбіноні “Адажіо”, ін­струментальне виконання, вокальне (Лара Фабіан або Сара Брайтман)

Чому ведмідь узимку спить” (сл. О. Ковален­кова, муз. Л.Кніппера)

Скрипковий ключ

18

Ладовий роз­виток музики

Ф. Шуберт “Вальс”, “Але- грето”

Гра в слова” (сл. і муз.

І. Арсєєва). Повторення: “Чому ведмідь узимку спить” (сл. О. Ковален­кова, муз. Л. Кніппера)

О. Песчана “Лука”, “Літо”

Ладовий розви­ток

19

Динамічний і темповий роз­виток музики

Й. Брамс “Угорський та­нець”

Грицю, Грицю, до ро­боти” (укр. нар. пісня в обр. Я.Степового)

Тривалість нот

20

Варіаційний розвиток му­зики

М. Завадський “Шумка”

Рушничок” (сл. Є. Лев­ченко, муз. А. Олейни- кової)

Варіаційний роз­виток; тривалість нот

21

Розвиток музики різних жанрів

Ф. Шопен “Вальс”, “По­лонез”

Повторення: “Рушничок” (сл. Є. Левченко, муз.

А. Олейникової)

Л. Афремов “Вальс”; Ф. Кам- мерер“Полонез”

Вальс, полонез

22

Симфоніч­ний розвиток музики

П. Чайковський “Симфонія № 4” (фінал); В. Сокальсь- кий “Симфонія соль мінор” (І частина)

Подарунок мамі” (сл. Д. Чередниченка, муз. М.Катричка)

І. Левітан “Бере­зовий гай”

Симфонія; сим­фонічний розви­ток; паузи

23

Народна пісня у творчості композиторів

М. Лисенко “А вже весна”, хор з опери “Зима і Весна”

Повторення “Подарунок мамі” (сл. Д. Чередни­ченка, муз. М. Катричка)

І. Гончар “Вес­нянка”

Веснянки; такт

24

Багатогран­ність розвитку музики

С. Прокоф’єв “Тема Пет­рика”, “Тема Качки”, “Тема Пташки” з симфонічної казки “Петрик і Вовк”

Пісня-гра “Сива шапка” (сл. Л. Кроткевич, муз. В. Верховинця)

Фр. м/ф “Петрик і Вовк”

Музичний розмір

БУДОВА (ФОРМИ) МУЗИКИ (7 год)

25

Одночастинна форма музики

Ф. Шопен “Мазурка № 5”

Пісня пастушка” (франц. нар. пісня)

Музична форма; одночастинна форма; музичні інструменти: со­пілка

26

Двочастинна форма музики

Е. Гріг “Пісня Сольвейг” з музичної п’єси “Пер Гюнт”

Повторення: “Пісня пастушка” (франц. нар. пісня)

Й. Бехсе “Соль­вейг чекає”

Рондо

27

Тричастинна форма музики

Е. Гріг “Танець Анітри”

Соловеєчку, сватку, сватку” (укр. нар. пісня)

Тричастинна

форма.

Знаки альтерації. Піцикато

28

Тричастинна форма музики (продовження)

М. Лисенко “Експромт ля мінор”

Писанка” (сл. В. Кленця та Н. Андрусич, муз.

М.Катричка)

Експромт

29

Форма рондо в музиці

В. А. Моцарт “Турецьке рондо”; Б. Фільц “Весняне рондо”

Класне рондо” (поспівки на музику Д. Кабалевсь- кого)

Рондо; епізод

30

Варіаційна форма в музиці

М. Різоль “Ой на горі жито” (варіації на тему укр. нар. пісні)

Ой на горі жито” (укр. нар. пісня в обр. К. Сте- ценка)

Варіації; музичні інструменти: баян, акордеон; реприза

31

Кульмінація в музичному творі

І. Дунаєвський “Діти ка­пітана Гранта” (увертюра до фільму)

Заквітчали зорі обрій” (сл. А. Житкевича, муз. Л. Стельмащук)

П. Луганський, ілюстрації до ро­ману Ж. Верна “Діти капітана Гранта”

Кульмінація

32

Перевір себе

Музичні твори на вибір учителя та учнів

33

Урок-концерт

34­

35

Резерв

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
6
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!