Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. (Самостійна робота. 6 клас)

Запитання №1

Дві прямі на площині називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під ______ кутом.

Запитання №2

Дві прямі на площині називаються паралельними, якщо вони________________ 

Запитання №3

Вісь ОХ називають віссю ______ 

Запитання №4

Вісь OY називають віссю _______ 

Запитання №5

Точку О(0;0) називають __________________ 

Запитання №6

Назвіть абсцису точки А (5;3)

 

Запитання №7

Назвіть ординату точки В(4;6)

Запитання №8

Яка з точок лежить на осі абсцис?

Запитання №9

Яка з точок лежить на осі ординат?

Запитання №10

Дано точку А(-4;6). Знайдіть координати точки В, якщо її ордината на 2 більша за абсцису точки А, а абсциса – удвічі менша від ординати точки А.

Запитання №11

Назвіть координати точок, зображених на малюнку:

Н(____), N(____), М(___), Р(____).

 

 

Відкрити опис тесту