Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарне планування 3 клас

Українська мова

Для кого: 3 Клас

21.07.2021

246

13

0

Опис документу:
Кадендарне планування з української мови 3 клас . Підручкини Вашуленко та Дубовик,пронумеровані та розписані всі види робіт,що необхідна для роботи протягом року в 3 класі. Теми можете змінювати під ваш клас.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків української мови та читання за підручником «Українська мова та читання. Автори: Вашуленко М. С., Васильківська Н. А., Дубовик С. Г., Вашуленко О. В. (2020)» для 3 класу за програмою НУШ (2020-2021 н.р.) (І семестр – 4 години на тиждень, II семестр – 4 години на тиждень)


Дата

Зміст уроку

Очікувані результати

Корекція

Інтернет підтримка

Примітка

І семестр


Повторення за другий клас. Розвиток уявлень про текст. Основні ознаки тексту.

Визначає в тексті зачин, основну частину і кінцівку;

розпізнає текс-розповідь, опис, міркування, есе;

розрізняє за характерними ознаками художні, науково-популярні та ділові тексти;

визначає тему і мету тексту;

добирає заголовок відповідно до теми тексту; складає плану тексту;

дотримується абзаців у оформленні текстів на письмі;

використовує для зв’язку речень у тексті займенники, прислівники, близькі за значенням слова.https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПовторення за другий клас. Закріплення поняття про типи текстів


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Робота з деформованими реченнями та текстом


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПовторення за другий клас. Побудова тексту-розповіді.https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПовторення за другий клас. Побудова тексту-есе.https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПовторення за другий клас. Побудова тексту-міркування


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOСпостереження за ознаками текстів різних стилів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOСкладання текстів-описів. Зіставлення художніх і науково-популярних описів


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Про що говорить заголовок. Складання плану тексту


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУявлення про абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПоділ тексту на абзаци за поданим планом.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOРобота з медіатекстами.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOРезервний урок.

Закріплення поняття про типи текстівhttps://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOРезервний урок.

Медіатекст.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxO


Речення


Повторення й узагальнення знань про основні ознаки речення.

-Має уявлення про мовні звуки;

-Розрізняє голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння

-Правильно вимовляє тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні звуки

-Відтворює ланцюжок звуків у почутому слові (без явищ асиміляції)

-Пояснює зміну значення слова в результаті заміни одного зі звуків

-Має уявлення про букви, розрізняє звуки і букви;

-Позначає мовні звуки буквами на письмі

-Правильно записує слова, вимова й написання яких збігаються;

-Правильно позначає на письмі м’якість приголосних звуків;

-Має уявлення про склад, вимовляє слова по складах;

-Переносить слова з рядка в рядок складами;

-Не відриває при переносі від слова склад, позначений однією буквою;

-Правильно переносить слова зі збігом приголосних, з літерами ь, й, буквосполученнями дж, дз, йо, ьо, апострофом;

-Поділяє на склади слова під час переносу їх частин в інший рядок

-Має уявлення про наголос, визначає на слух склад, який вимовляється з більшою силою голосу;

-Розрізнює наголошений і ненаголошені склади в слові;

-Правильно наголошує загальновживані слова;

пояснює залежність значення слова від зміни наголосу в ньому (в окремих випадках).


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВиди речень за метою висловлювання та інтонацією.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOІнтонування речень. Практичне уявлення про логічний наголос у реченні.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Засоби зв'язку речень у тексті. Складання тексту-розповіді за малюнком і кінцівкою


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУявлення про звертання.

Списування.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOРозділові знаки при звертаннях. Розігрування діалогів


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЧлени речення. Поняття про підмет, присудок і другорядні члени речення.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗв’язок між членами речення.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗв’язок між словами в реченні.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Складання розповіді про своє місто.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУзагальнювальний урок із розділу «Речення».


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок контролю навчальних досягнень.https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВикористання слів із прямим і переносним значенням.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOМовна тема.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУявлення про багатозначні слова. Спостереження за реченнями і текстами з багатозначними словами.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВикористання слів із прямим і переносним значенням.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOДоречне вживання слів у мовленні


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxO

https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOСпостереження за роллю синонімів у реченні і тексті.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення У світі казок. Складання казки за опорними словами


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOСлова, протилежні за значенням (антоніми).


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВикористання навчальних словників синонімів, антонімів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxO
Резервний урок.Члени речення.


Резервний урок Зв’язок між членами речення.

Будова словаЗакінчення слова, його роль у реченні

Учень ∕учениця

-Має уявлення про мовні звуки;

-Розрізняє голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння

-Правильно вимовляє тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні звуки

-Відтворює ланцюжок звуків у почутому слові (без явищ асиміляції)

-Пояснює зміну значення слова в результаті заміни одного зі звуків

-Має уявлення про букви, розрізняє звуки і букви;

-Позначає мовні звуки буквами на письмі

-Правильно записує слова, вимова й написання яких збігаються;

-Правильно позначає на письмі м’якість приголосних звуків;

-Має уявлення про склад, вимовляє слова по складах;

-Переносить слова з рядка в рядок складами;

-Не відриває при переносі від слова склад, позначений однією буквою;

-Правильно переносить слова зі збігом приголосних, з літерами ь, й, буквосполученнями дж, дз, йо, ьо, апострофом;

-Поділяє на склади слова під час переносу їх частин в інший рядок

-Має уявлення про наголос, визначає на слух склад, який вимовляється з більшою силою голосу;

-Розрізнює наголошений і ненаголошені склади в слові;

-Правильно наголошує загальновживані слова;

пояснює залежність значення слова від зміни наголосу в ньому (в окремих випадках).


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПоняття про нульове закінчення.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOОснова слова. Частини основи


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOСпільнокореневі слова. Корінь слова.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВправи на розрізнення спільнокореневих слів, різних форм того самого слова


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. «Засоби зв’язку слів у реченні. У світі тварин».


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOНаголос. Наголошування слів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗагальне поняття про орфограму.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], які перевіряються наголосом.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗакріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних для їх позначення на письмі


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗакріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних для їх позначення на письмі


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗастосування алфавіту.

Диктант.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВимова і написання слів зі звуками [ґ], [дж], [дз], [дз´]. Робота з орфоепічним словником.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Робота з деформованим текстом. Звірі та птахи взимку.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗасвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів і складів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПрефікс як значуща частина слова. Словотворчі вправляння за допомогою префіксів


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПравопис слів із префіксами роз-, без-.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВимова і правопис слів із префіксами з-, с-, зі-.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Типи текстів. Визначення типу тексту. Цікавинки про тварин.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВимова і правопис слів з апострофом.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПравило вживання апострофа після префіксів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxO


ІІ семестр


Закріплення правила вживання апострофа після префіксів. Перенос слів з апострофом.https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOОзнайомлення із суфіксом як значущою частиною слова.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗакріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOСловотворчі вправи та моделювання будови слів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВимова і правопис слів з подовженими приголосними звуками (збіг однакових приголосних на межі кореня і суфікса).


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПослідовність розбору слова за будовою. Усний і письмовий розбори слів за будовою.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Складання загадок. Загадки про тварин


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOМовна тема.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOРезервний урок.Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль.

Резервний урок.Словотворчі вправи та моделювання будови слів.
Частини мовиІменник

Поняття про іменник як частину мови.

-Розрізняє слова, що називають предмети, ознаки, дії, числа, ставить до них питання

-добирає самостійно 4-6 слів, які відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? скільки?

-розподіляє слова на групи за значенням та питаннями (за частинами мови)

-розпізнає речення за його основними ознаками;

-пояснює роль різних видів речень для досягнення мети спілкування;

-правильно відтворює інтонацію розповідних, питальних і спонукальних, окличних та неокличних речень

-використовує відповідні розділові знаки в кінці речень під час письма;

-знаходить у художніх текстах виражальні засоби мови, пояснює їх роль;

складає і записує невеликий текст (3-4 речення) за ілюстрацією, серією малюнків, про події з власного життя;

-використовує займенники, прислівники, контекстні синоніми (без уживання термінів) для зв’язку речень у тексті та уникнення повторів

-перевіряє і вдосконалює власні тексти, усуваючи лексичні повтори.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOІменники - назви істот та неістот.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВласні й загальні іменники.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВелика буква у власних іменниках.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOІменники, утворені від прикметників і дієслів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOДиктант.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOРід іменників: чоловічий, жіночий, середній.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВизначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗмінювання іменників за числами.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOСпостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або тільки у множини.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПрийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Опис іграшки Улюблені іграшки.https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВправляння у розборі іменника як частини мови.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗакріплення й узагальнення знань про іменник як частину мови.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок контролю навчальних досягнень учнів із теми «Іменник».


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxO


Прикметник


Поняття про прикметник як частину.

-Обмінюється елементарними письмовими повідомленнями (записка, лист, вітальна листівка та ін.);

-Відновлює деформований текст з 3-4 речень;

-Створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему;

-Має уявлення про номінативну функцію слова;

-Співвідносить слово і зображення відповідного предмета, дії, ознаки, числа

-Розрізняє близькі й протилежні за значенням слова;

-Розпізнає слова, які мають кілька значень;

доповнює тематичні групи слів;

-Встановлює відповідність між родовою і видовими назвами.https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗв’язок прикметників з іменниками.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗмінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. . Без труда нема плода. Опис працьовитих рук.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУзгодження прикметника з іменником у різних формах.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗмінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВизначення роду і числа прикметників за іменниками.

Списування.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOРозпізнавання граматичної форми прикметника за родовим закінченням, поставленим питанням, займенником, з яким він зв’язаний.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOСпостереження за роллю прикметників у мовленні.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВправляння у розборі прикметника як частини мови.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. У світі казок. Складання казки за опорними словами.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗакріплення й узагальнення знань про прикметник як частину мови.

Урок контролю навчальних досягнень учнів із теми «Прикметник».
ЧислівникАналіз контрольної роботи. Загальне поняття про числівник.

-використовує займенники, прислівники, контекстні синоніми (без уживання термінів) для зв’язку речень у тексті та уникнення повторів

-перевіряє і вдосконалює власні тексти, усуваючи лексичні повтори;

-усно переказує текст з опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення);

-створює власне висловлення за ілюстраціями;

-розповідає про свої спостереження, враження, події з власного життя;

-впевнено висловлює свої думки.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВимова і правопис найуживаніших числівників.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПравильне прочитання числових виразів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗакріплення знань про числівник.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Складання тексту-міркування. Світ не без добрих людей.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок контролю навчальних досягнень із теми «Числівник»
ДієсловоЗагальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

Списування.

Розпізнає текст за основними ознаками;

розрізняє текст-розповідь і текст-опис та пояснює їх призначення;

-добирає заголовок до тексту

-визначає в тексті зачин, основну частину, кінцівку

-знаходить у художніх текстах виражальні засоби мови, пояснює їх роль;

-складає і записує невеликий текст (3-4 речення) за ілюстрацією, серією малюнків, про події з власного життя;

-обмінюється елементарними письмовими повідомленнями (записка, лист, вітальна листівка та ін.);

-обирає для написання повідомлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір тощо);

-відновлює деформований текст з 3-4 речень;

-створює і записує коротке зв’язне висловлення на добре відому та цікаву тему;


-перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний власний текст;

-виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя);

-удосконалює текст із часто повторюваними словами шляхом заміни їх синонімами та займенниками (без уживання термінів);https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВправи на встановлення зв’язку дієслів з іменниками в реченні.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOСпостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOДієслова-синоніми. Дієслова-антоніми.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУживання дієслів у прямому і переносному значеннях.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗакріплення знань і вмінь, пов’язаних із лексикологічними значеннями дієслів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЧас дієслів.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗмінювання дієслів за часами.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOЗакріплення знань про часові форми дієслова.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOНаписання не з дієсловами.

Диктант.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок розвитку мовлення. Складання тексту-міркування. Світ не без добрих людей.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOВправляння у розборі дієслова як частини мови.


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУзагальнювальний урок із теми «Дієслово


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOУрок контролю навчальних досягнень із теми «Дієслово».


https://www.youtube.co

m/watch?v=0UCrZnB_Da

E&list=PLEl4R

5pcLDQW

2wYI0qDI9T9yGKi

AFhkxOПисьмовий переказ

Резервний урок. Вправляння у розборі дієслова як частини мови.
Повторення вивченого за рік


Повторення матеріалу з розділів «Текст» і «Речення».

-Упізнає в реченні службові слова;

-пише їх окремо від інших слів

пов’язує між собою слова за допомогою службових слів;

-пояснює роль різних видів речень для досягнення мети спілкування;

-правильно відтворює інтонацію розповідних, питальних і спонукальних, окличних та неокличних речень.


Повторення матеріалу з розділу «Слово. Значення слова»

Повторення матеріалу з розділу «Будова слова»

Мовна тема з розділу «Частини мови». Підготовка до контролю навчальний досягнень за рік.

Урок розвитку мовлення. Творчі види роботи над текстами. Добір заголовка. Поширення речень. Редагування тексту.

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

Узагальнюваний урок за рік.

Резервний урок. Визначаю частини тексту. Навчальне аудіювання.

Діалог.

Резервний урок. Доповнення тексту словами з довідки.

Резервний урок. Складання тексту за поданим заголовком і світлиною .

Резервний урок. Написання тексту.

Резервний урок. Визначаю частини тексту. Навчальне аудіювання.

Резервний урок. Інтерв’ю за поданими запитаннями.

Резервний урок. Доповнення тексту словами з довідки.

Резервний урок. Складання тексту за поданим заголовком і світлиною .

Резервний урок. Написання тексту.
Перевірено Голова МО ________І.А. Маркова

Погоджено Заступник директора з навчально-виховної роботи______ Т.М. Коновалова

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.