Підсумкова контрольна робота 7 клас геометрія

Геометрія

Для кого: 7 Клас

179 проходжень

9 запитань

24.05.2022

187

7

0

Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Підсумкова контрольна робота 7 клас геометрія.
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Один із вертикальних кутів дорівнює 1300. Чому дорівнює другий кут?

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Якою має бути градусна міра кута х, щоб прямі а і b, зображені на рисунку, були паралельними?

0300y261-da51-201x124.png

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

У трикутнику МКР KN – висота. Яке з наведених тверджень правильне?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

Чому дорівнює кут D трикутника CDE, зображеного на рисунку?

0300y2cu-aa2e-295x131.png

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 8%
  1. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 37 см. Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо його основа дорівнює 11 см.

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 8%

МК – хорда кола з центром у точці О. Знайдіть кут ОМК, якщо ∠MOK=500 .

Запитання №7 з кількома правильними відповідями Балів: 17%
  1. У рівнобедреному трикутнику DEF (DF = FE) ∠F=800, FN – медіана. Знайдіть кути трикутника DFN.

Запитання №8 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Один з внутрішніх кутів трикутника у 4 рази більший, ніж другий, а зовнішній кут при третій вершині дорівнює 1050. Знайдіть усі внутрішні кути трикутника.

У відповідь запишіть числове значення кутів у порядку зростання

Наприклад: 20 30 60

Запитання №9 з полем для вводу відповіді Балів: 17%

Один з кутів прямокутного трикутника 600, а сума гіпотенузи і меншого катета дорівнює 27 см. Визначте довжини меншого катета і гіпотенузи.

У відповідь запишіть числові значення шуканих величин у порядку спадання

Рефлексія від 161 учня

Сподобався

137 24

Зрозумілий

129 32

Потрібні роз'яснення

134 27