Фахові тести з психології та педагогіки

Опис документу:
. Із запропонованих відповідей виберіть ту, в якій перераховані своєрідні характеристики соціальної ситуації розвитку молодшого підлітка. Виберіть правильну відповідь. формування внутрішньої позиції, пов’язаної з необхідністю особистісного і професійного самовизначення; зміна змісту, мети і завдань навчання; оптимістична зорієнтованість у майбутнє, побудова певного задуму життєвого плану

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Фахові тести з психології та педагогіки

для вчителів середньої ланки школи

1. Із запропонованих відповідей виберіть ту, в якій перераховані своєрідні характеристики соціальної ситуації розвитку молодшого підлітка.

Виберіть правильну відповідь.

а ) формування внутрішньої позиції, пов’язаної з необхідністю особистісного і професійного самовизначення; зміна змісту, мети і завдань навчання; оптимістична зорієнтованість у майбутнє, побудова певного задуму життєвого плану

б) включення у нову систему стосунків та у різні види суспільно корисної діяльності, нова позиція учнів щодо вчителів, розширення сфери власної соціальної активності, засвоєння важливих зразків поведінки і цінностей, прагнення знайти своє місце у групі ровесників, вийти за межі школи таприєднатися до життя і діяльності дорослих

в) завершення процесів біологічного дозрівання; закінчення переходу від дитинства до дорослості, перехід від пізнання світу до його перетворення, активне самоствердження у професійній діяльності, усвідомлення особистісної громадянської відповідальності

г) зміна способу життя та провідної діяльності з ігрової на навчальну, перебудова взаємин у сім’ї, зміна провідної психічної саморегуляції від мимовільної до свідомо-вольової

2. Яке з наведених тверджень щодо соціальної ситуації розвитку підлітків є ПОМИЛКОВИМ?

а) підлітковий вік закінчується з появою перших статевих ознак

б) підлітковий період – це перехід від дитинства до дорослості

в) основним соціальним середовищем дитини залишається школа, але змінюється мотив взаємодії із соціальним оточенням

г) статеве дозрівання підлітка зумовлює усвідомленню і переживанню ним статевої ідентичності

3. Провідним видом діяльності підліткового віку є:

а) інтимно-особистісне спілкування з однолітками б ) учбова діяльність

в) навчально-виробнича діяльність г) сюжетно-рольова гра

4. Основним соціальним новоутворенням підліткового віку є:

а) почуття дорослості б) самосвідомість в) професійне самовизначення г) внутрішній план дії

5. Емоційна нестабільність підлітка зумовлена:

а) потребою в професійному самовизначенні б) конфліктом між цілісністю Я і відчаєм в) фізіологічними змінами, швидким статевим дозріванням г) усвідомленням, що простір майбутнього невпинно скорочується

6. Яке з наведених тверджень щодо навчальної діяльності підлітків є помилковим?

а) виникнення ціннісних орієнтацій, позицій і поглядів підлітка не пов’язано з процесом навчання

б) для підлітків набувають привабливості самостійні форми занять

в) знання стають цінністю, оскільки дозволяють зайняти певний статус серед однолітків

г) у цьому віці виникають нові мотиви учіння, прагнення до самоствердження та самовдосконалення

7.ЗнайдітьПОМИЛКУ. Пам’ять підлітка розвивається у напрямку:

а) актуалізації механічного запам’ятовування навчального та іншого матеріалу

б) переходу від конкретно-логічної до абстрактно-логічної пам’яті

в) зростання ролі змістових зв’язків у запам’ятовуванні та збереженні абстрактного матеріалу

г) перебудови смислової пам’яті, яка набуває опосередкованого і логічного характеру

8. Мислення підлітка характеризується:

а) функціонуванням на рівні конкретних операцій

б) переходом до абстрактних видів, розвитком рефлексії на власні розумові дії та операції

в) переходом до вищих рівнів абстрактного та узагальнюючого мислення

г ) зниженням рівня генерування оригінальних ідей у нерегламентованих видах діяльності

9.Спостерігаючи за проявами уваги у підлітковому періоді, можна зазначити, що:

а) у підлітка зростає самоконтроль і саморегуляція діяльності

б) за несприятливих зовнішніх обставин, підліток не здатен сконцентруватися навіть при зацікавленій позиції

в) підліток не може зосередитися на об’єктах, які мало підтримуються наочними засобами

г) у цьому віці уважність не набуває особистісного смислу

10. Яке з наведених тверджень щодо особливостей спілкування підлітків є ПОМИЛКОВИМ?

а) у спілкуванні з дорослими підлітки прагнуть до автономії та самостійності

б) підлітки виробляють особливі форми сленгового мовлення у міжособистісному спілкуванні

в) у підлітковому віці відбувається звуження соціального простору взаємовідносин з дорослими і однолітками

г) уважність у взаємостосунках набуває для підлітка особистісного і морального сенсу

11. Яке твердження щодо особливості мотиваційної сфери підлітків є НЕКОРЕКТНИМ?

а) у підлітків поєднуються широкі соціальні мотиви із власне пізнавальними особистими мотивами

б) виникають намагання подолати у своїй самореалізації межі школи та прилучитися до життя і діяльності дорослих

в) у підлітків формується світогляд як основний мотив і регулятор поведінки

г) основними є потреби в самореалізації, самовираженні, з’ясуванні сенсу життя

12. Визначте психологічний зміст вікової кризи якого періоду подано у наступному твердженні:у переломному моменті цього вікового періоду відчуваються значні фізіологічні зміни, перебудова системи стосунків людини і середовища, розвивається самосвідомість; спостерігається зниження рівня адекватності, втрата цілісності та стабільності Я-образу, невизначеність самооцінки ,максималізм. Виберіть правильну відповідь.

а) криза 3-х років б) криза 6-7-річного віку в) криза підліткового віку

13.Симптомами кризи 13 років є:

а) плаксивість, похмурість, інколи порушення сну, втрата апетиту

б) впертість, непокірність, свавілля, знецінення дорослих, протест, деспотизм

в) втрата дитячої безпосередності, приховування своїх переживань, демонстративність

г) зниження продуктивності навчальної діяльності, негативізм, порушення дисципліни

14. Оберіть ДВІ основні причини кризи 13 років.

а) рівень самооцінки підлітків не відповідає їхнім претензіям та прагненням до нових форм взаємин

б) у поведінці з’являється пряме відображення статевого дозрівання

в) вплив засобів масової інформації,"вуличних законів", "кодексів честі"

г) акселерація фізичного та інтелектуального розвитку сучасних дітей

д) дорослі не змінюють своєї поведінки у відповідь на появу в підлітків прагнень до нових форм взаємин із батьками та вчителями

15. ЗнайдітьПОМИЛКУ. Кризу ідентичності у підлітковому віці можна розглядати як:

а) реакцію глибокої задоволеності собою, впевненість у власній індивідуальності б) реакцію на втрату статусу дитини в ) реакцію на глибоку невідповідність біологічних можливостей соціальним г) особистісну рефлексію на свій внутрішній світ.

Обробка отриманих результатів.

Рівень компетентності з питань практичної психології визначається сумою отриманих балів –

0 – 5 балів – низький рівень

6 – 10 балів – середній рівень

11 – 15 балів – високий рівень

Кожна повна правильна відповідь на запитання тесту оцінюється в 1 (один) бал.

Неповна(часткова) правильна відповідь на запитання тесту оцінюється в 0,5 (пів) бала.

Неправильна відповідь на запитання тесту оцінюється в 0 (нуль) балів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
1
1
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!