Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Індивідуальна програма розвитку учня 1 класу з порушеннями інтелектуального розвитку (розумова відсталість).

Інклюзивна освіта

Для кого: 1 Клас

27.09.2021

653

106

0

Опис документу:

Індивідуальна програма розвитку учня 1 класу з порушеннями інтелектуального розвитку складається на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання: з 01.09.21 по 31.05.22

2. Загальні відомості про учня:

прізвище, ім’я, по батькові: дата народження: 30.04.2013

повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень: КУ Піщанська загальноосвітня школа I-II ступенів м. Суми, Сумської обл.

рік навчання: 1

3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)

№ з/п

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації

3

11.09.20

Фізичний розвиток. Зовнішній вигляд охайний. Навички самообслуговування сформовані за віком. Координація та рівновага не порушені. Навички самообслуговування сформовані за віком. Провідна рука – права Дрібна моторика пальців рук розвинена недостатньо.

Оцінка мовленнєвого розвитку. У вербальний контакт з дорослими вступає легко. Звернене мовлення розуміє ситуативно, виконує прості вербальні інструкції. Артикуляційний апарат має анатомо-фізіологічні особливості. Фонематичний слух сформований на початковому рівні. Навички звукового аналізу слів не сформовані. Звуковимова не чітка (міжзубний парасигматизм свистячих, шиплячих п/ламбдацизм, п/ротацизм). Пасивний словник ширший ніж активний, у мовленні спостерігаються ехолалії. Вимовляючи слова, пропускає звуки. Активне мовлення – переважно фразове. Помиляється у вживанні відмінкових закінчень, узгодженні частин мови у роді, числі. Активний словник менший за пасивний.

Оцінка когнітивної сфери. Має здатність утримувати увагу протягом 5 хвилин без сторонніх подразників. Швидко переключається з одного виду діяльності на інший. Функція стійкості уваги знижена. Сприймання неусвідомлене, обсяг сприймання звужений. Виникають труднощі при виділенні функціональних властивостей предмета, встановленні зв`язків між словом та образом. Пам'ять мимовільна короткотривала, механічна. Мислення наочно-дійове. Мисленнєві операції сформовані на низькому рівні, спостерігається уповільненість мисленнєвих процесів. Має труднощі при встановленні причинно-наслідкових зв'язків. Потребує постійної стимуляції уваги.

Оцінка емоційно-вольової сфери. У контакт з дорослими вступає поступово, доступна тактильному контакту. Емоційні реакції неадекватні ситуації, спостерігаються прояви негативізму, протестної поведінки. Швидко втомлюється під час інтелектуального навантаження. Інтерес до співпраці з педагогом епізодичний, нестійкий. Вольові зусилля прикладає тільки за умови виконання цікавих для неї завдань, пізнавальний інтерес носить епізодичний характер. Темп роботи і працездатності рівномірно повільні.

Оцінка освітньої діяльності. Мовленнєві інструкції вчителя виконує частково. Розрізні картинки з 6-х частин складає самостійно. Має навички прямої та зворотньої лічби в межах 10 з допомогою педагога. Цифри плутає, числа-сусіди не визначає. Співвідносить кількість предметів з числом в межах 5. Орієнтується у схемі власного тіла. Має деякі навички групування та узагальнення предметів за певними ознаками. Пори року розрізняє за наочністю з допомогою педагога. Графомоторні навички сформовані недостатньо. Під час виконання завдання потребує підтримки, підказок та заохочення.

Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від4. Наявний рівень знань і вмінь учня

Потенційні можливості

Потреби

Математичні знання:

– цифри (від 0 до 9) називає з допомогою вчителя.

  • цифри плутає, числа-сусіди не визначає;

– числа в прямому та зворотному порядку не називає;

– розрізняє форму предметів з допомогою вчителя;

– значення понять “вчора”, “сьогодні”, “завтра” не розуміє;

– дні тижня, їх послідовність не знає;

– місяці року, їх послідовність не називає.

Читання. Знає всі букви алфавіту. Розрізняє друковані, і рукописні літери, голосні та приголосні звуки. Самостійно читає складами та цілими слова. Розуміє фактичний зміст коротких прочитаних текстів. За допомогою вчителя може описувати картини, складати сюжетну розповідь за малюнками.

Українська мова. Письмові завдання виконує тільки з допомогою вчителя, у вигляді навідних запитань, підказок, опорі на наочний матеріал. Відтворення навчальної інформації (правил, тексту, змісту завдань) часто неповне, неточне. Самостійно застосовувати вивчений матеріал на уроці не може. Домінує мимовільне запам’ятовування.

Адаптації та модифікації здійснюються з урахуванням конкретних потреб дитини:

- поведінка - адаптація спрямована на вирішення проблем, що пов'язані з мотивацією та виконанням встановлених правил і вимог до поведінки.

- час, протягом якого дитина може концентрувати увагу (5-7хв.);

- зручність (давати можливість визначити, в яких умовах їй зручніше працювати: в ресурсній кімнаті, класі тощо);

- відволікання (визначити місце і умови роботи, за яких дитина мінімально відволікається на сторонні подразники; слідкувати, щоб увага була сконцентрована на матеріалах уроку/заняття);

- рівень шуму (визначити робоче місце здобувача освіти поруч з учителем, асистентом, щоб уникати гамору);

- вибір матеріалу (розташовувати в центрі тільки ті матеріали, що стосуються теми, завдання, використовувати засоби навчання, які сприяють соціальному та емоційному розвитку дитини);

- створення сприятливої атмосфери (ранкові зустрічі, святкування досягнень дитини, визначити учня «дитиною дня», нагородження призами).

5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, практичним психологом, робота з вчителем-дефектологом)

 Так (зазначити потреби): додаткова підтримка асистента вчителя.

У позаурочний час корекційно-розвиткових занять:

Найменування

заняття

Фахівець, який проводить заняття

Місце проведення заняття

Дата проведення заняття

Періодичність

Корекційні заняття з психологом

Практичний

психолог

Кабінет психолога


2 рази на тиждень

Корекційні заняття з вчителем-логопедом

Вчитель-логопед

Кабінет психолога


1 раз на тиждень

Корекційні заняття з психологом

Вчитель-дефектолог

Кабінет психолога


1 раз на тиждень

7. Характеристика учня

Сфера

розвитку

Стисла

характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати/уміння


Емоційно-вольова

У контакт з дорослими вступає поступово, доступна тактильному контакту. Емоційні реакції неадекватні ситуації, спостерігаються прояви негативізму, протестної поведінки. Швидко втомлюється під час інтелектуального навантаження. Інтерес до співпраці з педагогом епізодичний, нестійкий. Вольові зусилля прикладає тільки за умови виконання цікавих для неї завдань, пізнавальний інтерес носить епізодичний характер. Темп роботи і працездатності рівномірно повільні.


Застосування прийомів зацікавлення матеріалом та методів схвалення, створення ситуації успіху.

Розвиток саморегуляції, навчання прийомам саморозслаблення, ауторелаксації, розвитку контролю над власними імпульсивними діями.

Розвиток навчальної мотивації, формування довільності поведінки.

Формування здорової Я-концепції (вміння ставитися до навчальних видів діяльності з ентузіазмом та інтересом, позитивно реагувати на похвалу та підтримку).

Зняття психоемоційного напруження за допомогою фізичних вправ, чергування видів діяльності.

Здатність контролювати свою поведінку, знання власних психологічних особливостей, усвідомлення свого емоційного стану.

Здатність при будь-яких обставинах до адекватної поведінки з урахуванням соціально-правових норм, виховання свідомої поведінки.

Здатність активно залучатися до навчальних видів діяльності, використовувати допомогу вчителя і працювати самостійно, закінчувати роботу у відповідний час.
Фізична

Фізичний розвиток відповідає віковій нормі. Навички самообслуговування сформовані на достатньому рівні.

Координація рухів не порушена. Провідна рука – права. Загальна та дрібна моторика розвинена за віком.

Швидко виснажується, низький рівень працездатності.

Підвищена рухливість.Створення сприятливих умов для оптимального фізичного розвитку дитини. Забезпечення рухової активності.

Зняття психоемоційного напруження за допомогою рухливих ігор та фізичних вправ під наглядом педагога.

Часті перерви під час навчальної діяльності, збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, вправи на релаксацію.

Підвищення ефективності навчання

Попередження та ліквідація розумової стомленості.

Розвиток як загальної так і дрібної моторики.

Формування життєво важливих рухових умінь і навичок.

Забезпечення оптимального рівня фізичної підготовленості.


Когнітивна

Увага не стійка, має здатність її концентрувати до 5 хвилин без сторонніх подразників.

Включення в роботу повільне. Функція переключення та стійкості уваги знижені. Сприймання неусвідомлене, обсяг сприймання звужений. Виникають труднощі при виділенні функціональних властивостей предмета, встановленні зв`язків між словом та образом. Пам'ять мимовільна короткотривала, механічна. Мислення наочно-дійове. Мисленнєві операції сформовані на низькому рівні, спостерігається уповільненість мисленнєвих процесів. Має труднощі при встановленні причинно-наслідкових зв'язків. Потребує постійної стимуляції уваги.


Розвиток концентрації та стійкості уваги: тренування уваги за допомогою спеціальних вправ, розвиток регулюючої функції мовлення (коментування кожної дії),розвиток навичок самоконтролю.

Розширення уявлення про навколишній світ за тематичними блоками з використанням малюнків.

Добір завдання за принципом максимальної зрозумілості та мінімальної інструкції.

Здійснення поділу складного матеріалу на частини, збільшення часу на усвідомлення завдань.

Розвиток швидкості мислення.

Використання помірної кількості наочності, своєчасний перехід від конкретного до абстрактного (наочність має бути конкретною без абстрактних зображень).

Розвиток концентрації, ситійкості, переключення уваги до 10-14 хвилин.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення), логічного мислення.

Вміє встановлювати причинно-наслідкові зв`язки і робити висновки, проявляє зацікавленість в навчанні, повторює найпростіші оціночні судження, намагається елементарно пояснити їх.

Відтворює правила, вказівки, алгоритмічні судження спираючись на зорові опори.

Розуміє логічні зв’язки між поняттями.

Правильно пояснює окремі вирази, розуміє зміст прочитаного.


Мовленнєва

У вербальний контакт з дорослими вступає легко. Звернене мовлення розуміє ситуативно, виконує прості вербальні інструкції.

Артикуляційний апарат має анатомо-фізіологічні особливості. Фонематичний слух сформований на початковому рівні.

Навички звукового аналізу слів не сформовані. Звуковимова не чітка (міжзубний парасигматизм свистячих, шиплячих п/ламбдацизм, п/ротацизм).

Пасивний словник ширший ніж активний, у мовленні спостерігаються ехолалії. Вимовляючи слова, пропускає звуки. Активне мовлення – переважно фразове. Помиляється у вживанні відмінкових закінчень, узгодженні частин мови у роді, числі.

Формування фонематичного сприймання, звукового аналізу й синтезу.

Стимулювання до активного спілкування з використанням з використанням засвоєних лексичних конструкцій.

Розвиток загальномовленнєвих (дихання, артикуляції, голосу) умінь і навичок.

Формування первинних умінь і навичок вимови голосних і приголосних звуків (постановка, автоматизація, диференціація), розвиток слухової і вимовної диференціації дзвінких і глухих приголосних, усвідомлення їх правильного артикуляційного укладу при вимові.

Використання сюжетно-рольових ігор для розвитку діалогічного мовлення.

Розширення словникового запасу.


Вміння встановлювати контакти з оточуючими шляхом сприйняття, переробки і передачі інформації, уміння вести діалог, співпрацювати в групі, привносити ідеї в групову роботу.

Підвищення рівня слухання-розуміння (аудіювання), навичок говоріння, читання і письма.

Розширення уявлень про навколишній світ, розвиток образного та словесно-логічного мислення.

Усвідомлення та правильне виконання інструкцій та завдання.

Здатність корегувати граматичну сторону мовлення

Соціальна

Навички спілкування розвинені на середньому рівні вміє встановлювати товариські взаємини. У вербальний контакт з дорослими вступає невимушено, зоровий контакт установлює.

Виникають труднощі на етапі формування соціальних зв'язків у групі однолітків.Участь у груповій роботі на уроках, спільних іграх під час перерв, у шкільних та класних виховних заходах, дотримання правил обов'язкових для всіх.

Виховання навичок адекватної групової поведінки.

Активне залучення до навчальних видів діяльності, вміння працювати самостійно.

Використивувати позитивні емоції педагога як засіб стимулювання дитини до діяльності й спілкування.


Повага до інших у шкільному середовищі (виявляє привітність і турботу до інших).

Підвищення рівня соціальної адаптації, набуття соціального досвіду та ціннісних орієнтацій.

Демонстрація самоконтролю (прагне уваги шляхом відповідної поведінки, пристосовується в результаті конструктивної критики, спілкується з іншими у відповідний час, усвідомлює, яким чином її поведінка впливає на реакцію інших, виявляє самостійність у набутті навичок самообслуговування.


8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)

№ з/п

Навчальний предмет

Програма

адаптована

модифікована

1

Математика

-


2

Українська мова

-


3

Літературне читання

-


4

Англійська мова

-


5

Природознавство

-


6

Трудове навчання

-


7

Інформатика

-


8

Музика

-


Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів

 Так (зазначити предмет, предмети)

 Ні

9. Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища:

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, використання у процесі викладу матеріалу цікавих фактів, прикладів, виконання завдань за зразком, вправи на релаксацію (пальчикова гімнастика, організація хвилин відпочинку на уроці, створення ситуацій успіху.

Необхідне спеціальне обладнання

Ні

10. Індивідуальний навчальний план (додається)

11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

- висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

- батьки:

- психологічна характеристика;

- педагогічна характеристика.

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

ПІБ

Найменування посади

Підпис


Заступник директора з НВРКласний керівник 1 класуАсистент учителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням.Практичний психологВчитель англійської мовиВчитель музикиВчитель інформатикиСоціальний педагог


13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:

1) батьками:

підпис ______________________________ дата ______________________________

14. План консультування батьків у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку

Дата

Мета

Відповідальні

Вересень 2020 р.

Організація режимних моментів удома

Асистент вчителя

Жовтень 2020 р.

Активний початок дня та відпочинок школяра

Практичний

психолог

Листопад 2020 р.

Використання вправ для розвитку дрібної моторики руки

Практичний

психолог

Грудень 2020 р.

Методи та прийоми розвитку мислення дитини

Практичний

психолог

Січень 2021 р.

Урахування типу нервової системи під час підготовки домашніх завдань.

Практичний

психолог

Лютий 2021 р.

Як подолати страх перед читанням.

Асистент вчителя

Березень 2021 р.

Психологічний захист молодших школярів під час навчальних навантажень

Практичний

психолог

Квітень 2021 р.

Особливості встановлення емоційних контактів з дитиною, способи реагування на роздратування дитини.

Практичний

психолог

Травень 2021 р.

Реалізація рухової активності дитини та формування навичок дисципліни через залучення її до гурткової роботи.

Соціальний

педагог


15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

Сфери

розвитку/

навчальні

предмети

Строк проведення моніторингу

протягом першого півріччя навчального року

після закінчення першого півріччя навчального року

протягом другого півріччя навчального року

після закінчення навчального року

Емоційно-

вольоваІнтерес до співпраці епізодичний. Здатність до свідомого і цілеспрямованого регулювання своєї діяльності ускладнена. Виявляє протестні реакції, щодо занять, що передбачають тривале збереження інтелектуальної активності.

Здатність до свідомого і цілеспрямованого регулювання своєї діяльності набуває сталих показників (кількість проявів безпідставної агресії зменшилася до 1-2 разів на тиждень) ????Епізодично виявляє інтерес до навчання, самостійність у роботі.

Здатність при будь-яких обставинах до адекватної поведінки проявляється частково.
Проявляє здатність контролювати свою поведінку частково, знання власних психологічних особливостей, усвідомлення свого емоційного стану знаходиться у стані формування.
Фізична
Швидко виснажується, низький рівень працездатності. Навички самообслуговування сформовані недостатньо.

Рівень працездатності поступово збільшується, підвищується ефективність навчальної діяльності.

Поступове підвищення ефективності навчання, розвиток загальної та дрібної моторики.


Виявляє інтерес до рухових видів активності, ігор, дотримується встановлених умов та правил гри.

Когнітивна
Увага нестійка, має здатність концентрувати її до 5 хв без сторонніх подразників. Включення в роботу повільне.


Здатність концентрувати увагу збільшилася до 7 хвилин за умови, що завдання викликають цікавість та інтерес.
Поступовий розвиток мисленнєвих операцій (аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння), логічного мислення.
Повторює найпростіші оціночні судження, намагається елементарно пояснити їх. Логічні зв’язки між поняттями здатен усвідомлювати зі сторонньою допомогою.

Мовленнєва
Контакту доступна. Розуміє звернене мовлення, фонематичний слух розвинений частково. Активний словник нижче вікової норми, у мовленні переважають прості двоскладові речення.Підвищення рівня слухання-розуміння (аудіювання), навичок говоріння, читання і письма, розширення словникового запасу, формування навичок звукового аналізу та синтезу.Розширення уявлень про навколишній світ, розвиток образного та словесно-логічного мислення. Зміст тексту після читання вчителем розуміє, але не може переказувати. Після прослуховування тексту відповіді дає не повні.

Знає всі букви алфавіту. Розрізняє друковані та рукописні літери, голосні та приголосні звуки. Розуміє фактичний зміст коротких прочитаних текстів. В колективний аналіз змісту прочитаного тексту не долучається.

Соціальна
Виникають труднощі на етапі формування соціальних зв’язків у групі однолітків. Мають місце безпідставні ситуативні прояви фізичної та вербальної агресії, адресованої однокласникам.

Підвищення рівня соціальної адаптації, набуття соціального досвіду та ціннісних орієнтацій. Закріплення навичок ефективної взаємодії з оточенням, способів поведінки в конфліктних ситуаціях

Поступово набуває здатності вирішувати конфлікти мирним шляхом, знаходити успішні шляхи вирішення проблем.
Підвищення рівня соціальної адаптації, набуття соціального досвіду та ціннісних орієнтацій. Правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку дотримується частково.

Математика
Має навчальні досягнення початкового рівня, виявляє недостатньо сформовані основні навчальні вміння та навички.Перераховує предмети в межах 10 (прямий рахунок, зворотня лічба з допомогою). Виникають труднощі у визначенні чисел-сусідів.


Знає і пише під диктовку всі цифри, знає послідовність натуральних чисел в межах 20. Списувати приклади з підручника може тільки з допомогою вчителя.

З допомогою вчителя розв’язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел. орієнтується у просторі, пояснює розташування предметів.

Читання
По прослуханому тексту відповідає на питання однозначно, не може скласти поширену відповідь.Частково дотримується правил спілкування: привітання, прощання, подяки, прохання, зрозуміло висловлює власні потреби.

Розуміє фактичний зміст коротких прочитаних текстів. Вступає в діалог на теми, які викликають зацікавлення.


Знає всі літери алфавіту, читає вголос доступні тексти (цілими словами і складами) з відповідною інтонацією.


Українська моваПисьмові завдання виконує тільки з допомогою вчителя, самостійно застосовувати вивчений на уроці матеріал не може.

Відтворення навчальної інформації часто неповне, неточне. Самостійно застосовувати вивчений на уроці матеріал не може.

Називає й розбірливо пише всі малі й великі літери українського алфавіту. Слухає і розуміє короткі висловлювання


За умови належної мотивації й контролю з боку вчителя списує слова і речення з друкованого чи рукописного тексту.

____________________________
(найменування посади директора загальноосвітнього навчального закладу)

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


____ ____________ 2021 р.”.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.