Інноваційна діяльність шкільної бібліотеки з розвитку читацьких інтересів школярів

Опис документу:
Методичний посібник висвітлює специфіку роботи шкільної бібліотеки загальноосвітнього закладу та визначає особливості застосування інноваційних технологій, які сприяють створенню інформаційного центру, що здатний забезпечувати бібліотечно- інформаційні, культурно- просвітницькі потреби учасників навчально- виховного процесу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Відділ освіти,молоді та спорту

Старовижівської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Загальноосвітня школа І-ІІI ступеня с. Дубечне

Аліна Марцинюк

Інноваційна діяльність шкільної бібліотеки з розвитку читацьких інтересів школярів

Дубечне- 2017

Марцинюк А.В. Інноваційна діяльність шкільної бібліотеки з розвитку читацьких інтересів школярів: методичний посібник / А.В.Марцинюк; Дубечне, 2017.- 36 с.

Методичний посібник висвітлює специфіку роботи шкільної бібліотеки загальноосвітнього закладу та визначає особливості застосування інноваційних технологій, які сприяють створенню інформаційного центру, що здатний забезпечувати бібліотечно- інформаційні, культурно- просвітницькі потреби учасників навчально- виховного процесу.

Схвалено науково- методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Старовижівської райдержадміністрації (протокол від 09.03.2017 № 5)

Вступ

Людина, для якої книжка вже в дитинстві стала

такою необхідною, як скрипка для музиканта, як

пензель для художника, ніколи не відчує себе

обділеною, спустошеною і збіднілою.

В.Сухомлинський

Нині в Україні відбувається становлення системи освіти та виховання, зорієнтованих на входження у світовий процес. Воно супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу. Відбувається зміна освітньої та виховної роботи: пропонується новий зміст та підходи, нові стосунки, новий педагогічний менталітет.

Освіту в сучасній школі зорієнтовано на озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук, оволодіння ними за допомогою нових способів мислення; озброєння навичками систематичної роботи з джерелами інформації. Залучення шкільної бібліотеки до виконання цих завдань посилює її освітні функції та педагогічну спрямованість.

Скарбницею духовних багатств людства, однією з найміцніших ланок , що поєднує минуле, сучасне і майбутнє, є книга. Важко переоцінити її значення для людства. Спочатку рукописна, а потім друкована, вона була є і залишається невичерпним джерелом знань.

І саме шкільній бібліотеці належить велика просвітницька робота у прилученні підростаючого покоління до духовної спадщини через виховання інтересу до книги. З книг діти черпають інформацію про оточуючий їх світ, всесвіт, уявлення про добро і зло, про правила поведінки в соціумі, тобто книга має великий виховний вплив на формування духовної культури особистості.

РОЗДІЛ 1. Бібліотека- виховний простір навчального закладу

  1. Завдання шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально- виховного процесу

Шкільна бібліотека- єдине доступне джерело інформації для учнів, яке забезпечує їх інформаційними ресурсами, місце соціальних комунікацій, де зустрічаються учні різного віку, вчителі. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

Основні завдання шкільної бібліотеки:

підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій шкільної бібліотеки, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і кропітке їх вивчення й задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;

формування у дітей стійкої потреби у книзі;

підвищення бібліотечної культури учнів засобами бібліотечно-бібліографічних уроків, проведення дня бібліотеки, тижня книги;

оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачем;

координація дій шкільної бібліотеки з учнями, педагогами, батьками щодо популяризації книги;

задоволення інформаційних потреб книгокористувачів, формування навичок їх бібліотечно-бібліографічної освіти;

систематична робота із збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду бібліотеки допомогою краєзнавчих матеріалів, літературних доробок місцевих авторів;

розширення фонду засобами проведення доброчинних акцій „Подаруй книжку шкільній бібліотеці!”;

забезпечення демократичного доступу книго користувачів до інформації, вільний доступ до книжкового бібліотечного фонду, проведення днів інформацій, інформаційних перерв та інші засоби популяризації книги та періодики серед учнівської молоді;

піднесення іміджу бібліотеки та шкільного бібліотекаря, доведення значимості його праці у навчально-виховному процесі школи;

зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки.

  1. Методи роботи шкільної бібліотеки

Сьогодні гостро стоїть питання, яке майбутнє створить нове покоління? Адже воно залежить від неординарно мислячих, творчих особистостей, від тієї інтелектуальної духовної еліти, формування якої залежить і від нас.

Молода людина має можливість задовольняти пізнавальні та професійні інтереси та запити за допомогою різноманітних джерел і численних відео – та аудіовізуальних каналів одержання інформації. Але ні кінофільми, ні теле – чи радіопередачі, ні дискотека не замінять спілкування з книгою. Адже книга – це той найцінніший скарб і основне багатство, яким володіє бібліотека і через який впливає на серця та розум молоді.

В Україні склалась нова соціокультурна ситуація. Читання стало іншим. У коло читацьких інтересів молоді увійшла така література і такі сфери життя, які раніше менше привертали увагу, або ця увага штучно нівелювалась.

Макро- і мікросередовище впливають на розвиток молодої людини, тому завдання бібліотек – створити умови для задоволення та розвитку інформаційних потреб молоді. Тому для задоволення цих потреб використовуються такі методи роботи:

 • індивідуальні;

 • масові;

 • діагностичні;

 • інформаційні.

  1. Індивідуальна робота шкільної бібліотек

Одним із факторів становлення особистості є бібліотека, книга, інформація, через яку сприймається світ. Саме шкільні бібліотекарі під час бесід, а саме вони є поширеною формою індивідуальної роботи, орієнтують учня-читача у виборі необхідних матеріалів.

Мета індивідуального бібліотечного обслуговування – допомога особистості в її соціалізації через читання і отримання інформаційної підтримки бібліотеки. В завдання індивідуального обслуговування входять:

 • задоволення інформаційних потреб читача;

 • сприяння підвищенню рівня культури читання та інформаційної культури читача;

 • організація співробітництва читача та бібліотекаря протягом усього часу користування читачем послугами бібліотеки.

Таким чином, індивідуальне бібліотечне обслуговування на сьогодні повинно допомагати самостійному розкриттю, пізнанню, вираженню особистості у всіх сферах його життєдіяльності. До найбільш ефективних форм і методів послуг індивідуального бібліотечного обслуговування можна віднести наступні:

 • індивідуальна бесіда;

 • індивідуальне інформування;

 • індивідуальна рекомендація;

 • консультації.

Індивідуальні інформування«Нові казкові герої у

бібліотеці»

Індивідуальна бесіда «Голодомор 1932-1933- геноцид українського народу»

Консультації «Перше знайомство читачів з книгою»

В сучасних умовах однією з форм допомоги при індивідуальному інформуванні є доступ до Internet.

  1. Масова робота шкільної бібліотеки

Масову роботу шкільної бібліотеки слід розглядати як складову системи роботи школи з формування основ бібліотечно-бібліографічної грамотності школярів. Ефективними технологіями масової роботи шкільної бібліотеки є книжкові виставки, огляди літератури, цикли читань, обговорення книг, читацькі конференції, різноманітні особистісно-рольові та літературні ігри (конкурси, вікторини, подорожі книгами), усні журнали, літературні вечори тощо. (http://dubechno.weebly.com)

Літературний вечір «Я в серці маю те, що не вмирає…»

Книжкова виставка «Над білим янголом скорботи- незгаслий духом смолоскип»

До тижня безпеки життєдіяльності

Диспут «В єднанні сила й міць держави»

Співпраця з учителями- предметниками «До Дня української писемності і мови»

  1. Діагностична форма роботи шкільної бібліотеки

Основний метод – опитування читачів, як письмове (анкета), так і усне (інтерв’ю).

Анкетування - це метод збору інформації, який спирається на опитування читачів за допомогою анкет. Анкетування можна проводити з метою вивчення інтересів, виховання культури читання, з метою виявлення відношення до книги тощо.

Спостереження – метод діагностичного дослідження, який відбиває зміни вивчаємого об’єкту, його кількісно – якісних характеристик.

З метою виявлення загальної картини того, як читають наші учні, періодично проводяться групові або загальні аналізи читання. Не забуваємо і про такі форми моніторингу як анкетування та інтерв’ювання. Вони дають змогу оцінити ефективність здійсненої бібліотекою навчального закладу роботи.

Анкетування «Виявлення читацьких інтересів

учнів 6-х класів»

Розділ 2. Бібліотечні інновації

2.1.Інтернет-центр у шкільній бібліотеці як засіб виховного впливу на учнів

На сьогоднішній день Інтернет безперечно сприяє розвитку школярів. І коли в шкільній бібліотеці з’явилася можливість безкоштовно користуватися Інтернетом, то всі учні дуже зраділи. Одне з основних завдань Інтернету – забезпечення оперативного доступу читачів до різносторонньої інформації. Інтернет у шкільній бібліотеці створює рівні можливості для пошуку інформації як вчителями, так і учнями, і допомагає становленню та розвитку їхньої загальної інформаційної та інтелектуальної культури. Тематика запитів відвідувачів найрізноманітніша: новини в галузі освіти, зайнятість населення, підготовка до навчального процесу, новини, спорт, погода та ін. Школярі використовують Інтернет для пошуку повідомлень, рефератів, додаткової інформації для підготовки до уроків. Інтернет допомагає задовольнити найрізноманітніші запити читачів на інформацію, в тому числі і на ту, що відсутня в бібліотеці.

Створення Інтернет-центру в шкільній бібліотеці підняло на якісно новий рівень інформаційне обслуговування користувачів, що сприяє утвердженню позитивного іміджу бібліотеки.

Кількість користувачів збільшилася і це тільки початок. Шкода, звичайно, що комп’ютер у бібліотеці тільки один, а бажаючих дуже багато.

Бібліотечні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різних бібліотечних проблем. Безпосереднім результатом творчого пошуку можуть бути нові бібліотечні технології, оригінальні виховні ідеї, форми й методи пропаганди літератури, нестандартні підходи в управлінні.

Але цей процес має й інший бік. Результатом інновацій як процесу творчої діяльності є й підвищення професійної майстерності бібліотекаря, рівня його культури, мислення, світогляду.

Прагнення бібліотечних працівників оновити методику масової та індивідуальної роботи, співпадає з бажанням читачів отримувати інформацію у живій, емоційно-насиченій, незвичайній для них формі, тому прагнемо, щоб учень мав відомості про книгу, зацікавився нею настільки, щоб вільний час намагався присвятити читанню, міг зрозуміти книжку.

В бібліотеці впроваджуються окремі напрями маркетингу в роботі: реклама бібліотеки, візитки, буклети, слогани, що сприяє позитивному

іміджу , привертає до себе увагу учнів, батьків, педагогічного колективу.

2.2.Проектна діяльність шкільної бібліотеки

Підвищення інтересу сучасного учня до читання літератури та періодичних видань, створення позитивного іміджу  читача, виховання в учнів любові до рідної землі, рідного краю, формування патріотичних почуттів, використання інноваційних технологій в роботі бібліотеки   – саме  на це спрямована проектна діяльність шкільної бібліотеки.

Проект – це творча, дослідницька та міжпредметна діяльність, носить він також і виховний аспект, адже виробляє в учнів відповідальне ставлення до свого завдання, створює атмосферу співтворчості педагогів й учнів, навчає толерантному ставленню до

чужої думки та креативному підходу до вирішення питань.

Проект — це вид навчальної діяльності, в якому задіяні досвід, уява, знання та величезне бажання поділитися ними з іншими.

Проектна діяльність змушує дітей по-новому подивитись на свої можливості, дає відповідь на запитання «А навіщо мені це потрібно?». Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів: індивідуальну чи групову, яку вони виконують протягом певного проміжку часу.

Незалежно від типу проекту, терміну його реалізації, кількості учасників та інших характеристик проектна робота мотивує пізнавальну діяльність. Працюючи над проектом, учні проводять невеличку дослідницьку роботу з обраної теми чи проблеми. Зосереджуючи увагу на темі, діти мають можливість збагатити власні знання, порівняти власні уявлення з набутими знаннями, що говорить про особистісно-орієнтованість методу.

Використання цього методу у бібліотечній роботі має загальноосвітню цінність, адже сприяє розвитку ініціативності, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями, вчителями, бібліотекарями. Діти не мають на меті отримання відмінної оцінки з будь-якого навчального предмета, а хочуть набути власний позитивний досвід та корисні дослідницькі навички. Відповідно, завданням бібліотекаря є створення ситуації успіху, заохочення до виконання того виду пошукової, навчальної чи дозвільної діяльності, яка їм подобається і якій вони надають перевагу.

Упровадження методу проектів у бібліотечну діяльність — одна з найперспективніших складових освітньо-виховного процесу, яка спрямована на всебічний розвиток особистості.

Робота у цьому напрямі не пропаде даремно, адже користувачі, здобувши цінний досвід у ході роботи над проектом, розроблятимуть по справжньому професійні проекти в майбутньому, стануть чудовими спеціалістами і прост порядними, організованими та відповідальними людьми.

Роль бібліотекаря в проектній діяльності школи:

•              Допомагає учням у пошукові джерел інформації.

•              Координує весь процес.

•              Підтримує та заохочує учнів.

•              Підтримує безперервний звязок з учнями.

•              Організовує представлення результатів роботи в різних формах.

Метод проектної діяльності в умовах шкільної бібліотеки сприяє:

•              зростанню пізнавальної активності читачів;

•              підвищенню мотивації учнів до читання;

•              розкриття творчого потенціалу;

•              формуванню самостійності та відповідальності;

•              стимулюванню самореалізації;

•              поліпшенню якості знань;

•              створенню умов для відносин  співробітництва між бібліотекарем, учителем і учнями.

Робота, організована в такий спосіб, дає дітям і учнівській молоді максимум інформації з актуальних питань сьогодення, допомагає усвідомити значення інформації для особистого розвитку, сприяє формуванню інтелектуального потенціалу, розвиває вміння користуватися інформаційним багажем знань, а головне, стимулює до самостійності, творчості, бажання входити в багатющий світ книги.

 

Висновок

Бібліотека - виховний простір навчального закладу, складова частина інформаційної, культурної, освітньої діяльності школи, тому основним завданням бібліотеки є виховання гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої для інтелектуального, духовного, творчого розвитку засобами книги.

Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Це сучасний інфор-маційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекарі постійно працюють над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.

У бібліотеці постійно урізноманітнюються форми роботи з читачами, практикуються виставки рекомендованої літератури, огляди періодики.

Усі зусилля бібліотекарів спрямовані на формування особистості учня з високим рівнем інформаційної культури, розвиток умінь і навичок, ефективного пошуку та використання інформації різноманітного характеру, сприяння розвитку у читачів природних позитивних нахилів, здібностей, творчого мислення, формування громадянської позиції.

Орієнтуючись на особистісно-орієнтоване навчання, бібліотекарі приділяють особливу увагу індивідуальному підходу до читачів. Бібліотека - це острівець тиші і спокою в бурхливому морі навчальної діяльності школи.

Хвилини, проведені тут, - це відпочинок для психіки учня. Можливість зустрітися з найріднішим другом, книгою. Учні люблять свою шкільну бібліотеку, читальна зала майже ніколи не буває порожньою.

Головна ціль бібліотечного обслуговування учнів обумовлюється інтересами самої дитини в цьому столітті, яке називають століттям дітей. Що потребують діти? І як бібліотеки і бібліотекарі можуть допомогти їм у задоволенні потреб? Так, саме бібліотека є тим середовищем, де найбільш неформально задовольняються потреби дітей до спілкування. У зберіганні субкультури дитинства, в залученні до культури, до читання. Тому, ми бібліотекарі повинні в душі бути і художником, і поетом, і педагогом, і психологом. Особистість бібліотекаря і його професіоналізм – важливі цінності, важлива запорука того, як в подальшому дитина буде відноситися до бібліотеки і до читання.

Основне завдання шкільної бібліотеки і бібліотекаря зокрема – навчити дитину любити книгу, учнів – читачів користуватися бібліотекою, її фондами, довідково – бібліографічним апаратом.

Список використаних джерел

 1. http://klasnashkola.eu/zosh-dubechne

 2. http://dubechno.weebly.com

 3. http://zavantag.com/docs/1260/index-22188.html

 4. Зайцева, Т. Простір, в якому легко орієнтуватися: метод. поради щодо організації виставочної роботи [Текст] / Т. Зайцева // Шк. бібліотека. – 2004 . - №18. - С. 26-31.

Додаток А

Висвітлення та написання статті індивідуальної бесіди та виставки

у шкільній газеті «Діалог» (http://dubechno.weebly.com)

«ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»

«Над білим янголом скорботи- незгаслий духу смолоскип»

До Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в нашій бібліотеці презентовано книжкову виставку «Над білим янголом скорботи незгаслий духом смолоскип».

Пам'ять – нескінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя країни. Багато сторінок вписано криваво-чорним кольором. Однією з таких сторінок був голодомор 1932-1933 р.р. Не було ні війни, ні посухи. А була тільки зла воля одних людей проти інших. І ніхто не знав, скільки безневинних людей зійшло у могилу – старих і молодих, дітей, і ще ненароджених – у лонах матерів. Невідома кількість жертв – від 3 до 12 мільйонів, але протягом всієї історії людства вважається найбільшою трагедією.

На книжковій виставці представлено документи, фотографії та публікації про геноцид української нації, спогади і свідчення очевидців, тих, хто у своїй пам’яті крізь роки проніс страждання та біль спричинені тоталітарним режимом.

На десятиліття можна засекретити архіви. Можна приховати в глибинах спецсховищ викривальні документи. Можна змести сліди злочину. Можна враз і вдруге, і втретє переписувати історію на угоду влади чи ідеології. Та з пам’яттю народу нічого не вдієш, вона зберігатиме правду. Правду про страшні події. Це наша історія, і ми повинні знати і пам’ятати її.

Додаток Б

Cтаття у шкільній газеті «Діалог» до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

«Виховуємо громадянина – патріота України»

У рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек , який проходив з 01.10 по 30.10 під гаслом «Виховуємо громадянина – патріота України», була проведена гра- вікторина між учнями 5-А та 5-Б класів. Діти мали змогу розширити та поглибити знання про свою країну, рідний край, його традиції і обряди. Протягом гри учні відгадували другу частину приказок, вибирали зайві слова, відгадували назви казок, загадки . Найцікавішим було завдання показати команді жестами відомих українських людей, де Яцунік Олександр (5-А) уміло та цікаво зобразив Віталія Кличка, а Ірина Задерей (5-Б)- Тіну Кароль.

Не менш цікавим виявився конкурс, де командам потрібно було за 5 хв намалювати український рушник із зображенням рослинного або геометричного орнаменту. Наприкінці гри були оголошені результати за якими команда із учнів 5-А класу (Яцунік О., Ткачук М., Дубук В., Наумук А., Лащук Ю.,Бондар Ю.) стала переможцем, обігнавши команду 5-Б класу лише на 2 бали. Переможці були нагороджені грамотами.

Додаток В

Анкета для виявлення сформованості читацьких інтересів, розвитку читацької самостійності учнів 3—5 класів

1. Чи є у тебе улюблена книжка? Хто її автор? Яка її назва?

2. Яку книжку ти читаєш зараз? Назви автора, головних персонажів.

3. Чи пам'ятаєш ти тему наступного уроку позакласного читання? Назви її.

4. Про що найбільше любиш читати?

5. Чи є у тебе улюблені письменники? Назви їх.

6. Хто може допомогти тобі у виборі гарної книжки?

7. На що треба звертати увагу, добираючи потрібну книжку?

8. Чим можна скористатися у бібліотеці, добираючи необхідну книжку?

Додаток Г

Семінар “Вікіпедія” у Львові

15-17 червня 2016, у Львові на базі комп’ютерної лабораторії Львівського національного університету «Львівська політехніка» відбувся навчальний семінар-тренінг для українських вчителів, учасників проекту «Класна школа». Саме такий семінар пощастило відвідати і мені бібліотекарю.

Семінар проводили тренери громадської організації «Вікімедіа – Україна» Віра Моторко, Юрій Булка,  Леонід Овчаренко. Учасники семінару познайомилися з соціальною та організаційною структурою Вікіпедії та громадським рухом Вікімедіа, правилами та принципами створення та редагування статей Вікіпедії – вільної енциклопедії. Програма семінару передбачала поєднання теоретичних лекцій, які висвітлювали питання авторського права, перевірності та достовірності інформації, плагіату, ресурсних можливостей Вікіпедії, та практичних занять, під час яких учасники, зареєструвавшись у Вікіпедії могли власноруч створювати статті, шукати інформацію, використовувати інструментарій Вікіпедії, працювати з зображеннями.

Особливу увагу учасники приділили ресурсним можливостям Вікіпедії та питанням використання вікіпроектів, вікіуроків, вікіпроектів у шкільній практиці для розвитку і удосконалення шкільної освіти. Принципи діяльності Вікіпедії та освітня діяльність ГО «Вікімедіа-Україна» відкривають широкі можливості для участі у цьому проекті не тільки вчителів, але й учнів, усіх охочих для важливої справи поширення інформаційно-комунікативних технологій.

Додаток Д

Співпраця з Дубечненською сільською бібліотекою- філією

Година поезії «Ллється мудрість рікою від предків моїх»

Додаток Е

Виховний захід «Андріївські вечорниці»

Українське село, оповите гучними піснями

Де у вікнах хатин зачаровано тліє свіча .

Чарівними зірками воно заколихане,

Там на свято Андрія ворожить дівча.

Зміст

Вступ………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. Бібліотека- виховний простір навчального

закладу..………………………………………............4

1.1.Завдання шкільної бібліотеки в підвищенні рівня

навчально- виховного процесу у світлі сучасних

вимог…………………………………………………….4

1.2.Методи роботи шкільної бібліотеки……………….7

РОЗДІЛ 2. Бібліотечні іінновації…………………………16

2.1. Інтернет- центр у шкільній бібліотеці як засіб

виховного впливу на учнів………………………………16

2.2. Проектна діяльність шкільної бібліотеки………..19

ВИСНОВКИ………………………………………………...23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….26

ДОДАТКИ….......…………………………………………..27

39

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.