Нормативно-правове регулювання прав дитини: право дітей та підлітків на працю

Сертифікат буде видано із зазначенням дати його замовлення
Перегляд безкоштовний
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 01 липня включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 02 липня
Замовити
свідоцтво
Додати у кошик

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Свідоцтво підтверджує Вашу участь у вебінарі. У ньому вказується тривалість 2 академічні години.
Отримайте переваги:
За 70 грн:
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)
Замовити свідоцтво
Безкоштовно
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)

Байталюк Ольга Михайлівна. Викладач циклової комісії суспільних дисциплін та правознавства Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка.

В різний час працювала в закладах вищої освіти на посадах викладача та старшого викладача кафедри.

Автор 11 публікацій, з яких 3 – історичних, 7 – юридичних, 4 навчальних посібників. Брала участь у 10 конференціях та круглих столах.

Посилання на сторінку спікера: https://vseosvita.ua/user/id301208/webinar

 

 

Навчальні посібники:

 • Байталюк О.М. Основи правознавства: навч.-метод. посіб. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 104 с.
 • Європейське освітнє право: навч. посіб. / О.М.Байталюк, М.В. Ворон. – К.: Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 59 с.
 • Основи освітнього права та правове регулювання діяльності навчальних закладів в Україні: навч. посіб. / О.М. Байталюк, О.Б. Німко. – К.: Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 71 с.
 • Права дітей та підлітків: навч. посіб. / О.М.Байталюк, О.Б. Німко – К.: Видавничий дім «Плеяди», 2010. – 52 с.

Наукові праці

Право:

Байталюк О.М. Дитина в сімейних відносинах [Електронний ресурс: електронне фахове видання «Освітологічний дискус»] – Режим доступу:httphttp://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_1/11bomdsp.pdf ( травень 2011 р.)

Байталюк О.М. Нормативно правове регулювання інклюзивної освіти в країнах ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. /Асоціаціяз Європейським Союзом: зарубіжний досвід  ля України", міжнар. наук.-практ. конф.– Київ. Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 145-151.

Байталюк О.М. Реалізація права на освіту // Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини: матеріали регіональної конференції, 7 квітня 2017 р./Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. Ред. І.А. Грицяка; редкол.: І.А. Грицяк, І.Ю., Слюсаренко, А.Ю. Нашинець-Наумова. – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017 р.

Байталюк О.М. Конвенція ООН Про прав дитини та її реалізація в національному законодавстві України // Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства: зб. наук. пр. за мат круглого столу, Київ, 16 грудня 2016 р. / редкол.: І.А, Грицяк, С.В. Бобровник С.О. Мосьондз, А.П. Чернега та ін. - К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017 р.

Байталюк О.М.  Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні в контексті реформи освітнього законодавства // Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 15 листопада 2017 р. — Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Байталюк О.М.  Відображення міжнародних нормативно-правових актів про права людини в освітньому законодавстві України (готується до друку)

Виступи з доповіддю:

 • Новий закон "Про освіту": правовий аспект реформування освітнього законодавства. // Наково-практична конференція «Проблеми і перспективи управління сучасною столичною школою», 13 грудня 2016 р.
 • Нормативно-правове регулювання запровадженні інклюзивної освіти в навчальних закладах м. Києва // Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми муніципального права», 17 травня 2017 р.

Участь в роботі конференцій та круглих столів:

 • «Київ в соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: національний та європейський контекст». (13 квітня 2011 р.)
 • «Ефективна школа: фактори успіху» ( 4 червня 2011 р.)
 • «Федір Ернст і пам’яткоохоронна справа в Україні. До 120-ї річниці від дня народження» та виступ з доповіддю: «Ф.Ернст і збереження Київської фортеці» (24 листопада 2011 р.)
 • «Ф.Ернст і проблеми збереження культурної спадщини в незалежній Україні» (25 листопада 2011 р.)

Викладання на курсах підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ (2017 р.). Модулі:

 • Освітня реформа в Україні: правовий аспект.
 • Нормативно-правове регулювання прав дитини: соціальний аспект.

Проведення вебінарів (2011 р.) на теми:

-      Європейське освітнє право.

-      Права дітей та підлітків.

-      Основи освітнього права та правове регулювання діяльності навчальних закладів в Україні.

Грамоти:

 • Головного управління освіти і науки м. Києва (2005, 2007);
 • Київської міської організації Союзу юристів України (2017);
 • Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА (2018).

 

Інформація про вебінар

Під час розгляду даної теми буде розкрито основні положення щодо реалізації прав дитини на працю та соціальні гарантії дітей та підлітків в трудовому праві.

Мета вебінару

Формування професійних компетенцій фахівця для забезпечення дотримання трудових прав і свобод дітей та підлітків.

Завдання вебінару

 • Ознайомити з основними положеннями трудового законодавства щодо працевлаштування дітей та підлітків.
 • Визначити основні гарантії та соціальний захист неповнолітніх під час праці
 • Розглянути практичні ситуації щодо працевлаштування дітей та підлітків.

Очікувані результати

Розвити вміння:

 • орієнтуватися в трудовому законодавстві України щодо регулювання трудових прав та обов’язків дітей та підлітків.
 • давати правову оцінку практичним ситуаціям в сфері трудового права.
 • визначати обсяги прав та обов’язки дітей і підлітків у трудовому праві.

Цільова аудиторія

Педагогічні та адміністративні працівники закладів освіти, психологи, соціальні педагоги.

Якщо Ви бажаєте отримати свідоцтво про участь у вебінарі «Нормативно-правове регулювання прав дитини: право дітей та підлітків на працю», оплатіть його вартість. Після сплати свідоцтво буде доступне для завантаження у вашому особистому кабінеті в розділі досягнення або на сторінці самого вебінару.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 01 липня включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 02 липня
Замовити
свідоцтво
Додати у кошик