Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
PRO-акаунт на «Всеосвіті» як інструмент саморозвитку та професійної самореалізації
»
Взяти участь Всі події

Дистанційна шкільна олімпіадна робота з фізики для учнів 9 класу.

Фізика

Для кого: 9 Клас

9 проходжень

25 запитань

26.11.2021

85

1

0

Запитання №1 на встановлення відповідності Балів: 3%

Встановіть взаємозв’язок між середовищем та носіями заряду.

середовище
1

метали

2

електроліти

3

гази

носії заряду
А

йони та електрони

Б

вільні електрони

В

позитивні та негативні йони

Г

протони

Запитання №2 з вибором правильної відповіді у тексті Балів: 3%

Газовий ______ (Варіанти:розряд, заряд, рух) , який відбувається без дії зовнішнього йонізатора, називають _____________ (Варіанти:несамостійним, самостійний, електричний) газовим розрядом.

Запитання №3 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

Виберіть застосування електролізу.

Запитання №4 на встановлення відповідності Балів: 6%

Установіть відповідність між приладом і фізичною величиною, яку ним вимірюють.

прилад
1

амперметр

2

вольтметр

3

динамометр

4

омметр

фізична величина
А

сила

Б

сила струму

В

опір

Г

густина

Д

напруга

Запитання №5 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

Розв’язок задачі скиньте на вайбер.

За який час при електролізі води виділяється 30 г кисню, якщо сила струму дорівнює 2 А. Електрохімічний еквівалент кисню – 82900 кг/Кл. Електрохімічний еквівалент кисню - 0,08 мг/Кл

Запитання №6 з полем для вводу відповіді Балів: 6%

Розв’язок задачі скиньте на вайбер.

Яким є опір ніхромового дроту завдовжки 20 см і з площею поперечного перерізу 2 мм2? Питомий електричний опір ніхрому 1,1·10-6 Ом·м

Запитання №7 з полем для вводу відповіді Балів: 9%

Розв’язок задачі скиньте на вайбер.

В електричний чайник, опір спіралі якого становить 110 Ом, налили 2 л води. Чайник увімкнули в електричну мережу напругою 220 В і через 0,5 хв вимкнули. На скільки градусів збільшилася температура води в чайнику, якщо ККД чайника становить 70 %? Питома теплоємність води 4200 Дж/кг.

Запитання №8 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Кількість теплоти – це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі і позначається символом:

Запитання №9 на встановлення відповідності Балів: 3%

Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та формулою:

Фізична величина
1

Питома теплоємність

2

Питома теплота пароутворення

3

Питома теплота плавлення

Одиниця
А

Б

В

Запитання №10 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Яка кількість теплоти виділиться при охолодженні 4 т чавуну від 160°С до 80 °С?

Запитання №11 на встановлення відповідності Балів: 3%

Встановіть відповідність між фізичною величиною та формулою

Фізична величина
1

ККД теплового двигуна

2

ККД нагрівника

3

Питома теплота згорання палива

Формула
А

Б

В

Запитання №12 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Заряд фізичного тіла позначається:

Запитання №13 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Що являє собою електричний струм в металах?

Запитання №14 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Що являє собою електричний струм в газах?

Запитання №15 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Що являє собою електричний струм в електролітах?

Запитання №16 з однією правильною відповіддю Балів: 6%

Два резистори опорами 15 і 30 Ом з’єднані послідовно. Сила струму в колі дорівнює 0,4 А. Напруга на цій ділянці кола дорівнює:

Запитання №17 з кількома правильними відповідями Балів: 3%

До 4 основних типів самостійних газових розрядів належать:

Запитання №18 на встановлення відповідності Балів: 3%

Одиниці вимірювання фізичних величин:

1

І

2

R

3

U

4

m

5

t

А

Ом

Б

A

В

кг

Г

В

Д

с

Запитання №19 на встановлення відповідності Балів: 6%

Позначення фізичних величин

1

Питома теплоємність

2

Електричний заряд

3

Електричний опір

4

Робота струму

5

Питома теплота пароутворення

6

Напруга

7

Cила струму

А

q

Б

с

В

І

Г

U

Д

R

Е

r

Є

А

Запитання №20 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Який опір має мідний дріт довжиною 10 м і площею поперечного перерізу 0,17 мм2? Відповідь записати в Ом і тільки число. (питомий опір міді 0,017 Ом*мм2/м)

Запитання №21 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Який заряд пройшов через переріз провідника в колі живлення лампи розжарення, якщо лампа працює за напруги 220 В, а електричне поле за час проходження заряду виконало роботу 13,2 кДж? Заряд записати в Кл і тільки числове значення без одиниці вимірювання

Запитання №22 з полем для вводу відповіді Балів: 3%

Напруга в електромережі 3 кВ, сила струму, яку споживає двигун, — 2 кА. Визначте потужність двигуна. (Записати лише числове значення у системі СІ)

Запитання №23 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Визначте опір електричної лампочки, сила струму в якій 0,5 А при напрузі 120 В.

Запитання №24 на встановлення відповідності Балів: 3%

Встановіть відповідність між прізвищем вченого-фізика та фізичною величиною, одиниці вимірювання якої названі його іменем.

1

Кулон

2

Ампер

3

Вольт

А

Електрична напруга

Б

Електричний заряд

В

Питомий опір

Г

Сила струму

Д

Електричний опір

Запитання №25 з однією правильною відповіддю Балів: 3%

Позначте схему правильного підключення амперметра для вимірювання сили струму на резисторі:

Рефлексія від 7 учнів

Сподобався

7 0

Зрозумілий

5 2

Потрібні роз'яснення

5 2