Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Авторське календарно-тематичне планування з розвитку елементарних математичних і сенсорних уявлень дошкільників з ООП на І півріччя

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

22.01.2020

2314

162

0

Опис документу:
Авторська розробка з календарно-тематичного планування індивідуальних корекційно-розвиткових занять з розвитку елементарних математичних і сенсорних уявлень та предметної аналітико-синтетичної діяльності для вихованця закладу дошкільної освіти інклюзивної групи. Планування складене на основі Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) за редакцією К. В. Луцько, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

індивідуальних корекційно-розвиткових занять

з розвитку елементарних математичних і сенсорних уявлень та

предметної аналітико-синтетичної діяльності

з вихованцем КЗДО № (ясла-садок)

групи № (інклюзивного навчання)

на І півріччя 20 – 20 навчального року

Пояснювальна записка

Метою корекційно-розвиткових занять для дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) визначено забезпечення загального особистісного розвитку дитини, її психічних процесів (у тому числі й тих, на яких порушення слуху позначилося негативно, зокрема, це сприймання, уява, пам’ять, мислення), на закладання основ її саморозвитку, здатності до пізнавально-когнітивної діяльності, на формування та розвиток мовлення, з максимальним використанням можливостей неушкодженого інтелекту, нових компенсаторно-корекційних технологій.

Мета корекційно-розвиткових занять реалізується розв’язанням наступних завдань:

1. Формування та розвиток сенсорних систем, їхнє ефективне використання при забезпеченні та активізації пізнавально-когнітивної діяльності дитини.

2. Спрямованість освітнього процесу на застосування технологій компенсуючого типу, які здатні забезпечити розвиток глухої дитини, використати її потенційні можливості для саморозвитку вже в ранньому та дошкільному дитинстві з проекцією на подальшу креативно-пізнавальну діяльність.

3. Реалізація міжпредметних зв’язків при доборі матеріалу розвивального, пізнавального, виховного та мовленнєвого характеру.

4. Забезпечення інтелектуального розвитку, в тому числі наочно-дійового, наочно-образного, логічного (абстрактного) мислення, інших психічних процесів (сприймання, уяви, пам’яті) на домовленнєвому рівні, активізація домовленнєвого розвитку психічних процесів.

5. Забезпечення інтелектуального розвитку на мовленнєвому рівні (спочатку в умовах обмеженого володіння мовленням з використанням окремих слів, словосполучень, коротких речень, а далі розгорнутого фразового та зв’язного мовлення).

6. Формування та розвиток мовлення, починаючи з немовлячого віку (а якщо цей період було упущено, то повторення етапів становлення мовлення в будь-якому віці, якщо дитина ще ним не оволоділа).

7. Забезпечення діяльнісного підходу у формуванні особистості дитини, її соціалізації та інтеграції.

Відповідно до Висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини № від , корекційно-розвиткові заняття здійснюються по дві години на тиждень в індивідуальній формі. Протягом цього часу передбачається застосування Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) за редакцією К. В. Луцько (рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України No1/11-6421 від 15.07.2019).

Корекційний розвиток когнітивної сфери у перший рік навчання охоплює такі напрямки:

1. Оволодіння елементарними поняттями «один – багато», «великий – маленький», «однакові».

2. Формування уявлень про форму, величину і розмір предметів.

3. Формування вміння співвідносити реальні предмети з їх зображенням.

4. Формування вміння елементарного орієнтування в просторі.

Перелік методів та форм роботи, які будуть використовуватись під час занять: ігрові методи, індивідуальні форми роботи. Кожне заняття містить ігрові та дидактичні вправи, рефлексію.

Організація занять: заняття проводяться 2 рази на тиждень індивідуально. Тривалість одного заняття – 20 хвилин.

Прогнозований результат: корекційно-розвивальна програма допоможе досягти позитивних змін у розвитку пізнавальних процесів дитини: допоможе підвищити рівень практичних умінь аналізувати та сприймати предмети за формою, кольорами та величинами, орієнтуватися у просторі, порівнювати їх, групувати, узагальнювати та класифікувати.

Тема заняття

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Дата

Години

Примітки

1

Знайомство та діагностика розвитку пізнавальних процесів

Встановлювати атмосферу взаємодовіри.

Визначити рівень розвитку уваги, пам’яті, мислення, уяви, загальної обізнаності дитини, його самооцінки

Встановлення зорового контакту. Виконання елементарних дій за простими словами та жестами (дай, візьми, так, не так). Складання пірамідки, простих пазлів, вправи на просте сортування

1

Кількість

2 - 3

Виділення одного предмету з групи однорідних

Формувати уявлення про кількість предметів, вчити розрізняти один-багато

Вправи на виділення одного предмету з групи

однорідних предметів за наслідуванням та за зразком

2

4 - 5

Слова «один-багато»

Продовжувати формувати уявлення про кількість предметів, вчити супроводжувати дії звукотворенням

Ознайомлення з поняттями та словами «один», «багато». Практичне порівняння кількості предметів «один і багато» (по можливості зі словесним позначенням),

вибір одного предмета з множини

2

6 - 7

Співвідношення кількості предметів з малюнком

Продовжувати формувати уявлення про кількість предметів та вчити супроводжувати дії звукотворенням

Добирання до реальних предметів їх зображень

(малюнки, піктограми) та співвіднесення з кількістю (один – багато). Навчання сприйманню слів, записаним на картках

2

8 - 9

Співвідношення кількості предметів з кількістю пальців

Продовжувати вчити розрізняти поняття «один-багато» з підкріпленням зорового та кінеститичного сприйняття

Вправи на використання співвідношення предметів з кількістю

пальців

2

10 - 11

Групування за кількістю (наслідування дії)

Вчити розподіляти множину

однорідних предметів з

виділенням одного з них

Доторкання вказівним пальчиком до одного предмета.

Охоплення долонькою багатьох предметів. Тримання

в одній долоньці одного предмета, а в іншій –

багатьох (за зразком)

2

12 - 13

Групування за кількістю (за картками-схемами)

Формувати уміння та навички слухо-зорового

сприймання та розуміння слів, словосполучень

Навчання вказуванню за

написом на картці одного і багатьох предметів

2

14 - 15

Групування за кількістю (за вказівками дорослого)

Продовжити формувати уміння та навички слухо-зорового сприймання та розуміння слів, словосполучень

Вправи з супроводженням дії словами (словосполученнями) типу: «Дай», «Покажи», «Візьми одне яблуко», засвоєння їх складоритму

2

16 - 17

Групування за кількістю (відтворення складоритму слів)

Продовжувати розподіляти множину

однорідних предметів з

виділенням одного з них.

Привчати

супроводжувати свої дії

звукотворенням

Вправи з супроводженням дії словами (словосполученнями). Відтворення складоритму слів

одним складом, наприклад: «Візьми одне яблуко –

таТА таТА ТАтата»

2

18

Узагальнення та систематизація знань з теми

Розвивати вміння застосовувати вивчений матеріал практично, супроводжувати свої дії звукоутворенням під час гри

Ігри з супроводженням дії на визначення кількості словами та словосполученнями

1

Величина

19 - 20

Розвиток зорово-тактильного

сприймання

Розвивати зорово-тактильне

сприймання. Формувати

уявлення про величину

Ігри та вправи на зорово-тактильне обстеження предметів та виділення предметів за розміром

2

21 - 22

Співставлення предметів за розміром шляхом накладання

Продовжувати формувати уявлення дитини про величину предметів. Розвивати здатність до

зорово-мисленнєвого

співставлення

Вправи на співвіднесення

площинних зображень предметів за величиною

шляхом прикладання і накладання їх один на один. Збирання пірамідки з 4-6 кілець в певній послідовності (за зразком)

2

23 - 24

Виділення предметів з групи однорідних за розміром

Навчати виділяти предмети за розміром (великі і маленькі) з групи однорідних

Вправи на групування предметів за розміром (яблука великі і

маленькі, м’ячі, кубики великі і маленькі тощо).

2

25 - 26

Співставлення предметів за розміром в практичній ситуації

Продовжувати навчати порівнювати предмети різних і однакових розмірів за величиною. Вчити зіставляти предмети в

практичній ситуації. Ознайомлювати зі словом

«однакові»

Навчання зіставлянню предметів за величиною в ігровій ситуації (наприклад: лялька велика - ліжко маленьке, будинок маленький - ведмедик великий, ворота маленькі-машина велика)

2

27

Слова «великий», «маленький», «однакові»

Продовжувати формувати здатність зорово-мисленнєвого

співставлення розмірів

Ігрові вправи: чи заїде велика машинка у

маленькі ворота, чи заховається мишка у маленьку

дірочку, чи залізе у цей маленький отвір киця тощо

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.