Кейс – технології у навчальному процесі

Ви можете замовити Свідоцтво, що підтверджує Вашу участь у вебінарі, в будь-який зручний для Вас момент. Завантаження Свідоцтва при цьому буде доступне одразу після перегляду Вебінару.

Перегляд безкоштовний
Зразок свідоцтва:
Вигода 96 грн.
145 грн. 49 грн.
Оплата квитанцією
Вебінар відбувся в четвер, 29 листопада 2018 о 20:00:00

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «Та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». (У разі, якщо Ви не набрали достатньо правильних відповідей, інформація не відображатиметься) "

Світлана Анатоліївна Костюк

Вчитель математики та фізики першої категорії, проводила кейс-уроки на різноманітні теми: «Хто такий андроїд», «Хто у світі найшвидший?», «Чим пишемо?», «Шахи – вчимося комбінаційному мисленню», «Як бути космонавтом», «Форд – авто та людина» та інші.

Переможець Всеукраїнського конкурсу «Кейс-уроки як сучасний тренд в освіті».

Спеціалізація – використання педагогіки партнерства, міжпредметних зв’язків, диференційований та індивідуальний підхід до учнів.

Світлана Костюк має великий досвід викладання фізики та математики в комунальних та приватних закладах освіти.

Персональний сайт: https://sites.google.com/view/sv78-in18

Опис:

Сучасні діти впевнені, що знання і уміння, які вони отримують в школі, навряд чи згодяться в їх майбутній життєдіяльності. За відсутністю стійкої мотивації до вивчення  дисциплін губиться інтерес до навчання в цілому. Учні стають пасивними учасниками освітнього процесу. Розв’язання цієї проблеми і привело до пошуку технології навчання, яка б дозволила підготувати учнів до успішного дорослого життя, задіяти комунікативні і творчі здібності, навчити їх добувати знання, яка б забезпечила направленість навчального процесу на формування компетентностей. Однією з таких технологій навчання є кейс-технологія, яка ґрунтується на принципах, які фактично змушують переглянути ролі вчителя і учня. Зобов'язання вчителя при застосуванні кейс-методу полягає в тому, щоб створити такі умови, які б дозволили розвинути в учнів вміння критично мислити, аналізувати, спонукати їх до того, щоб в процесі дискусії поділитися власними думками, ідеями, знаннями та досвідом. Зобов'язання учня полягає в тому, щоб збагачуючи своєю творчою енергією навчальний процес, прийняти на себе частку відповідальності за його результативність. При цьому учні повинні усвідомлювати, що вчитель знаходиться в аудиторії для того, щоб допомогти їм, і вони мають скористатися цим у повній мірі, проте основна відповідальність за те, чому вони навчились, лежить на них. Завданням кейс-методу є не просто передача знань, а навчання учнів здатності справлятися з такими унікальними та нестандартними ситуаціями, які вимагають знань з багатьох наук, які, як правило, виникають в реальному житті. Застосування вчителем кейс-методу з одного боку стимулює індивідуальну активність учнів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує «пасивних» і невпевнених у собі учнів, забезпечує високу ефективність навчання, формує певні особистісні якості і компетенції, а з другого дає можливість самому вчителю: самовдосконалюватись, по-іншому мислити й діяти та оновлювати власний творчий потенціал.

 Кожний, хто хоч трохи зіткнувся з кейсовим методом, вже не буде повністю викладати по-старому, тому що відбулося відновлення інтелекту. Кейс-метод виступає як спосіб мислення учителя, оновлює його творчий потенціал.

Даючи учням завдання у формі кейсів, вчитель відкриває їм значно більшу можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися не тільки у викладача, а й один у одного. Такий метод піднімає впевненість учнів у собі, у своїх здібностях. Учні активно вчаться слухати один одного і точніше висловлювати свої думки.

Навички, які формуються при застосуванні кейс-методу: спостереження, відбір даних, ідентифікація проблеми, розробка щодо прийняття альтернативних рішень, спілкування, мотивація.

Кейс-метод формує особистісні якості: працьовитість, креативність, здатності до конкурентоспроможності, готовність взяти на себе відповідальності за результати власного аналізу ситуації і за роботу всієї групи, впевненість в собі, комунікативну культуру, формує соціально активну і життєво компетентну особистість, здатну до саморозвитку, самовдосконаленню і самореалізації.

Мета вебінару

Метою вебінару є ознайомити учасників з кейс-методом як формою інтерактивного навчання, поділитися власним досвідом проведення кейс-уроків.

Завдання вебінару

Ознайомити учасників з:

1. Причинами пошуку інтерактивних методик викладання.

2. Суттю та цінністю кейс - технології.

3. Історією виникнення кейс – методу.

4. Методом Сократа.

5. Цікавими фактами  про кейси в HBS.

6. Кейс-чемпіонатами.

7. Вимогами до створення кейсів.

8. Основними елементами кейсу.

9. Видами і типами кейсів.

10. Правилами створення кейсів.

11. Методичними порадами для ефективного використання кейс-методу.

12. Перевагами та недоліками кейс-методу.

13. Структурою уроку з використанням технології «кейс».

14. Етапами проведення кейсів.

15. Характеристиками якісного кейсу.

16. Навичками, які розвиває технологія «кейс».

17. Навчальними та виховними перевагами кейс – методу.

18. Умовами ефективного використання кейс-методу.

19. Прикладами використання кейс-методу на уроках.

Очікувані результати

Кейс-уроки – це інноваційний підхід у навчанні, тому що саме таким чином вирішується головна проблема: як поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями. Впровадження навчальних кейсів у практику освіти в даний час є досить актуальним завданням

Цільова аудиторія

Педагогічні та адміністративні працівники закладів освіти, вчителі

Після перегляду вебінару ви отримуєте:

  • 1 Програма вебінару або додаткові матеріали в текстовому форматі;
  • 2 Онлайн-запис, який можна переглядати повторно для закріплення пройденого матеріалу;
  • 3 Свідоцтво, що підтверджує Вашу участь у вебінарі. На свідоцтві вказується  тривалість в академічних годинах. Вартість свідоцтва складає 49 грн.

Якщо Ви бажаєте отримати Свідоцтво про участь у вебінарі «Кейс – технології у навчальному процесі»
оплатіть його вартість

Після чого Свідоцтво буде доступне для скачування у вашому особистому кабінеті в розділі досягнення, або на сторінці самого вебінару.

Вигода 96грн.
145 грн. 49 грн.
Оплата квитанцією
Cвідоцтво видається в електронному форматі

Якщо у вас є питання стосовно теми вебінару, ви можете їх поставити перед початком вебінару або після його завершення.

Під час прямої трансляції спікер Світлана Анатоліївна Костюк не завжди має можливість дати відповідь на них.