Досвід роботи: «Музично-оздоровчі технології в освіті дошкільників з особливими освітніми потребами».

Опис документу:
У народі кажуть: " Доки здоров'я служить, людина не тужить". Основи здоров'я закладаються у період раннього та дошкільного дитинства. І долучаються до цього всі педагоги - навіть музичні керівники. В своєму досвіді я описала якими технологіями треба володіти , аби поєднувати музику та оздоровлення дошкільників з особливими освітніми потребами.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Комунальний заклад

«Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів

Запорізької обласної ради

Тема досвіду:

«Музично-оздоровчі технології

в освіті дошкільників з особливими освітніми потребами».

Автор досвіду:

музичний керівник

Фролова О.В

ЗМІСТ

 1. Актуальність досвіду.

 2. Теоретичне обґрунтування проблеми.

 3. Основна ідея досвіду.

 4. Умови створення досвіду.

 5. Технологія досвіду.

 6. Результативність досвіду.

 7. Перспективи подальшої роботи.

 8. Список використаних джерел.

Актуальність досвіду

Сучасний етап розвитку освітньої галузі в Україні відзначився особливою увагою з боку держави і суспільства до дітей з особливими освітніми потребами.

Дитина з особливими освітніми потребами в умовах модернізації та реформування освіти розглядається як особистість, яка має такі ж права, що й інші члени суспільства. Про це йдеться в ряді нормативно-правових документів України: наказів МОН України №1436 від 31 грудня 2015 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», №5 від 11 січня 2016 «Про Затвердження плану заходів з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом», Наказу департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації № 0030 від 18 січня 2016 «Про оголошення у Запорізькій області 2016 року Роком дитини з особливими освітніми потребами».

Пошук нових шляхів впливу на повноцінне формування, розвиток і корекцію їх психофізичних якостей набуває актуальності в сфері сучасної корекційної педагогіки та спеціальної психології в зв’язку із залученням дітей до загальноосвітнього простору та бажанням надати їм вчасної допомоги в різних типах закладів та в різних формах навчання.

Нині навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами відбувається не лише в спеціальних закладах освіти, а й в загальноосвітньому просторі. Для корекції їх психофізичних порушень необхідні інноваційні методи та моделі психолого-педагогічної допомоги. І саме застосування музично-оздоровчих технологій є одним із таких методів, який використовує музику як засіб мобілізації інтелектуальних, емоційних, рухових, мовленнєвих та інших функціональних можливостей організму дитини, як велику допомогу в корекційній роботі.

Цей висновок став стимулом для обрання теми поглибленного опрацювання:«Музично-оздоровчі технології в освіті дошкільників з особливими освітніми потребами». Ми вважаємо, що на музичних заняттях актуально , можливо і необхідно використовувати сучасні музично-оздоровчі технології в ігровій формі. Традиційні види музичної діяльності,які розвивають творчі здібності й музикальність дитини, можна урізноманітнити з користю для здоров’я.

Теоретичне обґрунтування проблеми

Здоров'я - необхідна умова повноцінного й активного життя людини. Здоровий малюк- це радість, щастя, благополуччя не тільки сім’ї, а й усього суспільства. Щоб допомогти батькам зберегти здоров’я своєї дитини, педагоги, в тому числі і музичні керівники , спільними зусиллями вирішують завдання психофізичного розвитку дитини, підготовки його до навчання в школі, широко використовуючи в педагогічному процесі оздоровчі технології.

Музичний розвиток дитини в аспекті фізичного має свою давню історію. Музика, що сприймається слуховим рецептором, впливає на загальний стан людини, викликає реакції, пов’язані зі зміною кровообігу, дихання.

В.М. Бехтерєв довів, що музика може підсилювати і послаблювати збудження організму. П.Н. Анохін зробив висновок про позитивний вплив мелодійного і ритмічного компонентів музики на працездатність або відпочинок людини.

Н. Ветлугіна стверджує, що спів розвиває голосовий апарат, мову, зміцнює голосові зв’язки, регулює дихання. Ритміка покращує поставу дитини, координацію, впевність рухів.

Позитивний вплив музики на здоров’я людини зазначали мислителі минулих століть. Аристотель вважав музику засобом впливу на психіку людини, засобом його гармонізації з громадським життям. Його вчення розкрило уявлення про внутрішній світ людини і можливості впливу на нього за допомогою мистецтва. Згідно концепції Аристотеля, в душі глядача, який знаходився на давньогрецькій виставі, відбувалося зцілення від хвороб.

Піфагор ввів поняття – вчення про евритмії, які розумілася як «здатність людини знаходити вірний ритм у всіх життєвих проявах» - не тільки у співі, танці і грі на музичних інструментах, але й у думках, вчинках, речах. Саме від Піфагора пішла традиція порівнювати суспільне життя, як з музичним ладом, так і з оркестром, в якому кожній людині, подібно інструменту в оркестрі, відведена своя роль.

Платон прямо пов’язує звучне музичне середовище, поширеність музичних творів з духовною могутністю сили держави. Він вважав, що «сила держави знаходиться в прямій залежності від того, в яких ладах і яких ритмах в ній звучить музика. У державі повинна звучати скромна сором'язліва музика, яка допомагає піднестися індивіду до рівня суспільних вимог».

Вплив інструментальної музики проявляє себе таким чином:

звучання ударних інструментів дає відчуття стійкості, впевненості в майбутньому, фізично бадьорить, додає людині сили;

мідні духові інструменти миттєво виводять людину зі стану сну і діють на неї як звуковий холодний душ;

 • інтелектуальній сфері найбільше відповідають клавішні інструменти, які найяскравіше виявляються у фортепіанному звучанні. Не випадково звучання рояля називають самою математичною музикою, а піаністів відносять до музичної еліти, яка володіє чітким мисленням і дуже хорошою, в порівнянні з іншими музикантами, пам'яттю;

абсолютно інша структура звуку у струнних інструментів. Вони прямо впливають на серце. Струнні, в особливості скрипки і віолончелі, гітари, орієнтовані на розвиток співчуття. Відомий вислів про скрипки,які «сміються і плачуть, з'єднують людей, сприяють створенню особливого настрою, при якому надзвичайно добре вирішуються питання милосердя»;

 • вокальна музика впливає на весь організм, але найбільше на горло.

Вислів «чарівний голос» дуже актуальний в даний час, тому що вміння непросто говорити, а й інтонувати і модулювати свої слова і вирази стає справжнім мистецтвом підпорядкування людей своїй волі, створення певного образу, що надзвичайно важливо для політика, керівника і будь-якої людини, що працює в сфері комунікацій.

Таким чином, музика – один із засобів який впливає на фізичний стан . А це є необхідною умовою в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Сьогодні, як ніколи, особливої актуальності набувають заходи зі створення нових ефективних методів реабілітації та профілактики, нетрадиційних підходів, що підвищують резервні можливості організму дитини. Тобто, очевидною постає необхідність упровадження в освітній процес різних здоров’япідтримувальних технологій, серед яких заслуговує на увагу нова галузь психолого-педагогічного напряму під назвою «музикотерапія». У перекладі з грецького термін «музикотерапія» означає «зцілення музикою». «Музика, як носій сакральної інформації, і музична терапія, як могутній інструмент впливу, спроможні допомогти людині згармонізувати себе і свої стосунки зі світом….Саме поєднання педагогічних, психотерапевтичних методів з керованим музичним впливом може зробити переворот у долі як окремої людини, так і суспільства загалом»// [4, c.88].

Дошкільний період є особливо важливим і визначальним у процесі особистісного зростання, бо створює підгрунтя для динамічних змін у подальшому онтогенезі людини. У Законі України «Про дошкільну освіту» зазначено: «Дошкільний вік – базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини // [2, c.1]. Саме цей період науковці порівнюють із закладенням фундаменту в зведенні будівлі, від якості та надійності якого залежатиме вся краса і велич майбутньої споруди.// [5,с.5].

В умовах соціально-політичних негараздів сучасного українського суспільства постає необхідність пошуку додаткових видів освітньої діяльності оздоровчо-профілактичного спрямування, що допоможуть захистити дитину від шкідливого впливу сьогодення, пробудять захисні механізми, закладуть основу формування її внутрішнього стрижня – психокультури.

Одним із дієвих помічників у становленні та розвитку психокультури особистості є музика. Адже саме вона є найкращим вихователем, бо здатна цілеспрямовано та гармонійно формувати психіку людини з раннього віку. А здорова психіка є запорукою здоров’ я – стану повного фізичного, духовного та соціального благополуччя.// [ 5,с.6].

Базовим підгрунтям для даного досвіду роботи став синтез досліджень науковців-психологів і багатогранного досвіду вітчизняних і світових прогресивних музичних педагогів. Розробляючи методику музикотерапевтичної роботи з дітьми дошкільного віку, ми спиралися на ідеї «ритмопластичного виховання» Еміля Жак-Далькроза / Emile Jaques-Dalcroze/ [7]; елементарного музикування в розвитку творчого начала і самостійного мислення дітей системи Карла Орфа / Carl Orff / [8], органічного взаємозв’язку музики, слова і жесту концепції Йоганна Гардера / Johann Herder / [6], психокоригування В. Драганчук [1], методики розвитку та комплексної корекції різних сторін психіки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку М. Чистякової [9].

Основна ідея досвіду

Мета проблеми: Розробити систему музичних занять з використанням оздоровчих технологій, що забезпечують дитині з особливими освітніми потребами зміцнення психічного і фізичного здоров'я, виявлення і розвиток музичних і творчих здібностей, формування звички до здорового способу життя.

Гіпотеза: Розвиток музичних здібностей дошкільників та зміцнення їхнього здоров'я буде більш успішним при систематичному використанні на музичних заняттях оздоровчих технологій в ігровій формі.

Освітні завдання:

- Створити предметно-розвиткове середовище для формування гармонійної, духовно-багатої, фізично здорової особистості;

- розвивати музичні і творчі здібності за допомогою музично-оздоровчих технологій, враховуючи вікові та індивідуальні можливості кожної дитини;

- формувати початок музичної культури,правильну поставу, гігієнічні навички;

- за допомогою музично-оздоровчих технологій підвищити адаптивні можливості дитячого організму (активізувати захисні властивості, стійкість до захворювань).

Виховні завдання:

- Формувати позитивне ставлення дитини до навколишнього світу, до своєї сім'ї, самого себе, її оцінку дійсності, поглядів, смаків, ідеалів.

- Виховувати і розвивати дітей з урахуванням яскраво виражених індивідуальних психофізичних особливостей, проявів обдарованості в музичній діяльності в ДНЗ, шанобливе ставлення до культури країни, створювати позитивну основу для виховання патріотичних почуттів.

Очікувані результати:

 • Гармонізація емоційно-вольової сфери;

 • Посилення емоційної стійкості до стресів;

 • Поліпшення фізичного здоровя;

 • Розкриття природних здібностей і задатків;

 • Сформованість певного рівня музичної обізнаності та компетентності;

 • Формування мовленнєвої культури та соціальної комунікації.

Умови створення досвіду

Досвід створювався в дошкільному відділенні КЗ «Бердянська загальноосвітня санаторної школа-інтернат I-III ступенів» ЗОР,яка розташована за адресою : вул.Степанянця,№ 13, м.Бердянськ. Велика, добре озеленена ділянка навчального закладу сприяє позитивній дії на емоційний тонус кожної дитини.

Фізкультурно-оздоровчі та музично-валеологічні заходи проводяться в групових кімнатах, музичних та фізкультурних залах,сенсорних кімнатах. Приміщення навчального закладу насичені яскравим багатофункціональним обладнанням і відповідають гігієнічним вимогам. У нашому садочку 2 музичних зала, в яких проходять всі види музичних занять, дозвілля, святкові ранки. Музичні зали мають освітлення, яке відповідає санітарним вимогам, регулярно прибираються і провітрюються. Наявність необхідних посібників дозволяє проводити логоритмічні заняття спільно з вчителем- логопедом.

 До послуг музичного керівника :

 • музичні інструмент: піаніно;

 • бібліотека методичної та музичної літератури;

 • аудіо-і відеотека;

 • добірки музично-дидактичних ігор і посібників;

 • для музикування зібрана колекція дитячих музичних інструментів (у тому числі і саморобних);

 • атрибути та декорації для ігор і театралізації;

 • посібники для проведення дихальної гімнастики: метелики, листочки, сніжинки на ниточках та ін;

 • обладнання для мультимедійних презентацій.

У групових кімнатах дитячого садка є музичні і театральні куточки з великою кількістю музично-дидактичних ігор і посібників, шумових музичних інструментів, костюмів, атрибутів. Тут діти можуть самостійно або разом з вихователем розвивати свої музичні і творчі здібності.

Фізкультурний зал оснащений спортивним інвентарем в достатній кількості. Музика супроводжує ранкову гімнастику, фізкультурні заняття, спортивні та музично-фізкультурні розваги. Музей декоративно-ужиткового мистецтва зустрічає дітей великою кількістю експонатів. В ньому проводяться заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім, різні види дозвілля. Затишна атмосфера музею викликає у дітей яскравий емоційний відгук, піднімає настрій, виховує любов до батьківщини, до свого народу.

Найулюбленіше місце нашої малечі – сенсорна кімната, яка:

 1. Допомогає в стимулюванні сенсорної чутливості та рухової активності, розвитку зоровомоторної координації дітей, розвиває загальну і дрібну моторику, покращує координацію рухів.

 2. Створює позитивний емоційний фон і допомогає подолати порушення в емоційно-вольовій сфері; (зменшує тривожний стан, знижує агресію, навчає саморегуляції; знімає м’язову і психоемоційну напругу).

 3. Підвищує психічну активність за рахунок стимулювання позитивних емоційних реакцій; розвиває тактильні, зорові відчуття, тренує пам’ять, увагу, інтелект.

 4. Розширює кругозір і просторові уявлення, розвиває уяву і творчі здібності дітей;

 5. Допомагає корегувати порушення в пізнавальній сфері, розвивати мовлення, вирішати проблеми із соціальною адаптацією.

У Бердянській санаторній школі створені належні умови для ефективної оздоровчої роботи. Для профілактики простудних захворювань організовані кабінети доліковування, де під наглядом висококваліфікованого медичного персоналу діти отримують необхідні фізіопроцедури. У медичному відділенні працюють кабінети: синглетно-кисневих пінок, приготування фіто-чаїв, аромо-терапії, спеліотерапія, перлинних ванн, стоматологічний кабінет.

Технологія досвіду

Основна форма музичної діяльності в дошкільному відділенні Бердянської санаторної школи-інтернат - музичні заняття, в ході яких здійснюється систематичне, цілеспрямоване всебічне виховання і формування музичних та творчих здібностей дитини. Види занять – індивідуальні, підгрупові і фронтальні. За змістом – типові, домінантні, тематичні, комплексні, інтегровані.

На перших етапах роботи ми розробили схеми проведення музичних та музично-валеологічних занять з використанням оздоровчих технологій.

Алгоритм проведення музичного заняття з використанням оздоровчих технологій

(старша група) Загальна тривалість заняття - 25 хв.

Свої музичні заняття ми починаємо з життєстверджувальної валеологічної пісні-розспівки. Слухання музики і розучування текстів пісень змішуємо з ігровим масажем, або пальчиковою грою. Перед співом пісень – займаємося дихальною, артикуляційною гімнастикою, фонопедичними та оздоровчими вправами для горла і голосових зв’язок. Мовні ігри супроводжуємо музично-ритмічними рухами, а танцювальну імпровізацію поєднаємо з музикотерапією.

Музично – валеологічні заняття

Система музично - валеологічної роботи входить в єдиний здоров'язберігаючий простір нашого дошкільного відділення і включає не тільки питання фізичного , а й духовного здоров'я . Адже важливо не тільки навчити дитину їсти здорову їжу і доглядати за своїм організмом , необхідно , щоб вже з раннього дитинства дитина навчалася любові до себе , до людей , до життя. Складовими системами є музично - спортивні заходи , взаємодія зі школою та батьками , музично - валеологичні заняття . Заняття проводяться приблизно 1 раз на місяць у всіх вікових групах дитячого садка спільно з вихователями, на них запрошуються медичні працівники, інструктор з фізичної культури.

Алгоритм проведення музично-валеологічних занять відрізняється від традиційних музичних

Логоритмічні заняття з використанням оздоровчих технологій.

Однією з універсальних базових здібностей людини є ритмічна здатність. За словами відомого педагога Е. Жака-Далькроза, «Простір і час наповнені матерією, підпорядкованої законам вічного ритму».

Все в нашому організмі підпорядковане ритму - працює серце, легені або мозкова діяльність. Розвиток ритму тісно пов'язаний з формуванням просторово-часових відносин. Руховий ритм впливає на становлення мовних механізмів. Відчуття ритму допомагає швидше і легше засвоювати вірші, розуміти музичні твори. Тому в дитячому садку, працюючи з дітьми з порушеннями мови необхідно проводити логоритмічних заняття.

Заняття з логоритміки проводяться музичним керівником та вчителем-логопедом1 раз на тиждень тривалістю 25 хвилин.

Важливе значення мають і вправи, метою яких є тренінг психофізики дітей - музичний аутотренінг і релаксація.

Музична арт-терапія допомагає нам посильно скоректувати різні сфери психіки дітей. Уміння управляти своїми емоціями є життєво важливим придбанням , що присікає ряд захворювань, тренуючи самовладання, уміння перетворювати негативне вогнище збудження в позитивне. В своїй роботі ми використовуємо ряд музичних аутотренінгів, розроблених кандидатом педагогічних наук, доцентом, композитором М.О. Давидової. Зокрема , як «Виголоси своє ім’я ласкаво» , «Ласка мами» (викликати в дітях позитивні емоції, відчуття), «Ніч», «Відчуття»(вправи мають на увазі не лише релаксацію під тематичним музичним супроводом ,але і послідуючою активацію життєдіяльності), «Здивування», «Дощ і веселка», «Зима і весна»(діти підтверджують своє правильне розуміння частин міміки, пантоміміки, жестів) і ряд інших.

Такі вправи ми включаємо в середину заняття або в кінці, що сприяє зняттю емоційної і фізичної напруги.

Застосування педагогічної системи Карла Орфа, в роботі з дітьми з особливими потребами, сприяє фізіологічному розвитку і зміцненню здоров’я. В процесі діяльності дитина постійно знаходиться в русі, удосконалюються загальна і дрібна моторика, координація, рівновага; виробляються навички правильного дихання, зміцнюються і розвиваються голосові зв’язки. Активно формуються мовні навички:

 • Артикуляція;

 • Мовне інтонування (виразність мови);

 • Розширюється словниковий запас;

Розвиваються основні музичні здібності: слух, ритм, музична пам'ять, рухова реакція на музику. Робота по даній системі сприяє соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами:

 1. Вони вчаться взаємодіяти один з одним, вступати в контакт;

 2. Виробляються такі особистісні якості, як толерантність і людяність.

Результативність досвіду

Включення в музичні заняття оздоровчих аспектів, дало можливість укріпити захисні сили організму дітей з особливими освітніми потребами . Про те говорять показники медичного обстеження здоров'я вихованців підготовчої до школи групи, які покращилися на 6%. Рівень простудних захворювань знизився на 1, 5%. Вихованці та випускники нашого закладу беруть активну участь в міських, обласних конкурсах. Про достатній рівень музикальності свідчать результати порівняльної діагностики, проведеної в кінці 2016-2017 навчального року.

В процесі роботи з'явилася проблема нестачі методичної літератури з музично-оздоровчої роботи. Тому для практичної реалізації досвіду роботи і його поширення нами були розроблені:

• Перспективне планування з музичного виховання з застосуванням оздоровчих технологій по усім віковим категоріям;

• Цикл музичних і логоритмічних занять з використанням цих технологій;

• Комплекси для ігрового масажу, дихальної та артикуляційною гімнастики, фонопедичних і оздоровчих вправ;

• Підбірка мовних ігор і валеологічних пісеньок-розспівок.

Перспективи подальшої роботи :

• Пошук і включення в музичні заняття нових технологій оздоровлення дітей.

Використання оздоровчих технологій на музичних заняттях у всіх вікових групах, починаючи з молодшої.

• Розробка нових форм взаємодії з сім'єю, створення сімейної «Музичної вітальні».

• Створення вокально- танцювального ансамблю «Барвінчата».

• Узагальнення досвіду, поширення його по місту, області через майстер-класи, семінари, друковані видання,у мережі інтернет.

Список використаних джерел

 1. Драганчук В.М. Музика як фактор психокорегування: історичні, теоретичні і практичні аспекти / В.М. Драганчук.- К., 2003.

 2. Закон про дошкільну освіту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua/doshkilna-osvita/normatyvno-pravova-baza-doshkilnoji-osvity].

 3. Маніфест гуманної педагогіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gumanpedagog.org.ua/index.php?option=_content&view=article&id=127&Itemid=63&lang=uk].

 4. Побережна Г. Музикотерапія як інноваційна технологія особистісного розвитку / Г.Побережна // Вища освіта України.-2010.- №3.

 5. Програма оздоровчо-освтньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» / І. А. Малашевська, С.К. Демидова. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 44с.

 6. Гулыга А.В. Гердер / А. В.Гулыга. – 2-е узд., доработ. – Москва : Мысль,1975.

 7. Жак-Далькроз Э. Ритм / Э.Жак-Далькроз.- Москва,2006.

 8. Леонтьева О.Т. Карл Орф : монография / О.Т. Леонтьева. – Москва: Музыка , 1984.

 9. Чистякова М. И. Психогимнастика / под. ред. М.И. Буянова. – 2-е узд.- Москва: Просвещение: Владос, 1995.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.