Життєвий світ, що оточує дитину

Опис документу:
Пізнаючи предметний світ, дитина навчається розрізняти небезпечні та безпечні для неї предмети, виокремлювати корисні та цікаві, освоює способи дій з ними, вчиться орієнтуватися у предметному світі через ігрову діяльність.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Життєвий світ, що оточує дитину

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти виокремлено такі освітні лінії: «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», які можна об’єднати у два ємкі поняття: дитина в предметному і дитина в соціальному довкіллі.

Визначимося насамперед з поняттям « довкілля», адже дитина в ньому живе, діє, зростає, пізнає довколишнє, саму себе. Тут вона й уперше стикається з небезпечними явищами, які, на жаль, можуть негативно позначитися на її здоровї і життєдіяльності. Саме це викликає перші сльози, розгубленість, безпорадність, страхи дитини. Не підготовленої до небезпечних несподіванок.

У широкому розумінні довкілля – це, власне, вся наша планета Земля, це Космос – усе те. Що певним чином впливає на життєвий цикл людини як біологічної і соціальної істоти та визначає його у вузькому розумінні це поняття означає (і визначає) конкретне середовище, що безпосередньо оточує людину (природне, предметне, соціальне, сімейне).

Засоби ознайомлення дітей з основами безпеки

Оскільки знання й навички безпечної поведінки потрібні дитині повсякчас, у будь-якій її діяльності, то й формування їх відбувається щодня у різних формах, за допомогою різних методів, прийлмів і засобів. Для цього важливо створити у дитсадку відповідне розвивальне середовище.

Просторово-розвивальне ігрове середовище

Щоб стимулювати пізнавальну активність дітей, вихователі насичують ігрове середовище різними дидактично-ігровими посібниками з основ безпеки: альбомами «Небезпечні предмети в будинку», «Професія – пожежник», «Рятувальні служби», «Добрі й погані вчинки», «Горить – не горить»; дитячими малюнками, настільними іграми, наборами ілюстрацій, карток, різними видами театру, художньою літературою, атрибутами до сюжетно-рольових ігор тощо.

Таким чином ми надаємо дітям право вибору форми ознайомлення,спонукаємо до застосування знань з безпеки на практиці.

Позитивно-емоційне середовище

Безпека дитини стосується і взаємин між дітьми, дорослими, батьками, що грунтуються на любові, довірі одне до одного. Тому педагоги мають у кожній ситуації показувати вихованцям наслідки їхньої неправильної поведінки, непродуманих вчинків, учити домовлятися, розуміти й поважати інших. Важливо також використовувати кожну можливість, щоб похвалити дітей за добрий вчинок, дотримання норм.

Предметно-ігрове середовище

Навколишній світ – надзвичайно різноманітний, тому й предмети, які оточують дитину, мають різнитися властивостями, якостями, функціями. У кожній групі, як у квартирі, є предмети та побутова техніука, які можуть бути небезпечними для дітей: розетки, голки, ножиці, ліким.Вихователь не повинен ховати їх,варто пояснити дітям небезпеку,що в них криється. Пізнаючи предметний світ, дитина навчається розрізняти небезпечні та безпечні для неї предмети, виокремлювати корисні та цікаві, освоює способи дій з ними, вчиться орієнтуватися у предметному світі через ігрову діяльність.

Середовище трудової діяльності

Змалку дитина має опанувати правила безпеки під час виконання елементарних трудових дій. Для цього вихователі мають давати дітям доручення та стежити за правільністю їх виконання, виховувати самостійність івідповідальність. З набуттям трудових умінь зменшується дитяча невпевненість за відсутності дорослих: дошкільник сам може відрізати шматочок хліба, намазати його маслом і налити собі чай, дотримуючись правил безпеки.

Таким чином, у дошкільнят формується необхідний рівень життєвої компетентності для безпечного перебування в навколишньому світі.

За систематичної, планової, поетапної, методично грамотної роботи педагогів у тісній співпраці з батьками дошкільнята зростають готовими до безпечного розв’язання життєвих ситуацій – у соціальному, предметному та природному довкіллі.

Природне довкілля – жива і нежива природа. Явища природи. У процесі спостережень за ними та дослідницької діяльності в дітей формується інтегральний «образ» знань про природу (узагальнений «образ природи»).

Предметне довкілля – безпосереднє оточення, середовище, в якому живе дитина (сім’я, дошкільний заклад, вулиця), ті різноманітні предмети побуту (посуд, меблі, одяг, електроприлади, сірники, плитка тощо), транспорт, будівлі, мистецтво тощо, які слугують для задоволення різноманітних потреб людей.

Соціальне довкілля – система взаємин, що склалась у суспільстві, у конкретному соціумі: це – люди, суспільство, певна спільнота, з якими дитина спілкується. Це довкілля створюють самі люди за певними законами і нормами спілкування; це суспільні, матеріальні й духовні умови життєдіяльності особистості. У соціальному довкіллі можна виокремити ще й наявну в певний період соціальну дійсність.

Соціальна дійсність – конкретні події в суспільстві, спільноті, товаристві, осередку, групі (у дошкільному закладі, сім’ї, школі тощо), факти і взаємини в певний період життєдіяльнеості суспільства та окремих людей, які безумовно певним чином впливають на дитину.

Безпека життєдіяльності дитини: завдання Базового компонента

Довкілля має бути сприятливим, комфортним, розвивальним для дитини, створювати потенційні можливості для позитивного впливу різноманітних чинників у їхній взаємодії на фізичний, психічний, інтелектуальний розвиток малюка. Але. як це не прикро, довкілля може подекуди й негативно позначитися на здоров’ї дитини і розвитку її особистості.

Довкілля для дитини – це світ, що оточує її з перших днів життя, який вона пізнає і який дає їй можливість формувати образ свого «Я», себе як особистості; це середовище життя, з яким жива істота пов’язана обміном речовин, енергії, інформації; середовище, що постає перед дитиною як цілісність (цілісна картина світу), у якому все органічно пов’язано і яке треба пізнати.

Завдання дорослих (батьків, вихователів, учителів) – не тільки захистити малюка від негараздів у довкіллі, а й навчити його безпечно поводитися самостійно в будь-якому довкіллі (предметному, природному, соціальному).

Саме тому в освітніх лініях Базового компонента дошкільної освіти передбачено дати дитині відповідні знання, прищепити вміння й навички безпечної поведінки. Так, в освітній лінії «Особистість дитини» зазначено, що дошкільник володіє елементарними знаннями про основні чинники безпеки; дотримується правил здоров’язбережувальної поведінки; розуміє, що – шкідливо, а що – корисно для організму.

У розділі «Зміст освіти» означеної освітньої лінії виокремлено номінацію «Безпека життєдіяльності», і які передбачено такі результати навчання: «Диференціює поняття «безпечне» і «небезпечне», усвідомлює важливість безпеки життєдіяльності власної та інших людей). Знає правила безпечного перебування вдома, у дошкільному закладі, на вулиці, на воді,на льоду, на ігровому, спортивному майданчиках. Орієнтується у правилах поводження з незнайомими предметами та речовинами; пожежної та електробезпеки; користування транспортом; в основних знаках дорожнього руху тощо. Знає та може скористатися номерами телефонів основних служб допомоги (пожежної, медичної, міліції); знає, до кого можна звернутись у критичній ситуації. Володіє навичками безпечної поведінки в разі проявів агресивності з боку однолітків або дорослих».

Державний стандарт дошкільної освіти ставить завдання навчити випускника дошкільного закладу насамперед чітко диференціювати поняття: «безпека» і «небезпека», «безпечне» і «небезпечне», які мають поповнити активний словник дитини й стати дієвими правилами поведінки. Це закарбовано в змісті здоров’язбережувальної компетенції дитини в одному ємкому словосполученні, а саме: «дотримання правил безпеки життєдіяльності».

Поняття «безпека» і «небезпека»

Уточнимо: що ж означають слова: «безпека», «безпечний» та «небезпека», «небезпечний»? Чи розуміє їх дитина?

Безпека – стан діяльності людини (дитини), за якого з певною ймовірністю виключається загроза будь-якої небезпеки.

Безпека – мета, а безпека життєдіяльності – засоби, форми,шляхи, методи й прийоми її досягнення. Саме тому в усіх державних документах, пов’язаних з освітою, червоною ниткою проходить завдання створення здоров’язбережувального безпечного середовища для дітей, оскільки найвища цінність держави – діти та їхнє здоров’я. Безпечний означає такий, що не завдає шкоди організму, стану здоров’я та поведінці в соціумі.

Небезпека – це явища, процеси, об’єкти, що можуть за певних умов завдати шкоди здоров’ю люини як одразу, так і в майбутньому, тобто викликати небажані наслідки. Небезпечний – такий, що завдає шкоди організму людини.

На безпеку життєдіяльності дитини впливає низка зовнішніх мікро-, мезо- і макрочинників, серед яких ми, дорослі, і маємо навчити дитину жити й діяти безпечно.

Мікрочинники – сім’я, родичі, спілкування з однолітками (друзями), дошкільний навчальний заклад, школа. На жаль, вони можуть бути як позитивними, так і негативними.

Мезочинники – етнокультурні умови, в яких навчається і виховується дитина, пов’язані з менталітетом та національним характером, а також природне довкілля (клімат, повітря, вода, їжа, географічне розташування місцевості тощо).

Макрочинники – це космос, планета. Суспільство, держава. Від того, як ставляться держава і суспільство в цілому до дитинства, залежить здоров’я, безпека, щасливе дитинство малюків.

Які ж чинники найчастіше становлять небезпеку для життєдіяльності дитини? Спробуємо виокремити ті. З якими дитина стикається найчастіше.

Чинники, які найчастіше

становлять небезпеку для дітей

 • Неблагополучні сім’ї, в яких можливі такі негативні явища, як насильство над дітьми (фізичне, психічне, емоційне), бездоглядність, знущання тощо.

 • Діти на вулиці, безхатьки-дошкільники за живих батьків: негативний вплив підлітків девіантної поведінки; використання дітей дошкільного віку дорослими безхатьками, залучення їх до протиправних вчинків з негативними наслідками.

 • Незнання дітьми правил дорожнього руху.

 • Незнання дошкільниками правил пожежної безпеки, що може призводити до каліцтва і навіть смерті.

 • Небезпеку для дошкільнят можуть становити ситуації: «Сам удома», «Сам на воді» (на річці, ставку, озері, морі), «Сам в лісі» без догляду дорослих.

 • Небезпека подекуди чатує на дитину і в ситуації «Дитина – незнайомий дорослий».

Нас, дорослих – батьків, вихователів, учителів – не може не хвилювати статистика нещасних випадків, яка щороку стає все тривожнішою. Екрани телевізорів, періодична преса щодня інформують про побутовий травматизм і нещасні випадки з дошкільнятами:отруєння газом (або чадом), небезпечними речовинами, ліками; насильство в сім’ї; травматизм на дорозі; опіки від вогню, пожежі, ігор із сірниками; викрадення та торгівля дітьми тощо.

Таким чином. Наші діти стають жертвами різних небезпечних явищ як предметного, так і соціального довкілля: дискримінації, жебрацтва, бездоглядності, рабства, конфликтів різного характеру, зазіхань на права і свободу дитини та насильства в неблагополучних сім’ях.

Принципи формування

безпечної поведінки дітей

Для ефективного формування у дітей навичок безпечної поведінки слід дотримуватися в роботі таких важливих принципів:

 • Забезпечення гігієни і нормальної роботи всіх органів та психофізіологічних процесів організму дітей. Хвора, перевтомлена, психоемоційно виснажена дитина не уважна, у неї знижується рухливість нервових процесів у у корі головного мозку, виникає розпорошеність уваги, що негативно позначається на реакції в разі небезпеки.

 • Забезпечення взаємозв’язку і взаємозалежності життєдіяльності дитини з довкіллям (предметним. Природним, соціальним) і безпосереднім середовищем, у якому вона перебуває, та соціальною ситуацією розвитку як єдиною і неповторною для дошкільного дитинства системою взаємин між дитиною та середовищем.

 • Раціональна організація життя та діяльність дітей у дошкільному закладі.

 • Захист здоров’я, життєдіяльності дитини як у дошкільному закладі, так і в сім’ї.

 • Своєчасне усунення негативних впливів на життєдіяльність дитини та їх наслідків; надання своєчасної допомоги.

 • Забезпечення взаємозв’язку дошкільного закладу, сім’ї та громадськості у формуванні безпечної поведінки дітей.

Завершити хочеться висловом: «Чужих дітей не буває». Тож не будьмо байдужими до жодних проявів небезпечної поведінки дітей на вулиці, в громадських місцях, у транспорті. Наша увага, наша турбота і допомога – найдієвіше кроки до захисту дітей від будь-якої небезпеки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!