Зараз в ефірі:
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ДИТИНИ З ООП: ЕТАПИ РОБОТИ

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (5-6 років), 1 Клас

22.08.2020

1290

53

0

Опис документу:
Познайомити освітян з принципами та основами практичного використання МКФ-ДП у розробленні індивідуальної освітньої траєкторії. Навчити, відповідно до етапів роботи визначати особливі освітні потреби вихованців.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
«ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ДИТИНИ З ООП: ЕТАПИ РОБОТИ» Коваль-Бардаш Л.В. Провідний науковий співробітник відділу інклюзивного ...
Слайд № 1

«ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ДИТИНИ З ООП: ЕТАПИ РОБОТИ» Коваль-Бардаш Л.В. Провідний науковий співробітник відділу інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки та психології ім. Миколи Ярмаченка НАПН України, логопед-практик вищої категорії

Індивідуальна освітня траєкторія Персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібносте...
Слайд № 2

Індивідуальна освітня траєкторія Персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. (ВР України, Закон "Про освіту" від 05.09.2017 N 2145-VIII)

Організація розвитку дитини за індивідуальною траєкторією Перший спосіб диференціація навчання, відповідно до якої до кожного учня пропонується під...
Слайд № 3

Організація розвитку дитини за індивідуальною траєкторією Перший спосіб диференціація навчання, відповідно до якої до кожного учня пропонується підходити індивідуально, диференціюючи досліджуваний ним матеріал за ступенем складності, спрямованості чи іншими параметрами. Другий спосіб вибудовується власний шлях освіти для кожного учня стосовно до кожної досліджуваної ним освітньої сфери. Кожному учню дається можливість створення власної освітньої траєкторії освоєння всіх навчальних дисциплін

Організація навчання за індивідуальною траєкторією: етапи Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку дитини Міжнародна класифікація функц...
Слайд № 4

Організація навчання за індивідуальною траєкторією: етапи Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку дитини Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків Індивідуальна програма розвитку (ІПР)

Біопсихосоціальна модель допомоги дітям з ООП орієнтована на ідеї нормалізації власного життя дитини з ООП, та їх сімей; інтеграцію маленьких особи...
Слайд № 5

Біопсихосоціальна модель допомоги дітям з ООП орієнтована на ідеї нормалізації власного життя дитини з ООП, та їх сімей; інтеграцію маленьких особистостей у суспільство та створення доступного середовища для них; реалізація можливостей дитини в окремих життєвих ситуаціях, ураховуючи її потреби та фактори середовища, а не зосереджуватися с на лікуванні хвороби або наслідків модель закладено в основу Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП, 2007)

Глобальна мета МКФ-ДП  сфокусовано увагу не на хворобі або проблемах дитини, навіть не на навичках розвитку, а саме на особистості, яка має свої по...
Слайд № 6

Глобальна мета МКФ-ДП  сфокусовано увагу не на хворобі або проблемах дитини, навіть не на навичках розвитку, а саме на особистості, яка має свої потреби та можливості щодо реалізації власного потенціалу в повсякденному житті забезпечення фахівців та батьків уніфікованою, поняттєвою, стандартною мовою; визначення рамок для опису життєдіяльності дитини з особливими потребами; надання можливості єдиними кодами класифікувати обмеження життєвих функцій дитини; отримання спроможності системно приймати політичні та соціальні рішення, спираючись на статистичну інформацію.

Структура МКФ-ДП
Слайд № 7

Структура МКФ-ДП

Застосування МКФ-ДП МКФ-ДП використовує алфавітно-цифрову систему кодування. Букви «b» – Body Function – Функції організму, «s» – Body Structures –...
Слайд № 8

Застосування МКФ-ДП МКФ-ДП використовує алфавітно-цифрову систему кодування. Букви «b» – Body Function – Функції організму, «s» – Body Structures – Структури організму, «d» – Activities/Participation – Активність/Участь «е» – Environmental Factors – Фактори навколишнього середовища буквам передує наступний за ними цифровий код, який відповідає номеру розділу (одна цифра), заголовку другого рівня (дві цифри), а потім заголовкам третього і четвертого рівнів (в кожному по одній цифрі). Універсальний кваліфікатор з величинами від «0» (що відповідає «немає проблем» до «4» (повна або абсолютна проблема), вписується після крапки десяткового дробу, щоб точно визначити ступінь порушення функцій або активності та участі від очікуваного або вихідного (на даному етапі розвитку) стану.

Поняття у системі МКФ-ДП «активність» — виконання завдання або дії дитиною; «участь» — залучення дитини або підлітка до певної життєвої ситуації; «...
Слайд № 9

Поняття у системі МКФ-ДП «активність» — виконання завдання або дії дитиною; «участь» — залучення дитини або підлітка до певної життєвої ситуації; «обмеження активності» — труднощі в здійсненні активності, які може відчувати дитина; «обмеження можливості участі» — проблеми, які можуть позначитися на особистості при участі в життєвій ситуації; «функції організму» — фізіологічні функції систем організму (включаючи психічні); «структури організму» — анатомічні частини організму (органи, кінцівки, їх компоненти) та ін.

Алгоритм прийняття рішень Пояснення та узгодження запиту батьків фахівець обговорює з батьками особливості функціонування дитини протягом дня; з’яс...
Слайд № 10

Алгоритм прийняття рішень Пояснення та узгодження запиту батьків фахівець обговорює з батьками особливості функціонування дитини протягом дня; з’ясовує реалістичність, функціональність, актуальність первинного зпиту, тим самим узгоджуючи його Мотивація дитини Мотивація - процес фізіологічного та психологічного плану, який керує поведінкою дитини, визначає її організованість, активність і стійкість. Що актуально для дитини? Яка її мотивація? До чого власне прагне вона?». Оцінка можливостей дитини Вивчається рівень розвитку дитини та умови, в яких вона реалізує власний потенціал, комплекс її життєдіяльності та родини відповідно поглиблено аналізуються домени активності та участі; структури та функції, фактори навколишнього середовища оцінюється можливість участі у «ситуації на сьогодні». важливо враховувати сильні та слабкі сторони дитини

Алгоритм прийняття рішень Визначення ключової проблеми ключові проблеми, на думку батьків та фахівців, що не дають змоги дитині досягти певної мети...
Слайд № 11

Алгоритм прийняття рішень Визначення ключової проблеми ключові проблеми, на думку батьків та фахівців, що не дають змоги дитині досягти певної мети; Аналіз причин на трьох рівнях: активність та участь; структура та функції; фактори навколишнього середовища. з’ясовується, що саме заважає дитині бути залученою до певної життєвої ситуації завдяки спеціально структурованому комплексу якостей особистості, що належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів і дає можливість ефективно брати участь у різних сферах діяльності

Формування мети втручання мету формують за принципом SMART: Specific — індивідуальна, конкретна. Measurable — може бути виміряна. Achievable — можл...
Слайд № 12

Формування мети втручання мету формують за принципом SMART: Specific — індивідуальна, конкретна. Measurable — може бути виміряна. Achievable — можливо досягти. Realistic — реалістична. Timed — може бути виміряна та окреслена у часі.

Планування втручання Фахівці окреслюють конкретні цілі та здійснюють втручання задля того, щоб навчити батьків створювати дитині такі умови, в яких...
Слайд № 13

Планування втручання Фахівці окреслюють конкретні цілі та здійснюють втручання задля того, щоб навчити батьків створювати дитині такі умови, в яких за мінімальної допомоги вона стане успішною в окремій життєвій ситуації. У разі планування інтервенцій визначаються конкретні завдання для спеціалістів команди на трьох рівнях: активність і участь, фактори навколишнього середовища, структури і функції організму.

Створення індивідуальної траєкторії розвитку: приклад Діагноз: ДЦП, спастичний тетрапарез, внаслідок гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС. Збіжна кос...
Слайд № 14

Створення індивідуальної траєкторії розвитку: приклад Діагноз: ДЦП, спастичний тетрапарез, внаслідок гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС. Збіжна косоокість. Затримка темпів статокінетичного і психомовного розвитку. Узгоджений запит від батьків навчити дитину грати самостійно. Мотивація дитини У дівчинки не має мотивації до гри самостійно. Втручання на рівні «Активність та участь» та «Фактори середовища»

Оцінка ситуації на сьогодні Активність та участь дитини (згідно із запитом). Навчання та використання знань. Дивлячись угору, фіксує погляд на ігра...
Слайд № 15

Оцінка ситуації на сьогодні Активність та участь дитини (згідно із запитом). Навчання та використання знань. Дивлячись угору, фіксує погляд на іграшці, яка розташована прямо перед обличчям. Може прослідкувати очима за предметом, що рухається повільно. У домашніх умовах: сидячи на руках у мами або серед подушок у кутку дивана з її підтримкою дивиться на іграшку, простягає руку (тільки в цьому положенні) та захоплює предмет на невеликій відстані. Якщо не виходить його захопити, звертається за допомогою до мами — звуком «е» вказує на поміч. Завдячуючи мамі, тисне на кнопки розвивального центра, виймає предмети з ємності. Олі подобається діставати та складати іграшки до ємності. Мобільність. Мама викладає дитину на спину, живіт. Дівчинка може перевернутися зі спини на живіт при підтримці за ногу. Оля сидить на руках у мами. У зміні положення повністю залежить від стороннього втручання. Спирається на передню частину стопи, якщо дорослий піддержує за грудну клітину. Соціальне середовище. Багато часу мама тримає дитину на руках, вкладає іграшку в її руки; допомагає утримувати предмети та долоню дитини; руками Олі обстежує їх; складає пірамідку в швидкому темпі. Фізичне середовище. Дитина знаходиться в дитячому ліжку та на дивані серед подушок. Іграшки: музичні розвивальні центри, кубики, пірамідки, ляльки. Структура та функції організму. На тлі спастичного тетрапарезу та впливу позотонічних рефлексів зберігається повний об’єм пасивних рухів у суглобах.

Ключова проблема, на думку батьків та фахівців Не може гратися самостійно, постійно потребує уваги мами (хоче весь час сидіти на руках). Пояснення ...
Слайд № 16

Ключова проблема, на думку батьків та фахівців Не може гратися самостійно, постійно потребує уваги мами (хоче весь час сидіти на руках). Пояснення проблеми Відсутня стабільність у позі сидячи, немає власних можливостей переміститися і змінити положення. Дівчинка бавиться з іграшками, що вимагають сторонньої допомоги, не знає ігор та іграшок, що не потребують такого втручання. Мета команди втручання Через місяць, перебуваючи в положенні сидячи (спираючись у кріслі ліктями на столик), Оля буде самостійно гратися протягом 5 хв (захоплювати іграшку з різних боків, стукати, кидати предмет, виймати його з ємності), мама перебуватиме на відстані 2–3 м, буде намагатися хвалити дитину за виявлену самостійність у діях.

Планування втручання Корекційний педагог: навчить дитину нових самостійних рухів із різними іграшками, легкими за вагою та зручними для утримування...
Слайд № 17

Планування втручання Корекційний педагог: навчить дитину нових самостійних рухів із різними іграшками, легкими за вагою та зручними для утримування. Психолог: консультація батьків про рівень розвитку дитини; навчить ефективних стратегій спілкування з дитиною (темп та пауза, яким чином та за яку дію хвалити її). Батьки: змінять умови в повсякденному середовищі (використання спеціального крісла, нових іграшок) та будуть хвалити дитину і підбадьорювати за самостійні дії під час гри. Фізичний терапевт: навчить дитину балансувати, випрямлятися, спираючись по черзі на руки в положенні сидячи (під час гри та спілкування з дорослими). Лікар: консультація з питань медичних проблем, діагнозу та додаткових обстежень; медикаментозного лікування

Фактори середовища Соціальне середовище на сьогодні. Мама надає допомогу в значному обсязі (вкладає іграшку і т. д.); пропонує бавитися в швидкому ...
Слайд № 18

Фактори середовища Соціальне середовище на сьогодні. Мама надає допомогу в значному обсязі (вкладає іграшку і т. д.); пропонує бавитися в швидкому темпі; не дає дитині самостійно обстежити предмет; мало коментує дії дівчинки та не хвалить її за виявлену самостійність. Соціальне середовище на майбутнє. Пропонуватиме мама дитині підібрані іграшки в повільному темпі, робитиме потрібні паузи для того, щоб дати можливість їй самостійно обстежити предмет (навчають корекційний педагог, психолог, фізичний терапевт). Вона буде коментувати дії доньки та хвалитиме її за самостійні дії з іграшками. Фізичне середовище на сьогодні. Зазвичай дитина знаходиться в дитячому ліжку та на дивані серед подушок. Фізичне середовище на майбутнє. Дівчинка буде перебувати на підлозі або в спеціально адаптованому кріслі. Іграшки на сьогодні. Не підібрані з урахуванням можливостей дитини, до того ж вони важкі та завеликі для захоплення долонею. Іграшки на майбутнє. Повітряні кульки, пов’язані широкою стрічкою; сенсорний м’ячик, м’які кубики, дрібні предмети, шматочки тканини, що знаходяться у формах (корекційний педагог підбирає іграшки та відповідний матеріал). Адаптаційне обладнання на сьогодні. Відсутнє. Адаптаційне обладнання на майбутнє. Спеціальне адаптоване крісло та столик (пілоти на рівні грудної клітини, таза, реклінатор та фіксатори грудної клітини, таза та гомілок; підставка під стопи з фіксатором).

Структура та функції організму На сьогодні. Високий тонус, спастика з акцентом на нижніх кінцівках, знижені можливості рівноваги і відповідного бал...
Слайд № 19

Структура та функції організму На сьогодні. Високий тонус, спастика з акцентом на нижніх кінцівках, знижені можливості рівноваги і відповідного балансу. На майбутнє. Різні положення для профілактики контрактур та патологічних установок кінцівок (фізичний терапевт організує простір для активних моторних дій дитини, застосовує техніки фасилітації її руху та сесії з терапевтичним м’ячем для покращення балансу, рівноваги та опорної можливості рук). З допомогою фізичного терапевта мама навчиться засобів фасилітації (утримання положення та супровід руху).

Комплексна психолого-педагогічна оцінка в ІРЦ: Оцінка фізичного розвитку Оцінка мовленнєвого розвитку Оцінка когнітивної сфери Оцінка емоційно-воль...
Слайд № 20

Комплексна психолого-педагогічна оцінка в ІРЦ: Оцінка фізичного розвитку Оцінка мовленнєвого розвитку Оцінка когнітивної сфери Оцінка емоційно-вольової сфери Оцінка освітньої діяльності Висновок Біо-психо-соціальне підгрунтя розвитку

Слайд № 21

Особливі освітні потреби Особливості психофізичного розвитку (психічні, соматичні різного походження, часу виникнення, тривалості перебігу й ступен...
Слайд № 22

Особливі освітні потреби Особливості психофізичного розвитку (психічні, соматичні різного походження, часу виникнення, тривалості перебігу й ступеня прояву) Особливості встановлення контактів із соціальним середовищем Особливості розвитку внаслідок впливу соціального середовища (дезадаптації різного походження і ступеня прояву) Особливості опанування навчальної діяльності (дефіцитарність шкільних навичок, обдарованість різного ступеня прояву) Біо психо соціальна модель

Дякуємо за увагу
Слайд № 23

Дякуємо за увагу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.