Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Урок:

Проект. Етапи виконання проекту

26.04.2023
5 Клас

2

20

2417

0

Вміст уроку:

Завдання №1:

Теоретичний блок

Перегляньте відеоурок

Опорний конспект

.Навчальний проєкт — це форма та результат діяльності, спрямованої на досягнення певної навчальної мети, розв’язування деякої проблемної задачі. Працюють над виконанням проєктів доволі часто групами, розподіливши між собою завдання (ролі).

Проєктна діяльність передбачає кілька етапів:

 • Визначення мети проєкту

 • Складання плану проєкту, розподіл ролей у групі

 • Пошук відомостей

 • Опрацювання відомостей, виконання завдань

 • Оформлення результатів проєкту та їх представлення

Розглянемо, які дії відбуваються на кожному з етапів:

1. Визначення мети проєкту. У меті зазначається, що повинно бути отримано в результаті виконання проєкту (наприклад, створення виставки малюнків, виготовлення деякого виробу, виготовлення пристроїв або обладнання до уроків тощо).

2. Складання плану проєкту, розподіл ролей у групах. Зазначається послідовність дій для досягнення мети, відображаються терміни та виконавці на кожному з етапів проєкту, за потреби зазначаються матеріальні та інформаційні ресурси, які потрібні для здійснення завдань. Форма подання такого плану: усний план, записи в зошиті або комп’ютерний текстовий документ, щоденник робіт, презентація з планом, схема реалізації проєкту та інші.

Дуже важливим є правильно розподілити обов’язки між членами групи проєкту. Обов’язковим елементом є здобуття нових знань і навичок усіма членами групи, а не тільки окремими її учасниками. У правильному розподілі ролей у групі може допомогти так зван TORI-модель побудови стосунків між учасниками проєкту. Принципи TORI — це:

 • Trust (англ. — віра, довіра): довіра до кожного учасника/учасниці проєкту, віра у його можливості;

 • Openness (англ. — відкритість, прямота): вільний обмін думками, ідеями, планами, увага до думок інших учасників проєкту;

 • Realization (англ. — розуміння, виконання): вільний вибір ролей у команді, способів досягнення цілей, що дає змогу збільшити зацікавленість у реалізації проєкту;

 • Interdependence (англ. — взаємозалежність): взаємна відповідальність за результати проєкту, уміння в певний час брати на себе лідерство або роль виконавця.

3. Пошук відомостей і добір матеріалів, потрібних для виконання завдань проєкту. Джерелами відомостей можуть бути книжки, журнали, газети, повідомлення з інтернету або телебачення. Збирати відомості також можна шляхом опитування свідків подій, науковців, спостереження за об’єктом, вимірювання параметрів об’єктів, фотографування об’єктів тощо. Можуть також використовуватись різноманітні «розумні» інструменти смартфонів і планшетних комп’ютерів. Під час пошуку потрібних матеріалів слід критично оцінювати знайдені відомості та дотримуватися закону про авторські права, вказувати джерела отриманих відомостей.

4. Опрацювання знайдених відомостей, виконання завдань, передбачених у плані проєкту. На цьому етапі кожен учасник має виконати поставлене перед ним завдання та отримати запланований результат. Для опрацювання знайдених відомостей, як правило, використовують засоби різноманітних інформаційних технологій: графічні та відеоредактори, текстові процесори, редактори презентацій, калькулятори тощо. Добір засобів опрацювання залежить від цілей проєкту та вмінь учасників проєкту працювати з певними комп’ютерними програмами.

5. Оформлення результатів діяльності. Результати, отримані в ході виконання проєкту, необхідно підсумувати та подати у формі, зручній для презентування результатів або використання. Форма подання, презентація, вебсайт, текстовий документ, графічне зображення та інше.

6. Представлення результатів проєкту. На цьому етапі презентуються результати виконання проєкту зацікавленим особам, наприклад однокласникам/однокласницям, учням/ученицям інших класів, батькам/рідним, здійснюється оцінювання роботи над проєктом кожного учня/учениці, підбиваються підсумки. Бажано, щоб результат проєкту був цікавим і потрібним.

Важливим є не тільки вміст представлення, але й чітке, послідовне та зрозуміле подання відомостей про проєкт і його результати:

 • назва та мета проєкту, склад групи проєкту та ролі в ній;

 • засоби, методи й шляхи, що були вибрані для реалізації проєкту;

 • які складнощі та проблеми трапилися учасникам та учасницям проєкту на шляху до його реалізації;

 • результати виконання проєкту, досягнення його цілей;

 • висновки, зроблені за результатами виконання проєкту, або демонстрація створеного об’єкта.

Завдання №2:

Вільне введення тексту

Робота над проектом "Подорож Аккерманською фортецею".

Завдання: Пошук відомостей і добір матеріалів, потрібних для виконання завдань проєкту. Додайте у поле нижче всю знайдену інформацію до вашого проекту

Рефлексія від 8 учнів

Сподобався:

8 0

Зрозумілий:

8 0

Потрібні роз'яснення:

8 0
Рекомендуємо

Інструктаж з БЖД. Конструкторський етап проекту. Виготовлення клаузури виробу.

Інструктаж з БЖД. Конструкторський етап проекту. Виготовлення клаузури виробу.

300

Аватар профіля Півнюк Олена Вікторівна
Трудове навчання
9 клас

50 грн

Конструкторський етап проекту. Створення клаузури виробу. Інструктаж з БЖД.

Конструкторський етап проекту. Створення клаузури виробу. Інструктаж з БЖД.

53

Аватар профіля Півнюк Олена Вікторівна
Технології
11 клас

50 грн

Захист проекту "Моя зачіска"

Захист проекту "Моя зачіска"

307

Аватар профіля Півнюк Олена Вікторівна
Трудове навчання
8 клас

30 грн

Творчий проект "Нове життя старим речам". Повторний інструктаж з БЖД. Вибір та обгрунтування об'єкта проектування.Організаційно-підготовчий етап проекту.

Творчий проект "Нове життя старим речам". Повторний інструктаж з БЖД. Вибір та обгрунтування об'єкта проектування.Організаційно-підготовчий етап проекту.

1152

Аватар профіля Півнюк Олена Вікторівна
Трудове навчання
9 клас

83 грн

Організаційно- підготовчий етап проекту. Пошук моделей - аналогів. Розробка ескізного малюнка.

Організаційно- підготовчий етап проекту. Пошук моделей - аналогів. Розробка ескізного малюнка.

164

Аватар профіля Півнюк Олена Вікторівна
Технології
10 клас

50 грн

Схожі уроки

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

755

Аватар профіля Вожга Ірина Леонідівна
Інформатика
9 клас

Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.

Створення й уведення структури таблиць. Поняття таблиці, поля, запису. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД. Властивості полів, типи даних.

572

Аватар профіля Савка-Ржематорська Оксана Василівна
Інформатика
9 клас

Цикли з передумовою у вкладених циклах

Цикли з передумовою у вкладених циклах

544

Аватар профіля Вожга Ірина Леонідівна
Інформатика
6 клас

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

187

Аватар профіля Солодовнікова Катерина Олексіївна
Інформатика
8 клас

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.

Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.

253

Аватар профіля Пилипенко Олена Володимирівна
Інформатика
8 клас