Зарубіжна література

Для кого: 9 Клас

проходження

запитання

14.08.2021

23

0

Опис уроку:

Тема уроку. «Оноре де Бальзак «Гобсек». Багатогранність образу Гобсека»

Мета: допомогти учням усвідомити значення й художні особливості образу Гобсека; дослідити історію деградації особистості Гобсека, розкритипроблему згубного впливу золота на людину; дослідити основні прийоми,використані письменником для зображення образу Гобсека, глибинну сутність його характеру; розвивати життєво необхідні компетенції: вміннявдумливо читати й аналізувати текст, висловлювати та обґрунтовувати свої думки, активізувати словниковий запас, розвивати критичне мислення учнів,уміння працювати з різними джерелами інформації.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.Обладнання: портрет Оноре де Бальзака, ілюстрації до повісті, презентація,відео фрагменти фільму, картки з завданнями, плакати із зображеннями Гобсека, його помешкання, картки з позначкою хештегу.

Жахливий світ, жахливі серця. Олександр Пушкін

ХІД УРОКУ:

  І. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

·        Фронтальне опитування.

  Що вам відомо про життя і творчість Оноре де Бальзака?

  Які риси характеру Бальзака вам здаються визначними в його долі?

  Який роман приніс автору перший успіх?

  Розкажіть про задум епопеї «Людська комедія».

  У чому смисл назви цього циклу? Скільки творів у ньому?

  Яка історична доба знайшла відображення в циклі «Людська комедія»?

  Якою є головна тема епопеї Оноре де Бальзака? Як ця тема була втілена в повісті «Гобсек» (1830 рік)?

  До якого розділу циклу входить повість «Гобсек»?

  ІІ. Підготовка до сприйняття навчальної теми.

·        Діалог вчителя з учнями.

  Чи хочете ви, щоб у вас було більше грошей?

  Скільки грошей хотіли б мати для повного щастя? А може, більше?

  Подивімося, що сталося з людиною, яка хотіла мати грошей все більше і більше.

  ІІІ. Оголошення теми, епіграфа уроку.

  IV. Формування нових знань і способів дії.

·        Учнівське повідомлення про творчу історію повісті Бальзака «Гобсек».

  («Гобсек» — один із перших творів, які автор свідомо писав як фрагменти «Людської комедії». Спочатку повість називалася «Небезпеки розбещеності». Під такою назвою вона вийшла друком у квітні 1830 р. в першому томі «Сцен приватного життя». Перший розділ твору був опублікований трохи раніше, у лютому 1830 р., під заголовком «Лихвар» на сторінках журналу «Мода». У 1835 р. повість була надрукована в новому виданні, у першому томі «Сцен паризького життя» під назвою «Батечко Гобсек». Нарешті 1842 р. О. де Бальзак уключив її до «Сцен приватного життя» першого видання «Людської комедії» під заголовком «Гобсек». Отже, протягом кількох років задум твору розвивався. У першому варіанті повість була поділена на частини: «Лихвар», «Адвокат», «Смерть чоловіка». Назви підкреслюють основні моменти твору. У повісті «Гобсек» з’явилися наскрізні герої О. де Бальзака, які діють і в інших творах: Гобсек — «Батько Горіо», «Шлюбний контракт» та ін., Дервіль — «Батько Горіо», «Полковник Шабере», «Темна справа» та ін., графиня де Ресто — «Батько Горіо». Повість має внутрішній зв’язок із романом «Батько Горіо», події якого передують сюжету «Гобсека». У першому діалозі віконтеса де Гранльє, мати юної Камілли, яка кохає графа Ернеста де Ресто, дає негативну оцінку його матері (Анастазі де Ресто), яка погано обійшлася зі своїм старим батьком і мала негативну репутацію у світському товаристві).

·        Бесіда за текстом на з’ясування первинного враження-розуміння від прочитання твору Бальзака.

Чому повість називається «Гобсек»?

Як всі герої пов’язані з Гобсеком?

    Чи можемо ми відразу сказати, якою є мета авторського написання повісті «Гобсек»? у який спосіб це здійснює автор?

Яке враження справив на вас твір?

Що для вас виявилось незрозумілим, парадоксальним, неприйнятним?

  Яку рису характеру ви б визначили як домінуючу? На які запитання за містом повісті Бальзака «Гобсек» ви хотіли б отримати відповіді на наших уроках?

·        З’ясування системи образів твору.

  Гобсек – центральний персонаж

  Дервіль – друг і повірений у справах

  Подружжя де-Ресто, батьки трьох дітей – Ернеста, Поліни, Жоржа

  Ернесто де-Ресто

  Віконтеса де-Гранльє

  Камілла де-Гранльє – донька віконтеси

  Граф  Максим де-Трай – молодий денді

  Фанні Мальво – проста дівчина, трудівниця

·        Робота з текстом І умовної частини повісті

  (від початку і, закінчуючи словами: «Одне слово, я володію світом…»; до слів: «Вислухайте мене…ви зрозумієте, в чім полягають мої втіхи»).

  А) коментоване читання повісті.

  Б) аналіз прочитаної частини тексту.

  Опишіть зовнішність Гобсека. Визначте деталі портрета, що наголошують на властивій йому жадобі до золота й влади.

  Які подробиці опису життя лихваря свідчать про його надзвичайну скупість?

  Чому Гобсек жив на самоті? Чи страждав він через свою самотність?

  Розкажіть про минуле героя. Чи можна назвати його молодість романтичною? Відповідь обґрунтуйте. Що, на вашу думку, спричинило переродження колишнього мандрівника в лихваря?

  Поясніть, чому Гобсек відмовився визнати монету, що випала з його кишені, своєю?

  Чим для Гобсека є золото? А щастя?? На чому ґрунтується переконаність лихваря в тому, що він володіє світом?

·        Визначення композиційних особливостей повісті.

   Ф о р м а – оповідь в оповіді. Оповідь ведеться від імені автора.

  О б р а м л е н н я. Композиційна експозиція (вечірка у домі віконтеси де-Гранльє), зав’язка додаткової сюжетної лінії (кохання Камілли де-Гранльє а Ернеста де-Ресто), розповідь адвоката Дервіля про Гобсека (зав’язка основної сюжетної лінії) з метою допомогти закоханим, на заваді щастю яких стоїть погана репутація матері Ернеста де-Ресто.

  О с н о в н а  ч а с т и н а. Зав’язка – розповідь Дервіля про його знайомство з Гобсеком.

  Р о з в и т о к   д і ї – розповідь самого Гобсека про два випадки з його лихварської діяльності:

К у л ь м і н а ц і я – смерть Гобсека (оповідач Дервіль).

  Композиційний е п і л о г – щаслива розв’язка історії кохання Камілли та Ернеста де-Ресто. Оповідь знову переходить до автора у фіналі повісті.

  V.  Застосування знань, умінь, навичок.

·        Робота в групах.

  1.Чи є в «життєвій філософії» Гобсека раціональне зерно? Що ви заперечили б героєві, якби стали свідками його розмови з Дервілем?

  2. Чи випадало вам спілкуватися з людьми, світобачення яких близьке до «філософії» Гобсека? Якщо так, то як ви до них ставитеся?

·        Робота з підручником.

  А) Опрацювання статті «Сюжетно-композиційні особливості» повісті Бальзака «Гобсек»

  Б) Скласти три запитання за змістом статті і записати їх в зошит.

  Рефлексія.     Експрес-інтерв’ю. Коротко продовжити фразу.

  Я:

  Дізнався…

  Заслився…

  Був вражений…

VI. Домашнє завдання. Підібрати цитати до характеристики образу Гобсека.    

  VII. Оцінювання. Самооцінка.

Завдання №1 Тестування


9 листопада 2020
Зарубіжна література
9 Клас
12 запитань
304 проходження
1774

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0
Схожі уроки

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.