Кола постійного струму

ТОЕ

Для кого: Дорослі

46 проходжень

122 запитань

27.06.2020

146

1

0

Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина електричного струму провідності визначається за формулою

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиниця вимірювання електричного струму провідності

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Електричний опір провідника визначається за формулою

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Одиниця вимірювання електричного опору постійному струму

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина опору при підвищенні температури визначається за формулою

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Провідність провідника визначається за формулою

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для ділянки кола записується формулою

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для повного кола записується формулою

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні споживачів

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні споживачів

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа формулюється

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Математичний запис першого закону Кірхгофа має вигляд

Запитання №17 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для приведеного вузла перший закон Кірхгофа записується у вигляді

02002dj2-87a9.png

Запитання №18 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Другий закон Кірхгофа формулюється

Запитання №19 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Математичний запис другого закону Кірхгофа має вигляд

Запитання №20 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Для приведеного контуру другий закон Кірхгофа записується у вигляді

02002dj4-e1fb.png

Запитання №21 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Правило додавання е.р.с. в контурі згідно другого закону Кірхгофа формулюється

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Правило додавання струмів у вузлі згідно першого закону Кірхгофу формулюється

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Правило додавання падінь напруг в контурі електричного кола формулюється

Запитання №24 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Міжконтурний опір це

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Вузлова провідність це

Запитання №26 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Контурний опір це

Запитання №27 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітне поле це:

Запитання №28 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Силовою характеристикою магнітного поля є

Запитання №29 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Величина сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі визначається за формулою

Запитання №30 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітний потік це

Запитання №31 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітний потік визначається за формулою

Запитання №32 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Потокозчепленням називається

Запитання №33 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

μа – це

Запитання №34 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон повного струму записується формулою

Запитання №35 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Напруженістю магнітного поля називається

Запитання №36 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Явищем електромагнітної індукції називається

Запитання №37 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Е.д.с. індукції визначається за формулою

Запитання №38 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Індуктивність контуру визначається за формулою

Запитання №39 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Котушки вважаються включеними узгоджено, якщо

Запитання №40 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

На схемах показано

02002dj7-0acf.png02002dj8-35df.png

Запитання №41 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Індуктивність циліндричної котушки визначається за формулою

Запитання №42 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Е.д.с. самоіндукції визначається за формулою

Запитання №43 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон повного струму

Запитання №44 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон повного струму записується формулою

Запитання №45 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

В провіднику, що рухається в магнітному полі, наводиться е.р.с, яка визначається за формулою

Запитання №46 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для магнітного кола записується у вигляді

Запитання №47 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа для магнітного кола записується у вигляді

Запитання №48 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Другий закон Кірхгофа для магнітного кола записується у вигляді

Запитання №49 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Магнітний опір кола визначається за формулою

Запитання №50 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Пряма задача розрахунку магнітного кола зводиться до

Запитання №51 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Обернена задача розрахунку магнітного кола зводиться до

Запитання №52 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Змінним електричним струмом називається

Запитання №53 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Частота змінного струму це величина, яка показує

Запитання №54 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійна частота змінного струму визначається за формулою

Запитання №55 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Діюче значення синусоїдальної величини

Запитання №56 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У колі з активним опором

Запитання №57 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У колі з індуктивністю

Запитання №58 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

У колі з ємністю

Запитання №59 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для ділянки кола з активним опором записується у вигляді

Запитання №60 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для ділянки кола з індуктивністю записується у вигляді

Запитання №61 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для ділянки кола з ємністю записується у вигляді

Запитання №62 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Активна потужність кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №63 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивна індуктивна потужність кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №64 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Реактивна ємнісна потужність кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №65 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Повний опір кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №66 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Повна потужність кола синусоїдального струму визначається по формулі

Запитання №67 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома для повного кола синусоїдального струму визначається за формулою

Запитання №68 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Приведена векторна діаграма відповідає колу

02002djc-a798.png

Запитання №69 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Приведена векторна діаграма відповідає колу

02002djd-81b3.png

Запитання №70 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Приведена векторна діаграма відповідає колу

02002dje-962e.png

Запитання №71 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Коефіцієнт потужності показує

Запитання №72 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Коефіцієнт потужності визначається за формулою

Запитання №73 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Резонансом напруг називається режим

Запитання №74 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Коефіцієнт потужності при резонансі напруг дорівнює

Запитання №75 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Коефіцієнт потужності при резонансі струмів дорівнює

Запитання №76 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Приведена формула А = В + jC є записом комплексного числа в

Запитання №77 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Приведена формула А = В e є записом комплексного числа в

Запитання №78 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Приведена формула А = В Cos φ + Jb Sinφ є записом комплексного числа в

Запитання №79 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексна напруга записана у вигляді U = Ua + Jup, то навантаження в колі

Запитання №80 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексна напруга записана у вигляді U = Ua – Jup, то навантаження в колі

Запитання №81 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексна напруга записана у вигляді U = 0 – Jup, то навантаження в колі

Запитання №82 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексна напруга записана у вигляді U = Ua – j0, то навантаження в колі

Запитання №83 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексна напруга записана у вигляді U = 0 + Jup, то навантаження в колі

Запитання №84 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний опір записаний у вигляді Z = Z e, то навантаження в колі

Запитання №85 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний опір записаний у вигляді Z = Z e –jφ, то навантаження в колі

Запитання №86 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний опір записаний у вигляді Z = Z e j90, то навантаження в колі

Запитання №87 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний опір записаний у вигляді Z = Z e –j90, то навантаження в колі

Запитання №88 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний опір записаний у вигляді Z = Z e j0, то навантаження в колі

Запитання №89 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний струм записаний у вигляді І = І е, то навантаження в гілці

Запитання №90 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний струм записаний у вигляді І = І е –jφ, то навантаження в гілці

Запитання №91 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний струм записаний у вигляді І = І е j90, то навантаження в гілці

Запитання №92 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний струм записаний у вигляді І = І е –j90, то навантаження в гілці

Запитання №93 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо комплексний струм записаний у вигляді І = І е j0, то навантаження в гілці

Запитання №94 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Закон Ома в комплексній формі записується у вигляді

Запитання №95 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Перший закон Кірхгофа в комплексній формі записується у вигляді

Запитання №96 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При послідовному з’єднанні комплексних опорів еквівалентний опір записується у вигляді

Запитання №97 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При паралельному з’єднанні комплексних опорів еквівалентний опір записується у вигляді

Запитання №98 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Повна потужність в комплексній формі визначається як

Запитання №99 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Спряженими комплексами називаються

Запитання №100 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фазою трифазного кола називається

Запитання №101 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фазною напругою називається

Запитання №102 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійною напругою називається

Запитання №103 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Фазним струмом називається

Запитання №104 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійним струмом називається

Запитання №105 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазною та лінійною напругами при з’єднанні навантаження зіркою має вигляд

Запитання №106 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазним та лінійним струмами при з’єднанні симетричного навантаження зіркою має вигляд

Запитання №107 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазною та лінійною напругами при з’єднанні навантаження трикутником має вигляд

Запитання №108 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Співвідношення між фазним та лінійним струмами при з’єднанні симетричного навантаження трикутником має вигляд

Запитання №109 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Симетричним трифазним навантаженням називається

Запитання №110 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Лінійний струм при з’єднанні несиметричного навантаження трикутником визначається

Запитання №111 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При з’єднанні фаз зіркою

Запитання №112 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

При з’єднанні фаз трикутником

Запитання №113 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо несинусоїдна функція відповідає умові y (wt) = -y (-wt) вона є симетричною

Запитання №114 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо несинусоїдна функція відповідає умові y (wt) = -y (wt + π) вона є симетричною

Запитання №115 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо несинусоїдна функція відповідає умові y (wt) = -y (wt + π) вона є симетричною

Запитання №116 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Якщо несинусоїдна функція відповідає умові y (wt) = y (-wt) вона є симетричною

Запитання №117 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Діюче значення струму несинусоїдної функції визначається за формулою

Запитання №118 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Потужність електричного кола, в якому діє несинусоїдна е.р.с. визначається за формулою

Запитання №119 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Активний опір першої гармоніки дорівнює 10 Ом. Чому дорівнює активний опір п’ятої гармоніки?

Запитання №120 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Індуктивний опір третьої гармоніки дорівнює 30 Ом. Чому дорівнює індуктивний опір першої гармоніки?

Запитання №121 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Ємнісний опір четвертої гармоніки дорівнює 40 Ом. Чому дорівнює ємнісний опір першої гармоніки?

Запитання №122 з однією правильною відповіддю Балів: 1%

Ємнісний опір четвертої гармоніки дорівнює 40 Ом. Чому дорівнює ємнісний опір першої гармоніки?

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався

0 0

Зрозумілий

0 0

Потрібні роз'яснення

0 0
Створити свій тест на базі цього або додати запитання до вже існуючого тесту