Контрольна підсумкова робота з української літератури 6 клас

Запитання №1

Виберіть правильні відповіді з декількох варіантів:

Пісні, що виконують під час обрядів , згідно з календарем, називають _____________________ . Календарно-обрядові пісні поділяються на цикли : зимовий  ________________________________ , весняний  ____________________ , літній ________________________________ .

Запитання №2

Встановити відповідність між рядками з пісень і  назвою.

1

“ Ой що росте без кореня,

Ой що біжить та без повода,

Ой що цвіте та без квіточок?”

2

“До межі , женчикии, до межі,

Бо мої пиріжечки у діжі”

3

“ Твій покрів нам оборона,

Від усіх бід охорона.

Не дай марно нам пропасти,

Ворогам у руки впасти.”

4

“ Сіла на віконце,

співай, співай, товаришко,

бо заходить сонце”

А

“ Ой хто, хто МИколая любить”

Б

“ Ой кувала зозуленька”

В

“ Ой біжить, біжить мала дівчина”

Г

“ Маяло житечко, маяло”

Д

“ Ой мій вінку, мій вінку”

Запитання №3

Укажіть, символом чого є євшан - зілля в однойменному творі Миколи Вороного?

Запитання №4

Хто написав слова та музику до пісні “ Ще не вмерла України….”

Запитання №5

Напишіть, якими талантами Господь Бог наділив народи:

Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали ____________________ , німці ____________________ , угорці _______________________ , поляки _____________________ , італійці одержали ______________ Українцям Бог подарував _____ .

Запитання №6

Установіть відповідність:

1

лірика

2

епос

3

драма

А

повість

Б

поема

В

комедія

Г

гімн

Запитання №7

Звитяга запорізького козацтва уславлюється у творі:

Запитання №8

Встановіть відповідність між словами та героями, яким вони належать

1

“ Овва! Задавака! Так і провалю голову, тільки підійди”

2

“ То тобі за те, а це за те, що правду говориш...”

3

“ Камінь, а не дитина! Сибіряка якийсь”

4

“ Я тільки підійду подивляся, а потім піду в школу”

5

“ Подай мені палицю свою. Я вилізу...”

А

Батько

Б

Толя

В

Спірка

Г

Мати

Д

Стьопка

Е

Федько

Запитання №9

Напишіть правильні відповіді:

Твір “ джури козака Швайки” написав _____________________ . Головними героями твору є ________________. Як називалось село, зв якому жили хлопчики _________   Коня козака Швайки звали ______ . Барвінок – це ____ . Хто був зрадником ________ . 

Запитання №10

Установіть відповідність:

1

Ірина Жиленко

2

Л.Українка

3

О.Кониський

4

І.Калинець

А

“ Тиша морська”

Б

“ Підкова”

В

“ Веселка”

Г

“ Молитва”

Д

“ Ой у лузі червона калина похилилася”

Запитання №11

Чому яяни не відповідали на питання пастушка ( “ Казка про яян” Е.Андієвська):

Запитання №12

Установіть відповідність:

1

Зображення різноманітних пригод хлопців, які потрапляли у цікаві та захоплюючі ситуації і намагалися довести власну самостій­ність у їх вирішенні.

2

Розповідь про особистість, яка була не такою, як всі.

3

Показ люблячого, ніжного, відкритого серця дитини, яке протиставляється жорстокості дорослих, потворному і злочинному суспільству, яке калічить маленькі життя і маленькі душі.

4

Розповідь про людину,  яка здолала свій страх і  здатна перемогти наймогутніших ворогів.

 

А

“ Казка про яян”

Б

“ Тореадори з Васюківки”

В

“ Говорюща риба”

Г

“ Федько-халамидник”

Д

“ Таємне товариство боягузів”

Запитання №13

Встановіть відповідність: 

1

експозиція

2

зав'язка

3

кульмінація

4

розв'язка

А

всі ситуації, до яких потрапляли хлопці, закінчувалися добре.

Б

ризиковані вчинки, події, які траплялися з хлопцями.

В

хлопці весь час сваряться з малою Яришкою

Г

знайомство з Іваном Ревою та Павлом Завгороднім, ро­динами хлопців та місцевістю, де відбуватимуться події.

Д

прагнення хлопців повсякчас знаходити якісь пригоди (ви­рити метро під свинарником, виявити власні тореадорські здібності, зро­бити підводного човна, витягти з колодязя щеня).

Запитання №14

У якій байці засуджується нечесне судочинство, підступность, хитрість, хабарництво суддів?

Запитання №15

Яка риса вдачі козаків ("Запорожці у короля") виявилася під час спілкування з королем?

Запитання №16

Короткий гумористичний вірш, часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказці чи казковому мотиві, у якому описується один комічний випадок називається __________ 

Невеликий віршований або прозовий твір з гумористичним сюжетом – це __________ .

Короткі за обсягом гумористичні або сатиричні твори з дотепним фіналом – це __________ .

Запитання №17

Що хотів купити у місті чумак зі співомовки "Добре торгувалось"?

Запитання №18

У якому творі порушується проблема поваги до рідної мови?

Запитання №19

Встановіть відповідність:

1

алегорія

2

гіпербола

3

епітет

4

метафора

5

персоніфікація

6

анафора

7

інверсія

А

перебільшення рис людини, предмета чи явища з метою надання  зображуваному виняткової виразності

Б

повторення окремих слів си словосполучень на початку віршових рядків, строф чи речень

В

порушення узвичаєного порядку слів з метою иділити певне слово в тексті, звернути на нього особливу увагу 

Г

художнє означення, яке надає зображенню предмета чи явища більшої виразності, поетичності, яскравості.

Д

слово або словосполучення, яке переносить ознаки одного предмета або явища на інші на основі подібності чи протиставлення

Е

зображення предметів чи явищ природи як живих істот

Є

наділення тварин, птахів, рослин рисами людського характеру

Ж

співзвучність закінчень слів у віршових рядках

Запитання №20

Твір «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» - це