Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Порядок передавання документів на зберігання до архіву закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

Використання сучасної статистичної інформації у дослідницькій діяльності на уроках географії

Безкоштовний перегляд
Вебінар відбувся у вівторок, 20 листопада о 20:00
90 грн.
за умови замовлення сертифікату до 20 листопада включно
90 грн.
за умови замовлення сертифікату з 21 листопада

Всеосвіта є суб`єктом підвищення кваліфікації

Всі сертифікати за курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.
Співпраця із закладами освіти. Дізнатись більше про сертифікати.

Онлайн-тестування Безкоштовно

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Буде доступно після перегляду вебінару

Отримайте переваги:
За 90 грн:
Замовити Сертифікат
Безкоштовно
Зареєструватися на вебінар

Інформація про спікера

Грома Володимир Дмитрович. Вчитель географії Хмельницької СЗОШ № 25 ім. Івана Огієнка. Вчитель-методист. Педагогічний стаж 23 роки.

 Наукові інтереси: географія культури України, сучасний стан розвитку світової економіки, країнознавство, краєзнавство.

Автор і співавтор низки посібників, програми курсу за вибором і статей:

- співавтор  навчальної програми курсу за вибором «Географія культури України» (схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, протокол № 7 від 17 жовтня 2011 р.);

- співавтор посібника «Світове господарство» (схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, протокол № 1 від 1 березня  2011 р.;

- співавтор посібників «Вступ до соціально-економічної географії України. Населення», «Природні ресурси та загальна характеристика господарства України», «Паливно-енергетичний та металургійний комплекси України» (всі рекомендовані Вченою Радою інституту педагогіки НАПН України, протокол № 3 від 23 березня 2015 року).

- автор і співавтор двох статей країнознавчого змісту, надрукованих у журналі «Географія та економіка в рідній школі» у 2017 і 2018 рр.

- автор низки наукових праць, надрукованих у збірниках науково-практичних і краєзнавчих конференцій, що були проведені у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Бердичів, Коростень.

- активний учасник інноваційного освітнього процесу «Я – дослідник». Автор і співавтор робочих зошитів з географії для учнів 8, 9 і 10 класів серії «Я – дослідник», надрукованих у видавництві Видавничий дім «Освіта».   

Дослідницька діяльність –  сучасний інноваційний освітній процес. Інтегрованим результатом дослідницької діяльності учнів є компетенції, насамперед математична та інформаційно-цифрова.

Для дослідницької діяльності учнів важливо використовувати сучасну статистичну інформацію. Необхідно, щоби статистична інформація відповідала наступним вимогам: «свіжість», точність, достовірність (посилання на джерело), доцільність використання, показ у динаміці або у порівнянні, доступність у її пошуку.

Наведено приклади використання неточної і недостовірної статистичної інформації у підручниках з географії. Розглянуто приклади застосування сучасної статистичної інформації у робочих зошитах з географії серії «Я – дослідник» видавництва Видавничого дому «Освіта».

Вказано коло сайтів для пошуку потрібної інформації в мережі Інтернет, пов’язаної із станом розвитку світової енергетики.

Запропоновано 7 завдань для слухачів як для виконання, так і для використання у власному навчально-виховному процесі.

Мета вебінару

Метою вебінару є визначення основних вимог для застосування  застосування сучасної статистичної інформації у дослідницькій діяльності учнів.

Завдання вебінару:

 1.  З’ясувати роль дослідницької діяльності на уроках географії.
 2.  Окреслити основні вимоги щодо використання сучасної статистичної інформації.
 3.  Навести приклади використання сучасної статистичної інформації у дослідницькій діяльності учнів на прикладі завдань для зошитів серії «Я – дослідник».
 4.  Надати завдання для слухачів.

 

Очікувані результати:

 1.  Урізноманітнення методичної роботи у дослідницькій діяльності.
 2.  Підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя.
 3.  Уникнення помилок під час використання сучасної статистичної інформації.

 

Цільова аудиторія

Вебінар рекомендований для широкого кола педагогічних працівників, насамперед для вчителів географії та науковців-географів.

Після перегляду Ви зможете замовити сертифікат про участь у вебінарі «Використання сучасної статистичної інформації у дослідницькій діяльності на уроках географії» та додати його у свій план підвищення кваліфікації. Тривалість: 2 академічні години
90 грн.
за умови замовлення сертифікату до 20 листопада включно
90 грн.
за умови замовлення сертифікату з 21 листопада

Як додати вебінар у підвищення кваліфікації?

Ознайомитись

з програмою підвищення кваліфікації педадогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в закладахосвіти

Роздрукувати

пропозицію на підвищення кваліфікації та подати її директору навчального закладу

Замовити

Сертифікат про підвищення кваліфікації тривалістю 2 академічні години Замовити

Сертифікат про підвищення кваліфікації від «Всеосвіта»

 1. Обліковий запис сертифікату. Перевірити офіційність документу можна за посиланням
 2. Повне найменування та код ЄДРПОУ суб`єкта підвищення кваліфікації
 3. Зображення логотипу освітнього проекту «Всеосвіта»
 4. Прізвище, ім`я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію
 5. Посада та місце роботи особи, яка підвищила кваліфікацію
 6. Тема підвищення кваліфікації
 7. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та ЄКТС
 8. Опис досягнутих результатів навчання
 9. Прізвище, ініціали та інформація про автора вебінару
 10. Підпис автора вебінару
 11. Печатка ТОВ «Всеосвіта»
 12. Прізвище, ініціали, найменування посади особи яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 13. Підпис особи. яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 14. Дата видачі сертифіката
 15. Інформація про необхідність визнання результатів підвищення кваліфікації
 16. Посилання на сайт освітнього проекту «Всеосвіта»