Підвищення кваліфікації педагогів згідно з новим Законом про середню освіту

Розглянемо текст законопроєкту №0901 «Про повну загальну середню освіту», прийнятого парламентом 16 січня 2020 року – в розрізі норм, присвячених підвищенню кваліфікації педагогів.
Дисклеймер1. У статті ми цитуємо текст законопроєкту №0901 у версії від 14.01.2020, рекомендованій освітнім комітетом парламенту для затвердження. Прийнятий парламентом Закон від 16.01.2020 наразі неопублікований – його остаточний текст може несуттєво відрізнятися.
Дисклеймер 2. Президент має право не підписати цей Закон, а додавши свої зауваження, відправити його на доопрацювання.
Дисклеймер 3. Цей закон не є головним у нормуванні підвищення кваліфікації педагогів. Головний – це Закон «Про освіту».

 

Почнемо з профільної статті 51 – яка, власне, так і називається:

Стаття 51. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1. Кожен педагогічний працівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію.

Кожному педагогічному працівникові гарантується право підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі післядипломної освіти, що не обмежує його право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації.

2. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10% загальної кількості годин обов’язково повинні бути спрямовані на вдосконалення у частині роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Педагогічним працівникам відшкодовуються відповідно до законодавства витрати, пов’язані з відрядженням на підвищення кваліфікації.

3. На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада закладу освіти формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на наступний календарний рік.

4. За результатами успішного підвищення кваліфікації кожен суб’єкт підвищення кваліфікації зобов’язаний видати педагогічному працівникові документ про підвищення кваліфікації, що має містити, зокрема, опис досягнутих ним результатів навчання.

Як бачимо, найважливіша новела статті 51 – прописане в частині 1 непорушне право вчителя обрати для підвищення своєї кваліфікації іншого суб’єкта освітньої діяльності – тобто не з числа державних інститутів з підвищення педкваліфікації.

Саме таким суб’єктом освітньої діяльності є ТОВ «Всеосвіта», чия діяльність повністю відповідає усім останнім законодавчим документам, що нормують цю сферу.

Розглядаємо Закон про середню освіту далі. Окрім окремої статті про підвищення кваліфікації, у статті 40 Закону міститься спеціальна новела про тих педагогів, що підвищили кваліфікацію у незалежних суб’єктів підвищення кваліфікації (дослівно написано: «поза закладами освіти, що мають ліцензію або провадять діяльність за акредитованою програмою»).

При цьому прописано, що педрада «приймає рішення щодо визнання результатів» такого підвищення кваліфікації:

Стаття 40. Частина 3.

Педагогічна рада

[абзац 6]: розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

[абзац 7]: приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

Далі, в статті 59 Закону, ми бачимо, що фінансова автономія шкіл передбачає право адміністрації школи самостійно приймати всі рішення щодо використання бюджетних коштів на оплату підвищення кваліфікації свої працівників:

Стаття 59. Частина 1.

Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема на

[абзац 4]: оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників.

А в статті 37 цього ж Закону якраз ідеться про вищезгадані кошториси: місцева влада «затверджує... обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації... та контролює його виконання»:

Стаття 37. Частина 2.

Засновник закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа):

[абзац 9]: затверджує кошторис закладу загальної середньої освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання.

І знов про цю комунікацію між адміністрацією школи та місцевою владою щодо підвищення кваліфікації написано і в статті 38 Закону:

Стаття 38. Частина 4.

Керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний:

[абзац 4]: надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

У тій же 38-ій статті також ідеться про підвищення кваліфікації самого директора:

Стаття 38. Частина 4. Абзац 28 (останній).

Керівник закладу загальної середньої освіти (крім приватного закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

У статті 78, теж цікавій більше для дирекції шкіл, вказується обсяг коштів на підвищення кваліфікації відносно коштів на оплату праці педагогів:

Стаття 78. Частина 8. Абзац 4. Речення 1

Обсяг коштів, що додатково виділяються на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, заробітна плата яких виплачується за рахунок освітньої субвенції, не може бути меншим 2% відповідної освітньої субвенції, з яких 1% виділяється з державного бюджету і 1% з бюджетів області.

Нарешті, в статті 58 місцеві органи влади отримують право витрачати трансферти з державного бюджету на підвищення кваліфікації педагогів:

Стаття 58. Частина 1. Абзац 4.

Кошти інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на загальну середню освіту можуть спрямовуватися на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Читайте також: Порядок підвищення кваліфікації: гроші ходитимуть за вчителем


Нагадаємо, що курси та вебінари від «Всеосвіти» мають бути зараховані у підвищення кваліфікації.

До кожного вебінара та курсу від «Всеосвіти» можна замовити сертифікат, зміст якого повністю відповідає вимогам документів про підвищення кваліфікації (згідно пункту 13 «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»).

Сторінка вебінарів: https://vseosvita.ua/webinar

Сторінка курсів: https://vseosvita.ua/course

Також вам буде цікаво: “МОН демонополізує ринок підвищення кваліфікації вчителів.” https://vseosvita.ua/news/mon-demonopolizuie-rynok-pidvyshchennia-kvalifikatsii-vchyteliv-5753.html

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
3
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!