(Копія) Похідна. Застосування похідної.

Алгебра

Для кого: 10 Клас

27 проходжень

10 запитань

20.05.2022

106

1

0

Вміст тесту:
Тест містить питання скопійовані з: Похідна. Застосування похідної..
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

2.На малюнку зображено графік функції у = f(x). Скільки існує точок мінімуму

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Знайдіть рівняння дотичної до графіка функції у =2х3 - х2 у точці з абсцисою х0= - 2

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Знайдіть критичні точки функції y = 6x⁴ − 12x² − 11

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Знайдіть похідну функції f(x)=x2-6x в точці 2

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Знайдіть усі проміжки зростання функції f(x)=x3−12x.

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Знак похідної функції y=g(x) , визначеної на R, змінюється за схемою, зображеною на рисунку. Визначте точки мінімуму функції.

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Знайдіть суму найбільшого та найменшого значення функції на проміжку [0;3], та проміжки спадання функції f(x)=2х3+3х2−12х+1

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Тіло рухається за законом s(t)=3+3t2. Знайти швидкість тіла в момент часу t=1с.

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Розв'яжіть рівняння f ′(х)=0, якщо f(х)=4х3-48х

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 10%

Знайти точки екстремуму функції у = х3 -12 х + 3.

Рефлексія від 23 учнів

Сподобався

17 6

Зрозумілий

14 9

Потрібні роз'яснення

13 10