Тарас Шевченко "Сон" ("У всякого своя доля..."). Літературний диктант

Запитання №1

Назвіть шедевр світової політичної сатири Т.Шевченка.

Запитання №2

Хто започаткував у світовій літературі різновид ліро-епосу політичну сатиру?

Запитання №3

Який підзаголовок до твору дає Тарас Шевченко?

Запитання №4

Зображення справжньої суті російського імперського режиму - це...

Запитання №5

Засудження самодержавства й кріпосництва в Російській імперії, вірнопідданства й аморальності земляків-перевертнів - це...

Запитання №6

Який прийом використав Т.Шевченко, щоб художньо висловити в поемі багатогранну проблематику?

Запитання №7

Зі скількох частин будується композиція поеми?

Запитання №8

Рядки "Кров, як воду, точить!.. - це...

Запитання №9

Який віщий птах (за народною уявою) накликає смерть, навіює тривогу?

Запитання №10

Хто є символом душ померлих на будівництві Петербурга?

Запитання №11

Яке місто зображено у 3 частині?

Запитання №12

Який твір Тараса Шевченка Іван Франко називає "сміливим маніфестом слова проти темного царства", "першим у Росії сміливим і прямим ударом на гниль і неправду кріпацтва"?