Контрольна підсумкова робота з української літератури 11 клас

Запитання №1

Установіть відповідність:

1

модернізм

2

соцреалізм

3

постмодернізм

А

Літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ.

Б

Світоглядно-мистецький напрям, продукт постіндустріальної епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування  світоглядно-філософських, економічних, політичних систем.

В

Загальна назва літературних напрямів та шкіл ХХ ст, яким притаманні формотворчість, експериментальність, тяжінея до умовних засобів, антиреалістична спрямованість.

Г

Термін для позначення художнього методу та стилю  , що передбачав естетичне вираження соціалістично усвідомленої концепції світу й людини, набір жорстких догм і шаблонів,  позалітературні й позаестетичні принципи: партійність , перекручені поняття народності та інтернаціоналізму, крайня заангажованість.

 

Запитання №2

Напишіть відповідь на питання:

Літературно-мистецьке покоління 20-х – початку 30-х рр. в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом – це __________________________ .

Початком масового нищення української інтелігенції вважається травень ____  року, коли 12– 13 відбулися арешт _______________  і самогубство _________________ .

Запитання №3

Світоглядно-естетична концепція П.Тичини -це

Запитання №4

Установіть відповідність:

1

«Запрошення»

2

«Ви знаєте, як липа шелестить...» 

3

«Вчись у природи творчого спокою...»

4

«У теплі дні збирання винограду»

5

«Різдво»

6

«Напис на книзі віршів…»

А

П.Тичина

Б

Є.Плужник

В

М.Рильський

Г

М.Семенко

Д

В.Сосюра

Е

Богдан-Ігор Антонич

Є

Є.Маланюк

Запитання №5

Напишіть відповідь:

Микола Хвильовий належав до літературного угрупування _______ .

Справжнє Прізвище М.Хвильового ________ . Гасло Хвильового в літературно-мистецькій дискусії 1925-1928рр. ________________ . Назва першої прозової збірки Хвильового _____________ 

Твір “ Я(Романтика)” Хвильового має  присвяту _________________ .

“ Я(Романтика)” за жанром ______ . 

Запитання №6

Виберіть правильну відповідь:

Автором твору “ Майстер корабля” є ______________ . У творі “ Майстер корабля” Місто уособлює __________________ . “ Майстер корабля” за жанром -це ___________ . Місто, у якому відбуваються основні події твору “ Майстер корабля”, нагадує ________ . У творі “ Майстер корабля” змальовано всі наведені образи, ОКРІМ ________ . 

Запитання №7

Установіть відповідність:

1

Протистояння добра і зла в душі героя, його роздвоєність.

2

Життя і трансформація вихідця з села в умовах великого міста.

3

Море і творчість, море і кіномистецтво.

4

Зображення українізації й міщанства в УКраїні у 20-ті роки Хх ст

5

Складність людських стосунків, виражена через історію нещасливого кохання.

А

“ Місто” В.Підмогильний

Б

“ Мина Мазайло” М.Куліш

В

”Я(Романтика)” М.Хвильовий

Г

“ Майстер корабля” Ю.Яновський

Д

“ Маруся Чурай” Л.Костенко

Е

“ Три зозулі з поклоном” Г.Тютюнника

Запитання №8

Напишіть відповіді: 

Справжнє ім”я та прізвище Остапа Вишні _____________ . Жанр, який започтаткував Остап Вишня, – це _______ . Дитячі враження від відвідування Києва описано у творі О.Вишні ____________________ . Події в творі “ Сом” відбуваються на річці _____ . 

Запитання №9

Кульмінацією в комедії “ Мина Мазайло” є сцена, зазначена в рядку:

Запитання №10

Події у повісті "Поза межами болю" розгортаються у такій послідовності:

Запитання №11

У романі І.Багряного “ Тигролови” є  такі питання:

Запитання №12

Він був “схожий на Бога”, “ пахнув теплою землею”, любив “ гарну бесіду і добре слово” – таким у кіноповісті “ зачарована Десна” змальовано:

Запитання №13

Італієць Пльма, Олеся Запорожець, Кравчина, Христя Хуторна – це герої твору

Запитання №14

Словами “ Зараз ми маємо час! Зараз я доскажу вам усе недосказане тоді. Слухайте ж! Чуєте, як лущать зелені спини гір, гріючись на сонці? А небо над нами , весняне й високе , гуде од вітру, мов блакитний дзвін!.. Слухайте ж!” закінчується твір:

Запитання №15

Установіть відповідність:

1

Одійдіте, недруги лукаві!
Друзі, зачекайте на путі!
Маю я святе синівське право
З матір'ю побуть на самоті.

2

Грає листя на веснянім сонці,
А в душі — печаль, як небеса.
Він росте й співає явороньці,
І згорає від сльози роса.

3

Він вилазив на грушу,
і рвав у пазуху гнилиці,
І купався коло млина, і лежав у піску,
І стріляв горобців з рогатки.
Він стрибав на одній нозі,
Щоб вилити з вуха воду,
І раптом побачив сонце...

4

Дубовий мій костур, вечірня хода,
І ти біля мене, і птиці, і стебла,
В дорозі і небо над нами із тебе,
І море із тебе… дорога тверда.

А

“ Балада про соняшник” І.Драч

Б

«У синьому небі я висіяв ліс»  М.Вінграновський

В

“ Задивляюсь у твої зіниці”  В.Симоненко

Г

«Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»  В.Стус

Д
“Я стужився мила за тобою...”  Д.Павличко
Запитання №16

Переплетіння голосів Софії, Михайла та їхнього сина є композиційною особливістю твору, у якому є така подія: 

Запитання №17

Визначте, про кого з персонажів роману “ Маруся Чурай” ідеться в рядках:

1

Бенкетував,сідав на шию хлопу,

пускав дівчат по світу без коси.

2

ВІн народився під такою зіркою, що щось в душі двоїлося йому.

3

Любив же він МАрусю, не дай Боже!

Тепер сидить, лиця на нім нема.

4

Ще не старий. І славу мав, і силу.

( Про нього потім думку іскладуть...)

А

Іван Іскра

Б

Гриць Бобренко

В

Лесько Черкес

Г

Ярема Вишневецький

Д

Мартин Пушкар

Запитання №18

Вірш Л.Костенко “ Страшні слова, коли вони мовчать...” належить до лірики:

Запитання №19

“ Де не стоятиму – вистою” – так про власну силу й незламність говорить ліричний герой поезії:

Запитання №20

Представниками постмодерного письменства в Україні є: