Інтегрований курс «Мистецтво»: сучасні інструменти для ефективного викладення матеріалу

Курс «Мистецтво» у початковій школі побудований на основі використання духовно-світоглядного виду інтеграції, а у середній – естетико-мистецтвознавчого.

Мистецтво – це призма сприйняття та розуміння навколишнього світу, його культури, основних тенденцій кожної сфери людського життя. Завдяки поєднанню різних мистецьких напрямків вдається глибше вивчити одне явище через інше – наприклад, архітектуру через музику, образотворче мистецтво через хореографію тощо.

Як цікаво й ефективно викладати курс «Мистецтво» у початковій та середній школі, знає Оксана Колотило, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри педагогіки та психології. На прикладі підручника інтегрованого курсу «Мистецтво» (написаного для 1-3 класів у співавторстві з Людмилою Масол) пані Колотило детально розбирає прийоми та вправи, які допоможуть захопливо подати необхідний матеріал та розвинути в учнів творчі здібності.


Поліцентричний вид інтеграції змісту в курсі «Мистецтво»

Поліцентричний вид інтеграції передбачає виділення двох домінантних змістових ліній, наприклад «Музика» та «Образотворче мистецтво», які органічно поєднуються в тематичний цикл на основі загальної духовно-світоглядної орієнтації і збагачуються елементами інших змістових ліній – синтетичних мистецтв (хореографія, театр, кіно, циркове мистецтво).

Чому саме музичне і образотворче мистецтво? Вони існують у художній культурі як відокремлено, так і в складі більшості синтетичних мистецтв. У такий спосіб, синтетичні мистецтва додатково збагачують музику та образотворче мистецтво.

Переваги застосування поліцентричної інтеграції

На відміну від монопредметного викладання, інтегровані курси в галузі мистецтва, окрім застосування елементарних міжпредметних зв'язків, мають ще й додаткові резерви для нарощування мистецьких знань та уявлень учнів, зростання їхньої художньої складності, духовно-світоглядної та емоційно-естетичної наповненості.

Це відбувається завдяки інтегративним технологіям – кількісному збільшенню та якісному збагаченню порівнянь, аналогій, стимулюванню міжсенсорних асоціацій, розширенню діапазону художньо-естетичних узагальнень тощо. Насамперед такі прийоми застосовуються задля естетичного розвитку учнів.

Аби зрозуміти, як саме працює вчитель – в інтегрованому курсі чи монопредметно викладаємо музичне та образотворче мистецтво – потрібно розрізняти певні категорії.

Інтегровані курси

Технологія конструювання інтегрованого курсу передбачає виявлення певних дидактичних одиниць, представлених у внутрішньо-предметній логіці, та елементів міжпредметної логіки. Він складається з двох частин: перша частина – це музичне мистецтво, а друга – образотворче.

Інтегровані уроки

Об’єднують блоки знань із різних предметів, що за навчальним планом викладаються як окремі дисципліни. Поєднання знань з предметів, що інтегруються навколо однієї теми.

Бінарні уроки

Інформація з інших навчальних предметів подається блоками, які об’єднує тема. У межах двох уроків поспіль опрацьовується матеріал двох і більше навчальних предметів. Такі заняття часто проводяться із залученням асистента.

Міжпредметні зв’язки

Короткі, одномоментні вкраплення в урок відомостей, матеріалу з інших предметів.

Курс «Мистецтво» у початковій школі побудований на основі використання духовно-світоглядного виду інтеграції, а у середній – естетико-мистецтвознавчого.

У початковій школі матеріал об’єднано наскрізним вертикальним тематизмом у цілісні тематичні блоки за роками та темами семестрів. Матеріал середньої школи структуровано на основі виділених споріднених понять, категорій для різних видів мистецтва.                              

Дидактичний інструментарій

Серед основних інструментів – репродукції, музичні твори для прослуховування, або для співу. Їх можна змішувати із збереженням логічного порядку, щоб учні могли у достатньому обсязі вивчити ту чи ту тему.

За допомогою різних творчих завдань ми можемо поєднати між собою образотворче і музичне мистецтво. Всі види дидактичних інструментів спрямовані здебільшого на реалізацію предметних компетентностей.

Графічне зображення мелодичної лінії

Передача кольором музичних тембрів, настрою, образів

Візуальне відображення музичних форм (дво-, тричастинні, варіації, рондо)

Ми асоціюємо ритм в музиці з ритмом в образотворчому мистецтві – з орнаментом, візерунками.

Рондо

Варіації

Створення музичних образів

Для цього насамперед використовується пантоміма, словесні характеристики, інтонації, ритми, «звукові плями», які б характеризували героїв казки, персонажів сюжетної картини або портрета.

Корисним буде створення тематичних композицій до програмних музичних творів, образів у вигляді декоративних композицій, пейзажів, портретів. Наприклад, можна створювати образи з овочів, крупи та з інших підручних засобів.

Фасилітована дискусія (залучення картин для колективного обговорення)

Суґестопедичні вправи – уявне малювання картин, вираження настрою мімікою, рухами тощо за прослуханою композицією.

Вправа «На полонинах». Учням пропонується прослухати музичну композицію чи переглянути відео (троїсті музики), а потім уявити, де вони перебувають, словесно описати настрій, показати рухами або утворити кольорові плями.

Гра «Крокодил». Учні по черзі показують пантомімою інструменти, які звучали в композиції, або героїв картини, створюють відповідні емоції – а інші відгадують.

Створення мелодії засобами графіки чи живопису

Повітряна вправа «Я малюю пісню» (підготовка до творчої роботи). Діти слухають мелодії сопілки та флейти, характеризують почуте, а потім малюються у повітрі олівцем (чи мокрим пензлем) різноманітні виразні лінії уявної композиції. Запропонуйте учням аргументувати, чому саме такі лінії підходять. Художнє творче завдання: передати кольоровими лініями ніжну мелодію флейти або гучні звуки барабана.

Передача образів засобами різних видів мистецтв. Це можна зробити графічно чи за допомогою кольорових плям, ритмічних малюнків тощо.

Гра «Здивуй мене». Діти показують якесь явище, описують його різноманітними засобами (звуками, малюнками, діями) – без використання слів.

Ігри-пантоміми

Гра «Зачаровані дерева». Учням пропонується зобразити дерева: веселі, злякані, заморожені, сонні тощо, – які зачарував чаклун. Це усе може відбуватися під музичний супровід.

Гра «Кішка», «Пташка». Учні за допомогою пантоміми показують, наприклад, як кішка потягується, мружиться на сонечку, махає хвостиком, стрибає тощо; як пташка літає, щебече, перестрибує з гілки на гілку тощо.

Ігри-театралізації

Гра-театралізація «Пані Весна-пані Зима». Учні отримують набір одягу та аксесуарів для пір року зими і весни, штучні квіти, вінок тощо. Завдання – створити образи Зими і Весни.

Прийом «Оживи картину». За допомогою пантоміми, міміки, жестів, рухів учні розігрують уявний діалог за сюжетом картини (наприклад «натюрморт в особах», «розмова героїв парного портрета»).

Прийом «Входження у картину». Запропонуйте дітям уявити, що вони разом з Алісою з казки Льюїса Керролла потрапили у чарівну країну. Що надзвичайного вони бачать? Учні можуть обирати собі будь-які ролі (бути сонцем, струмком, квіткою тощо) і розповідати про це, користуючись асоціативними образами.  

У змісті підручників для 5-7 класів практикується проведення тематичних міжмистецьких паралелей.

Як можна комбінувати дидактичні інструменти на певних блоках уроків: музика-образотворче мистецтво

У посібниках з інтегрованого курсу «Мистецтво» для кожного класу викоремлені теми та сформовані відповідні завдання, завдяки яким учні можуть творчо дослідити той чи той мистецький продукт.

1 клас «Мистецтво» Тема: «Осінній ярмарок»

Музика

Гра-імпровізація «Голоси з картини». Діти обирають собі певний образ і згідно зі своєю роллю інтонаційно співають пісеньку, вітаються тощо.

Прийом «Перенесення в образ».

Гра «Ритмічна картина» (відтворення ритму слів-назв овочів та фруктів).

Образотворче мистецтво

Емоційне налаштування-гра «Мандрівка городом». Учні переглядаютьфрагмент мультфільму «Їде трактор по городу».

Гра-театралізація (за сюжетом мультфільму).

Танці-імпровізації до пісні «Наша осінь щедра, наша осінь мила».

2 клас «Мистецтво» Тема: «Для кожного звіра і птаха у казки свої голоси»

Музика

Гра-пантоміма «Вовк». Створення образу вовка за прослуханим фрагментом симфонічної казки. Підбір слів-характеристик відповідно до малюнків та музичного фрагменту.

Імпровізації зі звуками. За прослуханим твором «Зайчик і Місяць» В. Сухомлинського дайте дітям завдання створити озвучування різними підручними засобами.

Образотворче мистецтво

Прийом «Входження у картину».

Суґестична вправа-гра «У лісі». Учні слухають звуки лісу, а потім розповідають чи показують рухами, що уявили, який настрій виник.

Гра-пантоміма «Зачаровані дерева». Завданнязобразити дерева: веселі, злякані, заморожені, сонні тощо, – які зачарував чаклун.

3 клас «Мистецтво» Тема: «Мистецька подорож до Європи»

Музика

Пантоміма. Запропонуйте учням створити образи ляльок.

Переглянути фрагменту балету Ігора Стравинського «Пульчинелло». Прослухати: Ейтор Вілла-Лобос. Полішинель. Віктор Косенко. Петрушка.

Розвязання різноманітних музичних прикладів.

Порівняння творів, використовуючи слова-характеристики:

Образотворче мистецтво

Художнє творче завдання: Створення пальчикової ляльки з паперу.

Фасилітована дискусія за картиною. Запропонуйте учням дати відповідь на запитання: що відбувається на картині?

Сприймання: Ляльки Чернігівського обласного дитячого лялькового театру імені О.Довженка. Перегляд фрагменту спектаклю.

5 клас «Мистецтво» Тема: «Тембри інструментів»

Образотворче мистецтво

Сприймання: картини В. Гартмана «Старий замок», «Богатирські ворота», «Балет нелуплених пташенят».

Пантоміма. Необхідно створити образи до теми «Балет нелуплених пташенят».

Перегляд фрагменту мультфільму «Картинки з виставки» – за серією картин Гартмана.

Ми показуємо дітям, що художні образи бувають різними – в музиці, в анімації, образотворчому мистецтві тощо.

6 клас «Мистецтво» Тема: «Батальні сцени в музиці»

Музика

Фасилітована дискусія.

Прийом «Оживи картину». Аналіз створення козацьких образів до пісні «Гей, ви, козаченьки». Запропонуйте дітям вжитися в образ і продемонструвати його наживо.

Тема: «Людина в дзеркалі історії»

Образотворче мистецтво

Художнє творче завдання: створення картуша на історичну тематику. Під час цього завдання варто акцентувати увагу на історичних особливостях рідного краю.

7 клас «Мистецтво» Тема: «Мистецька розмова про те, що надихає, або дитячі образи в мистецтві».

Знайомство із творчістю сучасних художників: Д.Золан та Є.Гапчинська, які створювали і  створюють серії картин, присвячені образам дітей, дитинства.

Прийом «Акцентування деталей». Демонструється якийсь окремий фрагмент, і діти називають асоціації, пов’язані з ним.

Тема: «Дизайн одягу, іграшок і сувенірів»

Перегляд відео «Як змінились іграшки за останні 100 років».

Сприймання: світлини одягу, аксесуарів «У стилі М. Приймаченко» від Оксани Караванської. Цікаво дослідити те, як виникають та сприймаються тренди.  

Художнє творче завдання: Запропонуйте учням організувати дефіле під певний музичний супровід з рюкзаками та сумками, які є вдома.

Тема: «Новітні художні явища: артпрактики»

Вивчаємо сучасний жанр фотомистецтва «Фудскейп». У цьому жанрі успішно працює австралійський фотохудожник Карл Уорнер – він створює інсталяції та фотокартини з продуктів харчування «Смачні пейзажі».


Щоб дізнатись більше про захопливі прийоми та вправи в інтегрованому курсі «Мистецтво» для початкової та середньої шкіл, долучайтесь до перегляду вебінара від  спікерки «Всеосвіти» Оксани Колотило.

Нагадуємо, що кожний вебінар має програму підвищення кваліфікації, а також є можливість завантаження сертифіката з підвищення кваліфікації! 

Вебінар: https://vseosvita.ua/webinar/didakticnij-instrumentarij-v-integrovanomu-kursi-mistectvo-214.html

Використання статей порталу «Всеосвіта» дозволяється за умови прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на ці статті у першому абзаці. Назва порталу «Всеосвіта» має згадуватися обов'язково. У разі невиконання цих вимог, питання автоматично передаватиметься до юридичного відділу.

Видавництво «Всеосвіта» є незалежним, офіційно зареєстрованим ЗМІ. Ми не підтримуємо жодну політичну партію. Головна мета – прозоре та різнобічне висвітлення усіх подій, що відбуваються у сфері освіти.

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.