Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Формування компетентності учнів з метою соціалізації.

Педагогіка

28.10.2018

1836

38

0

Опис документу:
Доповідь. Актуалізація. Сучасне соціальне замовлення. Розгорнутий перелік ключових компетенцій. Соціалізація — це процес. Компетенція — це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії стосовно них.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Формування компетентності учнів з метою соціалізації.
Слайд № 1

Формування компетентності учнів з метою соціалізації.

Актуальність проблеми На початку XXІ ст. почали відбуватися докорінні зміни в парадигмі й методології освіти, передумови й окремі елементи яких скл...
Слайд № 2

Актуальність проблеми На початку XXІ ст. почали відбуватися докорінні зміни в парадигмі й методології освіти, передумови й окремі елементи яких складалися протягом усього минулого століття. В умовах реформування освіти значна роль приділяється вихованню особистості, здатної до самореалізації, самовизначення, самоусвідомлення у реаліях сучасного життя.

Перехід від засвоєння інформації до формування якостей, необхідних для творчої діяльності та постійного засвоєння нової інформації. Основним орієнт...
Слайд № 3

Перехід від засвоєння інформації до формування якостей, необхідних для творчої діяльності та постійного засвоєння нової інформації. Основним орієнтиром освіти є формування творчої особистості, що здатна саморозвиватися. Отже, необхідне нове, більш широке розуміння стратегії освіти — створення потужного, духовно насиченого і різноманітного освітнього середовища України — складової європейського освітнього простору.

Сучасне соціальне замовлення вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у викон...
Слайд № 4

Сучасне соціальне замовлення вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує істотного посилення самостійної й продуктивної діяльності школярів, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства. Тобто залучати учнів до суспільного життя, , засвоюючи звичаї, традиції і норми соціальної спільноти, відповідні способи мислення, властиві нашій культурі, взірці поведінки, форми раціональності та чуттєвості.

Це означає виховання з метою входження індивіда в суспільство – процес, який має назву – соціалізація.
Слайд № 5

Це означає виховання з метою входження індивіда в суспільство – процес, який має назву – соціалізація.

Під соціалізацією розуміють процес, у ході якого людська істота з певними біологічними задатками набуває якостей, що необхідні їй для життєдіяльнос...
Слайд № 6

Під соціалізацією розуміють процес, у ході якого людська істота з певними біологічними задатками набуває якостей, що необхідні їй для життєдіяльності в суспільстві. Соціалізація — це процес розвитку людини як соціальної істоти, становлення її як особистості.

Соціалізація людини розгортається за конкретних умов життєдіяльності індивіда. Цей процес охоплює всі аспекти прилучення особистості до культури, н...
Слайд № 7

Соціалізація людини розгортається за конкретних умов життєдіяльності індивіда. Цей процес охоплює всі аспекти прилучення особистості до культури, навчання й виховання, за допомогою яких людина набуває спроможності брати участь у суспільному житті.

Це посилило зацікавленість суспільства результатами освіти і зумовило появу (поруч із традиційними: кількість років навчання, здобуття певного ступ...
Слайд № 8

Це посилило зацікавленість суспільства результатами освіти і зумовило появу (поруч із традиційними: кількість років навчання, здобуття певного ступеня освіти) нових, важливіших і реальніших, індикаторів цих результатів. Такими індикаторами сьогодні, разом з тим, що особа має певні знання з різних галузей науки, є її здатність відповідати вимогам сучасного життя. Такими індикаторами в багатьох країнах стали саме компетентності, що визначають готовність учня до життя, його участі в житті суспільства.

Компетенція — це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що є заданими до відповідного кола п...
Слайд № 9

Компетенція — це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії стосовно них.

Компетентнісний підхід в навчанні сприяє успішній адаптації школярів в соціумі, рішенню ключових проблем сучасного життя, їх професійному самовизна...
Слайд № 10

Компетентнісний підхід в навчанні сприяє успішній адаптації школярів в соціумі, рішенню ключових проблем сучасного життя, їх професійному самовизначенню. Компетентність — здатність (потенціал), здійснювати складні види діяльності. Компетентності розрізняються за видами: ключові, базові і функціональні. Ключові компетентності — компетентності, необхідні для життєдіяльності людини і пов’язані з її успіхом у швидкозмінному суспільстві.

Перелік ключових компетенцій визначимо на основі мети загальної освіти, структурної презентації соціального досвіду та досвіду особистості, а також...
Слайд № 11

Перелік ключових компетенцій визначимо на основі мети загальної освіти, структурної презентації соціального досвіду та досвіду особистості, а також основних видів діяльності учня, що дають йому змогу опанувати соціальний досвід, формувати навички життя та практичної діяльності в суспільстві. Також досить актуальним є опанування дитиною не тільки вмінь ухвалювати нові рішення, активно діяти у нестандартних ситуаціях, а також навичок продуктивної творчої діяльності.

Розгорнутий перелік ключових компетенцій Ціннісно-смислова компетенція пов'язана з ціннісними уявленнями учня, його здатністю до орієнтування в жит...
Слайд № 12

Розгорнутий перелік ключових компетенцій Ціннісно-смислова компетенція пов'язана з ціннісними уявленнями учня, його здатністю до орієнтування в житті, усвідомлення свого місця в ньому, до ухвалення рішень. Загальнокультурна компетенція — це коло питань, у яких учень має бути добре обізнаним, мати знання та досвід певної діяльності.

Навчально-пізнавальна компетенція — це сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності: знання та вміння цілепокладання, пл...
Слайд № 13

Навчально-пізнавальна компетенція — це сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності: знання та вміння цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки. Інформаційна компетенція пов'язана з формуванням уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її. Комунікативна компетенція містить опанування мов та способів взаємодії з людьми, навички роботи в групі.

Соціально-трудова компетенція — це опанування знань і досвіду у суспільній діяльності, у галузі сімейних стосунків, у соціально-трудовій сфері, у п...
Слайд № 14

Соціально-трудова компетенція — це опанування знань і досвіду у суспільній діяльності, у галузі сімейних стосунків, у соціально-трудовій сфері, у питаннях економіки і права та в професійному самовизначенні. Компетенція особистісного самовдосконалення спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного та інтелектуального саморозвитку, емоційну саморегуляцію та самопідтримання.

Досвід свідчить, що володіння основними групами компетентностей допомагає школярам розв'язувати проблеми з багатьох сфер життя, стимулює пізнавальн...
Слайд № 15

Досвід свідчить, що володіння основними групами компетентностей допомагає школярам розв'язувати проблеми з багатьох сфер життя, стимулює пізнавальну активність та розвиває загальнолюдські цінності.

Формуванню компетентностей сприяє застосування творчих та диференційованих завдань, створення проблемних ситуацій і мотивація навчальної діяльності...
Слайд № 16

Формуванню компетентностей сприяє застосування творчих та диференційованих завдань, створення проблемних ситуацій і мотивація навчальної діяльності, проведення нестандартних уроків, використання інноваційних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання тощо. Діти вчаться адаптуватися до змін, реалізують свій творчий потенціал, постійно вдосконалюються та формують власну точку зору.

Вважаємо, що компетентнісний підхід є дуже важливим орієнтиром національної системи освіти, як спосіб буття людини в універсумі культури. А значить...
Слайд № 17

Вважаємо, що компетентнісний підхід є дуже важливим орієнтиром національної системи освіти, як спосіб буття людини в універсумі культури. А значить, залучення індивіду до процесу соціалізації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.