Використання сучасної статистичної інформації у дослідницькій діяльності на уроках географії

Сертифікат буде видано із зазначенням дати його замовлення
Перегляд безкоштовний
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 20 листопада включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 21 листопада

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Свідоцтво підтверджує Вашу участь у вебінарі. У ньому вказується тривалість 2 академічні години.
Отримайте переваги:
За 70 грн:
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)
Замовити свідоцтво
Безкоштовно
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)

Грома Володимир Дмитрович. Вчитель географії Хмельницької СЗОШ № 25 ім. Івана Огієнка. Вчитель-методист. Педагогічний стаж 23 роки.

 Наукові інтереси: географія культури України, сучасний стан розвитку світової економіки, країнознавство, краєзнавство.

Автор і співавтор низки посібників, програми курсу за вибором і статей:

- співавтор  навчальної програми курсу за вибором «Географія культури України» (схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, протокол № 7 від 17 жовтня 2011 р.);

- співавтор посібника «Світове господарство» (схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, протокол № 1 від 1 березня  2011 р.;

- співавтор посібників «Вступ до соціально-економічної географії України. Населення», «Природні ресурси та загальна характеристика господарства України», «Паливно-енергетичний та металургійний комплекси України» (всі рекомендовані Вченою Радою інституту педагогіки НАПН України, протокол № 3 від 23 березня 2015 року).

- автор і співавтор двох статей країнознавчого змісту, надрукованих у журналі «Географія та економіка в рідній школі» у 2017 і 2018 рр.

- автор низки наукових праць, надрукованих у збірниках науково-практичних і краєзнавчих конференцій, що були проведені у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Бердичів, Коростень.

- активний учасник інноваційного освітнього процесу «Я – дослідник». Автор і співавтор робочих зошитів з географії для учнів 8, 9 і 10 класів серії «Я – дослідник», надрукованих у видавництві Видавничий дім «Освіта».   

Дослідницька діяльність –  сучасний інноваційний освітній процес. Інтегрованим результатом дослідницької діяльності учнів є компетенції, насамперед математична та інформаційно-цифрова.

Для дослідницької діяльності учнів важливо використовувати сучасну статистичну інформацію. Необхідно, щоби статистична інформація відповідала наступним вимогам: «свіжість», точність, достовірність (посилання на джерело), доцільність використання, показ у динаміці або у порівнянні, доступність у її пошуку.

Наведено приклади використання неточної і недостовірної статистичної інформації у підручниках з географії. Розглянуто приклади застосування сучасної статистичної інформації у робочих зошитах з географії серії «Я – дослідник» видавництва Видавничого дому «Освіта».

Вказано коло сайтів для пошуку потрібної інформації в мережі Інтернет, пов’язаної із станом розвитку світової енергетики.

Запропоновано 7 завдань для слухачів як для виконання, так і для використання у власному навчально-виховному процесі.

Мета вебінару

Метою вебінару є визначення основних вимог для застосування  застосування сучасної статистичної інформації у дослідницькій діяльності учнів.

Завдання вебінару:

 1.  З’ясувати роль дослідницької діяльності на уроках географії.
 2.  Окреслити основні вимоги щодо використання сучасної статистичної інформації.
 3.  Навести приклади використання сучасної статистичної інформації у дослідницькій діяльності учнів на прикладі завдань для зошитів серії «Я – дослідник».
 4.  Надати завдання для слухачів.

 

Очікувані результати:

 1.  Урізноманітнення методичної роботи у дослідницькій діяльності.
 2.  Підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя.
 3.  Уникнення помилок під час використання сучасної статистичної інформації.

 

Цільова аудиторія

Вебінар рекомендований для широкого кола педагогічних працівників, насамперед для вчителів географії та науковців-географів.

Якщо Ви бажаєте отримати свідоцтво про участь у вебінарі «Використання сучасної статистичної інформації у дослідницькій діяльності на уроках географії», оплатіть його вартість. Після сплати свідоцтво буде доступне для завантаження у вашому особистому кабінеті в розділі досягнення або на сторінці самого вебінару.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 20 листопада включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 21 листопада