Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Запитання №1

Установіть відповідність

1

 «Човен»
 

2

 «Марія»  

3

«Інститутка»

4

“Чорна рада”

А

Пантелеймон Куліш

Б

Марко Вовчок

В

 Григорій Квітка-Основ’яненко
 

Г

Тарас Шевченко

Д

Євген Гребінка

Запитання №2

Увідповідніть твір і жанр, до якого він належить.

1

  «Рибалка»

2

 «Катерина»

3

«Ведмежий суд»

4

«Наталка Полтавка»

5

«Сонце низенько»

А

Пісня

Б

Байка

В

Поема

Г

Балада

Запитання №3

Поєднайте літературний напрям із представником цього напряму.

1

Сентименталізм
 

2

Бароко

3

Реалізм

4

Романтизм 

А

Іван Котляревський

Б

 Петро Гулак-Артемовський

В

 Марко Вовчок

Г

 Григорій Квітка-Основ’яненко

Д

Григорій Сковорода

Запитання №4

Установіть відповідність

1

Мусій Шило

2

Наум Дрот 

3

Горпина Терпилиха

4

Петро Шрам

А

«Наталка Полтавка»

Б

«Тарас Бульба»

В

«Чорна рада»

Г

“Інститутка”

Д

 «Маруся»  

Запитання №5

Поєднайте героїв одного твору.

1

 Кирило Тур
 

2

Дідона

3

  Устина

4

Ярославна

А

Низ

Б

Святослав

В

Катерина

Г

Брюховецький

Д

Прокіп

Запитання №6

Знайдіть пару закоханим героям.


 

1

Лавинія

2

Наталка 

3

Устина

4

Маруся

А

Василь

Б

Остап
 

В

Петро

Г

Еней

Д

Прокіп

Запитання №7

Увідповідніть літературний напрям і його визначення.

1

Сентименталізм 

2

Реалізм

3

Класицизм

4

Романтизм

5

Бароко

А

Художній стиль і напрям у європейському мистецтві в ХVІІ — на початку ХІХ ст. У перекладі з латинської мови означає “зразковий”. Його визначальні риси: раціоналізм; наслідування зразків античного мистецтва; нормативність, встановлення вічних та непорушних правил і законів та ін.

Б

Один із найвідоміших стилів мистецтва у світі. Він з’явився в Італії 15-16 ст. У перекладі з італійської мови означає «химерний», «дивний», «схильний до надмірностей»

В

Ідейно-художній напрям в європейській літературі другої половини ХVIII ст., якому властиве звернення до переживань і почуттів простих людей, до їхнього внутрішнього світу. 

Г

Літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ