Магнітне поле. Електромагнітна індукція. Магнітні кола.

ТОЕ

Для кого: Дорослі

24 проходження

44 запитань

25.11.2021

146

5

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Закон Ампера записується рівнянням

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Силова характеристика магнітного поля яка враховує властивості оточуючого середовища

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Графічна характеристика магнітного поля

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Направлення ліній магнітної індукції одиночного провідника визначають

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Направлення ліній магнітної індукції котушки

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Силова характеристика магнітного поля, яка не враховує властивості оточуючого середовища

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Магнітна індукція визначається за формулою

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Напруженість магнітного поля визначається за формулою

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Енергетичною характеристикою магнітного поля є

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Магнітна напруга визначається за формулою

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Магнітний потік визначається за формулою

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Магнітний потік це

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Феромагнітними матеріалами називаються матеріали

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Діамагнітними матеріалами називаються матеріали

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Парамагнітними матеріалами називаються матеріали

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Петля перемагнічування це залежність

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Коерцитивна сила , це

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Залишкова магнітна індукція це

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Магнітом’якими феромагнітними матеріалами називаються

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Магнітотвердими феромагнітними матеріалами називаються

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Величина сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі визначається за формулою

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Напрямок сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі визначається за

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Явище електромагнітної індукції

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Напрямок е.р.с. індукції визначається

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Величина е.р.с. індукції визначається за формулою

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

В провіднику зі струмом, розташованому в магнітному полі, виникає ерс величиною

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Одиниця вимірювання магнітної індукції

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Одиниця вимірювання напруженості магнітного поля

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Одиниця вимірювання магнітного потоку

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Одиниця вимірювання магнітної напруги

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Енергія магнітного поля визначається за формулою

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Потокозчепленням називається

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

μа – це

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Закон повного струму записується формулою

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Індуктивність контуру визначається за формулою

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Котушки вважаються включеними узгоджено, якщо

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

На схемах показано

0201fcvp-f30b-189x107.png0201fcvv-23dc-396x102.png

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Індуктивність циліндричної котушки визначається за формулою

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Закон Ома для магнітного кола записується у вигляді

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Перший закон Кірхгофа для магнітного кола записується у вигляді

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Другий закон Кірхгофа для магнітного кола записується у вигляді

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Магнітний опір кола визначається за формулою

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Пряма задача розрахунку магнітного кола зводиться до

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 2%

Обернена задача розрахунку магнітного кола зводиться до

Рефлексія від 12 учнів

Сподобався

5 7

Зрозумілий

5 7

Потрібні роз'яснення

10 2
Створити свій тест на базі цього або додати запитання до вже існуючого тесту
Нещодавно скористалися