+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Педагогіка
 • « Формування професійних компетенцій педагогічних працівників шляхом упровадження ефективних форм та інноваційних технологій науково-методичного супроводу»

« Формування професійних компетенцій педагогічних працівників шляхом упровадження ефективних форм та інноваційних технологій науково-методичного супроводу»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Парасковіївська загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів

« Формування професійних компетенцій педагогічних працівників

шляхом упровадження

ефективних форм

та інноваційних технологій науково-методичного супроводу»

Соледар 2018

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Парасковіївська загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів

« Формування професійних компетенцій педагогічних працівників

шляхом упровадження ефективних форм

та інноваційних технологій науково-методичного супроводу»

Соледар 2018

Автори-упорядники: Сидорова В.М., Гузенко Н.В., Капля О.В., адміністрація Парасковіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області.

Рецензенти:

Лозиняк А.Л., завідувач міського методичного кабінету Управління освіти Соледарської міської ради

Розглянуто і затверджено на засіданні науково-методичної ради Управління освіти Соледарської міської ради (протокол від 28.05.2018 р. №3)

Посібник «Формування професійних компетенцій педагогічних працівників шляхом упровадження ефективних форм та інноваційних технологій науково – методичного супроводу» вміщує поняття інтерактивних форм роботи з педагогічними кадрами, види, практичні розробки. Допоможе розвивати у вчителів комунікативні навички, засоби позитивного проектування індивідуального розвитку учня, актуалізації особистого досвіду у спілкуванні з учнями, розкриє різні способи ефективної професійної саморегуляції, гнучкості й пластичності в процесі зміни комунікативної позиції в контактах з колегами, взаємопідтримки і взаємодопомоги по відношенню один до одного, відпрацювання невербальних засобів спілкування.

Рекомендований для використання методистів, керівникам ММО, ШМО, заступників з навчально – виховної роботи, заступників з виховної роботи загальноосвітніх закладів.

ЗМІСТ

 Вступ …………………………………………………..4 ст.

Нетрадиційні форми методичної роботи…………….5 ст.

Переваги інтерактивних форм роботи з педагогами …7 ст.

Вернісаж методичної творчості класних керівників …9 ст.

Психологізація педагогічної праці 33 ст.

Психологічний тренінг…………………………………35 ст.

Психологічний тренінг « Успішний учитель» 40 ст.

Методичний практикум з елементами психологічного тренінгу…………………………………………………47 ст.

Методичний ринг ……………………………………..51 ст.

Психолого - педагогічний брейнстормінг.....................54 ст.

Висновки ………………………………………………..55 ст. Список літератури ……………………………………...56 ст.

Вступ

У роботі з педагогами використовуємо такі інтерактивні форми методичної роботи, як психолого-педагогічні тренінги, ділові ігри, різноманітні ігрові вправи, диспути, вікторини, методичні мости.

Зокема, ігри інтерактивного спрямування дають змогу:

♦ створити умови для активної пізнавальної діяльності кожного педагога;

♦ підвищити рівень мотивації, активності й творчості;

♦ сприяти встановленню відносин співробітництва між колегами;

♦ формувати організаторські здібності та навички спілкування;

♦ виробляти вміння приймати нестандартні рішення; аналізувати й оцінювати свої дії, рівень власної компетентності;

♦ набагато краще запам'ятовувати матеріал.

Такі форми роботи цікаві для педагогів, вони вносять в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, сприяють згуртуванню колективу, мають значні переваги перед традиційними формами роботи. їхня оригінальність, новизна викликають інтерес, використання ігрових методів допомагає зняти суб'єктивні бар'єри в спілкуванні (побоювання помилитися, прийняти неправильне рішення тощо). Традиційне навчання більше орієнтоване на правильну відповідь, і за своєю сутністю є формою передачі інформації та засвоєння знань. Натомість інтерактивні форми орієнтовані на запитання і пошук відповіді. Вони охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії.


Нетрадиційні форми методичної роботи

Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових форм роботи у межах традиційної системи. Модернізація освітньої галузі передбачає нові підходи до управління навчально-виховним закладом, створення умов для ефективної професійної діяльності педпрацівників, стимулювання педагогічної творчості.

Система методичної роботи Парасковіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів покликана задовольняти, в першу чергу, потреби розвитку навчально закладу як школи нового типу, а також інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні свого фахового рівня згідно з сучасними вимогами психолого-педагогічної науки та практики.

Творчі пошуки в удосконаленні вже відомих методів і засобів навчання та опанування новими, інноваційними методами поширюються на всю систему методичної роботи. Саме тому стало традиційним проведення у навчальному закладі нестандартних форм роботи:

 • Методична естафета:

- вернісаж факультативних занять та спецкурсів; - прем’єра творчого пошуку;

- тиждень авторських уроків.

 • Тиждень нестандартних уроків;

 • Педагогічна олімпіада;

 • Психолого-педагогічний турнір;

 • Психолого-педагогічний брейнстормінг;

 • Методичний ринг;

 • Виставка педагогічної творчості;

 • Педагогічний консиліум.

У їх основі лежать ділові ігри, які значно активізують пізнавальну діяльність вчителів, оскільки вимагають від них певної теоретичної підготовки, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. Проведення нестандартних форм методичної роботи сприяє підвищенню фахової майстерності, стимулює до самоосвіти, дає можливість поєднувати індивідуальні та групові форми роботи, виявляти загальну ерудицію вчителів.

У творчій роботі вміщено методичні розробки декількох нестандартних заходів, проведених у навчально-виховному комплексі:

 • Методичний практикум з елементами психологічного тренінгу;

 • Психолого-педагогічний турнір;

 • Методичний ринг.

Підготовка

до проведення нетрадиційних

методичних заходів

Успіх проведення нетрадиційних методичних заходів залежить в значній мірі від організації та „включення” членів колективу у підготовку.

Підготовчий етап бажано розпочати не пізніше як за місяць до проведення заходу. Він може складатися з таких етапів:

 • Попереднє інформування колективу про тему, мету, умови, завдання та дату проведення заходу.

 • Створення інформаційного куточка.

В ньому розміщуються оголошення, завдання, умови, списки рекомендованої літератури.

 • Виставка матеріалів та необхідної літератури у методичному кабінеті.

 • Підготовка матеріального забезпечення заходу: табличок з назвами команд, карток із завданнями, необхідних таблиць, схем, призів.

 • Консультування учасників у разі необхідності, надання їм певної допомоги.

 • Засідання членів журі з метою обговорення умов, єдиних вимог та критеріїв оцінювання конкурсів.

Переваги інтерактивних форм роботи з педагогами.

Інтерактивне навчання має такі переваги:

♦ нестандартний підхід до організації навчання;

♦ підвищення пізнавальної активності;

♦ активна міжособистісна взаємодія;

♦ система оцінювання процесу та результатів спільної діяльності;

♦ розвиток навичок спілкування та взаємодії в групі: керівник — група, педагог — учасник, учасник — група, учасник — учасник;

♦ розвиток самоаналізу й аналізу інших у процесі групової роботи.

Найчастіше інтерактивні форми роботи використовуються під час проведення педрад, семінарів, семінарів-практикумів, педгодин. Наприклад, педраду можна провести у вигляді ділової гри або з використанням ігрових вправ, вікторини, КВК за тематикою.

Дуже вдалою формою роботи є психолого-педагогічні тренінги, під час яких в ігровій формі, невимушеній, приємній психологічній атмосфері педагоги можуть закріпити знання, набути нового практичного досвіду, поспілкуватися з колегами. Термін "тренінг" має ряд значень: "виховання", "навчання", "підготовка", "тренування". Це також цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма набуття знань, умінь і навичок; розширення досвіду. 

На психолого-педагогічних тренінгах використовується кілька видів вправ:

♦ для знайомства учасників та згуртування групи. Вони допомагають людям розкритися, більше дізнатися одне про одного;

♦ для з'ясування очікувань учасників;

♦ для сприяння міжособистісному спілкуванню, стимулювання взаємодії та формування команди;

♦ для підвищення активності учасників;

♦ для сприяння засвоєнню знань — аналіз основних моментів проведеного заняття;

♦ рухавки — обов'язкова частина будь-якого тренінгу, адже вони активізують учасників, підвищують їхню увагу, сприяють створенню невимушеної атмосфери;

♦ вправи завершальної частини.

Групова робота під час тренінгу допомагає змінити неконструктивне ставлення до колег на ефективну модель співробітництва.

Отже, досягти потрібного рівня підготовки педагогів можливо за умов використання сучасних технологій, побудованих на інтерактивних формах роботи, що розвивають творчі й дослідницькі навички. Знання, набуті в досвіді, є власним надбанням людини, і надалі їх легко застосовувати на практиці.

План

вернісажу методичної творчості

класних керівників Парасковіївської загальноосвітньої школи І - ІІІступенів

«До серця дитини»

Дата проведення: 20.10.2017 р.

Термін проведення: 8.30 – 11.30

Місце проведення: Парасковіївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Категорія учасників: класні керівники

Відповідальна: Капля О.В. заступник директора з ВР Парасковіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Мета: презентувати цілісну модель виховної системи на основі національно-патріотичних та загальнолюдських цінностей Парасковіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Актуалізувати теоретичні та практичні знання з даної проблеми. Обмінятися досвідом, педагогічними знахідками та розробити рекомендації для використання в подальшій роботі класних керівників.

Завдання:

- формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

- виховання громадянина з гуманістичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Напрями роботи:

І. Основні орієнтири виховання

ІІ. Модель національно-патріотичного виховання

ІІІ. Взаємодія педагога з дитиною

ІУ. Гуманістична позиція педагога

Методики та форми роботи:

 • методика тренінгу: діяльнісно-рольові, психологічні, мотиваційні, дидактичні вправи, рефлексія;

 • методика інформаційно комунікативних технологій (ІКТ): Internet-ресурс, програми PowerPoint, Microsoft;

 • методика соціально-комунікативної взаємодії: колективна, командна, індивідуальна діяльність, моральне стимулювання;

 • презентація досвіду роботи;

 • портфоліо класних керівників;

 • педагогічна майстерня: моделювання виховної системи класу

Програма вернісажу:

План

Методика проведення

Час проведення

Відповідальний

Організаційна частина

Реєстрація учасників вернісажу.

8.30-8.45

Адміністрація Парасковіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Презентація портфоліо класних керівників класів Парасковіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Педагогічна виставка

8.45-8.55

класні керівники школи

Листопад побажань“

Утворення динамічних груп

Психо-комунікація

Кооперація

8.55-9.05

Капля О.В. заступник з ВР

Відкриття вернісажу, визначення завдань, регламенту

9.05-9.15

Сидорова В.М., директор школи

Позитивна мотивація. Вправа „Валіза очікувань“

Мотивація діяльності

9.15-9.25

Гузенко Н.В. заступник З НВР, психолог

Методичне перехрестя.

Частівки „Про вчительське життя“

Релакс-настроювання

9.25-9.35

учасники

Основна частина

І напрямок: „Основні орієнтири виховання“

Презентація досвіду роботи „Називай мене квіткою – я буду цвісти“

Мультимедійна презентація

9.35-9.45

Л.М.Пересічна вчитель початкових класів Парасковіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів

ІІ напрямок: „Модель національно – патріотичного виховання“

Презентація системи виховної роботи з учнями 3 класу «Сильні, бо разом»

виховний захід

9.45-10.00

Л.С.Чконія класний керівник Парасковіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Педагогічна майстерня. Моделювання виховної системи. Вітрильник „Модель життєдіяльності класу“

Моделювання, аплікація

10.00-10.10

Гузенко Н.В. заступник з НВР,психолог.

ІІІ напрямок: „Взаємодія педагога з дитиною

Презентація системи виховної роботи з учнями 5-9 класів „Твої успіхи − успіхи держави“

Вправа „Сім заповідей класного керівника“

Мультимедійна презентація. Майстер-клас

10.10-10.20

Т.О.Божко класний керівник Парасковіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів,лауреат районного конкурсу „Класний керівник – 2014“

Інтерактивна вправа „незакінченого речення“

10.20-10.25

ІУ напрямок: „Гуманістична позиція педагога“

Презентація виховної роботи з учнями 5-11 класів „Шлях до успіху“

дискусійний клуб «Плюс. Мінус»

10.25-10.55

О.В.Лукашевська класний керівник Парасковіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів, вчитель-методист

Заключна частина

Вправа „До серця дитини“

Відео-притча „Урок метелика“

Психолого-педагогічна асоціація

Філософський фільм

10.55-11.05

Гузенко Н.В. заступник з НВР, психолог.

Підсумок семінару. Вершина майстерності

Рефлексія „Педагогічна валіза“

Рефлексія

11.05-11.30

Гузенко Н.В., заступник директора з НВР

Вправа-побажання „Твій вибір“

Побажання

Адміністрація школи

Сценарій

вернісажу методичної творчості

класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Бахмутського району

«До серця дитини»

2017 рік

Хід сценарію:

Зустріч та реєстрація учасників вернісажу

Педагогів у вестибюлі зустрічають вчителі школи, вітають їх, вручають квиток – осінній листок та знайомлять гостей з призначенням квитка.

Учасники фестивалю обирають з кошика осінні листки, що пронумеровані парами.

Вчителів запрошують до класу, де буде проходити методична частина вернісажу.

Привітання директора школи:

- Доброго дня, шановні колеги! Ми раді вітати вас у нашій Країні Чудес на вернісажі методичної творчості класних керівників.

Школа – найсправжнісінька Країна Чудес! Адже в ній відбувається найдивовижніше перевтілення маленьких дітлахів у справжню особистість з певними поглядами на навколишній світ, соціальною та життєвою позицією – це по-перше. А, по-друге, від сьогодні педагоги усього району, завітали до школи навчатися, обмінюватися досвідом і педагогічними чудесами.

Огляд портфоліо класних керівників, щоденників класів Парасковіївської ЗО школи.

Листопад побажань“. Утворення динамічних груп

Заступник директора з ВР: Шановні класні керівники! Осінній листок пронумерований. Знайдіть власника листка під таким же номером, як у вас, познайомтесь, обміняйтесь побажанням-стимулюванням до активної співпраці.

(пояснення як зайняти свої робочі місця відповідно номера квитка).

Утворення динамічних груп.

Формуються динамічні груп.:

1, 2, 3 листки – 1 група

4, 5, 6 листки – 2 група

7, 8, 9 листки – 3 група

На столах таблички з номерами, у склянках кетяги калини (до них учасники додають осінні листки), картки із завданнями, аркуші паперу, олівці, фломастери, кольоровий папір.

Директор школи

Відкриває вернісаж, оголошує тему, мету та напрями роботи.

Позитивна мотивація. Вправа „Валіза очікувань“.

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Ми – на Методичному перехресті. В яку сторону розпочнемо шлях?

А які очікування від участі у вернісажі в класних керівників? Пропоную записати їх на капелюшках, які складемо у „Валізу очікувань“.

Роздає вчителям різнокольорові картки у формі капелюшків

1. Запишіть на картках-капелюшках свої очікування від фестивалю.

2. Картки кріпляться до валізи.

3. Проводиться тест „Який капелюшок ви обрали“:

Володарі білих капелюшків! – факти, цифри, вчасна здача звітів для вас – найголовніше!

Володарі чорних капелюшків! – схильні все піддавати сумніву й критиці Ви завжди виділяєтеся з натовпу.

Володарі синіх капелюшків – йдуть лише їм відомими шляхами, не відступаючи від мети, не поспішаючи, але й не зупиняючись, обґрунтують будь-який наказ.

Володарі червоних капелюшків – живуть, керуючись емоціями. Для них навколишній світ, як і вони самі – загадка, яку прагнуть розгадати.

З вашого дозволу, озвучимо деякі з очікувань (зачитує чотири за кольорами). Я зрозуміла з очікувань, що треба розпочинати з орієнтирів, які направляють всю виховну роботу навчального закладу.

Методичне перехрестя

Заступник директора з ВР:

Частівки „Про вчительське життя“.

Виконують по куплету від кожної групи:

Ми зібрались всі разом

І часу не гаємо.

Про шкільне життя своє

Частівки заспіваємо.

Вранці я до школи йду

Аж кучері в’ються,

Шість уроків проведу –

Ніженьки не гнуться.

Я не вчителька – професор:

Сонце вирощу з зерна,

Зроблю з пугала принцесу!

А із мухи що?.. слона.

Я писала досвід вдома,

Як встигати? Невідомо…

Ще й при цьому готувати,

Своїм рідним догоджати.

Атестація та звіти,

Конкурс хтось придумав.

Нехай сам би був учасник –

Зразу б передумав.

Хай веселий настрій буде

На роботі й вдома,

А шкільний наш коловерт

Розганяє втому.

І напрямок „Основні орієнтири виховання“

Заступник директора з ВР: Сучасний зміст виховання в Україні складають науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, які характеризують її ціннісне ставлення до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе.

Школа – простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості.

Класний керівник – особистість із вдумливістю психолога, з організаторськими та комунікативними здібностями, з оптимізмом та життєвою мудрістю, з достатнім багажем знань.

Досвід роботи з напрямку „Основні орієнтири виховання“

презентує Л.М.Пересічна, вчитель початкових класів Парасковіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Презентація досвіду «Називай мене квіткою – я буду цвісти»

ІІ напрямок: „Модель національного виховання“

Заступник директора з ВР: Шановні колеги, послухайте уривок із відомого твору американського письменника Дж.Д.Селінджера:

Маленькі дітлахи/ граються ввечері /на величезному полі /в житі…/ А я стою/ на самому краю скелі,/ над прірвою, розумієш?/ І моє діло/ - ловити дітлахів,/ щоб вони не зірвалися в прірву./ Розумієш, вони граються/ і не бачать,/ куди біжать,/ а тут я підбігаю/ та ловлю їх,/ щоб вони не зірвалися. / От і вся моя робота./ Стерегти дітей/ над прірвою в житі.

1. Як ви вважаєте, кому можна присвятити ці рядки?

2. Так, дійсно – це вчитель, класний керівник.

І ми продовжуємо знайомитися з досвідом виховної роботи з учнями 3 класу вчителя початкових класів Парасковіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів Чконія Л.С.

Виховний захід «Сильні,бо разом».

Педагогічна майстерня. Моделювання виховної системи.

Вправа „Вітрильник“(Модель життєдіяльності класу)

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Ви володієте ґрунтовними знаннями змісту програми „Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів ЗНЗ України“, самі створюєте плани роботи з класом, отже можна приступати до їх практичного втілення. Пропоную створити модель життєдіяльності класу в режимі сучасного національного виховання..

Уявіть, що корабель – це ваша модель, на кораблі ви і ваша команда; вітрильник – це ідея, напрями вашої діяльності, хвилі – завдання, які ви вирішуєте, хмари – проблеми, які вам заважають на шляху, сонце – це те позитивне, що веде корабель уперед і т.д. Можна додавати свої елементи, символи до схеми.

Робота в динамічних групах. Презентація моделей

ІІІ напрямок „Взаємодія педагога з дитиною“

Заступник директора з ВР Так, педагогічне спілкування й педагогічна взаємодія, маючи єдину соціальну природу, усе ж суттєво відрізняються одне від одного. Так, педагогічна взаємодія – це обмін інформацією, сприйняттями, діями, враженнями тощо; педагогічна співпраця – це спільна праця або діяльність класних керівників та учнів в навчально-виховному процесі, що мають в основі взаємодію.

Той факт, що навчально-виховний процес у школі не завжди досягає необхідних результатів, пояснюється не стільки відсутністю мотивів до навчання в школярів, скільки недостатньою підготовленістю учнів і вчителів до організації педагогічної взаємодії учасників навчально-виховного процесу. Ось чому так важливо знати усі моделі взаємодії педагога з дитиною. Пропонуємо вам ознайомитися та висловити своє бачення можливостей використання цих моделей у педагогічній діяльності.

Робота в групах. Опрацювання інформаційного блоку

I. Модель „невтручання“ в життя дитини

Характерними особливостями такої моделі є холодне спостереження, навмисне неприйняття дитини з боку дорослих. Погляд на неї як на тягар, перешкоду у вирішенні особистих проблем. „Нічого, сам (сама) справиться“, „Я хочу, щоб ти мені не заважав“.

Тактика взаємодії дорослого – „мирне співіснування“, „поруч, але не разом“. Наслідком такого підходу до дитини є розрив емоційних зв’язків дорослого з дитиною, що веде до ранньої самотності, незалежності, холодності в спілкуванні.

II. Навчально-дисциплінарна модель взаємодії

Ця модель складалася протягом тривалого періоду. Характерними особливостями такої взаємодії є надання дітям знань, умінь, навичок. „Виконуй за зразком: роби, як я!“. Педагог найчастіше застосовує настанови, роз’яснення, заборону, вимогу, погрозу, нотацію, окрик. Особистісна позиція педагога – задовольняти вимоги керівництва, підкорити можливості дитини програмовим вимогам. Для такої моделі педагогічної взаємодії характерні суб’єкт-об’єктні зв’язки. Взаємовідносини, побудовані на таких зв’язках, називають авторитарними (головною діючою особою є лише особистість педагога, дитина в цьому випадку пасивна).

III. Особистісно -орієнтована модель взаємодії

Найбільш бажана для повноцінної співпраці вчителя з дітьми. Дитина відчуває себе емоційно захищеною, бо педагог ставиться до неї як до рівноправного партнера. Для такої моделі характерні суб’єкт-суб’єктні зв’язки, коли і дорослий, і дитина рівною мірою є суб’єктами взаємодії.

Презентація системи виховної роботи з учнями 5-9 класів «Твої успіхи – успіхи держави» Т.О.Божко, класного керівника 8 класу

Проведення майстер-класу.

Вправа „Сім заповідей класного керівника“ (незакінчені речення)

Робота в динамічних групах. Скласти та записати на аркуші речення-заповідь класного керівника.

Гуманно зорієнтований педагог, класний керівник:

1. Любить дітей…, розуміє і відчуває внутрішній світ кожної дитини.

2. Надає можливість… ділитися своїми думками, почуттями, надає право на помилку.

3. Цікавиться… життям дитини, потребами та мотивами її діяльності.

4. Підтримує…, надає реальну допомогу у вирішенні проблем.

5. Спрямовує… на оволодіння загальнолюдськими ціннісними орієнтирами.

6. Визнає… унікальність і неповторність кожної особистості, не порівнює дітей.

7. Розвиває… й стимулює природний потенціал дитини.

Презентація результатів.

ІV напрямок: „Гуманістична позиція педагога“

Заступник директора з ВР: Одна із стратегічних позицій розвитку виховання – пріоритет суб’єкт-суб’єктних відносин у системі „педагог-вихованець“. Фундаментом такої взаємодії є гуманістична позиція педагога, яка передбачає глибокі знання про дитину, закономірності її розвитку.

Ще з часів М. В. Ломоносова учитель з учнями повинен був іти до предмета, а не з предметом – до учнів. У цьому гуманістична спрямованість особистості вчителя, у цьому його пріоритетна педагогічна позиція. Учень бере участь у вихованні разом зі своїм педагогом.

Дискусійний клуб «Плюс.Мінус». Презентація виховної роботи з учнями 9 – 11 класів класів класного керівника 11 класу, вчителя-методиста Лукашевської О.В.

Погляд у майбутнє. «Модель випускника 2018» - класний керівник 11 класу Лукашевська О.В.

Вправа „До серця дитини“

Заступник директора з навчально-виховної роботи: завершуючи роботу у цьому напрямку, хочу звернути увагу на кетяги калини, які прикрашають ваші столи. Скуштуйте ягідку (гірко), вийміть кісточку з неї. Подивіться, на що схожа її форма? (сердечко)

Пам’ятайте, так і наші учні інколи бувають „дуже гіркими“, але кожен з них має серце. Бо дитина – то божий шедевр, і наше покликання – відкрити його! Наповнити серце добром, вірою в те, що кожен в своєму житті досягне успіху. Але без власних зусиль: і дитини, і вчителя, і батьків – цього не досягти.

Відео-притча „Урок метелика“

Одного разу у коконі з’явилася маленька щілина. Людина, яка випадково проходила повз, досить довгий час стояла і спостерігала, як через цю маленьку щілину намагається вилізти метелик. Пройшло багато часу, метелик начебто покинув свої зусилля, а щілина залишалася усе такою ж маленькою. Здавалося, метелик зробив усе що міг, і що сил у нього більше не залишилося.

Тоді людина вирішила допомогти метелику, і взявши ножа, розрізала кокон. Метелик у той же час вийшов з нього, але його тільце було слабке та немічне, а крила були прозорими й ледь рухалися.

Людина продовжувала спостерігати, очікуючи, що ось-ось крила метелика розправляться й зміцніють, і він полетить. Але цього не сталося!

Решту життя метелик волочив по землі своє слабке тільце, свої нерозправлені крила. Він так і не зміг літати.

А все через те, що людина, бажаючи йому допомогти, не зрозуміла того, що зусилля, які необхідно докласти, щоб вийти через вузьку щілину кокона, необхідні метеликові, щоб рідина з тіла перейшла в крила й щоб він зміг літати. Життя змушувало метелика із зусиллями залишати оболонку, щоб надалі він міг рости й розвиватися.

Іноді саме зусилля необхідне нам у житті. Якби нам дозволено було б жити, не зустрічаючись із труднощами, ми були б обділені. Ми не змогли б бути такими сильними, якими є зараз. Ми ніколи не змогли б літати.

Я просив сил...

А життя дало мені труднощі, щоб зробити мене сильним.

Я просив мудрості...

А життя дало мені проблеми для вирішення.

Я просив багатства...

А життя дало мені мозок і м’язи, щоб я міг працювати.

Я просив можливість літати...

А життя дало мені перешкоди, щоб я їх переборював.

Я просив любові...

А життя дало мені людей, яким я міг допомагати в їхніх проблемах.

Я просив благ...

А життя дало мені можливості.

Я не отримав нічого з того, про що просив.

Але я одержав усе, що мені було потрібно.

Вершина майстерності. Підсумок вернісажу

Рефлексія „Педагогічна валіза“

Які корисні речі я взяв до своєї педагогічної валізи? (висловлювання)

Заступник директора з навчально-виховної роботи: вернісаж закінчується. Хочу висловити усім учасникам вдячність за активну співпрацю, цікаві креативні думки та ідеї, творчу атмосферу. Сподіваємось, що й ваші очікування відбулися.

Заступник директора з ВР: у наш складний та змінний час інколи хочеться просто душевного тепла. Метелик – символ душі. У Давній Греції Психея, богиня, яка була втіленням душі, зображувалася у вигляді метелика або чарівної істоти з крильцями метелика.

ДИРЕКТОР:

Вправа-побажання „Твій вибір“

- Для ацтеків метелик був символом бога Тлалока. Тлалок – бог води. Ацтеки вважали, що тільки сині метелики мали доступ до небесних володінь і могли сповіщати Тлалока про необхідність життєдайних дощів на землі.

Для тих, хто вибрав метелика синього кольору, він гарантує життєлюбство.

- У Японії метелик – символ щастя. У кожній японській оселі має бути зображення метелика. Коли до помешкання залітає метелик, його мешканці страшенно радіють. Адже це означає, що родині невдовзі пощастить.

Ті, хто вибрав метелик зеленого кольору, будуть відчувати себе щасливими.

- Північноамериканські індіанці черокі вірили, що метелики – це духи вогню, які народжуються в полум’ї і йдуть у полум’я.

Якщо ваш вибір – червоний метелик, на вас очікують нові почуття та враження.

- У Китаї одним із найулюбленіших танців є „Танок метеликів“. Китайці вірять, що саме метелики приносять людям гарні сни.

Якщо у вас жовтий метелик, очікуйте здійснення хоча б одного завітного бажання

Дискусійний клуб «Плюс.Мінус».

Презентація виховної роботи

з учнями 9 – 11 класів класів

класного керівника 11 класу

вчителя-методиста

Лукашевської О.В.

2017 – 2018 н. р.

Дискусійний клуб «Плюс та мінус»

Тема: «Чи можна вигадати щастя?»

Мета: виховувати позитивне ставлення до життя; розвивати вміння висловлювати свої думки, доказово підтверджуючи їх.

Питання для обговорення:

 1. Щастя має багато облич. Це погано?

 2. Щастя часто асоціюється з душевним спокоєм. До нього ми прагнемо. Дуже часто безуспішно. Чому?

 3. Щастя не можна собі придумати просто так, не ти вибираєш собі щастя. Це доля. Виходить, бути щасливим чи нещасливим неспослано вищою силою?

 4. Є щасливці та щасливчики. Хто такі?

 5. «О щастя» - сама проста і сама складна тема твору. Чому проста? Чому складна? (уривки з творів учнів)

 6. Чи можна дати конкретну відповідь на питання «Що ти знаєш про щастя?»

 7. Пригадайте три улюблені визначення, чужі, але ставши близькими Вам девізом по життю.

ВИСТУП

на тему

« Модель випускника – 2018»

Підготувала

вчитель російської мови

та зарубіжної літератури

Парасковіївської ЗОШ

І – ІІІ ступенів

Лукашевська О.В.

2017 – 2018 н. р.

Модель випускника 2018

Молода амбітна людина. Не знаючи життя, жорстоких законів світу, випускник упевнений: світ належить йому, більше того, Земля обертається навколо нього.

Добре це, чи ні?

Скажете, однозначної відповіді немає. Помиляєтеся, є. Звичайно, добре.

Тільки ті досягають мети, хто відчайдушно поринає у життя, інколи йдучи напролом.

Правда , у кожного своя. Абсолютно різний шлях. Хтось сидить за книжками, хтось – за комп’ютером, хтось проводить час на стадіоні, в спортзалі. А хтось чекає на манну небесну.

Тепер зрозуміли, кому посміхається удача? Так, вона з тими, хто вміє цінувати час. Тому, напевно, найхарактерніша риса сучасного випускника - не тільки вміння берегти, алей відчувати час.

Виховний захід

СИЛЬНІ, БО РАЗОМ

Підготувала і провела

Вчитель початкових класів

Парасковіївської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Чконія Л.С.

2017 – 2018 н.р.

Тема: Сильні, бо разом

МЕТА: *розширити і поглибити поняття дружби і товаришування – цих важливих показників вихованості учнів; виховувати в учнів звичку уважно ставитися до товаришів; вміння бачити хиби у своїй поведінці й виправляти їх.

*шляхом створення психологічних ситуацій підвести учнів до розуміння важливості взаємодопомоги в колективі; сприяти створенню дружнього дитячого колективу, виховувати чемне ставлення учнів одне до одного

*виховувати почуття взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємодопомоги, любові до своїх друзів, однокласників, почуття відповідальності одне за одного

*виховувати почуття гордості за свою державу, розуміння того, що коли українці разом, то їм не страшні ніякі перешкоди.

ОБЛАДНАННЯ: аудіо запис музики: українського народного танцю «Гопак», пісні Андрія Князя «А у нас небо синє…», українська народна казка «Батьківський заповіт», рушники, прибори посуду, гілочки дерев.

Виховний захід відбувається у класній кімнаті.

Приміщення святково прикрашене.

ХІД ЗАХОДУ

ВЧИТЕЛЬ: - Добрий день,. Любі діти! Добрий день, шановні гості!

Дозвольте розпочати виховну годину у 3 класі Парасковіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Дякую! Тема нашого спілкування «Сильні, бо разом» ( звернути увагу на запис на дошці). Зараз до вашої уваги українська народна казка «Батьківський заповіт». Ваше завдання, діти: слухати уважно , щоб потім показати , що ви зрозуміли тему , мету цієї казки і , взагалі, розкрити , що означає вислів «Сильні, бо разом» і довести, що цей вислів існує в мовленні людського спілкування недаремно.

ПРОСЛУХОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ «БАТЬКІВСЬКИЙ ЗАПОВІТ»

Жив батько. Було у нього три сина. Одного разу покликав батько своїх синів , дав їм по гілці у руки і попросив їх переламати. Сини виконали батькову волю і переламали ці гілочки. Тоді батько зібрав ті гілочки докупи, перев’язав їх і знову попросив зробити те саме. Але сини не змогли переломити цей оберемочок. Тоді батько сказав: «Ось так і в житті : кожного з вас легко скривдити, образити, а якщо ви будете разом, то ніякі вороги вас не зламають і всі негаразди ви легко здолаєте».

А тепер надається слово вам, любі діти. Будь ласка!

Інсценізація казки «Батьківський заповіт»

Виконання пісні Андрія Князя «А у нас небо синє…»

Підведення підсумку виховного заходу «Сильні, бо разом»

ВЧИТЕЛЬ: - Молодці, діти! Ви чудово виконали завдання, яке було поставлене перед вами,ви легко впорались з ним, адже ви все виконували разом, підтримували одне одного,вболівали одне за одного. Адже ви однокласники, друзі! А друзі завжди разом «заварять одну кашу» і з’їдять її! І тому скріпимо наш дружний союз поїданням каші, що ми заварили и сьогодні! Станемо з вами однокашниками, що в хвилини біди і радості допоможуть один одному, незважаючи ні на що! Я,ваш класний керівник, пишаюся вами, і з упевненістю можу сказати: ви справжні патріоти своєї держави України!

Психологізація педагогічної праці

Сьогодні освіта спріймається більшістю людей як пріорітетній напрямок суспільного розвітку . З'явилася потреба в ПРОФЕСІЙНИХ педагогах . Вінікає Поняття прайси педагогічної праці - Батько і адміністрації шкіл потрібен самє конкурентно - здатн вчитель , а не будь -який Інший . Его шукають , его имя передаються з вуст в уста - такий педагог затребуваній . Відповідаючі на питання , у чому секрет популярності того чи Іншого вчителя , батьки вісловлюються про психологічні характеристики педагога , его вміння создать позитивну атмосферу на уроках и звічайній педагогічну компетентність .

Щоденна робота педагога є досить великим навантаженням на психіку. Майже 70% вчителів перебувають у стані постійного напруження, особливо молоді педагоги.

Тренінг - це запланованій процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкові навички того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі. Тренування (від англ. To train - виховувати, навчатись) - комплекс вправ для тренування в чому-небудь. Тренування - система підготовки організму людини з метою пристосування його до підвищених вимог умов роботи й життя.

Методи тренінга:

У тренінгу використовуються такі методи: ігрові (ділові , рольові ігри ) , кейси групова дискусія , мозковий штурм , відеоаналіз , та ін..

Кейс - проблемна ситуація, що вимагає відповіді і знаходження рішення. Рішення кейса може відбуватися як індивідуально , так і в складі групи . Основне завдання кейса навчитися аналізувати інформацію , виявляти основні проблеми та шляхи вирішення , формувати програму дій.

Ділова гра - імітація різних аспектів професійної діяльності , соціальної взаємодії.

Рольова гра - це виконання учасниками певних ролей з метою вирішення або опрацювання певної ситуації.

Групова дискусія - спільне обговорення та аналіз проблемної ситуації , питання або завдання . Групова дискусія може бути структурованою (тобто керованої тренером за допомогою поставлених питань або тем для обговорення ) або неструктурованою (її протягом залежить від учасників групового обговорення )

Мозковий штурм - один з найбільш ефективних методів стимулювання творчої активності . Дозволяє знайти рішення складних проблем шляхом застосування спеціальних правил - спочатку учасникам пропонується висловлювати якомога більше варіантів і ідей , в тому числі самих фантастичних . Потім із загального числа висловлених ідей відбирають найбільш вдалі , які можуть бути використані на практиці.

Ігри- розминки - інструмент, який використовується для управління груповою динамікою . Ігри- розминки являють собою розслаблюючі і дозволяють зняти напругу , групові завдання .

Фасилітація - інструмент, що дозволяє стимулювати обмін інформацією всередині групи . Фасилітація дозволяє прискорити процеси усвідомлення , стимулювати групову динаміку. Тренер в ході фасилітації допомагає процесу групового обговорення , направляє цей процес у потрібне русло.

Відеоаналіз - інструмент , що представляє собою демонстрацію відеороликів , підготовлених тренером , або відеозаписів , на яких учасники тренінгу демонструють різні типи поведінки . Відео аналіз дозволяє наочно розглянути переваги і недоліки різних типів поведінки .

Психологічний тренінг

з/п

ВИД РОБОТИ

Три валість

хвилин

Ресурсне забезпечення

1

Привітання «Я тобі бажаю …»

5хв.

Повітряна кулька золотистого

кольору

2

Вправа «Колесо життя»

10хв.

Аркуші паперу (формат А 5)

на кожного з учасників,

кольорові олівці або фломастери

3

Вправа «Чим формується здоровя»

10 хв.

Плакат великого формату;

папірці різного кольору

4

Підсумок «Послання у світ»

5-10 хв.

Силуетне зображення голуба

Якщо потрібно тривалість хвилин може бути зменшеною.

1. ПРИВІТАННЯ « Я тобі бажаю…»

Учасники семінару стають в круг, передаючи повітряну кульку, бажають один одному. Наприклад: «Я вам бажаю здоровя, я вам бажаю творчості….. »

2. ВПРАВА «Колесо життя»

Мета: визначити поняття здоровя, «здоровий спосіб життя»; зясувати які фактори впливають

на здоров’я.

Хід вправи

Психолог наголошує, що існує багато визначень поняття здоров’я. Зокрема Біл Райн – професор школи соціальної роботи Мактіл університету (Канада) – пропонує концепцію поняття здоров’я, в основу якої покладено світогляд перших поселенців Канади, які сприймають життя у вигляді колеса. Відповідно до цього світогляду все життя має бути в гармонії.

Пропоную вам :

а) намалювати на аркуші паперу велике коло;

б) помітити в ньому центр;

в) через центр провести вісім спиць, кожна з яких прямо протилежна іншій і може

продовжуватись за лінією великого кола;

г) позначте кожну спицю так:

- духовна;

- інтелектуальна;

- емоційна;

- фізична;

- соціальна

- професійна;

- екологічна;

- психологічна;

д) кінець і початок спиць позначте таким чином, щоб біля центру зібралися назви з негативим

забарвленням, тобто зі знаком «-», а біля великого колеса - назви позитивного забарвлення зі

знаком «+»:

духовна (пасивний - активний);

інтелектуальна (самовдоволений - допитливий);

фізична (нездоровий - здоровий);

соціальна (одинокий – причетний до багатьох соціальних груп);

професійна (незадоволений - задоволений);

психічна (непристосований - пристосований).

Після цього психолог пропонує уявити, що це колесо їхнього життя, яке заповнене різними аспектами, котрі в залежності від відповідних обставин можуть розвиватися або гальмуватися. Тому їхнє завдання – позначити на спицях розвиток цих аспектів на певному етапі і поставити позначку.

Після того як поставлено позначки, психолог пропонує зєднати їх суцільною лінією.

 • Чи утворилось коло?

 • А зараз уявіть, що ви рухаєтесь в автомобілі з назвою «Життя», а він має такі колеса які у вас вийшли фігури.

 • Чи добре вам рухатись у такому автомобілі, чи комфортно вам?

 • У якому з аспектів життя ви найбільш здорові?

 • Які сфери вашої життєдіяльності необхідно удосконалювати?

 • Яким чином ви можете це зробити?

Кожна зі спиць утримує наше колесо в рівновазі. Кожна вимагає нашої уваги. Нам необхідно

розвивати наші спиці рівномірно, щоб прожити життя гармонійно.

- Дивлячись на «Колесо життя», скажіть, від чого залежить наше здоровя?

- Чи є взаємозв’язок між цими факторами? Який?

- На які фактори ми можемо впливати і яким чином?

3. ВПРАВА «Чим формується здоровя?»

Мета: визначити, що власна поведінка і спосіб життя є найважливішим фактором, який

впливає на здоровя людини.

Хід вправи

Інформаційне повідомлення: наше життя дуже стрімке. В ньому існують речі, які люди цінують понад усе, які є найважливішими.

Їх називають безцінними тому, що придбати їх не можна ні за які гроші. Як ви гадаєте, що це може бути? Після цього психолог звертає увагу на плакат, на якому зазначено фактори, що найбільше впливають на здоровя людини:

- спадковість - (на 20 %)

- рівень медицини - (на 10 %)

- екологія - (на 20 %)

- спосіб життя (на 50 %)

(% на плакаті писати не треба)

Кожен учасник отримує чотири папірці різного кольору з написаними на них цифрами –

рангами. Наприклад: 1 - синій,

2 – червоний,

3 – жовтий,

4 – зелений.

Підійдіть до плакату і визначте, який фактор, на вашу думку, найбільше впливає на здоровя людини, який менше, а який – найменше. Для цього кожен із учасників приклеює свої папірці того чи іншого кольору на плакаті навпроти виписаних факторів. Результати обговорюються ; кожен має можливість обґрунтувати свої міркування. Потім подаються результати наукових досліджень (%) щодо вагомості впливу тих чи інших факторів на здоров’я людини.

Спосіб життя – це той чинник здоровя, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Так що половина здоровя залежить від нас; своє здоровя ми можемо покращувати або погіршувати.

4. ВПРАВА «Послання у світ»

Мета: закріпити та частково реалізувати в конкретних діях позицію учасників щодо вживання

наркотичних речовин.

Хід вправи

Учасники індивідуально складають послання у світ, де описують своє ставлення до наркотичних речовин, дають поради та застороги іншим . Послання зачитуються і прикріплюються до гірлянди «Голуб». Ваші почуття та висновки є важливими не лише для вас, а й для багатьох інших людей, які потребують допомоги в пошуках власної позиції.

Психологічний тренінг « Успішний вчитель».

Мета: Розкриття внутрішнього творчого потенціалу вчителя . 

Завдання: 
Консолідація групи , формування в ній емоційно позитивної атмосфери ;
 
визначення професійної спрямованості особистості вчителя;
 
відпрацювання засобів і способів ефективного індивідуального стилю професійної діяльності;
 
Активізація і зміцнення довіри вчителя до самого себе , до власних бажань і потреб , розвиток його індивідуальності , розширення самосвідомості , пошук ефективного індивідуального стилю педагогічної діяльності;
 
Визначення стилю по ведінки , вивчення особистісної схильності до конфліктного поводження ;
 
конструктивне рішення конфліктних ситуацій ;
 
підвищення рівня самооцінки вчителя;
 
Формування у вчителів емоційно - позитивного ставлення до дітей ;
 
активізація у вчителів дитячих спогадів , розвиток емоційного сприйняття ;
 
розвиток у вчителів здатності до педагогічної рефлексії , аналізу і оцінки наслідків власних виховних впливів;
 
Організація обміну досвідом між вчителями на предмет спілкування з важкими учнями;
 
Розвиток засобів ефективного спілкування вчителя з колегами по роботі ( іншими вчителями у школі) ;
 
Розвиток у вчителя техніки живого і образного спілкування з учнями , пластичності , емоційності та артистизму ;
 
допомогти людині увійти в диссоциированное стан , щоб побачити і Усвідомити свої проблеми як би з боку , підвищить впевненість у собі.
 
вивчення стилю і структури міжособистісних відносин та їх особливостей , а також дослідження уявлень про себе, своє ідеальному "Я " , ставлення до самого себе . 

1 . Вступ 

2 . Вправа "Подарунок " 

Учасники тренінгу розсідаються в коло, і психолог пропонує кожному учаснику по колу без слів за допомогою жестів , міміки , пози подарувати наступному учаснику подарунок. Той учасник , якому подарували подарунок , дякує і дарує свій подарунок наступному учасникові . 

3 . Вправа "Мій стиль у професії " 

Група вчителів сідає в коло і психолог пропонує кожному висловити вітання групі , уявляючи, що перед ними не вчителі , а школярі. Привітання може виражатися словами: "Здрастуйте , хлопці! " Рекомендується при цьому підкріпити свою фразу жестом , позою , виразом обличчя. Після того , як всі учасники групи висловили свої вітання , проводиться загальне обговорення , на якому вчителі висловлюють враження як би з позиції дітей. Яке з вітань було найбільш відкритим і доброзичливим, чия фраза виступила ефективним стимулом до активної дії . 

У даному вправу група працює на кожного учасника , реалізуючи для нього зворотний зв'язок у процесі пошуку власного індивідуального стилю діяльності . 

Необхідно відзначити , що проблема ефективного стилю педагогічної діяльності є актуальною не тільки для молодих вчителів , початківців свою роботу в школі . Вчителі , що мають солідний стаж трудової діяльності та оперують сформованими навичками і автоматизмами в роботі , потребують оновлення і розширення свого арсеналу професійних засобів . Тут необхідно йти не по дорозі придушення власної індивідуальності , а шукати можливість найбільш повного і гармонійного розкриття у професії своїх можливостей і свого " Я". 

4 . Вправа "Зустріч " 

Мета вправи: активізація у вчителів дитячих спогадів , розвиток емоційного сприйняття , формування " комплексу дитячості " . 

Організація групового заняття здійснюється по типу медитативного сеансу. Вчителі зручно розсідаються на своїх місцях. Вони сідають півколом , а психолог встає перед ними. 

Після заспокійливих слів: " Розслабтеся , сядьте вільніше , спокійно подихайте кілька хвилин" , психолог просить групу візуалізувати образи і картинки , які він буде словесно описувати . 

Далі він каже: " Уявіть , що зараз ви знаходитесь у себе вдома , в своєму будинку або квартирі. Ви сидите там , де зазвичай відпочиваєте , де вам особливо затишно і добре. Ви внутрішньо готуєтеся до зустрічі , важливою для вас. Ви зосереджені і уважні до самих себе. 

А тепер ви подумки встаєте і йдете в напрямку до виходу. Відкриваєте двері і повільно спускаєтеся сходами . Виходьте з затемненого під'їзду на вулицю в світлий простір літнього сонячного дня . На вулиці назустріч вам йде дитина. Він наближається все ближче і ближче . Придивіться , ця дитина - ви самі , якою ви були , коли вчилися в початковій школі . Подивіться, як ця дівчинка одягнена , яке в неї вираз обличчя , настрій. Постарайтеся якомога більш докладно розглянути її . Задайте їй важливий для вас питання і постарайтеся почути від неї відповідь . 

Після цього поверніться і повільно , не поспішаючи повертайтеся в свою квартиру " . 

Загальне обговорення проводиться на основі наступних опорних питань: " Опишіть образ себе, який ви були в дитинстві і який виник зараз у вашому внутрішньому уяві " ; " Яке питання ви задали і яку відповідь отримали? " ; " Опишіть ваші переживання і враження " .

5 . Вправа " Крокодил". 

Мета : формування груп . 

Порахуйте , скільки в групі людей , назвіть це число групі і поясніть завдання : Зараз ви будете вільно ходити , просто ходити під музику і дивитися один на одного. Можете танцювати , розважатися і взагалі робити що хочете , однак у будь-який момент можу свиснути і сказати: " У групи по п'ять ! " - Або по три , або по сім. Так ось - вам треба опинитися саме в такій групі . Будь ласка , постарайтеся не залишитися поза заданої групи . І якщо в групі має бути шість чоловік , а у вас п'ять чи сім - ви із завданням не впоралися. Увага , ходимо ! 

Всі ходять , потім ведучий дає свисток , миттєві переміщення , народ так чи інакше формує групи , і так кілька разів. Закінчується все тим , що ведучий називає цифру , що дорівнює чисельності групи , поділеної на три , і пару миттєвостей через , тобто виключно бадьоро , група ділиться рівно на три частини. 

6 . Вправа "Рішення конфліктних ситуацій". 

Кожній групі пропонується конфліктна ситуація. Групі необхідно знайти конструктивне рішення , конфліктної ситуації. 
На засідання кафедри деякі викладачі прийшли непідготовленими . Як поводитися керівнику кафедри ? Чому склалася така ситуація? 
У класі - ПП : у дівчинки вкрали гаманець. Всі підозрюють одного і того ж учня . Дівчинка плаче , а однокласники - одні співчувають , інші вважають , що вона тюхтій і сама винна , треті пропонують обшукати підозрюваного учня . Як поводитися вчителю ? 
У класі - дитина, яка часто й подовгу хворіє , а тому не встигає. Вирішується питання про те , щоб залишити його на повторний рік навчання. Батьки просять не робити цього - хлопчик не винен у своїй хворобливості. Роль вчителя , класного керівника , завуча , директора в цій ситуації? 
В учнів і батьків претензії до охоронців : не дозволяють дітям виходити у двір , не пускають до школи батьків , а батьки ще й оплачують це "задоволення " . Хлопці і батьки заявляють , що порушуються їхні права . Як має повестися в цій ситуації директор , завуч , вчитель , класний керівник ? 
Батьки першокласниці звернулися до директора з проханням перевести дитину в інший клас : щоранку сльози , дівчинка не хоче йти в школу - вона їй не подобається. Чому батьки звернулися саме до директора , а не спробували вирішити проблему з вчителем? 
У школі на початку навчального року були введені платні послуги. Оформлено відповідні документи , але сталося так , що вчитель з певних причин не провів кілька уроків . Він прийшов у клас і сказав дітям : "Хлопці , т.к. уроки не були проведені , то за них ви можете не платити ". Чи правомірні дії вчителя ? 

7 . Вправа " Хочу - можу - треба" 

Група вчителів розсідається в півколо , перед яким ставляться два стільці. 

За бажанням двоє вчителів виходять в центр і сідають перед групою . Один вчитель - слухач , другий виступаючий. Останній промовляє три пропозиції , в яких перша частина однакова , а друга розрізняється. Наприклад , він каже: "Я повинен відчувати себе впевнено " , "Я можу відчувати себе впевнено " , "Я хочу відчувати себе впевнено " . 

Важливо , щоб продовження першої пропозиції (його друга частина ) було спонтанним і безпосереднім . Людина говорить те , про що він думає , що перше приходить в голову. 

Обговорюються питання про те, які з трьох пропозицій було висловлено найбільш переконливо , в якому з проявилася ініціатива мовця. Спочатку ці питання задаються другому учаснику , що знаходиться в позиції слухача , потім - всій групі . Розбираються інтонації голосу мовця , його вираз обличчя , жести і т.п. 

Як правило , в жіночій аудиторії , якій часто вступає вчительська група , з'ясовується , що більшість учасниць живе за принципом "Я повинна " . На реалізацію власних бажань і потреб ( "Я хочу " ) не залишається ні часу , ні сил. Психолог прагне показати групі , що кожній людині необхідно якийсь час присвячувати " життя для себе " б зберегти оптимізм і душевне здоров'я . 

Потім обговорюються питання , пов'язані з пошуком ефективного індивідуального стилю професійної діяльності вчителя. Психологу важливо показати , що форма поведінки вчителя в школі , його манера спілкування з іншими вчителями та учнями виробляються на основі не тільки прийнятих в педагогічній професії норм діяльності, а й прояві власної індивідуальності . Один вчитель строгий і сухуватий у спілкуванні , інший - емоційний і прагне до безпосередніх взаємодій. Важливо не відмовитися від самого себе , граючи роль , яка не відповідає своєї індивідуальності , а знаходити можливості реалізувати себе якомога повніше в заданих професією рамках і обмеженнях. 

8 . Вправа " Модальність " 

Дуже часто в спілкуванні з учнями ми використовуємо фрази: 

"Ти повинен добре вчитися!", "Ти повинен думати про майбутнє!", "Ти повинен слухатися вчителів і батьків! ". Майже немає звернень , побудованих в модальності можливого : "Ти можеш ...", "Ти маєш право..", " Тобі цікаво ...". Про себе звертаючись до учнів ми говоримо наступне: " Я можу тебе покарати...", "У мене є повне право... " , "Я знаю що робити ... " , "Я старший і розумніший ...". Модальність повинності (ти повинен ... ) важко переноситься людиною, її відчуття викликає у нього тривожні, стресові зі стояння , тому модальність повинності в обігу вчи теля до учня необхідно звести до мінімуму. Ми пропонуємо типові фрази в модальності повинності , вам необхідно перевести в модальність можливого при збереженні загального змісту висловлення . Наприклад: "Ти повинен слухатися вчителів і батьків ! " ( Типова фраза). - "Звичайно, ти можеш мати свою власну думку, але до думки старших корисно прислухатися". "Сядь цю ж хвилину! Виплюнь жуйку!" "Ти повинен добре вчитися!" 

"Ти ведеш себе як першокласник, а не старшокласник!" 
" Ти постійно зриваєш мій урок!

Ти повинен сидіти спокійно і уважно слухати! " 
"Хто з вас розбив скло у класі?

Ти повинен говорити правду! " 
"Давай щоденник , я поставлю тобі двійку !

Ти повинен завжди мати з собою щоденник! " 
"Чому ви сидите не на своїх місцях?

Ви повинні сидіти так , як я вас посадила! " 
"Ми в твої роки жили набагато гірше.

Ти повинен цінувати турботу старших!" 
" Скільки можна байдикувати !

Ти повинен , нарешті , зайнятися навчанням ! 
" Ти постійно зриваєш мій урок!

Ти повинен сидіти спокійно і уважно слухати! " 

9 . Оцінка професійної спрямованості особистості вчителя ( Додаток ) 

Мета: визначення механізмів , через які професійна діяльність впливає на особистість , виявлення типових педагогічних деформацій особистості . 

10 . Вправа "Подарунок " 

Учасники тренінгу стають у коло , і психолог пропонує кожному учаснику подарувати наступному учаснику подарунок , передаючи м'ячик , але подарунок повинен бути емоційно забарвлений , наприклад : "Ольга Іванівна я дарую вам доброту , тому, що ми з вами добрі люди , а Ольга Іванівна каже я згодна або не згодна і дарує наступному учаснику подарунок у вигляді емоції , побажання ... " 

11 . Обмін думками , зауваження , побажання .

Правила педагогічного спілкування

(за Дейлом Карнегі)

 • Правило 1. Виявляйте щирий інтерес до інших людей.

 • Правило 2. Посміхайтесь.

 • Правило 3. Пам’ятайте, що для людини звук її імені – найсолодший і найважливіший звук людської мови.

 • Правило 4. Будьте хорошим слухачем. Спонукайте інших розповідати про себе.

 • Правило 5. Ведіть розмову в колі інтересів вашого співрозмовника.

 • Правило 6. Дайте можливість людям відчути їхню значущість і робіть це щиро.

 • Привітання

Розминка

Настроювання піаніно”.

 • Міні-лекція

Привіт! Я-конфлікт”.

 • Тест

Бліц-інтервю.

 • Гра

Гаряче крісло”.

 • Вправа

Моделі спілкування”.

 • Підсумок

Міні – лекція „Привіт! Я- конфлікт!”

Конфлікт – це процес різкого загострення протиріч і боротьби двох чи більше сторін – учасників конфлікту під час розв’язування проблеми, що має особисту значимість для кожного. Він супроводжується негативними емоційними переживаннями. У перекладі з латинської означає „зіткнення”.

Формула конфлікту

Наука конфліктологія доводить, що конфлікт складається з:

 1. Проблеми;

2. Учасників;

3. Інциденту;

4. Конфліктної ситуації.

Конфліктність особистості

Конфліктність особистості – це низка особистих рис, що зумовлені певними психотравмами й внутрішніми конфліктами, які спричиняють негативний викид емоцій і розвиток конфліктних рис поведінки.

Риси характеру, що властиві конфліктній особистості:

 • Бажання домінувати за будь – яких обставин.

 • Бути псевдо принциповим (занадто принциповим).

 • Надмірна прямолінійність у висловлюваннях і судженнях.

 • Критика необґрунтована й не аргументована.

 • Поганий настрій і роздратованість.

 • Консерватизм мислення, стереотип поглядів, переконань.

 • Хибне уявлення про те, що слід казати „всю правду” у вічі.

 • Хибне прагнення до незалежності.

 • Несправедлива оцінка вчинків і дій інших.

 • Зайва ініціатива, що, будучи нав’язаною, викликає конфліктну ситуацію.

Етапи вирішення конфліктної ситуації

 • Встановити дійсних учасників.

 • Проаналізувати не тільки зовнішню проблему, а й глибину, (потреби, мету, побоювання).

 • Розглянути стосунки, що існували між учасниками до конфлікту.

 • Визначити істину, глибинну причину конфлікту.

 • З’ясувати ставлення до конфлікту осіб, що з ним не пов’язані.

 • Відзначити варіанти імовірних розвязувань .

 • Визначити способи за допомогою яких ви особисто можете роз’язати проблему.

Моделі спілкування педагогів з дітьми

Монблан - педагог над класом, царює в світі знань, мало

цікавиться особистістю дитини, взаєминами.

Китайська стіна – педагог визначає дистанцію між собою й

учнями, намагається повідомити інформацію, а не

навчити.

Локатор – взаємини з дітьми вибіркові, працює або з сильними,

або зі слабкими.

Робот - діє на основі задуманої програми, не звертаючи уваги

на обставини, які потребують змін у спілкуванні.

Я сам - учитель головний ініціатор педагогічного процесу, знищує всі форми учнівської ініціативи.

Гамлет - характеризується постійними сумнівами: чи правильно його зрозуміють, чи вірно витлумачать.

Товариш – переважають дружні стосунки. Але якщо на них

будується спілкування, то воно може втратити діловий контекст і набути особистісного змісту.

Тетерів - педагог чує тільки себе, зайнятий своїми думками, не

завжди відчуває партнера, не налаштований на дітей.

Чи існують шляхи до порозуміння?

Шлях перший – бути чутливим і спостережливим. Необхідно навчитися бачити й відчути стан оточуючих людей, рахуватися з ними, вміти передбачати відповідну реакцію на наші слова. Неприпустима емоційна глухота.

Шлях другий – бути тактовним навіть у вияві свого співпереживання.

Шлях третій – вчити слухати те, що говориш сам, і оволодівати наукою уважно слухати інших.

Шлях четвертий – вислуховуючи співбесідника, намагатися зрозуміти і з повагою поставитися до його точки зору, якою б абсурдною вона не здавалася.

Шлях п’ятий – завжди мати запас терпіння й підбирати в розмові слова якомога м’якші, тон спокійніший

Оцінювання психологічної атмосфери у колективі

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Дружелюбність

Ворожість

2.

Згода

Незгода

3.

Задоволення

Незадоволеність

4.

Продуктивність

Непродуктивність

5.

Теплота

Прохолода

6.

Співпраця

Неузгодженість

7.

Взаємопідтримка

Недоброзичливість

8.

Захопленість

Байдужість

9.

Цікавість

Нудьга

10.

Успіх

Неуспіх

Методичний ринг

Мета рингу:

 • Ознайомити вчителів із сучасними інноваційними педагогічними технологіями.

 • Актуалізувати та розширити понятійний апарат педагогів, поглибити їх теоретичні та практичні знання з даної проблеми.

 • Показати необхідність науково обґрунтованого впровадження сучасних технологій у практику роботи.

 • Стимулювати прагнення вчителів до пошуку, творчості.

 • Створити умови для обміну досвідом роботи, педагогічних знахідок.

Проведення методичного рингу

Учасники методичного рингу діляться на команди по кафедрах:

 • Гуманітарних наук.

 • Точних наук.

 • Природничих наук.

 • Початкових класів.

Склад груп та їх капітани визначені заздалегідь. Ведучий оголошує порядок та правила проведення гри і розпочинає перший раунд. Відповіді команд оцінює методичне журі.

І раунд

Мозковий штурм”

Кожна команда одержує великий аркуш паперу із заданою темою:

Інновація

Завдання:

 • Записати слова, які мають будь-яке відношення до заданого терміну.

 • Через 3 хв. Лідер команди проводить звіт по „мозковому штурму”.

Ведучий вивішує аркуші. Члени журі оцінюють відповіді.

ІІ раунд

Естафета

Перевірка теоретичних знань з питань сучасних педагогічних технологій. Ведучий пропонує закриті картки, на яких написано терміни:

 • Інновація

 • Педагогічна технологія

 • Концепція

 • Метод навчання

 • Оптимізація

 • Гуманізм

 • Прийом навчання

 • Диференціація

Завдання:

Лідер групи витягає картку. Через 30 сек. Один з учасників команди дає відповідь визначення заданого поняття. Журі оцінює відповіді команд.

ІІІ раунд

Педагогічні технології у практиці Вашої школи

Цей конкурс проводиться у вигляді міні – захистів технологій навчання, які використовують вчителі викладання своїх предметів. Кожна група пропонує не більше двох сучасних та найрезультативніших технологій.

Оформлені анотації по мірі „Захисту” вивішуть на стенді. В результаті утворюється імпровізована виставка, яку можна залишити для подальшого ознайомлення вчителів. На захист кожній групі дається 5 хвилин.

Підведення підсумків

Це важливий момент у завершенні методичного рингу. Ведучий надає слово членам журі, які не тільки виявляють переможців, але й висвітлюють проблеми конкурсу.

Най важливіший результат – бажання вчителів втілити ту чи іншу технологію.

Матеріали

на допомогу організаторам

методичного рингу

 • Інновація – нововведення в педагогічній системі, що поліпшують розвиток і результати навчально-виховного процесу.

 • Концепція – це система поглядів на певне явище і спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ, основна ідея будь-якої теорії.

 • Педагогічна технологія – це системне та послідовне здійснення на практиці навчально-виховного процесу, що означає чітку постановку дидактичних завдань із способами та методами його здійснення.

 • Метод навчання–це спосіб взаємодії учителя і учнів, спрямований на досягнення певних цілей або способів діяльності.

 • Прийом навчання – складова частина методу, що спрямовує учнів на рішення часткових дидактичних завдань.

 • Гуманізм – цілісна концепція людини як найвищої цінності в світі.

 • Диференціація –форма навчальної діяльності, організація якої враховує здібності, схильності, інтереси учнів.

Психолого - педагогічний брейнстормінг

Психолого-педагогічний брейнстормінг – це нестандартна форма методичної роботи, яка дає можливість виявити загальну ерудицію вчителів, являє собою різновид дискусії, це змагання різних методичних ідей реалізації однієї і тієї ж самої проблеми.

Психолого-педагогічний брейнстормінг сприяє максимальному включенню членів колективу у спільну групову творчу роботу по підвищенню теоретичного та практичного рівнів фахової майстерності.

Він дає можливість поєднувати індивідуальні та групові форми роботи з вчителями, стимулює їх до творчості.

Мета проведення

 • Ознайомлення керівників із психологічними основами управлінської діяльності в школах нового типу.

 • Підвищення психологічної культури сучасного керівника.

 • Сприяння розвитку практичних навичок керівництва.

 • Створення умов для обміну досвідом роботи.

ВИСНОВКИ

Інтерактивні форми роботи– це насамперед зміни. Це трансформація. Це – навчання і навчення.

Інтерактивні форми роботи – це процес, в якому особа набуває нових навиків знань і відносини. В результаті особа починає працювати по-новому. Це нова якість праці робить цілі компанії кращими, сучаснішими, конкурентноздатнимишвидшими.

 

Інтерактив на робочому місці потрібний з різних причин.

Ось лише деякі з них:

потрібна адаптація знов найнятих співробітників;

потрібно забезпечити співробітникам довгостроковий професійний розвиток;

робота постійно міняється і вимагає нових знань;

досвідченим співробітникам потрібно набувати нових навиків;

постійно скорочуються робочі позиції, з'являються інші кар'єрні шляхи...

Інтерактивні форми роботи з учителями дають можливість допомогти молодому спеціалісту відчути впевненість і собі, набути фахового досвіду. Також допомагають у створенні і посилені іміджу успішного спеціаліста.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Атахаджаєва Н. В. Про комп’ютерну програму електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник» / Н. В. Атахаджаєва. – Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2012. – № 5. – С. 23-28. 10

2. Інноваційні форми науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. – Черкаси : Черкаський ОІПОПП, 2011. – С. 88.

3. Методична служба – школі : інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти / укл. Ю. В. Буган, О. В. Козловська, Г. Г. Свінних, В. І. Уруський. – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – 300 с.

4. Мороз П. Електронні таблиці – надійний інструмент удосконалення обліку підручників / П.Мороз // Шкільний бібліотечно- інформаційний центр. – 2012. – № 6. – С. 19-26.

5. Система підвищення професійної компетентності бібліотечних працівників: нові пріоритети і вимоги // Робоча тека методиста. – Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2007. – Вип. 3. – 40 с.

6. Зберігати традиції, шукати нове: традиційні та інноваційні послуги сучасної бібліотеки // Робоча тека методиста. – Чернівці : ЧОУНБ ім. М. Івасюка, 2011. – Вип. 7. – 40 с.

Опис документу:
Посібник вміщує поняття інтерактивних форм роботи з педагогічними кадрами, види, практичні розробки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти