ЗНО 2020 Чергування звуків

Запитання №1

Чергування приголосних звуків при словозміні можливе у всіх словах рядка

Запитання №2

Чергування приголосних при словозміні можливе в обох словах рядка

Запитання №3

Чергування приголосних звуків при дієвідмінюванні можливе у всіх словах, ОКРІМ

Запитання №4

Чергування приголосних при дієвідмінюванні можливе у всіх словах, ОКРІМ

Запитання №5

Чергування голосних відбувається у всіх наведених випадках, ОКРІМ

Запитання №6

Чергування голосних відбувається у всіх випадках, ОКРІМ

Запитання №7

Чергування голосних відбувається у всіх словах, ОКРІМ

Запитання №8

Чергування голосних відбувається в усіх словах, ОКРІМ

Запитання №9

Знайдіть  рядок, у якому у всіх словах відбувається чергування приголосних

Запитання №10

У якому рядку не відбувається чергування приголосних