Інноваційна складова в розвитку української системи навчання

Опис документу:
На кожному етапі розвитку суспільства виникає потреба у своїй педагогічній системі, яка б відповідала його вимогам, соціальному замовленню. Українська система навчання знаходиться в стадії розробки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Ірина Володимирівна Сулімова

вчитель початкових класів

КЗ «ННВК №15» м. Нікополя

Інноваційна складова в розвитку української системи навчання

Життя суспільства складний нескінченний потік людської діяльності, який постійно змінюється, диктує свої закони та правила. Сьогодні світ переживає нову могутню революцію, здатну принципово змінити життя людей — їх роботу, дозвілля і навіть ставлення до самих себе. В основі інформаційної революції лежить розвиток інформаційних технологій (IT), різноманітність і можливість вживання яких залежить лише від винахідливості самої людини. Сьогодні стала очевидною перевага інформаційної складової діяльності людей над всіма іншими її формами і компонентами. Але людина завжди прагнула задовольнити не тільки матеріальні, духовні потреби, а й реалізувати ту чи іншу мету, конкретні плани. Для цього вона повинна спиратися на свої знання, досвід, інформацію.

У людини виникає необхідність в отримані об’єктивної інформації про навколишній світ, щоб мати можливість адекватно в ньому орієнтуватися, виживати і в решті перетворювати. Вона потребує передбачення майбутнього і їй потрібні нові знання, спираючись на які може будувати своє життя. Отже виникнення педагогіки зумовлене потребою суспільства в ефективній підготовці підростаючого покоління до життя. Бурхливий розвиток людської цивілізації супроводжується виникненням нових гуманітарних проблем, які стосуються освітньо-виховної сфери. Таким чином на кожному етапі розвитку суспільства виникає потреба у своїй педагогічній системі, яка б відповідала його вимогам, соціальному замовленню.

Перед українськими освітянами постає проблема в модернізації освітньої системи навчання. Життя суспільства змінюється за відносно короткий час. Українська система навчання знаходиться в стадії розробки.

Якщо звернутися к досвіду інших розвинених країн, то можна виділити кілька успішних систем навчання. На Сході привертає увагу освітянська модель Південної Кореї, що ґрунтується на старанній і важкій праці (як школярів, та і викладачів) та значних інвестицій збоку держави. Корейська система навчання –є «каральною», діти вчаться не заради отриманих знань, а задля успішного проходження національного іспиту, що є єдиною можливістю вступити до університету та досягти успіху в житті. У такого підходу до освіти є свої переваги, про що свідчать найвищі показники саме корейських учнів під час проходження міжнародних тестів.

На Заході звертає на себе увагу фінська модель навчання, де фіни заохочують дітей до самого процесу навчання, виховуючи у них бажання вчитися та отримувати новий досвід, а не «підтягують» їх до складання того чи іншого іспиту. Фінських учнів регулярно перевіряють на здатність справлятися з питаннями, пов'язаними з еволюцією, втратою роботи, дієтою, політичними проблемами, насильством, війнами, етикою в спорті, нездоровою їжею, сексом, наркотиками і популярною музикою. У 2000 році, після оголошення результатів міжнародних стандартизованих тестів PISA з математики, читання та природничих наук, де фінські школярі увійшли до першої п’ятірки з усіх дисциплін, дослідники ринули до Фінляндії, аби дізнатися про секрети “фінського дива”.

В Україні одними з ключових завдань влади є соціалізація молоді. В суспільстві перехідного періоду є явища й процеси, що суттєво відрізняються від тих, які мають стабільні суспільства. Вони пов’язані як з економічними, політичними, так й соціальними змінами, але всі вони без винятку стосуються проблем життєдіяльності людини, створюють далеко не завжди комфортні умови для молоді, її соціалізації. Суть соціалізації полягає в тому, що вона формує людину як члена суспільства.  Школа є органічною часткою суспільства, яка, завдяки неперервному навчально – виховному впливу, визначає основні напрямки розвитку молодої особистості, її соціалізації. Організація такого впливу і є головним суспільним завданням школи. Виконати це завдання має вчитель.Роль вчителя допомогти учню стати частиною класу, зрозуміти почуття «Ми» і почуття «Я» серед «Ми», позбавити самотності, придати відчуття впевненості, брати участь у соціальному житті в групі в процесі спілкування, сприяти отриманню індивідуального досвіду.

Отже важливо, щоб дитина, яка закінчує школу і йде у доросле життя, не була пасивним об’єктом впливу, а могла самостійно знайти потрібну інформацію, обмінятися думками щодо певної проблеми з іншими людьми, брати участь у дискусії, знаходити аргументи і контраргументи, виконувати різноманітні ролі.

Вчені дослідники, вчителі-новатори вважають, що у центрі уваги сучасної освіти мають бути не стільки навчальні предмети, скільки способи мислення і діяльності школяра. Тобто, необхідно навчити дитину критично мислити, вирішувати складні проблеми шляхом аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати і враховувати альтернативні думки, приймати виважені рішення, дискутувати, спілкуватися з іншими людьми.

Для цього вчителі активно використовують інноваційні методи та прийоми навчання, які сприяють успішній соціалізації учнів у сучасному суспільстві з активно розвиваючими інформаційними і комунікаційними технологіями.

Адже саме інтерактивні форми і методи дають можливість створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання, відчути впевненість в собі.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, яка здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.

З метою успішного розв'язання даної проблеми вчителі застосовують в навчально-виховному процесі інноваційні методи роботи, які активізують діяльність учнів, розвиваючи їх творче мислення вміння розвиватися розмірковувати і приймати рішення.

Значення інноваційних методів і прийомів велике. Вони дають можливість для кожної дитини створити ситуацію успіху. Постійно виділяти кожне, хоч і найменше, досягнення дитини, особливо підкреслюючи, що це результат її праці (або самостійної, або ж колективної).

Нині приділяють належну увагу інноваційним методам навчання, в яких процес навчання поєднується із процесом спілкування, а активність школярів перевершує активність учителя. Інакше кажучи, навчання проходить у процесі спільної злагодженої роботи групи учнів та вчителя, під час якої аналізуються, обговорюються та розв’язуються навчальні й професійні завдання

Кожна особистість має творчий потенціал. Тому робота з дітьми організовується так, щоб переважав фактор пошуку, це стимулює розвиток здібностей кожної дитини, самодіяльності, вільного вираження свого «Я».

Класичний урок не завжди користується популярністю у школярів і не завжди дає бажаний результат. Йдеться не про повну відмову від методик викладання, що склалися історично, а про використання інновацій, які урізноманітнюють навчання цікавими творчими пошуками та несподіваними відкриттями, перетворюють традиційний урок в інтерактивний, інтенсивний, що сприяє гармонійному формуванню творчої та діяльнісної особистості учня.

Досвід використання інноваційних технологій вказує на те, що співробітництво приводить до більш високих досягнень та більшої продуктивності, виникненню турботливих та чуйних взаємин, покращання психологічного здоров’я учнів, їх соціальної компетентності та самоповаги.

Використання інноваційних прийомів активізації творчої діяльності показує, що у дітей з'являється стійкий інтерес до творчості, підвищується рівень самостійності, винахідницької активності, майстерності.

Учні з об'єкта діяльності перетворюються на суб'єкт, якому дозволено творити, породжувати нове. Для учнів стає нормою мотив: «Якщо я можу це, значить я зможу і інше». Особливої уваги завжди заслуговують обдаровані діти для яких уроки завжди є уроки засобом початку власної дослідницької пошукової діяльності, є першими кроками до справжньої практики.

Будь-яку роботу можна зробити привабливою і цікавою, якщо в ній є елемент творчості. Творчі процеси часто дуже складні. Важко, а часом і неможливо заздалегідь продумати весь процес творчої діяльності. Кінцевий результат буде позитивним, якщо інтенсифікувати його процес за рахунок удосконалення методів, засобів, прийомів, форм навчання і застосовувати їх не формально, а творчо.

Отже розвиток, притаманний сучасному розвитку цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі - все це зумовлює необхідність використання сучасних технологій навчанняСписок використаних джерел


1.
Коли менше означає краще: 10 фактів про фінську модель освіти - See more at: http://costua.com/news/344-Finnish-education#sthash.sNL2az4U.dpuf

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.