Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Навчаємось за новим правописом: особливості розвитку мовної компетентності учнів і учениць
»
Взяти участь Всі події

ІПР за новими вимогами з 1 січня 2022 року! ЗРАЗОК. ДЛЯ ЗДО (для закладів дошкільної освіти)

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (3-4 роки), Дошкільнята (4-5 років), Дошкільнята (5-6 років)

17.01.2022

21324

2655

5

Опис документу:

Надаю зразок оформлення та укладання ІПР (для ЗДО) за новими вимогами, які вступили в силу з 1 січня 2022 року. Для заповнення пункту 2 ІПР, ми використовуємо інформацію з КО ІРЦ, спостереження асистента вихователя та/чи вихователя. ІПР складається на 1 навчальний рік. Адміністрація закладу та команда ППС визначають продовжуваність ( З 01.09. 2022 по 31.08.2022 - з оздоровчо-літнім періодом, якщо КРЗ будуть проводитись і в цей час, або ж як і в ЗЗСО з 01.09 по 30.05. ) .

НАГОЛОШУЮ, ЩО ЦЕ ЗРАЗОК/ ПРИКЛАД. До опрацювання!!!

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання з 04.01.2022 по 30.05.2022

2. Загальні відомості про дитину:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності): _______________

дата народження:___ __________

повне найменування закладу дошкільної освіти, в якому здобуває освіту:

дата зарахування до закладу: 01.12.2021

група: молодша змішана група «_________»

прізвище, власне ім’я, по батькові батьків (за наявності) (інших законних представників):

Мати:

Батько:

контактні номери телефонів батьків (інших законних представників):

Мати: +380….


________________________________________________________________________________

3. Індивідуальні особливості розвитку дитини:

Наявний рівень знань, вмінь і навичок дитини (компетенції)

Опис освітніх труднощів дитини

Потреби


Вміє:

 • самостійно приймати їжу;

 • працювати за зразком;

 • рахувати в межах 5;


Недосконало володіє:

 • навичками самообслуговування;

 • роздягання та складання речей;

 • навичками складання предметного зображення (з частковою допомогою дорослого);

Знає:

 • «більше-менше» та може сортувати предмети за розміром.Складає предметне зображення за зразком чи з підказками.

інтелектуальні труднощі:

 • має труднощі в концентрації уваги. Дитина часто відволікається, довго розглядає картинки.

 • мислення конкретне, але не стійке .

 • низька здатність узагальнювати та абстрагувати.

 • пам'ять та уява не відповідають віковій нормі.

 • сприймання та увага мимовільні та не стійкі, швидко відволікається на будь які сторонні звуки чи зміни.


функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі:

 • мовлення та комунікація – відсутні, використовує невербальні форми комунікації, рідше короткі слова.

 • не розрізняє сенсорні еталони кольору, розміру та геометричних форм ,

 • зв’язне мовлення відсутнє.

 • артикуляційний апарат, мовленнєва, дрібна та загальна моторика розвинені не достатньо.

 • не здатний до конструктивного діалогу, мовлення та окремі слова замінює мімікою та жестами.

 • не відразу розуміє звернене мовлення,

 • постійно вимовляє звуки, непов’язані між собою смисловим чи змістовим значенням.

 • з однолітками частіше спілкується жестами.


фізичні труднощі:

 • слаборозвинені захисні

реакції рук, функції великої та дрібної моторики, реакції рівноваги та координація.

 • навички самообслуговування

потребують удосконалення.

 • дитина не дає відповіді на питання про статеву приналежність, будову тіла, елементарні функціональні можливості основних органів,

 • не орієнтується у призначенні органів чуття.


навчальні труднощі:

 • погано розвинена дрібна моторика

 • не рахує та не вміє співвідносити кількість предметів з кількістю пальців.

 • не розуміє пори року.

Працювати над розвитком:

 • концентрації та стійкості уваги;

 • емоційно-вольової сфери та процесів узагальнення і абстрагування;

 • рухливості артикуляційного апарату;

 • навичок розуміння звернене мовлення;

 • правильною вимови звуків рідної мови;

 • збагачення активного та пасивного словника.

 • функцій великої та дрібної моторики;

 • знань і вмінь відповідно віку;

 • ігрової діяльності дитини в парі та сюжетно-відображувальної грі;


Формувати:

 • навички щоденного виконання вправ ранкової гімнастики,

 • культурно-гігієнічних навички (чищення зубів, умивання, купання, одягання тощо);

 • понять про основні емоції;

 • поняття про добрі і погані вчинки;

 • навички диференціювання просторових відносин власного тіла.


Вчити:

 • розуміти будову тіла людини та призначення органів чуття ;

 • працювати в парі та в колективі;

 • використовувати засоби альтернативної комунікації за потреби;

 • розуміти і знати кольори, форми.

 • міміку і жести замінювати словами

4. Рекомендації щодо організації освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами (зазначити необхідне):

4.1. Рекомендований рівень підтримки:

 перший рівень підтримки;

 другий рівень підтримки;

третій рівень підтримки;

 четвертий рівень підтримки;

 п’ятий рівень підтримки.

4.2. Адаптація та модифікація освітнього середовища:

Назва адаптації/модифікації

Так/ні

Примітка

Пристосування середовища:

НІ


доступність

НІ


освітленнярівень шуму

ТАК


приміщення для усамітнення (ресурсна кімната, медіатека тощо)

ТАК


Психолого-педагогічна адаптація:використання візуального розкладу

НІ


збільшення часу на виконання завдань

ТАК


збільшення обсягу допомоги (навідне запитання, демонстрація зразка, нагадування)

ТАК


руховий режим

ТАК


використання заохочень

ТАК


використання засобів концентрації уваги

ТАК


Адаптація навчального матеріалу:картки-підказки, картки-інструкції

НІ


засоби альтернативної комунікації

ТАК


Модифікація:Скорочення змісту матеріалу

НІ


Зниження вимог до виконання завдань

НІ


Інше4.3. Наявність індивідуального навчального плану1:

так;

 ні.

Індивідуальний навчальний план складається для дітей, які цього потребують, строком на один навчальний рік з подальшим його продовженням протягом року за освітніми напрямами: “Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Мовлення дитини”, “Дитина у світі мистецтва”, “Дитина у природному довкіллі”, “Гра дитини” “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”.Освітній напрям «Особистість дитини»

Позначення для оцінювання:

«+» - Виконує;

«+» - Виконує не систематично або Виконує з допомогою;

«-» - Не виконує.

Цілі та завдання

Очікувані результати/уміння, які планується досягти

Моніторинг та оцінювання досягнень

14.01

25.02

08.04

30.05


1. Розвиток рівноваги та координаціїВладислав буде:


1.1 Уважно слухати вказівки дорослого.

1.2 Стояти на носках 3 – 5 с., руки вздовж тулуба, з допомогою дорослого.

1.3 Стояти на носках 3 -5 с., руки розведені в сторони, з частковою допомогою дорослого.

1.4 Стояти на носочках 5-10 с. з заплющеними очами, руки підняті вгору, самостійно.

1.5 Ходити по нестійкій поверхні з допомогою дорослого.

1.6 Самостійно ходити по нестійкій поверхні
2. Формування вмінь елементарного самообслуговування

2.1 Відвідувати туалет за необхідності, без нагадування дорослого.

2.2.Мити руки після відвідування туалету без нагадування дорослого.

2.3. Вмиватись після їжі та сну самостійно

2.4 Знати місце розташування свого рушничку та шафки для одягу.

Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»

Позначення для оцінювання:

«+» - Виконує;

«+» - Виконує не систематично або Виконує з допомогою;

«-» - Не виконує.

Цілі та завдання

Очікувані результати/уміння, які планується досягти

Моніторинг та оцінювання досягнень

20.01.

24.02.

31.03.

12.05.
1.Диференцію-

вання 

просторових

відносин

власного тілаВладислав буде:

1.1 Показувати ліву (праву) руку та ногу з допомогою дорослого.

1.2 Показувати і називати ліві частини власного тіла з

допомогою дорослого за

потреби.

1.3 Показувати і називати праві частини власного тіла з

допомогою дорослого за

потреби.

1.4. Розрізняти основні групи

напрямів «вперед – назад»,

«вгору – вниз»,

«направо-наліво»

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Позначення для оцінювання:

«+» - Виконує;

«+» - Виконує не систематично або Виконує з допомогою;

«-» - Не виконує.

Цілі та завдання

Очікувані результати/уміння, які планується досягти

Моніторинг та оцінювання досягнень

17.01.

28.02

11.04.

27.05.


1. Засвоєння знань про чотири сенсорні еталони кольору (червоний, жовтий, зелений, синій)
Владислав буде:

1.1 Показувати предмети червоного кольору серед 2 запропонованих, з частковою допомогою дорослого.

1.2 Вибирати предмети жовтого і червоного кольорів серед 3 запропонованих з частковою допомогою дорослого.

1.3. Зображувати геометричні фігури жовтого, червоного та зеленого кольорів на папері з частковою допомогою дорослого.
1.4 Сортувати предмети 4 кольорів (червоні, жовті, зелені, сині) у відповідні корзинки самостійно.

1.5 Самостійно знаходити, предмети визначеного кольору і називати його, на прохання дорослого.


2. Розрізнення сенсорних еталонів форми предметів (коло, квадрат, конус)


2.1 Показувати рукою квадрат, коло, на прохання, з частковою допомогою дорослого .

2.2 Виокремлювати коло, квадрат, конус серед 4 запропонованих геометричних форм, з допомогою дорослого.

2.3 Зображувати на папері коло, конус та квадрат, на прохання дорослого.

2.4 Самостійно показувати і намагатись назвати предмети, які схожі на коло, конус і квадрат.

2.5 Сортувати та називати предмети круглої, квадратної і конусної форм самостійно.
3. Розвиток дрібної моторики3.1 Аналізувати схему та підбирати відповідні предмети конструктора, з частковою допомогою дорослого.

3.2 Поєднувати деталі конструктора між собою та створювати із них з допомогою дорослого найпростіші моделі, за схемою

3.3 Будувати конструкції з простих геометричних фігур представлених у схемі, з допомогою дорослого.

3.4 Конструювати та самостійно створювати споруди.


4. Розвиток знань

про власні

частини тіла4.1 Показувати частини тіла

людини на зображенні.

4.2. Показувати частини

обличчя людини з допомогою

дорослого.

4.3 Намагатись називати та показувати свої частини тіла на прохання дорослого, перед дзеркалом.
Освітній напрям «Дитина в соціумі»

Позначення для оцінювання:

«+» - Виконує;

«+» - Виконує не систематично або Виконує з допомогою;

«-» - Не виконує.

Цілі та завдання

Очікувані результати/уміння, які планується досягти

Моніторинг та оцінювання досягнень

14.01

25.02

08.04

30.05


1.Формування поняття про основні емоції:

радість, злість, здивування, страх, цікавістьВладислав буде:

1.1 Показувати емоцію на зображенні, на прохання дорослого.

1.2 Демонструвати мімікою обличчя, декілька названих дорослим емоцій.

1.3. Показувати названу емоцію на «квітці настрою» та намагатись називати свій настрій.2. Формування поняття «добре-погано».


2.1 Виражати негативні емоції за допомогою слів та рухів (крутить головою, каже «не подобається» , «не так»).

2.2 Розрізняти погані та добрі вчинки на ілюстраціях.

2.3 Брати участь в ігровій діяльності.

2.4 Обмінюватись іграшками в групі з іншими дітьми без штовхання, вихвачування і т.д.

2.5 Аналізувати власну поведінку з допомогою дорослого та намагатись просити пробачення у відповідних ситуаціях.

2.6 Допомагати іншим збирати та складати іграшки після колективних та самостійних ігор

Освітній напрям «Мовлення дитини»

Позначення для оцінювання:

«+» - Виконує;

«+» - Виконує не систематично або Виконує з допомогою;

«-» - Не виконує.

Цілі та завдання

Очікувані результати/уміння, які планується досягти

Моніторинг та оцінювання досягнень

20.01.

24.02.

31.03.

12.05.
1. Розвиток артикуляційного апаратуВладислав буде:


1.1 Виконувати вправи для губ під керівництвом дорослого

1.2 Самостійно виконувати вправи для губ.

1.3 Виконувати вправи для язика під керівництвом дорослого

1.4 Самостійно виконувати вправи для язика.
2. Розвиток словникового запасу
2.1 Намагатись повторювати за дорослим прості слова з обраної теми

2.2 Намагатись правильно вимовляти прості слова з обраної теми самостійно

2.3 Спільно з дорослим називати та співвідносити слова з обраної теми з відповідною картинкою

2.4 Відповідати на запитання з обраної теми простим словом.Освітній напрям «Гра дитини»

Позначення для оцінювання:

«+» - Виконує;

«+» - Виконує не систематично або Виконує з допомогою;

«-» - Не виконує.

Цілі та завдання

Очікувані результати/уміння, які планується досягти

Моніторинг та оцінювання досягнень

17.01.

28.02

11.04.

27.05.
1. Розвиток ігрової діяльності та активностіВладислав буде:


1.1 Виконувати ігрові дії з лялькою спільно з дорослим.

1.2. Виконувати ігрові дії за зразком дорослого (наприклад: «Нагодуй медведика», «У зайчика поранена лапка», «Лялька Оленка замерзла, її потрібно зігріти».)

1.3. Виконувати ігрові дії самостійно та за проханням дорослого

( «Покатай ляльку», «Вклади спати ведмедика» і .т.д.).

1.4. Почне проявляти інтерес до гри в парі з іншою дитиною.Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»

Позначення для оцінювання:

«+» - Виконує;

«+» - Виконує не систематично або Виконує з допомогою;

«-» - Не виконує.

Цілі та завдання

Очікувані результати/уміння, які планується досягти

Моніторинг та оцінювання досягнень

02.02.

09.03

20.04

25.051.Формувати бажання маніпулювати ножицями, вирізати круглі та квадратні форми. (вирізати, наклеювати)
Владислав буде:


1.1 Фокусувати увагу та погляд на ножицях.

1.2. Виконувати рухи ножицями з допомогою дорослого.

1.3. Вирізати круглі та квадратні частини за зразком та по штрих пунктиру.

1.4. Розміщувати вирізані деталі у відповідному виділеному місці на зображенні («вікна будинку», «колеса велосипеда» і т.п.)2.Розвиток художньо-естетичних почуттів

2.1. Розрізняти веселу і сумну мелодії за допомогою дорослого та відповідними рухами руками (рука вверх – «Весела» , рука опущена вниз «Сумна» )

2.2 Вирізняти музику за силою звучання (голосно-тихо)і намагатиметься сказати Гучно та «Тихо»

2.3 Виконувати елементарні рухи під музичний ритм за зразком дорослого

2.4 Виконувати рухи синхронно, одночасно з іншими дітьми.
4.4. Освітній процес здійснюється:

 за розкладом групи;

за розкладом групи та розкладом проведення корекційно-розвиткових занять;

 за адаптованим розкладом з відвідуванням окремих занять (зазначити яких) ________________________________________________________________________________

 за модифікованим розкладом.

5. Потреба у консультації з:

фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;

 працівниками спеціальних закладів освіти;

 іншими фахівцями: невропатолог

6. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (заняття):

Найменування заняття (послуги)

Фахівець, який проводить заняття (надає послугу)

Місце проведення

Розклад занять

7. Послуги асистента дитини:

7.1. Потреба в асистенті дитини (супроводі під час інклюзивного навчання):

 так;

ні.

7.2. Асистентом дитини є:

 один з батьків (інший законний представник) дитини: ___________________________

 уповноважена одним з батьків (інших законних представників) особа: ________________________________________________________________________________

_________________________________________(зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові та контактні дані);

 соціальний робітник: __________________________________ (зазначити, хто виступає надавачем соціальної послуги); _____________________________________________________ ________________________________________ (зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові та контакті дані).

8. Забезпечення допоміжними засобами для організації освітнього процесу:

8.1. Необхідність в допоміжних засобах:

так

 ні.

8.2. Перелік допоміжних засобів, яких потребує дитина:

 • ноутбук; проектор + інтерактивний сенсорний модуль (інтерактивна дошка для навчально-виховної роботи); акустична система 2.0, деревина (MDF), 2 × 10 Вт (RMS); Wi-Fi Wireless Router; принтер кольоровий;

 • комунікативні картки PECS, друковані картки Глена Домана;

 • візуальний розклад для осіб з розладами аутистичного спектра ;

 • терапевтичне логопедичне дзеркало для відпрацювання навичок вимови проблемних слів, складів, звуків; логопедичне дзеркало для індивідуальної роботи; спеціальні логопедичні іграшки;

 • Набори «Зорове сприйняття»;

 • Дошка магнітно-крейдова;

 • конструкторсько-будівельні іграшки (об’ємні пазли різної форми (решітка, реп’ях); «Конструктор-механік»; куб Лінка для розвитку тактильної чутливості та покращення зорово-моторної координації );

 • засоби для сенсомоторної інтеграції (Сенсорний куток - крісла-мішки "груша", сенсорні мішки ("Яйце сови" ), м'який мат, балансири (балансир "Змійка"), футболи ; Сенсорна (чуттєва) розвивальна коробка);

 • тренажер типу "Тунель";

 • тактильна (сенсорна) доріжка для розвитку координації рухів, дошки для повзання та катання.


9. Потреба в розумному пристосуванні:

 так, зазначити яка: _________________________________________________________

 ні.

10. Наявність інвалідності:

 так, зазначити причину: _____________________________________________________

ні.

11. Члени команди психолого-педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку:

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Посада

Підпис
Завідувач


Вихователь


Асистент вихователя


Медична сестра


Фахівець(консультант)ІРЦ


Мати12. Погодження індивідуальної програми розвитку з батьками/іншими законними представниками дитини

Я, ________________________________________________________________________,

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

брав (брала) участь у розробленні індивідуальної програми розвитку та згоден (згодна) з її змістом.

_________________________________________________

(підпис батька (матері)/інших законних представників дитини)

Дата ___________________________

__________

Сторінки до пункту 4.3. “Індивідуальний навчальний план” (4.2А, 4.2Б ...) розробляються і додаються для кожного освітнього напряму.

2 Позначення для оцінювання: “+” - “виконує”, “±” - “виконує не систематично” або “виконує з допомогою”, “–” - “не виконує”.”;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.