Поняття мови програмування

Запитання №1

В якому вікні створюються процедури обробки подій?

Запитання №2

Те, що відбувається в програмі і за її межами, має назву...

Запитання №3

Процедура - це ...

Запитання №4

Програмний код, що виконується у відповідь на визначену подію, - це...

Запитання №5

Якщо двічі клацнути елемент Button1, створюється процедура із заголовком...

Запитання №6

До алфавіту мови Lazarus входять такі символи:

Запитання №7

Виберіть правильні, на вашу думку, твердження.

Запитання №8

Встановіть відповідність між поняттями та їхніми означеннями

1

команда виконати конкретну дію, записана мовою програмування

2

сукупність правил виконання комп’ютером команд, записаних мовою програмування

3

набір символів, які можуть використовуватись під час створення програми

4

сукупність правил побудови команд мови програмування

А

Алфавіт мови програмування - це...

Б

Синтаксис мови програмування - це...

В

Семантика мови програмування - це...

Г

Оператор мови програмування - це…

Запитання №9

Вкажіть послідовність дій, яку потрібно виконати, щоб створити процедуру обробки події для певного компонента.

Виділити компонент

Двічі клацнути в рядку з назвою потрібної події

У вікні Інспектор об’єктів перейти на вкладку Події