Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина. (Контрольна робота. 6 клас)

Запитання №1

Яка з наведених точок лежить на осі ординат?

Запитання №2

Яка із наведених точок лежить на осі абсцис й віддалена від початку відліку на 7 одиниць?

Запитання №3

На малюнку зображено графік залежності сторони а прямокутника з периметром 12 см від його сторони b.  Чому дорівнює довжина сторони а прямокутника, якщо його сторона b дорівнює 3,5см?

Запитання №4

На малюнку зображено графік залежності сторони а прямокутника з периметром 14 см від його сторони b.

Заповніть таблицю.

сторона b(см) 1,5        3          6        
сторона а(см) ___  _  _ 

Якщо сторону в збільшити на 1,5см, то сторона а зменшиться на _____ 

 

Запитання №5

Яка з наведених точок лежить у ІІ координатній чверті?

Запитання №6

Дано точку В (4;-2). Знайдіть координати точки С, якщо її абсциса на 4 більша за ординату  точки В, а ордината – удвічі менша від абсциси точки В.

Запитання №7

Дано вершини А(2;-5) і В(-1;-5) квадрата ABCD. Знайдіть координати інших вершин квадрата. Обчисліть площу і периметр квадрата.

С(___;_  )

D(__;__  )

P =  ____ 

S = _ 

Відкрити опис тесту