Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Інформаційна гігієна та цифрова безпека як важливі компетентності сучасного педагога
»

Методика наукової творчості

Наука

Для кого: Дорослі

19  проходження

25  запитань

10.05.2021

39

0

0

Запитання №1 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Сучасна наукова етика характеризується: 

Запитання №2 з кількома правильними відповідями Балів: 4%

Наукові дослідження у вишах — наука у вищій школі — організуються з метою: 

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій, пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій, це: 

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Бібліографічний огляд це

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Анотація (від лат. annotatio - примітка, позначка) це – 

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Актуальність дослідження (від лат. actualis - діяльний, дійсний, важливий, істотний для дійсного часу) це – 

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Вивчення документів (від лат documentum - доказ, свідчення) це – 

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Висновки це -

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 4%

Встановіть відповідність: Деякі форми наукового викладу матеріалів дослідження мають наступні характеристики: 

1

брошура

2

наукова стаття

3

тези

А

стислий послідовний виклад окремих тверджень без розгорнутих доведень (фактів, перебігу дослідження), основних думок, публікація яких передбачає попереднє ознайомлення учасників конференцій, семінарів, симпозіумів та інших наукових форумів з результатами проведеного дослідження (обсяг − до 3 сторінок (0,1 д.а.)) 

Б

це основний вид оперативної публікації про нові дослідження з конкретної тематики, що інформує про проведену наукову роботу і сприяє поширенню отриманих дослідником науковопрактичних результатів, визначенню нових актуальних проблем, які потребують розв’язання (її обсяг − 0,25 — 1д.а.) 

В

це матеріал, присвячений здебільшого розв’язанню сучасних актуальних проблем; орієнтована на широке коло дослідників і тих, хто цікавиться даною проблемою (обсяг — до 6 д.а.)

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Сукупність упорядкованих первинних документів і довідкового пошукового аппарату це….. 

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

До якої групи наукової інформації відносяться: інформаційні видання, каталоги? 

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

До якої групи інформаційних джерел відносяться звітні та статистичні дані, облікова і аналітична інформація, архівні та анкетні дані? 

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

За якими критеріями визначається якість інформації в науковому дослідженні? 

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Достовірність наукової роботи це - ……

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

В яких каталогах картки з описом літературних джерел сформовані в алфавітному порядку за змістом знань?

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Дайте визначення «інформації»: 

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Способи розміщення в списку літературних джерел:

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Програма, яка може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти і анімацію, має назву: 

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Об'єднання всіх мереж з метою обміну інформацією на великих відстанях. Про що йде мова?

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Головний протокол Інтернету це:

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

3 перелічених Інтернет-порталів виберіть українські:

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Які існують види комп'ютерних мереж?

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Що визначае точне місце розташування файлу в Інтернеті?

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

При­стрій, що за­без­пе­чує взає­мо­дію комп’ютера з лі­нія­ми зв’язку, най­час­ті­ше те­ле­фон­ни­ми це:

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 4%

Ор­га­ні­за­ція, що має пос­тій­ний ви­хід у ме­ре­жу Ін­тер­нет і на­дає доступ ін­шим ор­га­ні­за­ці­ям та ок­ре­мим ко­ри­сту­ва­чам це:

Рефлексія від 10 учнів

Сподобався

10 0

Зрозумілий

9 1

Потрібні роз'яснення

4 6