Індивідуальна програма з соціально-побутового орієнтування для учня 4 класу (індивідуальна форма навчання)

Опис документу:
Індивідуальну програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове орієнтування» розроблено відповідно до програм МОН України для програм МОН України для 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушенням (укладено на основі адаптації державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів та у відповідності з навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів) Київ-2018 рік за редакцією Н.А.Ярмола

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасна система освіти дітей з особливими освітніми потребами включає в себе структуру традиційної системи організації навчання і виховання та зміст корекційно-навчального процесу, у якому пріоритет надається соціально-освітнім компетенціям, що сприяють ефективній інтеграції цих дітей у суспільство.. Зокрема, важливу роль відіграє сформованість соціально-побутових навичок.

Соціальна адаптація являє собою один з механізмів соціалізації, що дозволяє особі активно включатися в структурні різні елементи соціального середовища, тобто посильно брати участь у праці і суспільному житті  колективу, долучатися до соціального і культурного життя суспільства, влаштовувати свій побут відповідно до норм і правил соціуму.

Метою навчання учнів з інтелектуальними порушеннями соціально-побутовим навичкам є формування життєво значущого мінімуму практичних умінь, який дозволить їм правильно орієнтуватися у навколишньому світі (в побуті, у взаєминах людей тощо) і самостійно організовувати свій побут.

Досягнення цієї мети передбачає необхідність вирішення наступних завдань:

  • формування в учнів побутових трудових умінь: умінь в області організації харчування, догляду за тілом, житлом, одягом, взуттям та іншими предметами побуту;

  • формування економіко-побутових умінь: умінь дбайливого поводження з оточуючими предметами, їжею, водою, електрикою, умінь вибирати товари і здійснювати покупки, умінь планувати бюджет сім'ї;

  • орієнтування учнів у послугах різних закладів (торгівлі, служби побуту, зв'язку, культури, медичної допомоги), формування практичних умінь користуватися ними;

  • формування умінь користуватися послугами громадського транспорту;

  • формування умінь спілкування і культурної поведінки;

  • формування необхідних уявлень про сім'ю, сімейні взаємини, організації побуту і дозвілля сім'ї, умінь догляду за маленькими дітьми.

Соціально-побутове орієнтування дітей з інтелектуальними порушеннями істотно ускладнене в силу обмеженості їх пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, тощо. Діти з інтелектуальними порушеннями помірного та глибокого ступеня  не в змозі самостійно освоїти зразки розв'язання елементарних побутових і соціальних завдань, досягти цього вони можуть лише за умови цілеспрямованого навчання і виховання.

Ефективність роботи з соціально-побутової орієнтуванні, здійснюваної на уроках і поза ними, залежить від узгодженості дій всього педагогічного колективу, їх взаємозв’язку, інформованості про роботу один одного, скоординованості планів роботи. Зв'язок з навчанням здійснюється за принципом випереджаючої, паралельної та подальшої взаємодії. Взаємодія передбачає повторення пройденого на заняттях матеріалу, розширення і збагачення досвіду учнів, автоматизацію умінь, формування навички застосування отриманих знань та умінь у новій ситуації. Структура заняття з соціально-побутового орієнтування  визначається темою, завданнями і вибором методичних прийомів.    

 При проведенні кожного заняття реалізуються три основні групи взаємопов'язаних завдань:

• Освітні завдання, для реалізації яких вихователю необхідно здійснювати керівництво пізнавальною діяльністю з інтелектуальними порушеннями; стимулювати навчально- пізнавальну діяльність учнів по оволодінню знаннями й уміннями.

• Корекційно - розвиваючі завдання припускають цілеспрямований розвиток мислення учнів з інтелектуальними порушеннями (пам'яті, уваги, емоційно-вольових якостей, працездатності).

• Виховні завдання - цілеспрямоване формування позитивних якостей особистості, світогляду, моральних переконань та естетичної культури.

Представлена програма спрямована на формування у дітей з інтелектуальними порушеннями необхідного для подальшої побутової і соціальної адаптації запасу знань, практичних умінь і навичок.

Для успішного засвоєння навчального матеріалу важливо формувати уявлення дітей в процесі екскурсій, здійснювати цілеспрямовані спостереження за реальними об'єктами і життєвими ситуаціями, моделювати їх і виконувати практичні дії в реальних умовах. У навчанні дітей велике місце повинні займати ігрові методи і прийоми: дидактичні, сюжетно-рольові, ігрові ситуації і сюрпризні моменти.

Система роботи спочатку спрямована на повноцінне сприйняття дітьми необхідних відомостей, формуванні дій і прийомів, а потім - на різноманітне їх закріплення і регулярне застосування на практиці. Педагогічна робота у 1-4 класах, має на меті досягнення кожною дитиною максимально можливого для нього рівня соціально-побутової компетентності.

4 клас (70 годин, 2 години на тиждень)

п/п

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.2.

3.

4.

5.

6.

Вступне  заняття

Дотримання правил безпеки і санітарно-гігієнічних вимог у кабінеті соціально-побутового орієнтування (повторення та поглиблення знань).

Помешкання, школа, домівка Правила безпечної поведінки вдома та на вулиці. Правила користування побутовими приладами (телевізором, комп’ютером, мікрохвильовою піччю, телефоном тощо) Правила користування джерелами водопостачання, електроенергії та газу. Безпека на дорозі. Правила пішохідного руху. Поведінка біля залізничної колії. Гігієна оселі. Основи догляду за власним житлом. Догляд за кімнатними рослинами.

Одяг та взуття Правила вибору одягу та взуття (за сезоном, призначенням) (розширення знань). Види взуття. Правильний вибір взуття.

Догляд за одягом та взуттям (розширення знань).

Засоби для прання. Прання шкарпеток.

Чищення власного взуття (практичне заняття).

Основи загальної гігієни

Догляд за частинами тіла.

Розпорядок дня школяра.

Корисні та шкідливі звички.

Здоровий спосіб життя.Гігієна харчування

Продукти харчування.

Зберігання продуктів харчування і готової їжі.

Сервірування столу.

Значення води для життя і здоров’я людини.

Харчові отруєння. Перша допомога при отруєнні.

Технологія приготування чаю.

Приготування бутербродів із кількох складових.

Соціальна орієнтація

Правила поведінки у громадських установах (в кіно, театрі, залах музею, бібліотеці);

Правила поведінки у транспорті (автобусі, маршрутному таксі тощо);

Ввічливе та толерантне ставлення до оточуючих людей.
Правила поводження на канікулах та в довільний час (Інструктаж).

Учень/учениця

має уявлення про обладнання приміщення для уроків соціально-побутового орієнтування, зміст навчання та правила безпеки;


знає правила безпечної поведінки вдома та на вулиці, називає правила користування побутовими приладами (телевізором, комп’ютером, мікрохвильовою піччю, телефоном тощо; знає послідовність дій при виникненні небезпеки; уміє обирати джерела допомоги відповідно до обставин;знає правила безпечного переходу дороги;називає значення кольорів світлофора;називає небезпечні ситуації, що можуть статись;знає кольори світлофора;

знає чому важливо мати охайний вигляд; вміє підбирати одяг відповідно до сезону та ситуації; називає різні види взуття, знає йогоприналежність; називає назви одягу та взуттярозрізняє їх за сезонами

називає складові здоров’я, чинники впливу на здоров’я, чинники, що сприяють гармонійному фізичному розвитку; пояснює цінність людського життя і здоров’я;

знає про шкідливий вплив куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин; розпізнає корисні і шкідливі звички; знає про шкідливий вплив куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин;

має уявлення про значення води у житті людини; пояснює небезпеку придбання продуктів харчування на стихійних ринках; називає переваги натуральних продуктів; розрізняє свіжі та зіпсовані продукти; знає, що потрібно робити у разі харчового отруєння, може розрізнити свіжі та зіпсовані продукти;знає правила поведінки у громадських установах (в кіно, театрі, залах музею, бібліотеці); знає правила поведінки у транспорті (автобусі, маршрутному таксі тощо); вміє ввічливо спілкуватися з оточуючими; підтримує дружні стосунки у колективі

Розширення  уявлення про навчальні кабінети та правила безпечного поводження в них


Формування мотивації щодо дотримання правил особистої гігієни та дотримування чистоти одягу та взуття на основі усвідомлення значення чистоти та охайності для здоров’я людини.

Розширення уявлень про особисту гігієну людини на підставі засвоєння правильного режиму дня  та навичок особистої гігієни.

Збагачення словникового запасу термінами, що позначають здоровий спосіб життя.


Розвиток емоційної сфери, логічного мислення на основі формування вмінь визначити чинники здоров’я.

Формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Формування початкових уявлень про  загрозу життю та здоров’ю дитини шкідливих звичок.

Розвиток сприймання та мислення на основі формування вміння класифікувати та розрізняти корисні та шкідливі звички.

Збагачення уявлення про повноцінне харчування та значення води.

Формування потреби у повноцінному харчуванні шляхом роз’яснення його значення.

Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу назвами продуктів харчування.

Формування толерантного ставлення до ближнього.

Розвиток потреби у піклуванні.

Орієнтовні навчальні досягнення учнів на кінець року:

- знає  правила безпечного поводження в школі та дома;

- знає телефони екстрених служб;

- знає послідовність дій при виникненні небезпеки;

- знає про небезпеку куріння, вживання алкогольних, наркотичних і токсичних речовин;

- знає небезпеку вживання зіпсованих продуктів;

Орієнтовні показники  сформованості життєвих компетенцій  учнів на кінець року:

-  вміє частково вирішувати завдання безпечної життєдіяльності;

- здатен елементарно піклуватися про себе та власне здоров’я;

- сформовано позитивне ставлення до оточуючих;

- сформована емоційно-ціннісна активність-прагне до спілкування, має товаришів;

- частково сформовано соціально-моральну  активність, пов’язану із входженням дитини у соціум, зокрема, частковим оволодінням соціально прийнятними і схвалюваними формами поведінки та діяльності, засвоєнням моральних норм (притримується правил поведінки у школі).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали