Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Використання наскрізної інтеграції святкових днів та пам’ятних дат в освітньому процесі
»
Взяти участь Всі події

іпр для дітей з ооп, зі слуховими труднощами

Інклюзивна освіта

Для кого: Дорослі

25.01.2022

292

40

0

Опис документу:

індивідуальна програма розвитку для дітей з ооп, за новим зразком 2022 року

функціональні слухові труднощі

супутні: навчальні труднощі

IV рівень підтримки

письмовий документ, який є певною мірою контрактом між педагогічним колективом та батьками або ж опікунами дитини.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ


1. Період виконання : другий семестр 2022 н.р.


2. Загальні відомості про учня:

прізвище, власне ім’я, по батькові: Іванов Петро Петрович

дата народження: 29 травня 2015 року

повне найменування закладу загальної середньої освіти, в якому навчається учень

Війницька гімназія, Бокіймівської сільської ради, Дубенського району, Рівненської області

рік навчання - 1

клас навчання- 1

контактні номери телефонів батьків для термінового зв’язку 08000000 (мама)
3. Індивідуальні особливості розвитку учня:


Наявний рівень знань і вмінь і навичок учня (компетенції)

Опис освітніх труднощів учня, виявлених у закладі освіти

Потреби

Учень не говорить. Пройшов доволі не великий обсяг часу, з моменту встановлення слухових апаратів.

Засвоїв не значну кількість літер алфавіту.

Старається правильно вимовляти букви, повторюючи за вчителем.

Вміє копіювати рукописний зразок.

Має початкові навички списування з дошки.

Має початкові навички письма під диктовку (пише гарно знайомі літери, але часто їх потрібно показувати на зразку).

Лічить в межах 10.

Намагається називати цифри в роздріб в межах 10.

Епізодично називає попереднє і наступне число.

Співвідносить число з кількістю предметів (в межах 10).

Обчислення здійснює в межах 5. З візуальною опорою в межах 7.


Діє відповідно до вказівок вчителя.

Орієнтується в схемі власного тіла.

Знає, розрізняє кольори, розміри предметів.

Вже достатньо сформовані навички самообслуговування.

Повторює рухи за однолітками під час руханок.

Підспівує знайомі слова та словосполучення під час хорового виконання пісень.

Виготовляє виріб за допомогою інструкції, але без втручання дорослого.

Вміє правильно тримати ножиці, вирізає крупні деталі. Вміє наносити клей.

Під час виконання фізичних вправ розуміє і дотримується інструкцій вчителя; дотримується правил гри.

функціональні

(сенсорні, моторні,

мовленнєві) труднощі:

 • Частково порушена звуковимова та складова структура слова

 • Під час бесіди часто розривається зоровий контакт, відводить погляд в бік.

 • Має труднощі у вербалізації своїх емоцій.

навчальні труднощі:

 • Інтерес до навчання нестійкий (потребує додаткової мотивації)

 • З друкованого тексту не списує

 • Знижена працездатність

 • Недостатній рівень самостійності у виконанні вказівок вчителя.

 • Без допомоги дорослого не завжди розуміє суть завдання, гри.

працювати над:

 • Збагаченням словникового запасу

 • Корекцією психоемоційного стану

 • Всебічним розвитком дитини

 • Розширенням обсягу знань відповідно до шкільної програми

розвивати:

 • Увагу

 • Память

 • Навчальну мотивацію

 • Звязне мовлення

 • Просторове орієнтування

формувати:

 • Стійкі позитивні і правильні соціальні навички

 • Навичку читання

 • Навичку письма

 • Обчислювальні навички

вчити:

 • Списувати з друкованого тексту

 • Склад чисел

4. Рекомендації щодо організації освітнього процесу особи з особливими освітніми потребами (зазначити необхідне):

1) рекомендований рівень підтримки:

|__| перший рівень підтримки;

|__| другий рівень підтримки;

|__| третій рівень підтримки;

|__| четвертий рівень підтримки;

|__| п’ятий рівень підтримки;2) адаптація та модифікація освітнього середовища:


Назва адаптації/модифікації

Так/ні

Примітка

Пристосування середовища:потреба в усамітненні, його періодичність та місце (ресурсна кімната, медіатека тощо)

Так

Іноді, в ресурсній кімнаті, під час читання

Психолого-педагогічна адаптація:використання візуального розкладу

Так


збільшення часу на виконання завдань

Так


збільшення обсягу допомоги (навідне питання, демонстрація зразка, нагадування тощо)

Так

За потребою

руховий режим

Так

Додаткове розвантаження (за потребою)

використання заохочень

Так

Словесне заохочення,

наліпки.

використання стимулюючих засобів для розвитку пізнавальної активності та підтримки уваги

Так


Адаптація навчального матеріалу:Унаочнення змісту навчання

Так


Подання нового матеріалу невеликими порціями, з урахуванням працездатності

Так


Багаторазові повторення та збільшення кількості однотипних завдань

Так


Предметна основа (лічильний матеріал) та лінійка як допоміжні засоби під час обчислень.

Так


Візуальний рукописний зразок вчителя(дорослого) для написання невідомих слів.

Так


Використання широкого арсеналу дидатктичних ігор та вправМодифікація:спрощення змісту навчального предмета

Так

Математика, українська мова, літературне читання, ЯДС

зниження вимог для виконання завдань

Так3) потреба у використанні:

|__| жестової мови та/або залученні перекладача жестової мови;

|__| шрифту Брайля;4) потреба в додаткових заняттях з:

|__| так

|__| ні


5) потреба в консультації з:

|__| фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;

|__| фахівцями спеціальних закладів освіти;

|__| іншими фахівцями


6) наявність індивідуального навчального плану:

| | так

|__| ні.


Навчальний предмет (інтегрований курс)

Адаптація чи модифікація

Відповідальний педагогічний працівник

Математика

Адаптація

Пуцак І.З.

Письмо

Адаптація

Пуцак І.З.

Літературне читання

Адаптація

Пуцак І.З.

ЯДС

Адаптація

Пуцак І.З.

Англійська мова

Адаптація

Гусарук І.О.

Музичне мистецтво

Адаптація

Мельников В.В.

Образотворче мистецтво

Адаптація

Пуцак І.З.

Технології

Адаптація

Пуцак І.З.

Фізична культура

Адаптація

Поруцко О.І.5. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (заняття):


Найменування заняття (послуги)

Фахівець, який проводить заняття (надає послугу)

Місце проведення

Розклад занять

Заняття з корекційним педагогом

Лінник О.О.

Школа

Вівторок 6 урок

Четвер 5 урок

Наявність асистента вчителя


6. Навчання:

|__| за розкладом класу;

|__| за адаптованим розкладом, з відвідуванням окремих уроків за індивідуальним розкладом відповідно до індивідуального навчального плану, зазначити які:

| | за модифікованим розкладом (не відвідує уроків англійської мови)


7. Забезпечення асистента учня (учениці):

1) потреба в асистенті учня (учениці) (супроводі під час інклюзивного навчання):

|__| так

| | ні;8. Забезпечення допоміжними засобами навчання:

1) потреба у підручниках:

|__| підручники для закладів загальної середньої освіти та матеріали;

|__| адаптація підручників для закладів загальної середньої освіти та матеріалів;

| | підручники для осіб з особливими освітніми потребами та матеріали.


2) допоміжні засоби для навчання:

|__| так

|__| ні.

Зазначити перелік засобів для навчання, які потребує учень (учениця):
9. Потреба в розумному пристосуванні:

|__| так, зазначити яка:

|__| ні.10. Особливості проведення оцінювання:

| | адаптації проведення оцінювання за часом та змістом, зокрема: збільшення часу на виконання завдань; зменшення кількості завдань; використання зручних форм роботи (тести, усні опитування, аудіозавдання тощо) відповідно до потреб;

| | використання доступних форм викладу інформації для оцінювання (шрифту Брайля, письмових чи усних завдань тощо);

| | використання окремих карток з завданнями чи адаптованих матеріалів під час оцінювання;

| | адаптація завдань для оцінювання до особливостей сприйняття інформації (уникнення графічних завдань для осіб з порушенням зору, уникнення або створення комфортних умов для усних опитувань для осіб, які цього потребують, тощо);

|__| інше (зазначити що)
11. Потреба у продовженні строків навчання:

|­­__| так

|__| ні.12. Додаткові напрями роботи:


За сферами розвитку

Ціль

Очікувані результати, яких планується досягнути

Рівень досягнутих результатів (заповнюється після виконання індивідуальної програми розвитку)

Розвиток інтелектуальної сфери

Оволодіння новими знаннями та вміннями.

Розширювати світогляд дитини та сприяти її всебічному розвитку.

Розширення та поглиблення загальних життєвих уявлень; навчальних вмінь та навичок.

Розширення уявлення про навколишній світ.

Підвищення рівня сформованості всіх видів навчальної діяльності учениці.


Розвиток сенсорної, моторної

Продовжувати розвивати дрібну та загальну моторики.

Розвивати координацію, орієнтування в просторі (поняття «праворуч», «ліворуч», «вгору», «вниз»)

Підвищення рівня розвитку дрібної та загальної моторики;

розвитку координації, та орієнтування в просторі.


Розвиток

мовленнєвої сфери

 Поліпшити діяльність артикуляційної мускулатури. Правильно вимовляти всі звуки рідної мови, звукосполучення відповідно до орфоепічних норм,наголосів. Розвивати зв’язне мовлення, формувати складову будову слова. Розвивати темпо-ритмічний бік мовлення, Розвивати мовно-слухову пам’ять, увагу, сприйняття. Розширювати запас слів у межах вікового періоду. Формувати навички переказу та розповіді тексту. Розвивати фонематичний слух та сприйняття. Формувати навички розрізнення немовних і мовних звуків. Розвиток слухової уваги та пам’яті. Уміти орієнтуватися в ситуації спілкування. Застосовувати мовні і немовні засоби з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях. Засвоїти навички зорового чи слухозорового сприйняття зверненої мови.

Підвищення усіх якісних показників мовлення.

Розширення словникового запасу.

Сформувати навичку переказу тексту (за допомогою дорослого)

Покращення соціальних функцій мовленнєвої діяльності.


Розвиток фізичних здібностей

 Формування здорового способу життя та подальша соціалізація. Розвивиток точності в русі, спритності рівноваги, гнучкісті, працездатності.

Підвищення рівня зазначених фізичних показників та навичок.


Розвиток емоційно-вольової сфери

Коригування психоемоційного стану та психоемоційного навантаження.

Підвищувати впевненість в собі, формувати позитивну самооцінку.

Розвивати вольові якості в продуктивній та вольовій діяльності дитини.

Підвищення рівня зазначених емоційно – вольових показників.


Розвиток соціальної сфери

Формування здорового способу життя та подальшої соціалізації.

Відпрацьовувати вміння аналізувати свої особистісні особливості та якості інших людей.

Продовжувати розвивати комунікативні та психічні навички, формувати бажання спілкуватися з однолітками.

Продовжувати вчити орієнтуватися в ситуації спілкування.

Застосовувати мовні і немовні засоби з метою комунікації, спілкування в конкретних соціально-побутових ситуаціях.

Підвищення рівня навичок соціальної взаємодії з однолітками та дорослими.

Зменшення труднощів у комунікації та спілкуванні з оточуючими людьми.Подолання навчальних труднощів

Розвивати вміння переходити від механічного запамятовування пізнавальних процесів до смислового.

Розвиток психічних процесів, стимулювання мовленнєвої активності, концентрації на виконанні завдань та саморегуляції поведінкових навичок.

Розвиток швидкості сприйняття і переробки інформації.

Підвищення рівня сформованості всіх видів навчальної діяльності учениці.


Інші13.Члени команди психолого-педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку:

*********., заступник директора школи з навчально-виховної роботи

*******., класний керівник 1 класу

********., вчитель музики

*********., вчитель фізичної культури

*******., вчитель іноземної мови

********. асистент учителя 1 класу

*******., фахівець ІРЦ

******* фахівець ІРЦ

******., практичний психолог школиІндивідуальну програму розвитку погоджено одним з батьків учня: *****************


Підпис ___________ Дата __25.01.2022____

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.