Година спілкування на тему: "Поведінка людини, як предмет психології"

Психологія

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

17.04.2021

301

12

0

Опис документу:
"Нічого "ПРОСТО ТАК" не відбувається". Все має свою мету і причину. Поведінка – визначається сукупністю дій та вчинків особистості, способом її життя. У поведінці проявляються особливості характеру, темпераменту, потреби й уподобання. Фактори впливу, способи передачі, типи поведінки. Загалом всі фактори можна умовно поділити на внутрішні і зовнішні (вони не відокремлені між собою, а взаємодоповнюють один одного). Тобто фактично ті, які складаються з функцій внутрішнього і зовнішнього середовища.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
. «Нічого «ПРОСТО ТАК» не відбувається».  Все має свою мету і причину. Поведінка- визначається сукупністю дій та вчинків особистості, способом її ж...
Слайд № 1

. «Нічого «ПРОСТО ТАК» не відбувається».  Все має свою мету і причину. Поведінка- визначається сукупністю дій та вчинків особистості, способом її життя. У поведінці проявляються особливості характеру, темпераменту, потреби й уподобання. Дисциплі́на- певний порядок поведінки людей відповідно до норм права і моралі, що склались у суспільстві чи організації. Година спілкування на тему: «ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ, ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ»

ФАКТОРИ, ЯКІ ОБ’ЄКТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ КОНКРЕТНОЇ ЛЮДИНИ фактично можна поділити на дві групи, а саме: певні фізіологічні ознаки конкретног...
Слайд № 2

ФАКТОРИ, ЯКІ ОБ’ЄКТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ КОНКРЕТНОЇ ЛЮДИНИ фактично можна поділити на дві групи, а саме: певні фізіологічні ознаки конкретного людського організму, отримані ним від народження від біологічних предків, від їх програми виживання, яка були ефективна в певний період їхнього існування. набуті фактори впливу, до деякої міри штучні фактори, які нав’язані інститутами суспільства, людьми, яким ми довіряємо, наші власні уявлення про ті чи інші суб’єкти чи об’єкти. Зазвичай генам надають більшої ваги в формуванні людини ГЕНИ МЕМИ

СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ПОВЕДІНКИ ВЕРБАЛЬНА: виявляється у мові – слово, інтонація, темп, пауза; ЗНАКОВА: реакція на знак; РОЛЬОВА: відповідає вимогам, як...
Слайд № 3

СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ПОВЕДІНКИ ВЕРБАЛЬНА: виявляється у мові – слово, інтонація, темп, пауза; ЗНАКОВА: реакція на знак; РОЛЬОВА: відповідає вимогам, які висуваються до індивіда певною роллю; ПОВЕДІНКА, ЩО ВІДХИЛЯЄТЬСЯ: суперечить прийнятим у суспільстві правовим, моральним, соціальним та іншим нормам.

КАТЕГОРІЇ ЛЮДСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ Проявляється в словах і діях можна розділити безпосередньо стосується виконання конкретних трудових функцій на робочом...
Слайд № 4

КАТЕГОРІЇ ЛЮДСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ Проявляється в словах і діях можна розділити безпосередньо стосується виконання конкретних трудових функцій на робочому місці; економічну, спрямовану на досягнення певного рівня добробуту та якості життя; виразні дії і вчинки, у яких простежується цілеспрямоване бажання привернути увагу до себе, незважаючи на потреби оточуючих.   ФУНКЦІОНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ДЕМОНСТРАЦІЙНА ПОВЕДІНКА

ТИПИ ПОВЕДІНКИ ПРИ СПІЛКУВАННІ 1.ПАСИВНА ПОВЕДІНКА Зміст пасивної поведінки: догодити оточенню, уникнути конфлікту, виглядати в очах інших приємним...
Слайд № 5

ТИПИ ПОВЕДІНКИ ПРИ СПІЛКУВАННІ 1.ПАСИВНА ПОВЕДІНКА Зміст пасивної поведінки: догодити оточенню, уникнути конфлікту, виглядати в очах інших приємними людьми. Ознаки пасивної поведінки: заперечення власних потреб; приховування почуття, думки, бажання; уникання активних контактів з оточуючими; схильність накопичувати образи; викликання до себе жалості, відчуття провини.

Наслідки пасивної поведінки: не задоволення власних потреб; відчуття жертви; не досягнення бажаного; відсутність самоповаги; надання можливості інш...
Слайд № 6

Наслідки пасивної поведінки: не задоволення власних потреб; відчуття жертви; не досягнення бажаного; відсутність самоповаги; надання можливості іншим керувати собою.

ТИПИ ПОВЕДІНКИ ПРИ СПІЛКУВАННІ 2. АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА Зміст агресивної поведінки: домінувати, відстоювати свої права за рахунок інших людей. Ознаки...
Слайд № 7

ТИПИ ПОВЕДІНКИ ПРИ СПІЛКУВАННІ 2. АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА Зміст агресивної поведінки: домінувати, відстоювати свої права за рахунок інших людей. Ознаки агресивної поведінки: ігнорування почуттями та потребами інших; недооцінювання співрозмовника; висловлювання у нав’язливій формі вимог, наказів, погроз; контролювання життя оточуючих; перекладання відповідальності на інших.

Наслідки агресивної поведінки: задоволення власних потреб; провокування агресії з боку інших; досягнення бажаного; ініціатор спричинених конфліктів...
Слайд № 8

Наслідки агресивної поведінки: задоволення власних потреб; провокування агресії з боку інших; досягнення бажаного; ініціатор спричинених конфліктів; втрата довіри та поваги людей.

ТИПИ ПОВЕДІНКИ ПРИ СПІЛКУВАННІ 3. АСЕРТИВНА ПОВЕДІНКА Зміст асертивної поведінки: чесно і прямо висловлювати свої думки, почуття, бажання, відстоюв...
Слайд № 9

ТИПИ ПОВЕДІНКИ ПРИ СПІЛКУВАННІ 3. АСЕРТИВНА ПОВЕДІНКА Зміст асертивної поведінки: чесно і прямо висловлювати свої думки, почуття, бажання, відстоювати власні права не порушуючи при цьому прав інших людей. Ознаки асертивної поведінки: відповідальність за власну поведінку; відстоювання власних прав і переконань, водночас ставлячись з повагою до інших; щире висловлювання позитивних, негативних емоцій без ворожості та переваги; чітке формулювання свої бажань, не бажань; вміння себе захистити доброзичливо та впевнено.

Наслідки асертивної поведінки: вибудовування добрих стосунків з оточуючими; задоволення собою, своїм життям; досягнення бажаного, не порушуючи прав...
Слайд № 10

Наслідки асертивної поведінки: вибудовування добрих стосунків з оточуючими; задоволення собою, своїм життям; досягнення бажаного, не порушуючи прав інших; деякі вважають їх надто пробивними та наполегливим;

ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ЛЮДИ, ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ЇХНІ ВЧИНКИ Життя окремої людини має сенс лише тоді, коли вона допомагає зробити життя інших людей красивішим і ш...
Слайд № 11

ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ЛЮДИ, ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ЇХНІ ВЧИНКИ Життя окремої людини має сенс лише тоді, коли вона допомагає зробити життя інших людей красивішим і шляхетнішим. (Альберт Ейнштейн)

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: Орбан-Лембрик Л. Соціальна поведінка, як спосіб вияву активності особистості // Соціальна психологія. - 2004. - № 5 (7). - C. 1...
Слайд № 12

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: Орбан-Лембрик Л. Соціальна поведінка, як спосіб вияву активності особистості // Соціальна психологія. - 2004. - № 5 (7). - C. 12-19. Немов Р. С. Психология: В 3 кн.: Учеб. — М.: 1998. — Кн. 1. — С. 389—431. https://core.ac.uk/download/pdf/77241245.pdf

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.