Зустріч 16. ПРО ЩО МОЖЕ РОЗПОВІСТИ КАРТА?

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Зустріч 16. ПРО ЩО МОЖЕ РОЗПОВІСТИ КАРТА? Мета: вчити учнів розрізняти план і карту; навчати користуватися картою для знахо¬дження місця розташування предметів; сприяти розвитку вмінь порівнювати, ро¬бити висновки; виховати активну пізнавальну діяльність; розширювати кругозір.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зустріч 16. ПРО ЩО МОЖЕ РОЗПОВІСТИ КАРТА?

Мета: вчити учнів розрізняти план і карту; навчати користуватися картою для знахо­дження місця розташування предметів; сприяти розвитку вмінь порівнювати, ро­бити висновки; виховати активну пізнавальну діяльність; розширювати кругозір.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання рубрики «Запитання і завдання для тих, хто прагне розуміти природу» (с. 54)

2. Розгадування ребуса. Бесіда

— Яке слово зашифроване?

— Розкажіть, що ви знаєте про план?

— Де нам можуть стати у пригоді знання про план?

— Чим ми вище піднімаємося вгору, тим більшу частину Землі ми бачимо. Предмети зменшуються настільки, що видно тільки умовні знаки.

— Якщо ще вище піднімемося, що ми побачимо?

— Чим малюнок відрізняється від плану? (На плані певні предмети позна­чають за допомогою умовних позначок.)

— Що показує масштаб? (Масштаб показує, у скільки разів зменшено або збільшено справжні розміри предмета.)

Прочитайте масштаб: 1 см — 50 м; 1 см — 50 км. Що означають ці за­писи?

— Який масштаб можна використати на плані місцевості?

— Що потрібно зробити, щоб накреслити план предмета? (Потрібно виміряти довжину і ширину предмета, вибрати масштаб.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся... (Учні читають рубрику «Ти дізнаєшся».)

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

— Яка наша Земля за формою?

— У мене в руках глобус. Глобусзменшена модель Землі. Як і Земля, глобус має форму кулі.

Лінії на глобусі, які з’єднують Північний та Південний полюси і прове­дені згори вниз, називаються меридіанами. Лінії, проведені зліва направо, на­зиваються паралелями. Меридіани вказують напрям північ — південь, а па­ралелі — захід — схід. Паралелі й меридіани — це уявні лінії: їх немає на по­верхні Землі.

На глобусі земна поверхня зменшена у десятки мільйонів разів. Тому за до­помогою умовних знаків на глобусі позначаються лише найважливіші об’єкти Землі: океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, річки, міста.

На глобусі можна знайти зображення будь-якого місця на Землі, але в подо­рожі люди зазвичай беруть із собою карту. Чому?

— Але Земля має форму кулі, як же перенести її на плоский аркуш паперу? (Дати папір, запропонувати перенести форму кулі на площину, діти намага­ються це зробити, розглянути варіанти.)

Уявно поділимо глобус по меридіану на дві півкулі.

Якщо поверхню утворених півкуль зобразити на аркуші паперу, то отри­маємо географічну карту півкуль: західної і східної (демонстрування на карті).

— Покажіть західну півкулю, східну півкулю. (Усі об’єкти діти пока­зують на карті і глобусі.)

— Покажіть Північний полюс; Південний полюс.

— Чи все на глобусі і карті півкуль зображено однаково? (Так, однаково.)

— Отже, який висновок можна зробити? (Зображення на карті і глобусі однакові.)

— На глобусі і карті ми бачимо лінії, що йдуть від одного полюса до іншого. Покажіть їх. Вони називаються меридіанами.

— На глобусі і карті є інші лінії. Як вони називаються? (Паралелі)

— Покажіть найдовшу паралель.

— Де знаходиться екватор?

— Намалюйте екватор. Домальовуйте паралелі і меридіани.

— Що спільного і чим відрізняються глобус і карта?

— Відгадайте загадку: «Держави без людей, міста без будівель, ліси без дерев, моря без води. Що це?» (Географічна карта)

— Що таке карта?

Географічна картаце зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних позначок.

2. Робота з картою

1) Розповідь про кольори, якими позначають сушу і водойми на карті.

— На карті за допомогою різних кольорів зображена вся поверхня нашої планети.

Сушу на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами, бо по­верхня Землі не однакова, не рівна: низовини — зеленим, височини — жовтим, гори — коричневим. Водойми позначають синім кольором. А також за ко­льором можна дізнатися про глибину водойм: чим темніший синій колір, тим глибші місця; світлим кольором позначають мілкі місця. Аналогічно: чим вищі гори, тим темніше забарвлення на карті вони мають.

2) Розповідь про відмінності між планом і картою.

— Географічна карта відображає більш значні території, ніж план. Масштаб на карті дрібний; чим більшою є територія, зображена на карті, тим дрібніший її масштаб; чим менший масштаб карти, тим менше подробиць можна на ній позначити.

На карті, як і на глобусі, є градусна сітка, що складається з меридіанів і па­ралелей. За ними визначаються сторони горизонту: меридіани вказують на­прямок з півночі на південь, а паралелі — із заходу на схід.

3. Робота за підручником (с. 55–58)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання рубрики «Пригадай».

— Прочитайте запитання козака Подорожника.

— Розкажіть про значення й походження слова географія.

— Розкажіть про значення й походження слова карта.

— Про що нагадали Повітряні Дракончики?

— Що називають Північним і Південним полюсами?

— Що називають екватором?

— Як він ділить земну кулю?

— Учитель пропонує учням розглянути глобус та карти на с. 56.

— Що на них позначено?

— Що таке меридіани?

— Що таке паралелі?

— Що пояснила розумниця Дзвіночка?

— Як ви розумієте слова «Карти — це мова географії»?

— Які умовні позначки на карті ви вже знаєте?

— Що таке географічна карта?

— Як зрозуміти мову географічної карти?

— Прочитайте і запам’ятайте правила роботи з картою.

Робота у парі

Учитель пропонує учням розглянути уважно карту світу, знайти і показати полюси, екватор та визначити, де у світі розташовані найвищі гори.

Вправа «Мікрофон»

Учні роздивляються репродукції картин українського художника Юрія Со­ломка і пропонують назви цих картин.

— Прочитайте і запам’ятайте висновок у рубриці «Сторінками Книги ко­рисних природничих знань».

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота з картою півкуль

— Розгляньте карту півкуль. Який масштаб карти? (В 1 см — 220 км)

— Покажіть, де на карті півкуль знаходяться Північний і Південний по­люси; екватор; північна півкуля; південна півкуля.

— Покажіть на карті меридіани. Який напрям вони вказують? (Північ — південь)

— Покажіть паралелі. Який напрям вони вказують? (Захід — схід)

— На які дві півкулі екватор ділить Землю? (На північну і південну)

— Що об’єднує ці лінії? (Це уявні лінії.)

— Розгляньте умовні знаки, що використано на карті півкуль.

— Розкажіть, що вони означають.

2. Тестування

1. Екватор поділяє земну поверхню на:

а) Південну і північну півкулі;

б) західну і східну півкулі.

2. Лінії на карті згори донизу, що показують напрям північ — південь,— це:

а) паралелі;

б) меридіани;

в) екватор.

3. Лінії на карті зліва направо, що показують напрям захід — схід,— це:

а) паралелі;

б) меридіани;

в) екватор.

3. Розгадування кросворда

1. Лінія, що сполучає на глобусі обидва полюси. (Меридіан)

2. Найдовша паралель. (Екватор)

3. Точка, у якій сходяться всі меридіани. (Полюс)

4. Лінії, паралельні екватору. (Паралелі)

5. Модель Землі. (Глобус)

4. Гра «П’ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чи можна зображувати нашу землю на карті?

— Хто легко орієнтується по карті?

— Як на картах позначають поверхню Землі?

— Що називають географічною картою?

— Який масштаб використовують на картах?

— Які лінії вказують напрям північ — південь, а які — захід — схід?

— Чому масштаб на карті півкуль менший, ніж на карті України?

— На якій з карт — півкуль Землі чи України — буде зображено більше об’єктів земної поверхні? Чому?

— Яке значення мають географічні карти в житті та господарській діяль­ності людини?

— Чи правильне твердження, що карта — джерело важливих знань про по­верхню Землі. Чому?

— Для чого людям потрібні географічні карти? Наведіть приклади.

— Для чого на картах використовують умовні лінії екватора, паралелі та меридіани? Поясніть.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 55–58.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!