Історія педагогіки. Вища освіта у незалежній Україні

Опис документу:
Стаття створена для викладачів педагогічних технікумів і коледжів для ознайомлення студентів з історією становлення системи вищої освіти в Україні, з першими вищими навчальними закладами і їх діяльністю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вища освіта у незалежній Україні

У умовах СРСР уся система освіти була централізованою. Це стосувалося дошкільного виховання, середньої і вищої школи, аспірантури, підготовки і захисту дисертацій, присвоєння учених звань і наукових ступенів. Про використання світового досвіду у розвитку системи освіти не було і мови. Це стало можливим тільки після проголошення України як незалежної держави.

Точкою відліку у формуванні нової для нашої держави ступеневої системи освіти і систем наукових ступенів і звань (бакалавр, магістр, доктор) став Закон України «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1991 року і оприлюднений 26 червня 1991 року.

У сучасній Україні система вищої освіти безперервно розвивається, і для неї характерне постійне відновлення і саморозвиток.

Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається із Законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.

Стаття 53 Конституції України проголошує: «Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства».

Закон України «Про вищу освіту» встановлює: «Вища освіта – це рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті і завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації».

Державна політика у галузі вищої освіти ґрунтується на принципах:

● доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України;

● незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;

● інтеграції системи вищої освіти України у світову систему вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій української вищої школи;

наступності процесу здобуття вищої освіти;

● державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

● гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців.

До структури вищої освіти в Україні входять освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні:

1) освітні рівні:

неповна вища освіта;

базова вища освіта;

повна вища освіта;

2) освітньо-кваліфікаційні рівні:

молодший спеціаліст;

бакалавр;

спеціаліст, магістр.

У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Законом України «Про вищу освіту» встановлено види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

● диплом молодшого спеціаліста;

● диплом бакалавра;

● диплом спеціаліста;

● диплом магістра.

Зразки документів про вищу освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Початковий рівень вищої освіти в Україні, як і в багатьох інших країнах, можна здобути у спеціалізованому коледжі. Повну вищу освіту людина здобуває тільки після успішного закінчення вищого навчального закладу. За законом «Про освіту», до вищих навчальних закладів в Україні зараховують інститут, академію і університет.

З метою підвищення якості освітньої діяльності вишів запроваджено регулярне їх ліцензування і акредитацію. Найкращі з навчальних закладів отримують статус національних.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.