Контрольна підсумкова робота з української літератури 10 клас

Запитання №1

Установіть відповідність:

1

реалізм

2

романтизм

3

модернізм

4

імпресіонізм

А

Загальна назва літературних напрямів та шкіл ХХ ст, яким притаманні формотворчість, експериментальність, тяжінея до умовних засобів, антиреалістична спрямованість.

Б

Літературний напрям , який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ.

В

Літературний напрям, представники якого,  відкинувши раціоцентризм, на перше місце поставили чуттєву сферу людини, емоційно-інтуїтивне пізнання

Г

Літературний напрям у літературі, який виступав проти нормативності класицистичного мистецтва, проти канонів і обмежень, , виступав за ідеалізм  у філософії, характеризувався використанням незвичайних героїв у незвичайних обставинах,  інтенсивно використовував фольклорні сюжети, образи, жанри.

Д

Літературна течія, художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.

Запитання №2

Установіть відповідність:

1

2

3

4

5

А

Оверко, Зозуля, Пава

Б

Палажка, Тренделєв, Омелько

В

Омелько, Палажка, Мотря

Г

Марта, Софія, Ганна

Д

Оришка, Грицько, Христя

Е

Марія, Хома,Генрись

Запитання №3

“ Всеобіймаючим оком України” І. Франко називав ( писати в називному відмінку):

Запитання №4

“ Кайдашева сім'я” за жанром __________________________ .

Літературний напрям  твору “ Кайдашева сім'я” – _______ .

Час змальованих у творі подій ________________ .

Місце подій _____________ .

Запитання №5

Вкажіть проблеми твору “ Кайдашева сім'я”:

Запитання №6

Вкажіть послідовність дій у творі “ Кайдашева сім'я”:

Старий Кайдаш раптово помирає

Карпо та Лаврін обговорюють дівчат

Між Мотрею та Кайдашихою починається сварка.

Кайдашиха у шинку судить невістку.

Поїздка в Западинці до Балашів.

Запитання №7

Установіть відповідність :

1

комічні ситуації, сцени

2

широке використання комічних діалогів

3

невідповідність між героїчним, піднесеним характером оповіді та нікчемними вчинками героїв

4

незвичайні епітети

А

“ Не чорна хмара… наступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину”

Б

розмова братів Кайдашенків про дівчат

В

Кайдашиха “розпустила на всю хату мед своїм язиком”

Г

видроока Кайдашиха

Д

помилкове залицяння ченця до баби Палажки

Запитання №8

Вкажіть іншу назву твору “ Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Запитання №9

Співавтор твору “ Хіба ревуть воли, як ясла повні?” __________ .

Жанр твору “ Хіба ревуть воли, як ясла повні?” _____________________________ .

Місце подій __________ . 

Головний герой твору _____ .

Алегоричний образ уярмленого селянства ____ .

Запитання №10

Установіть відповідність між назвою розділів і ключовими героями

1

“ Польова царівна”

2

“Двужон”

3

“ Жив-жив”

4

“ Хазяїн”

5

“ Лихо  не мовчить”

А

Остап і Мотря

Б

Дід Улас і Грицько

В

Явдоха і Мотря

Г

Грицько і Христя

Д

Чіпка і Галя

Е

Чіпка і Сидор

Запитання №11

Упізнай  і напиши персонажа твору “ Мартин Боруля”  за цитатами:

“ Тілько подумать – та й гарно, а як оженюсь? О Мариночко моя кохана, ти, моє сонечко, і світиш мені, і грієш мене” ______ 

“ Він каже на мене – бидло, а я мовчи? Він кричить на сина, на чиновника земського суда – теля, а я мовчи?” _____________ 

“ Де вже нам носиться з гербами! Правда, що ми всі шляхтичі і всі дворяни, тільки щабльові” ________ 

“ А де ж він у біса, той … ростератор?” _______ 

“ Схопивсь… сюди, туди – нема ні коней, ні чобіт, ні кобеняка! Сів я та й заплакав” _______ 

“ О, яка ви гострая і строгая!” ___________ 

Запитання №12

Послідовно вказано події в творі “ Мартин Боруля” в рядку:

Запитання №13

Укажіть відповідність

1

О бозі, духах мож ся сумнівати
І небо й пекло казкою вважати,
Та ти й краса твоя – не казка, ні!

2

Сила родиться й завзяття
Не ридать, а добувать,
Хоч синам, як не собi,
Кращу долю в боротьбi.

3

І чом твій усміх —для мене скрута,
Серце бентежить, як буря люта?

4

Так най те серце, що в турботі,
Неначе перла у болоті,
Марніє, в'яне, засиха,-
Хоч в сні на вид твій оживає,
Хоч в жалощах живіше грає.

5

Не про те! Інший жар в її серці горить!
Інший бог там живе! Інший цар там царить.

А

“ Ой ти, дівчино, з горіха зерня”

Б

“ Чого являєшся мені у сні”

В

“ Сікстинська Мадонна”

Г

“ Гімн “

Д

“ Тричі мені являлася любов”

Е

“ Легенда про вічне життя”

Запитання №14

Виберіть правильну відповідь:

Збірку “ З вершин і низин” І.франка відкриває поезія ______________________ .

У формі сонета написана поезія І.Франка ________________________________ 

В основі драми Франка “ украдене щастя” лежить ______________________________ 

Вірш Франка “ Гімн” має підназву _________________________ 

Запитання №15

В уривку із вірша 

Словом сильним, мов трубою

Міліони зве з собою, –

Міліони радо йдуть,

Бо се голос духа чуть.

використано  художній засіб

Запитання №16

Напишіть відповідь на питання:

Легенду про Оріона Мойсеєві розповів _______ .

У притчі, яку розповів Мойсей, дерева царем обрали _____ 

Під час молитви сумніви сіє/сіють у душу Мойсея ______________ 

Образ “ обітований край” у поемі символізує ________________ 

 

Запитання №17

Кульмінацією “ Intermezzo”  є

Запитання №18

Установіть відповідність:

1

“ … легінь,стрункий і міцний, як смерічка, мастив кучері маслом, носив широкий черес і пишну кресаню

2

“ Вона їх ( співаночок) знала безліч. Звідки вони з'явились – не могла б розказати”

3

“ була з багацького роду, фудульна, здорова дівка, з грубим голосом і волосатою шиєю”

4

“ Він був як бог, знаючий і сильний, той градівник і мольфар”

А

Марічка

Б

Палагна

В

Химка

Г

Іван

Д

Юра

Запитання №19

Установіть відповідність між твором та основою його написання чи твором, що надихнув митця

1

скульптура Мікеланджело

2

картина Рафаеля

3

твори Шопена

4

замітка в газеті

А

“ Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Б

“ Сойчине крило”

В

“ Мойсей”

Г

“ Сікстинська Мадонна”

Д

“Impromtu phantasie”

Запитання №20

Виберіть правильну відповідь:

Новела “ Камінний хрест” складається з _ розділів.

Слова “ Видиш, стара, наш хрестик? Там є вибито і твоє намено” – це ____________ .

Найбільш драматично у творі зображено прощання з _________ 

Запитання №21

За напрямом твір В.Винниченка “ Момент” є

Запитання №22

Провідним мотивом вірша “ Cоntra spem spero! “ є 

Запитання №23

Виберіть правильну відповідь:

Слова “ Я в серці маю те, що не вмирає” належать ________________ 

Ряту Мавку від сокири Килини _____________________ 

Драма-феєрія “ лісова пісня” зразок _______________ 

Запитання №24

Встановіть відповідність:

1

Ні, сонцем стань! вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися

Дощами судними над ним

2

Лови летючу миь життя!

Чаруйсь, хмелій, впивайся….

3

І йде між ними боротьба,

І дужчий хто – не знаю я….

4

“Я на гору круту крем'яную

Буду камінь важкий підіймать...”

А

“ Слово, чому ти не твердая криця...”

Б

“ З журбою радість обнялась”

В

“ Чари ночі”

Г

“ О слово рідне!”

Д

“ Cоntra spem spero”