Чи маєш ти право на переваги при вступі?

Хто цьогоріч може розраховувати на преференції під час вступної кампанії та для кого передбачені особливості умов участі у конкурсному відборі?

Після ухвалення наказу №1096 МОН, стали відомі офіційні Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році. Згідно з цьогорічними умовами прийому є 16 категорій осіб, які можуть розраховувати на спеціальні умови під час участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти ступеня «Бакалавр» (ступеня магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування). Отож, розглянемо кожну з цих категорій окремо:

 Категорія №1 
До цієї категорії належать:

 • Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі:
Мають право на зарахування за співбесідою.

Особливості зарахування:
Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Якщо такі особи не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, вони мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення
для осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

У разі незарахування за співбесідою та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Особи цього типу пільг належать до другої категорії переведення.

Переведення на вакантні державні місця можливе, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 15 балів (на 25 балів визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).


 Категорія №
До цієї категорії належать:

 • Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі:
Особи, що належать до цієї категорії, проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання)

Особливості зарахування:
Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Якщо такі особи не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, вони мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення
для осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

У разі незарахування за квотою-1 та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Особи цього типу пільг належать до другої категорії переведення.

Переведення на вакантні державні місця можливе, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 15 балів (на 25 балів визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).


 Категорія №3 
До цієї категорії належать:

 • Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вишу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання).

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі:
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або ЗНО 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017– 2018 років - з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особливості зарахування:
Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Якщо такі особи не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, вони мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення
для осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

У разі незарахування за квотою-1 та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Особи цього типу пільг належать до другої категорії переведення.

Переведення на вакантні державні місця можливе, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 15 балів (на 25 балів визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).


 Категорія №4 
До цієї категорії належать:

 • особи, які у 2019 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього оцінювання, затвердженому наказом МОН і МОЗ від 29 серпня 2016 року № 1027/900.

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі:
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з предметів, з яких не брали участі в основній чи додатковій сесіях ЗНО 2019 року (або незалежного оцінювання 2018–2019 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, та з інших предметів, які складали у 2017–2019 роках. Вступники, цієї категорії, які успішно склали незалежне тестування у 2016, 2017 та 2018 році, можуть подавати заяви у паперовій формі та брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення.

Особливості зарахування:
Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Якщо такі особи не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, вони мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення
для осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

У разі незарахування за квотою-1 та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Особи цього типу пільг належать до другої категорії переведення.

Переведення на вакантні державні місця можливе, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 15 балів (на 25 балів визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).


 Категорія №
До цієї категорії належать:

 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2019 року.

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі:
Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим – Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Особливості зарахування:
Мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2.

Якщо такі особи не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, вони мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення
для осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

У разі незарахування за квотою-2 та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Можливе в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2)); третя категорія переведення.


 Категорія №6 
До цієї категорії належать:

 • Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року.

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі:
Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти на території Луганської і Донецької областей та переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійнотехнічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

Для цієї категорії осіб особливості зарахування не передбачені.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення
для осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

У разі, якщо не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). Ця категорія осіб належить до другої категорії переведення.

Переведення можливе в разі, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом не більше ніж на 15 балів (на 25 балів визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2)).


 Категорія №7 
До цієї категорії належать:

 • Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 1 грудня 2018 року включно.

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі:
Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

Особливості зарахування
ля цієї категорії не передбачені.

Так само не передбачено переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.


 Категорія №8 
До цієї категорії належать:

 • Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі:
Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

Особливості зарахування:
Ці особи беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не передбачене.


Опубліковано першу частину переліку осіб, які можуть розраховувати на спеціальні умови під час участі у конкурсному відборі. Чекайте на продовження списку вже скоро.

Нагадаємо, «Всеосвіта» розповідала про нововведення, які чекають на абітурієнтів цьогоріч.

Посилання на МОН: https://mon.gov.ua

Використання статей порталу «Всеосвіта» дозволяється за умови відкритого для пошукових систем гіперпосилання на ці статті.

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.