До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
5
міс.
2
0
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

ДОДАТОК ДО УРОКУ №28. З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»

Опис документу:
Тема: Мої професійні інтереси та здібності. Диференцiйно-дiагностичний опитувальник (ДДО) розроблений професором Є.О. Клімовим. Професiйно-дiагностичний опитувальник (ПДО). Методика дослідження спеціальних здібностей людини модернізована к.п.н., проф. М.С.Янцуром.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ДОДАТОК ДО УРОКУ №28 З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»

Тема: Мої професійні інтереси та здібності.

Додаток 1

Диференцiйно-дiагностичний опитувальник (ДДО)

розроблений професором Є.О. Клімовим
(Климов Е.А. Как выбрать профессию: кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1990)
і модернізований к.п.н., проф. М.С. Янцуром

 ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛIДЖЕННЯ.

Iнструкцiя

Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо тобі доведеться вибирати тільки одну з двох можливостей, що ти вибереш? У запропонованому "Бланку вiдповiдей ДДО" тобі необхідно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi необхiдно кожний раз запитати себе: "Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi твердження чи нi?". Довго роздумувати не потрiбно, краще покластися на перше, безпосереднє почуття. Оцінювання тверджень проходить наступним чином: "Якщо заняття тобі швидше подобається, ніж не подобається - постав у вiдповiднiй клiтинцi знак "+". Якщо подобається - два плюси "++", якщо дуже подобається - три плюси "+++". Якщо швидше не подобається, нiж подобається - один мiнус "-", якщо не подобається - два "--", а якщо дуже не подобається три мiнуси "---". Подiбним чином необхiдно запитувати i про заняття, що записане в другiй половинi тверджень. Питання читаються попарно (питання 1А i 1Б). Ти повинен надати перевагу одному iз варiантiв (у вiдповiдi повинно бути бiльше плюсiв або хоча би менше мiнусiв у вiдношенні однiєї половини до другої). 

БЛАНК ЗАПИТАНЬ "Д Д О "

 

А

Б

1.

Доглядати за тваринами.

Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати).

2

Допомагати хворим людям.

Складати таблицi, схеми, програми обчислювальних машин.

3.

Слiдкувати за якiстю книжкових ілюстрацiй, плакатiв, художнiх листiвок, грамплатiвок.

Слiдкувати за станом, розвитком рослин.

4.

Обробляти матерiали (деревину, тканину, метал, пластмасу).

Доводити товар до споживача (рекламувати, продавати).

5.

Обговорювати науково-популярні книжки, статті.

Обговорювати художнi книжки (або п’єси, концерти).

6.

Вирощувати молодняк (тварин будь-якої породи).

Тренувати товаришiв (або молодших) у виконанні будь-яких дій (трудових, навчальних, спортивних).

7.

Копiювати малюнки (або настроювати музичний інструмент)

Управляти яким-небудь вантажним (підйомним або дорожнiм) засобом - трактором, тепловозом.

8.

Повiдомляти, роз'яснювати людям потрібнi їм вiдомості (в довідковому бюро, на екскурсії).

Художньо оформляти виставки (або брати участь у пiдготовці п’єс, концертів).

9.

Ремонтувати речi, вироби (одяг, техніку, примiщення).

Шукати та виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках.

10.

Лiкувати тварин.

Виконувати обчислення, розрахунки.

11.

Виводити новi сорти рослин

Конструювати, проектувати новi види промислових виробiв (машини або одяг, будинки, продукти харчування).

12.

Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати.

Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевiряти, приводити до порядку).

13.

Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодiяльностi .

Спостерiгати, вивчати життя мiкробів.

14.

.Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати.

Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опiках.

15.

Складати точнi звiти про явища, події, об’єкти, якi спостерігаються i вимірюються.

Художньо описувати, вiдтворювати події, які спостерігаються або уявляються.

16.

Робити лабораторнi аналiзи в лікарні.

Приймати, оглядати хворих, вести бесіду з ними, призначати лiкування.

17.

Фарбувати або розписувати стіни приміщення, поверхні виробу.

Здiйснювати монтаж будiвлi або складання машин, приладiв.

18.

Органiзовувати культпоходи однолітків або молодших (в театри, музеї), екскурсії, туристичнi походи.

Грати на сценi, брати участь в концертах.

19.

Виготовляти за кресленнями деталі або вироби (машини, одяг), будувати будівлі.

Займатися кресленням, копіюванням креслень, карт.

20.

Вести боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лiсу, саду.

Працювати на клавiшних машинах (друкарськiй машинi, телетайпi, набірнiй машинцi та iн.).

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ "ДДО"

Прiзвище, ініціали учня ________________ Клас _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10а

 

 

10б

 

11а

11б

12а

12б

13а

13б

14а

14б

15а

15б

16а

 

16б

 

17а

 

17б

18а

 

18б

 

19а

 

19б

 

20а

 

 

20б

 

+

 

 

 

 

-

 

 

 

 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТIВ

У "Бланку вiдповiдей" у першому рядку вписуєш: 1 колонка - "Людина-природа"; 2 колонка - "Людина-технiка"; 3 колонка - "Людина-людина"; 4 колонка - "Людина-знакова система"; 5 колонка - "Людина-художнiй образ". Пiдраховується в 1 колонцi кiлькiсть "+"i це число записується внизу колонки у графi зi знаком "+". Кiлькiсть "-" у цiй же колонцi ставиться у графi зi знаком "-". Аналогiчно пiдраховуються i заповнюються iншi колонки.

Додаток 2

Професiйно-дiагностичний опитувальник (ПДО)

Розроблений О.Д.Сазоновим на основі методики ДДО
(Сазонов А.Д., Калугин Н.И., Меншиков А.П. и др. Профессиональная ориентация молодежи. – М.: Высшая школа, 1987) і модернізований к.п.н., проф. М.С.Янцуром

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛIДЖЕННЯ

Інструкцiя: Припустимо, що пiсля вiдповiдного навчання ти зможеш виконувати будь-яку роботу. Однак, якщо тобі доведеться вибирати тільки одну з двох можливостей, що ти вибереш? У запропонованому "Бланку вiдповiдей ПДО" тобі необxiдно дати вiдповiдi на поставленi запитання. При вiдповiдi на запитання необхiдно запитати себе:" Подобається менi заняття, про яке говориться у першiй частинi запитання, чи нi?" Довго роздумувати не потрiбно, краще покладатися на перше, безпосереднє почуття. Якщо заняття швидше подобається, нiж не подобається - постав у вiдповiднiй клiтинцi знак "+". Якщо впевнений, що подобається - два плюси "++", якщо дуже подобається - три таких знаки "+++". Якщо заняття, про яке йде мова у запитаннi, швидше не подобається, нiж подобається - один мiнус "-", якщо впевнений, що не подобається - два мiнуси "--", якщо дуже не подобається - три таких знаки "---". Твердження зачитуються попарно (А i Б), а тобі потрібно надати перевагу одному із варiантiв, i потім оцiнювати ці твердження вiдносно шкали, наведеної вище.

БЛАНК ЗАПИТАНЬ П Д О

А

Б

1.Вивчати життя свiту природи, спостерігати за ростом і розвитком живих організмів

1.Встановлювати неполадки машин і механізмів

2.Розводити рослиннiсть, домашніх тварин.

2. Обслуговувати машини, техніку, прилади (стежити, регулювати).

3.Виводити новi сорти рослин, породи тварин.

3. Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, продукти харчування).

4.Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати.

4. Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевіряти, проводити в порядок.

5.Органiзовувати культпоходи однолітків або молодших (в театри, музеї), екскурсії, туристичні походи.

5. Складати схеми, таблиці, програми для обчислювальних машин.

6.Моделювати новi, значнi для особистостi якостi, аналiзувати їх значення.

6. Працювати над створенням нових математичних теорій.

7.Проводити фiзико-хiмiчний аналіз матерiалiв.

7. Вміти розбиратися в людях, визначати їх позитивні та негативні якості.

8.Вирощувати молодняк (тварин будь-якої породи).

8. Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні яких-небудь дій (трудових, учбових, спортивних).

9.Проводити дослiдження корисних копалин.

9.Створювати в уявi тип героя-сучасника.

10.Контролювати якiсть машино-будівельної продукції, що виготовляється.

10.Шукати, виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках.

11.Виготовляти за кресленнями деталі, вироби (машини, одяг) будувати будівлі.

11.Займатися кресленням, копiюванням креслень, карт.

12.Винаходити новi марки легкових автомобілів.

12.Розробляти новi алгоритмічні мови для ЕОМ.

13.Слiдкувати за якiстю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок.

13.Слiдкувати за станом, розвитком рослин

14.Доглядати за тваринами, лікувати їх.

14.Грати на сценi, приймати участь у концертах.

15.Виводити новi породи кролiв.

15.Писати вiршi.

16.Стежити за справною роботою радіоапаратури.

16.Вести слiдство із кримiнальної справи.

17.Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати.

17.Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опiках, iнших травмах.

18.Винаходити новi пристрої для обробки матеріалів.

18.Розробляти новi системи виховання молодого поколiння.

19.Складати точнi описи-звiти про явища, події, об’єкти, які вимірюються, за якими ведеться спостереження.

19.Художньо описувати, зображувати подiї (якi спостерiгаються або уявляються).

20.Працювати на клавішних машинах (друкарській машині, телетайпі).

20.Копiювати малюнки, зображення(або настроювати музичнi інструменти).

21.Описувати мовою математики явища навколишнього світу.

21.Передавати своє сприйняття навколишнього свiту засобами кiно.

22.Вмiти давати характеристики людям.

22.Обговорювати художнi книги (або п'єси, концерти).

23.Повiдомляти, пояснювати людям потрібні їм відомості в довідковому бюро на екскурсії

23.Художньо оформляти виставки, вiтрини (або приймати участь у пiдготовцi п'єс, концертiв).

24.Розробляти структуру особистих якостей людини майбутнього.

24.Писати творчi лiтературнi твори.

25.Спостерiгати, вивчати життя мікроорганізмів.

25.Обговорювати науково-популярнi книжки, статті.

26.Вести боротьбу з хворобами рослин, з шкідниками лісу, саду.

26.Виконувати обчислювання, розрахунки.

27.Вносити змiни у генетичний код для вдосконалення заданих властивостей.

27.Розробляти новi штучнi мови (для спiлкування мiж людьми).

28.Контролювати роботу освiтлювального обладнання.

28.Спостерiгати, вивчати роботу гурткiв художньої самодiяльностi.

29.Обробляти матерiали (деревину, тканину, метал, пластмасу).

29.Фарбувати або розписувати примiщення, поверхнi виробiв.

30.Займатися проектуванням нових будівель

30.Представляти в творах живопису своїх улюблених лiтературних героїв.

БЛАНК ВIДПОВIДЕЙ П Д О

Прiзвище, ініціали учня ________________ Клас_________

 

 

 

 

 

1а 2а 3а 7а 8а 9а 13б 14а 15а 25а 26а 27а

1б 2б 3б 10а 11а 12а 16а 17а 18а 28а 29а 30а

4а 5а 6а 7б 8б 9б 16б 17б 18б 22а 23а 24а

4б 5б 6б 10б 11б 12б 19а 20а 21а 25б 26б 27б

13а 14б 15б 19б 20б 21б 22б 23б 24б 28б 29б 30б

+

 

-

 

 

 

 

 

 

 

ДЕШИФРАТОР ПДО

(для визначення нахилу оптантiв за метою працi).

Гностична мета праці

Кіл-ть плюсів

Перетворювальна мета праці

Кіл-ть плюсів

Винахідницька мета праці

Кіл-ть плюсів

1а 1б 4а 4б 7а 7б 10а 10б 13а 13б 16а 16б 19а 19б 22а 22б 25а 25б 28а 28б

 

2а 2б 5а 5б 8а 8б 11а 11б 14а 14б 17а 17б 20а 20б 23а 23б 26а 26б 29а 29б

 

3а 3б 6а 6б 9а 9б 12а 12б 15а 15б 18а 18б 21а 21б 24а 24б 27а 27б 30а 30б

 

(+)

 

(+)

 

(+)

 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТIВ

У "Бланку вiдповiдей" у першому рядку вписуєш: 1 колонка - "Людина-природа"; 2 колонка - "Людина-технiка"; 3 колонка - "Людина-людина"; 4 колонка - "Людина-знакова система"; 5 колонка - "Людина-художнiй образ". Пiдраховується в 1 колонцi кiлькiсть "+"i це число записується внизу колонки у графi зi знаком "+". Кiлькiсть "-" у цiй же колонцi ставиться у графi зi знаком "-". Аналогiчно пiдраховуються i заповнюються iншi колонки.

Виявлення нахилу за метою працi проводиться за допомогою спецiального "Дешифратора ПДО". Для цього необхiдно з бланку вiдповiдей вибрати тi питання, якi ти вiдмiтив знаками "+","++", "+++" i перенести у вiдповiднi колонки бланку дешифратора, записавши їх цифрою "1", "2" або "3".

Таким чином, ми визначаємо спiвпадання твоїх вiдповiдей вiдповiднiй метi працi. Далi необхiдно пiдрахувати кiлькiсть "+" у кожнiй iз трьох колонок "Дешифратора" i записати їх суму в нижнiй горизонтальній графi. Питання, якi відзначаються знаками "-" не враховуються.

Додаток 3

Методика дослідження спеціальних здібностей людини

модернізована к.п.н., проф. М.С.Янцуром
(Янцур М.С. Професійна психодіагностика: практикум. – К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995)

Ти вже знаєш, що велику роль при виборі професії відіграють здібності, так як вони дають змогу успішно виконувати певний вид діяльності.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Інструкція

“Прочитавши твердження, в яких у лаконічній формі розкриваються окремі здібності до виконання певної діяльності, ти повинен у “Бланку відповідей” навпроти кожного номеру проставити свою відповідь: якщо тобі легко вдається виконувати цю діяльність, то поставте знак “+”; якщо ти не можете виконувати цю роботу —знак “”; якщо буває так, що інколи можеш, а інколи не можеш цього робити —знак “0”. Відповідай на кожне ствердження, не пропускай жодного. Довго роздумувати не потрібно, краще покластися на перше.

БЛАНК ТВЕРДЖЕНЬ

 1. Люблю працювати зі словниками і літературними джерелами.

 2. Із задоволенням і часто допомагаю старшим у догляді за тваринами.

 3. Тривалий час можу проводити обчислення, розрахунки, виводити формули.

 4. Охоче і тривалий час можу майструвати і ремонтувати різноманітні механізми, прилади, машини.

 5. Стараюсь надати предметам, що виготовляю сам, гарного, естетичного вигляду.

 6. Дуже швидко і легко запам'ятовую ритм і мелодію.

 7. Змінюю тональність голосу і вираз обличчя, коли зображаю іншу людину.

 8. Люблю вивчати походження слів і окремих словосполучень.

 9. Люблю доглядати за тваринами, вирощувати рослини.

 10. Із задоволенням розв'язую конкурсні задачі з математики.

 11. Охоче читаю книжки, журнали про будову і роботу механізмів, машин, пристроїв.

 12. Аналізуючи сюжет картини, переживаю почуття прекрасного.

 13. Ніколи без поважних причин не пропускаю заняття у музичній школі.

 14. У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладаю багато енергії і почуттів.

 15. Розповідаючи що-небудь, дотримуюсь головної думки, не відхиляючись.

 16. Охоче доглядаю кімнатні рослини, із задоволенням надаю допомогу батькам у вирощуванні овочів і фруктів.

 17. Цікавлюсь літературою про видатних вітчизняних та зарубіжних математиків.

 18. Я захоплююсь конструюванням машин, приладів, моделей, потягів, радіоприймачів.

 19. Прагну бути оригінальним у виборі сюжету (малюнку, описі якоїсь події, у складанні композицій із квітів, каміння, марок, листівок).

 20. Придумую свої власні мелодії, ритми, приймаю участь у музичних конкурсах.

 21. Я легко можу передавати почуття за допомогою міміки, жестів, рухів.

 22. Люблю художньо описувати події, явища. Звертаю увагу на розкриття почуттів людей.

 23. Мої результати із сільськогосподарського дослідництва визнані як одні із кращих.

 24. З охотою виконую завдання, що вимагають розумового напруження.

 25. Мені подобається ремонтувати старі пристрої, механізми, використовуючи при цьому старі деталі.

 26. У вільний час охоче малюю, ліплю, створюю композиції, що мають художнє призначення ( прикраси для одягу, дому).

 27. Цікавлюсь літературою про життя та творчий шлях видатних музикантів, композиторів.

 28. Прагну викликати в інших людей глибокі почуття й емоції, коли про щось з захопленням розповідаю.

 29. Вчитель літератури відмічає, що я маю досить багатий словниковий запас та образно висловлюю свою думку.

 30. Систематично читаю журнал “Юний натураліст”.

 31. З більшості предметів маю високу успішність. Часто мені „нудно” на уроках, оскільки новий навчальний матеріал мені вже знайомий.

 32. Особливо мені подобається сам процес пошуку причини несправності машин і механізмів.

 33. Постійно відвідую виставки, художні салони, картинні галереї.

 34. Тривалий час можу зосереджено грати на музичних інструментах.

 35. Охоче приймаю участь в шкільному театрі.

 36. Люблю читати художні книжки, в яких розповідається про життя видатних письменників і поетів.

 37. Люблю спостерігати та досліджувати розвиток рослин і тварин.

 38. Систематично тривалий час займаюсь у математичному гуртку.

 39. Виписую і систематично читаю журнали, статті про молодих раціоналізаторів.

 40. Подобається працювати з клеєм, пластиліном, глиною, фарбами.

 41. Люблю із задоволенням слухати симфонічну музику.

 42. Часто буваю у театрах, дивлюсь кінофільми, приймаю участь у їх обговоренні.

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Прізвище, ініціали _________________ Клас____ Вік ______ Дата ________ 

Л

Б

М

Т

Х

Мз

А

№ п

Відп

№ п

Відп

№ п

Відп

№ п

Відп

№ п

Відп

№ п

Відп

№ п

Відп

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Після заповнення бланку відповідей підраховуєш суму плюсів у кожній вертикальній колонці та записуєш у нижньому рядку “Бланку відповідей” кожної колонки і перенеси їх в «Таблицю результатів». Кожна з колонок “Бланку відповідей” відповідає певним здібностям до діяльності у сфері: Л —літературній; Б —біологічній; М —математичній; Т —технічній; Х —художній; Мз —музичній; А —артистичній.

 

Таблиця результатів

Сфери діяльності

Літературна

Біологічна

Математична

Технічна

Художня

Музична

Артистична

 

 

 

 

 

 

 

Висновок за результатами виконання методики робиться стосовно найвищих балів з відповідної сфери, що вказує на розвиток відповідних здібностей. Їх необхідно враховувати при виборі майбутньої професії.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Географічні задачі»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.