Взаємодія романтизму і реалізму. 9 клас

Зарубіжна література

Для кого: 9 Клас

29  проходження

12  запитань

12.03.2020

495

2

2

Запитання №1 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

У художній літературі — органічне поєднання різних елементів (напрямів, течій, жанрів, тем, мотивів, образних рішень, стилів та ін.) у художню цілість…

Запитання №2 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Усталений комплекс ознак, притаманних певній художній системі (напряму, течії, жанру, стилю, творчості письменника, окремому твору та ін.)…

Запитання №3 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Нові елементи, підходи, рішення, які з’являються в межах тієї чи іншої традиції …  

Запитання №4 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Час у літературі, коли в межах творів (напрямів, течій, стилів, жанрів) активно взаємодіють елементи, що належать до різних художніх систем – … доба або період

Запитання №5 на встановлення відповідності Балів: 8%

Зміни в галузі художньої літератури залежать від багатьох факторів —

поняття
1

зовнішніх

2

внутрішніх

відповідність
А

особистий досвід письменника, його світосприйняття, естетичні позиції, творче засвоєння надбань попередників

Б

історичні, економічні, суспільно-політичні й культурні особливості доби, в умовах якої живе та творить митець

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 8%

Зміна буржуазної дійсності, розчарування, що поширилося в Європі після Французької революції, утвердження товарно-грошових відносин привели до формування … як способу достовірного відображення й художнього дослідження суспільства.

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Романтизм і реалізм активно взаємодіяли в першій третині

Запитання №8 на встановлення відповідності Балів: 8%

напрям

поняття
1

Романтизм

2

Реалізм

відповідність
А

художній напрям у літературі й мистецтві, якому притаманні інтуїтивно-чуттєве світосприйняття; увага до внутрішнього світу особистості; неприйняття буденності; конфлікт мрії та дійсності; захоплення несвідомим, таємничим, фантастичним, ірраціональним; звернення до фольклору та міфології

Б

літературно-мистецький напрям, який полягає в усебічному відображенні взаємин людини й середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування особистості

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 8%

Письменників стали цікавити не тільки

поняття
1

внутрішній світ людини

2

а й взаємини із середовищем

відповіднсть
А

її особисті почуття та переживання

Б

спосіб життя, умови існування, стан суспільства загалом

Запитання №10 на встановлення відповідності Балів: 8%

Прояви взаємодії. Поєднання засобів

поняття
1

романтичної поетики

2

прийомами реалізму

відповідність
А

дослідження середовища, типові обставини, конкретні деталі та ін.

Б

емоційні пейзажі, суб’єктивна розповідь про події та ін.

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 8%

Переміщення головного ракурсу зображення

поняття
1

на об’єктивне життя

2

використання способів розкриття внутрішнього світу людини

відповідність
А

монолог, емоційна мова, психологічні деталі та ін.

Б

середовище, взаємини людини й суспільства

Запитання №12 на встановлення відповідності Балів: 8%

Письменники XIX ст. були сміливими новаторами. Можна говорити про такі самобутні явища, як

митець
1

пушкінський

2

бальзаківський

3

байронічна

4

лермонтовський

5

гоголівський

відповідність
А

роман (чи повість)

Б

стиль

В

поема

Г

образ «маленької людини»

Д

персонаж

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0