Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Корекція як один із основних напрямів роботи психолога закладу освіти
»
Взяти участь Всі події

контрольний тест

Геометрія

Для кого: 9 Клас

37 проходжень

22 запитань

25.05.2022

83

4

0

Вміст тесту:
Запитання №1 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Точка А симетрична точці А(2;3) відносно початку координат,має координати…

Запитання №2 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Точка А,симетрична точці А(-2;3) відносно осі Оу, має координати

Запитання №3 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Паралельне перенесення задано задано формулами х=х+5,у’=у-4.В яку точку переходить початок координат при такому перенесенні?

Запитання №4 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

В яку точку відображується центр кола + =9 відносно початку координат?

Запитання №5 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Дано точку К(3;-2). Знайдіть координати точки симетричної до точки К відносно точки N (1;0)

Запитання №6 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Знайди координати точки, відносно якої симетричні точки А(2;3) і В(-8;7)

Запитання №7 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Укажіть пряму, яка симетрична прямій ВС відносно осі абсцис.

Запитання №9 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Укажіть трикутник, який віднос­но точки О симетричний трикутни­ку АКО.

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Запишіть рівняння кола, у яке переходить коло (x – 1)2 + (y – 1) = 1 при симетрії відносно осі Ох.

Запитання №11 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

При паралельному перенесенні точка М(2;-7) переходить у точку М (-3;0). Знайди координати точки, образом якої є точка С(-4;12)

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

При паралельному пересенні відрізок АВ завдовжки 18см переходить у відрізок А1В1.Чому дорівнює довжина відрізка А1В1.

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Трикутник АВС, у якого кут В дорівнює 450 при паралельному перенесенні переходить у трикутник А1В1С1.Чому дорівнює кут В1.

Запитання №14 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

Паралельне перенесення задано формулами х1= х -5, у1=у+2.Вкажіть координати точки, в яку при паралельному перенесенні перейде точка А(4;3)

Запитання №15 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

Вкажіть координати точки симетричній точці К(-7;4) відносно осі абсцис.

Запитання №16 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

При паралельному перенесенні заданого формулами х1= х -4, у1=у+2, образом точки А є точка А1(9;-4).Вкажіть координати точки А

Запитання №17 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

Вкажіть координати точки симетричній точці К(13;-7) відносно осі ординат.

Запитання №18 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

Паралельне перенесення задано формулами х1= х +а, у1=у+b.Знайдіть а і b у формулах паралельного перенесення , при якому точка В (4-3) переходить у точку В1(-5;1) .

Запитання №19 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

Знайдіть пропущені координати точок М(..;8) і Р(-5; ...), симетричні відносно осі у.

Запитання №20 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

При яких значеннях х та у точки А(-4; у) і В(х; 9) симетричні відносно осі абсцис?

Запитання №21 з полем для вводу відповіді Балів: 5%

При деякому паралельному перенесенні точка А(3;3) переходить у точку В (5;2).Знайдіть координати точки, в яку при цьому перенесенні перейде точка М(-1;2)

Запитання №22 з однією правильною відповіддю Балів: 5%

Гомотетія з центром у початку координат переводить точку А(-2; 3) у точку А'(-6;9). Знайдіть коефіцієнт гомотетії.

Рефлексія від 17 учнів

Сподобався

11 6

Зрозумілий

12 5

Потрібні роз'яснення

14 3