Збірка конспектів з муз. мистецтва (8 клас)

Музика

Для кого: 8 Клас

15.08.2018

3821

23

0

Опис документу:
Вашій увазі представлена збірка конспектів з курсу "Музичне мистецтво" для 8 класу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 1. Відлуння бахівських образів    
Вступ
Музика весь час з нами. А чи могли б ви, колеги, уявити своє життя без музики? Що означає музика у вашому житті? Музика існує для їхнього гарного настрою. Але передусім музика є мистецтвом, яке зберігає споконвічні орієнтири людства - Гармонію, Красу, Ідеал!
Ми й відправимось на пошуки цих орієнтирів. І знайдемо їх у музичному мистецтві різних стилів: від бароко та класицизму до сучасних напрямів легкої музики.

Відомості про стилі
Кожна епоха створює у мистецтві свій неповторний стиль. Він відображає та узагальнює типові для певної епохи теми, ідеї, образи та їх взаємодію, а також своєрідність виразових засобів та художніх прийомів. Отже, стиль - це сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що служить для відображення певного образного змісту. Художні стилі або напрями відображають естетичні погляди та особливості розвитку мистецтва певної епохи. Наприклад: бароко, класицизм, романтизм, реалізм та інші.
Бароко - художній напрям у мистецтві кінця XVI - середини XVІІІ століття. Для нього характерними є пишність і декоративність. Музиці бароко властиві монументальність, величність, наявність сильних ефектів. У цей період вершини свого розвитку досягла поліфонія, утвердилась мажорно-мінорна система, а також нові музичні форми - партита, сюїта, фуга. «Королем інструментів» став орган. До стилю бароко належить творчість Антоніо Вівальді, Георга Генделя, Йоганна Баха.
Класицизм – напрямок XVII-XVIII століть - дотримувався ідей про розумність і гармонійність буття, про єдність та порядок у світі. Музиці класицизму властиві високі ідеали довершеності, досконалості, гармонійності. Композитори-класицисти віддавали перевагу жанрам опери, симфонії, сонати, інструментальному концерту. З класицизмом пов'язана творчість Христофора Глюка, Йозефа Гайдна, Вольфганга Моцарта, Людвіга ван Бетховена, в Україні - Максима Березовського, Дмитра Бортнянського.
Романтизм - напрямок кінця XVIII - початку XIX століття. Музика романтизму - це голос серця, голос внутрішнього світу людини - світу почуттів та мрій. Композитори-романтики надають перевагу жанру мініатюри - як вокальній так і інструментальній. Своє відображення (більш чи менш яскраве) цей напрям знайшов у творчості Франца Шуберта, Роберта Шумана, Ференца Ліста, Едварда Гріга, Фридеріка Шопена, Ріхарда Вагнера, Михайла Глінки, Миколи Римського-Корсакова.
Реалізм як напрямок заявив про себе у другій половині XIX століття. А як принцип мистецтва - принцип правдивого відображення реальності, дійсності, - існує й по сьогодні. Музика реалізму глибоко і правдиво відтворює та багатогранно змальовує основного героя - звичайну людину. Досягнення реалізму пов’язані з іменами Джузеппе Верді, Жоржа Бізе, Йоганеса Брамса, Петра Чайковського, Модеста Мусоргського, Миколи Лисенка та багатьох інших.

Відлуння мистецтва…
Крилаті вислови видатних діячів культури є безцінними перлинами мудрості. Вони по-своєму знаходять відлуння у наших думках та серцях і до сьогодні. Відомий російський композитор і музикознавець Борис Асаф'єв сказав: «Якими інтонаціями насичена епоха, те вона бажає чути і в музиці». Поясніть, як ви розумієте цей вислів.

Слухання та аналіз музики. Й. Бах. Токата і фуга ре мінор
Спробуймо розпізнати в музиці епоху… Отож, послухайте і розпізнайте за музикою епоху та композитора. За певними ознаками слухач цього твору, навіть не знаючи його назви, безпомилково визначить, що він належить видатному німецькому композитору - Йоганну Себастьяну Баху. Творчість Йоганна Себастьяна Баха є вершиною розвитку музичної культури XVIII століття - епохи бароко. Найочевидніші ознаки цього стилю та музики Баха - звучання органа, поліфонічний склад музики з його найвищою формою - фугою. Але ж поліфонічну музику для органа, зокрема фуги, писали багато композиторів. Так, але ні в кого з них ми не знаходимо такої величної широти розгортання твору, що нагадує суцільний, безупинний потік, такої величезної життєстверджуючої сили і свободи духу, такої глибини почуттів і думок, втілених у творі. Твір, що прозвучав, є токатою з поліфонічного циклу, що складається з токати і фуги.
Токатою називають віртуозну інструментальну п'єсу для клавішних інструментів, витриману, зазвичай, у швидкому, розміреному, чітко ритмованому русі. Призначення токати - створити відповідну атмосферу для сприйняття більш складної поліфонічної форми - фуги.
Фуга - це найдосконаліша форма поліфонічної музики, в основі побудови якої лежить послідовне проведення однієї теми в різних голосах. Тема фуги ре мінор інтонаційно пов'язана з музичним матеріалом токати. Уже перша поява теми насичена активним рухом; потім, виникаючи в різних тембрах і регістрах по голосах, вона розростається, охоплюючи широкий діапазон. Акордове звучання стає щільнішим і динамічнішим. Заключний розділ фуги (кода) своєю масивністю, імпровізаційністю різноманітних епізодів нагадує токату, яка й визначила характер ре-мінорної фуги, а тим самим - і єдність усієї композиції.

Аналіз музики. Й. Бах. Токата і фуга ре мінор
Про що «говорили» голоси у фузі?
Яке відлуння знаходить музика Баха у Вашій душі?
Чому музику Баха й до сьогодні вважають взірцем духовної та музичної гармонії?

Кожну людину сповнюють різноманітні думки й почуття, подекуди переплітаючись одні з одними, перегукуючись багатьма голосами… Поліфонічне мислення Йоганна Баха є ідеальним інструментом для розкриття таких думок і почуттів, внутрішнього світу людини. Піднесено патетичні, яскраво величні образи Токати та фуги ре мінор сповнюють наші душі особливим захватом і натхненням. А могутні звуки органу захоплюють відчуттям перебування в незвичайному величному соборі, стіни й повітря якого ніби зіткані зі звуків та небесної краси гармоній. Славнозвісна Токата і фуга ре мінор була створена Йоганном Себастьяном Бахом у молоді роки. Юнацьке натхнення переповнює цю музику, яка народилася, мабуть, з блискучої імпровізації, а потім була записана і відшліфована.
Розповідь про Й.Баха
За життя Бах здобув славу талановитого віртуоза-органіста, майстра імпровізації та чудового педагога. Проте, його творчість залишалася невідомою широкому загалу слухачів та шанувальників музики ще впродовж століття. Шлях до безсмертя музики Йоганна Себастьяна Баха проклав юний композитор-романтик Фелікс Мендельсон-Бартольді. Саме під його керуванням у 1829 році пролунав великий вокально-оркестровий твір Баха «Пристрасті за Матфеєм». Могутня постать істинного Баха з'явилась у всій своїй величі. Так, з XIX століття почалося відродження, видання, широке поширення та вивчення творів Йоганна Себастьяна Баха. З того часу кожне нове покоління слухачів знаходить в музиці Баха щось «своє», нове, вчиться розуміти її щонайглибше та найповніше.
Що саме вражає Вас у музиці Баха?

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Стиль - це сукупність засобів та прийомів художньої виразності, що служить для відображення певного образного змісту
Стиль - це назва певної епохи
Стиль - це вид музичного мистецтва
Стиль - це особливий склад багатоголосної музики

Тестове завдання 2
У переліку термінів оберіть назви стилів (напрямів)
Бароко
Класицизм
Романтизм
Реалізм
Поліфонія
Токата

Тестове завдання 3
Образний зміст, який відповідає токаті й фузі ре мінор Й. С. Баха
Піднесено-патетичний
Яскраво-величний
Сонячно-веселий
Лірико-епічний

Тестове завдання 4
Цикли, що відносять до поліфонічних
Токата і фуга
Прелюдія і фуга
Сюїта
Соната
Симфонія

Підсумки уроку
У характері музичних творів, їх побудові відображаються і характерні риси стилю, і особливості життя епохи, її ідеали, погляди, смаки. У музичному творі ми чуємо й відчуваємо людину, композитора - все багатство його думок і почуттів, втілених у музичних звуках. Духовний світ композитора є музичним відлунням далекої епохи. Наприклад, майже триста років живе в мистецтві ім'я Йоганна Себастьяна Баха. А кожне нове покоління відкриває в музиці Великого Майстра співзвучність своїм почуттям і думкам. Послухайте, як по-сучасному звучать слова Фелікса Мендельсона: «Якщо життя забере в тебе надію і віру, один бахівський твір здатен все повернути».

Урок 2. Відлуння почуттів    
Вступ
У кожної історичної епохи - певний стиль музики. Художніх стилів за останні 100 років з’явилося стільки, що не вистачить часу до кінця уроку їх перераховувати. Ми згадаємо основні стилі та напрямки.

Відомості про музичну культуру ХХ століття. Вікторина
У музичній культурі XX століття існує академічна та естрадна музика. А вже в них сформувалося багато яскравих стилів та напрямів – модернізм, авангард, джаз, рок, поп-музика і т.д. Академічна музика пройшла серйозне випробування часом. Вона створена у відповідності до певного стилю, традицій та відповідає певним правилам та зразкам. Академічна, або так звана серйозна музика, сьогодні пропонує слухачам нові видатні імена і творчі надбання. З творами деяких представників музичної класики XX століття ви вже знайомі.
Назвіть відомих Вам композиторів ХХ століття за їхніми портретами.
Естрадна, тобто легка, розважальна музика — це музика нескладна за змістом, переважно проста за формою, доступна для сприйняття найширшими колами слухачів. В основному — це естрадні пісні, поп-музика, танцювальна музика, оперета, більшість напрямків джазу і рок-музики. Більшість представників естрадної (легкої) музики нам добре відомі, завдяки засобам масової інформації – радіо, телебаченню, Інтернету…
Розпізнайте представників естрадної музики - джазу, рок-музики, поп-музики - за їхніми портретами.

Демонстрація та розучування пісні «Здрастуй, світ!» (сл. В. Кострова, муз. Л. Квінт)
Пісня написана наприкінці ХХ століття, а саме у 1986 році. Вперше ця пісня прозвучала на закритті грандіозних спортивних змагань - Ігор Доброї Волі. Пісня передає нам піднесений дух молодості, світлої віри в майбутнє… Майбутнє молодої людини, яка сміливо йде назустріч радості й печалі.

Слухання музики. Л.Бетховен. Соната №14. І частина
Послухайте, якими яскравими є почуття людини, що жила 200 років назад. Почуття німецького композитора Людвіга ван Бетховена. В 30 років він чи не вперше в житті відчув велике щастя і радість кохання. «...Зміна, що відбулася в мені тепер, викликана милою чудовою дівчиною, яка кохає мене і кохана мною. Після двох років знову кілька світлих миттєвостей, і ось - я вперше відчув, що одруження могло б скласти моє щастя...», - писав він другові 1801року. Людвіг покохав Джульєтту Гвіччарді, дочку знатного аристократа, яка була його ученицею гри на фортепіано. Композитор сподівався, що кохання допоможе йому побороти недугу, що насувалася. Як же міг композитор відкрити свої почуття? Як освідчитись? Звичайно ж, музикою… Бетховен створив сонату №14, написавши на титулі: «Соната на зразок фантазії. Графині Джульєтті Гвіччарді». І до сьогодні, це музичне освідчення є одним з найпрекрасніших. Отож, послухаємо першу частину сонати…

Аналіз прослуханого твору
Які почуття виразив композитор у музиці?
Якими засобами музичної виразності створений зосереджено-стриманий, скорботний образ?
Які правила сонатного циклу порушив Бетховен у І частині Сонати №14?

В багатій аристократичній родині Джульєтти зверхньо ставилися до хоча й знаменитого, проте незнатного, бідного композитора, який до того ще й втрачав слух. Незабаром батьки видали Джульетту заміж за графа Галленберга, який навіть вважав себе композитором. Ось чому соната №14 має такий скорботний початок. І відлуння цих почуттів ми відчули на собі завдяки безсмертній музиці…

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Естрадна музика - це музика, нескладна за змістом
Естрадна музика - це музика переважно проста за формою
Естрадна музика - це музика, доступна для сприйняття найширшими колами слухачів

Тестове завдання 2
Позначте правильні твердження
Академічна музика - це музика, серйозна за змістом.
Академічна музика - це музика, створена у відповідності до певного стилю, традицій, відповідає певним правилам та зразкам.
Академічна музика - це музика, яка пройшла випробування часом і донині є взірцем досконалості

Тестове завдання 3
Закінчіть речення: «Сонату №14 для фортепіано Л.Бетховен присвятив…»
Другові
Учениці
Поетові
Мамі

Тестове завдання 4
Який образний зміст відповідає І частині Сонати №14 Людвіга ван Бетховена
Зосереджено-стриманий
Скорботний
Піднесено-радісний
Героїчний

Тестове завдання 5
Які ознаки відповідають першим частинам класичного сонатного циклу
Сонатна форма
Швидкий темп
Повільний темп
Тричастинна форма

Підсумки уроку
Музика так збагатила мій внутрішній світ, що тепер я розумію почуття інших людей, незважаючи на те, що вони жили в минулі історичні епохи. Музика – це такий емоційний концентрат, послухав - і перейнявся почуттями!..

Урок 3. Вічні почуття    
Вступ
Соната №14 Бетховена – твір, що втілює вічні почуття. Відкриємо їх для себе. Ознайомимося з почуттями, що втілив композитор у наступних частинах Сонати №14.

Розповідь про Сонату №14 Л.Бетховена
Соната №14 створена Бетховеном у 1801 році. Перша її частина зовсім не типова за своєю формою і звучанням. Як відомо, перша частина сонатного циклу зазвичай створюється у сонатній формі та в рухливому або стрімкому темпі. Але ця частина передає скорботний, зосереджено-стриманий образ, пов'язаний з почуттями нерозділеного кохання… «Соната на зразок фантазії», - пояснив на титульній сторінці автор. Старшокласникам, мабуть, відомо, що Соната №14 має назву «Місячна». Проте, не автор дав їй цю назву, а німецький поет-романтик Людвіг Рельштаб, якому здалося, що музика І частини сонати змальовує переливчасту гру відображеного у воді місячного сяйва. Та чи можна давати назву твору, маючи на увазі лише його частину, фрагмент? На мою думку, назва «Місячна соната» є занадто поверховою. Вона розділяє сонату, відтинаючи інші частини, а це - неможливо. Образний зміст твору є набагато глибшим, ніж будь-яка невибаглива пейзажна замальовка. Недаремно один із музичних критиків сказав, що ця соната ніби висічена з однієї мармурової брили. Отже, соната як тричастинний твір має продовжуватися. Пропоную послухати її наступні частини… І довідатися, які думки й почуття втілив у них композитор.

Слухання та аналіз музики. Л. Бетховен. Соната №14. ІІ частина
Які думки й почуття втілив композитор у ІІ частині?
Легкий та витончений образ II частини навіює думки про колишнє щастя.

Слухання та аналіз музики. Л. Бетховен. Соната №14. ІІІ частина
Які думки й почуття втілив композитор у ІІІ частині?
Киплячі струмені пристрасті линуть зі звуками III частини сонати. Ніби раніше стримувані почуття, що вирвалися назовні. Гнів і захоплення, радість й трагічне збентеження, несамовитий відчай та тріумф. Це - кульмінація драматургічного розвитку твору. Стає зрозумілим, що людина не скорилася під тягарем скорботи, а намагається перемогти її. У Сонаті №14 ми почули і відчули, як композитор передає складну гаму пристрастей. І робить це з неймовірною силою і витонченістю. А сонатна форма допомагає зосередитись на внутрішній боротьбі в душі людини, глибоко особистій, проте надзвичайно драматичній. Творчість Бетховена належить класицизму. Саме епосі класицизму властиве утвердження сонатної форми, як необхідного елементу сонат, ансамблів, концертів, симфоній. Але глибокий драматизм був виражений серед представників класицизму лише у Бетховена. Навіть Сонату №14 згодом назвали «вікном у романтизм».

Робота над піснею «Здрастуй, світ!»
Життєстверджуючі образи та піднесені, радісні почуття панують в пісні «Здрастуй, світ!» сучасного композитора Лори Квінт. Повторимо перший куплет та приспів. А потім – розучимо другий куплет.

Караоке. «Здрастуй, світ!»

Співаємо з зірками
Перше виконання пісні «Здрастуй, світ!» зірками російської естради.

Тестове завдання 1
Характерні особливості, за якими можна визначити музику Бетховена
Боротьба почуттів
Устремління до перемоги, радості, світла
Глибокий драматизм
Оригінальність оркестровки
Звучання органу
Гумористичні образи

Тестове завдання 2
Риси, за яким можна скласти короткий портрет Людвіга Ван Бетховена
Органіст-віртуоз
Людина титанічної волі
Людина високих помислів та глибоких почуттів
Людина безмежного життєлюбства
Музичний критик

Тестове завдання 3
Композитори, творчість яких відносять до класицизму
Йозеф Гайдн
Вольфганг Моцарт
Людвіг ван Бетховен
Фридерік Шопен
Сергій Прокоф’єв

Тестове завдання 4
Музична форма, що утвердилась в епоху класицизму
Сонатна форма
Форма рондо
Сюїта
Фуга

Підсумки уроку
Почуття музики Бетховена і про тебе, і про мене, і про всіх. Вони особисті - і вони універсально людські… Сплетені з контрасту надій і розчарувань, драматизму піднесень і падінь. Шукайте свою музику в житті!

Урок 4. Відлуння народних мелодій    
Вступ
Народні мелодії довгий час передавались від покоління до покоління без запису. Лише в XIX-ому столітті їх почали записувати нотами, укладати у збірники. Згодом народні мелодії отримали нове життя в академічній музиці. Одні композитори почали їх використовувати як зразок - писали у народному стилі, інші - створювали обробки або цитували мелодії у власних творах.

Музична вікторина
Сьогодні ми процитуємо дві народні мелодії, тобто назвемо, виголосимо… З цими народними мелодіями ми ознайомились ще в початковій школі. Тож пропоную їх розпізнати.
Звучить «А ми просо сіяли»
Звучить «При долині мак»

Мелодії цих народних пісень отримали нове життя у музиці Левка Ревуцького. Послухайте уважно музичний твір Левка Ревуцького і визначте його жанр та форму.

Слухання. Л. Ревуцький. Симфонія №2. Фінал

Аналіз прослуханого твору
Який жанр та форма прослуханого твору?
Перша, головна тема - обрядова пісня «А ми просо сіяли» - розвивається варіаційно, видозмінюється в оркестровому звучанні і набуває при цьому урочистого настрою. Побічна тема - обрядова пісня «При долині мак» - світла, ніжна за звучанням, нагадує плавний жіночий танок, що прийшов на зміну загальному танцю-грі. Образи головної та побічної партій вже в експозиції не конфліктують між собою, а доповнюють один одного, спільно розвиваючись. Яскравого динамічного розвитку теми набувають у розробці, яку змінює ще більш урочиста й святкова реприза. Кода узагальнює в собі тематичний матеріал усього твору. Отже, прослуханий твір написаний у сонатній формі. Твір, який ми прослухали, є частиною, а саме фіналом симфонії. Другої симфонії українського композитора Левка Ревуцького. У цьому святковому фіналі яскраво відчувається прославлення життєдайних сил природи і творчої праці! В основі І-ої частини симфонії, що звучала на одному з уроків у 7 класі, лежать мелодії народних пісень «Ой, весна, весниця» та «Ой не жаль мені». Поет Максим Рильський так висловлювався про цей твір: «Друга симфонія сповнена красою українського поля, благородством народного серця, непереможними чарами народної пісні у дорогоцінній оправі симфонічної майстерності».

Творче завдання.
Продекламуйте вірш Максима Рильського. Для натхнення і акторської виразності скористайтесь музичними інтонаціями фіналу Другої Симфонії Ревуцького. Інтонаціями прославлення життєдайних сил природи і творчої праці!
Слава сонцю молодому
В світоносній вишині.
Слава першим хвилям грому,
Слава птиці й звірині.
Слава розуму і волі,
Що підносять на землі,
Де були пустині голі,
Осяйних будов шпилі.


Розповідь про Л. Ревуцького
Симфонію №2 Левко Ревуцький написав у 1927 році, а в 1940 році - здійснив її другу редакцію, в якій вона й виконується по сьогоднішній час. Кожний такт симфонії овіяний ароматом українського фольклору; основні теми, що побудовані на справжніх народних піснях, видозмінюються в широкому симфонічному розвитку. Симфонія брала участь у конкурсі на кращий симфонічний твір із запозиченням народних мелодій і перемогла. Проте, не лише умови конкурсу привернули увагу Левка Ревуцького до народної пісні. Серйозне і тривале вивчення української народної музики, створення ним численних обробок народних пісень стали фундаментом його авторського стилю. А спілкування з його видатним учителем - Миколою Лисенком - сформувало творчу особистість композитора.

Демонстрація та розучування пісні «Моя стежина» (сл. А.Малишка, муз. П.Майбороди)
Пісня, створена Платоном Майбородою, видатним учнем Левка Ревуцького. Платон Майборода - дійсно відомий музичний діяч XX століття, народний артист. А пісня «Моя стежина», створена на вірші поета Андрія Малишка, є насправді одним із шедеврів української пісенної творчості.

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Народні мелодії композитори цитують у власних творах
На основі народних мелодій композитори пишуть обробки
Композитори створюють твори у народному стилі
Народна музика передавалась із покоління до покоління завдяки нотному запису

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «В основі І-ої частини Другої симфонії Л.Ревуцького звучать мелодії народних пісень…»
«А ми просо сіяли»
«При долині мак»
«Ой, весна, весниця»
«Ой не жаль мені»

Тестове завдання 3
Закінчіть речення:
«В основі фіналу Другої симфонії Л.Ревуцького звучать мелодії народних пісень…»
«А ми просо сіяли»
«При долині мак»
«Ой, весна, весниця»
«Ой не жаль мені»

Тестове завдання 4
Риса творчого стилю, яка є найбільш показовою в музиці видатних педагогів та їх видатних учнів - М. Лисенка, Л. Ревуцького, П. Майбороди
Народність
Симфонізм
Поліфонізм
Віртуозність

Підсумки уроку
Вже вечір надворі і тихо в діброві,
Ми слухати казку до ранку готові.
Бо сонце засяє і ранок настане,
А казка в серденьку навіки зостане.

Фольклор назавжди з нами, це - серце національної музики. Відлуння народних мелодій ми впізнаємо на кожному кроці - в естрадних піснях, кінотреках і складній професійній музиці.

Урок 5. Класична чи розважальна?    
Вступ
Розважальна музика легка для слухання, але вона вимагає від композиторів професійного підходу. Це стає зрозумілим, коли виникає бажання самому зв’язати до купи хоча б дві ноти.
Яку роль у вашому житті відіграють розважальні жанри?
Чи можна танці вважати жанрами серйозної музики?


Відомості про танці, творчість Йоганна Штрауса
Кожна епоха народжує нові танці: без цього неможливий розвиток музичної культури будь-якого народу. Серед усіх видів музичного мистецтва танцювальна музика найбільше пов'язана з емоціями, побутом людей та підвладна впливу моди. Тому поява і масове розповсюдження нового танцю в будь-яку епоху викликало пристрасні суперечки, обурення музичних критиків та навіть заборону його виконання. Така доля спіткала у різні часи сарабанду, менует, вальс, польку, танго, рок-н-рол, твіст, шейк. Однак, популярні ритми та мелодії танців знаходили своє місце в серйозній музиці — операх, балетах, симфоніях. Одна лише поява модного танцю в академічному творі авторитетного композитора сприяла його «узаконенню» серед інших музичних жанрів.
Йоганн Штраус ще за життя здобув шалену популярність. Його таланту винахідливого мелодиста, аранжувальника заздрили професіонали. А публіка просто носила композитора на руках, наспівувала, насвистувала, награвала його мелодії, цінуючи їх сонячність та енергійність. Музична обдарованість Йоганна Штрауса найяскравіше розкрилась у жанрі танцювальної музики. Він створив понад 500 танців для струнного оркестру - вальсів, польок, галопів, мазурок, а також багато маршів, скерцо та 16 оперет. Штраус часто давав своїм творам несподівані й дотепні назви. Так, у його творчому доробку є вальс «Ранкові газети», полька «Шампанське», «Трік-трак», скерцо «Perpetuum mobile» («Вічний двигун») тощо. А його вальси - улюблена музика мільйонів. Недарма ж сучасники назвали Штрауса «королем вальсу». Дивовижно, що із плином часу, більшість мелодій маестро Штрауса не втрачає своєї чарівності. У творчості Йоганна Штрауса зникла, здавалося б, непереборна межа між «високими» класичними жанрами та розважальними.

Відомості про твір Й.Штрауса «Полька-піцикато»
Відому «Польку-піцикато» Йоганн Штраус написав разом зі своїм братом Йозефом. Ця яскрава мініатюра справляє незабутнє враження, завдяки оркестровій майстерності та винахідливості! Впродовж звучання твору жоден зі скрипалів, альтистів, віолончелістів, контрабасистів - учасників струнного оркестру не бере до рук смичка! Назва твору - піцикато - означає прийом гри на струнно-смичкових інструментах - щипання струн пальцем. Таке звучання створює ефект легкості, прозорості, ніби іграшковості танцю. Інший дотепний прийом теж додає польці захоплюючого неочікуваного ефекту: під час кожного повторення головної теми ніби випадково затримується її перший звук. Пропоную послухати «Польку-піцикато». Під час звучання твору зімітуйте гру на скрипках прийомом піцикато.

Слухання та рухи під музику. Й.Штраус. «Полька-піцикато»

Аналіз прослуханого твору
Які ознаки розважальної музики ви відчули в «Польці-піцикато»?
Які ознаки академічної музики ви відчули в «Польці-піцикато»?
Який настрій подарувала нам «Полька-піцикато»?
Який із сучасних танців міг би піднестися до рівня танців Й. Штрауса?
Що у творчості Йоганна Штрауса найбільше подобається вам як слухачам музики?


Робота над піснею «Моя стежина»
Пісню «Моя стежина» також можна вважати зразком серйозної музики. Зміст цієї пісні цілком серйозний. А музика - проста і досконала. Отож, продовжимо її розучування.

Караоке. «Моя стежина»

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Й. Штраус - «король вальсу»
Й. Штраус - «король симфонії»
Й. Штраус - «король менуету»
Й. Штраус - «король рок-н-ролу»

Тестове завдання 2
Музичні жанри, що відносяться до танцювальних
Сарабанда, менует
Вальс, полька,
Танго, рок-н-рол
Твіст, шейк
Прелюдія, токата

Тестове завдання 3
Закінчіть речення: «Полька-піцикато» захоплює слухачів…»
Радістю
Бадьорістю
Оптимізмом
Величчю

Тестове завдання 4
Значення терміну «піцикато»
Прийом гри на струнно-смичкових інструментах (щипання струн пальцем)
Прийом гри на клавішно-духових інструментах
Прийом гри на ударних інструментах
Прийом гри на струнно-щипкових інструментах

Підсумки уроку
Йоганн Штраус у ХІХ-ому сторіччі він був найвідомішим композитором! Дар створювати радісну музику, надихати людей красою, незабутніми мелодіями прославив ім’я Йоганна Штрауса назавжди!

Урок 6. Духмяна музична квітка    
Вступ
Геніальний мелодист Петро Чайковський назвав оперу «Кармен» «Духмяною музичною квіткою дивовижної краси»!

Перегляд фрагменту фільму-опери «Кармен»
Як і в будь-якій опері сольні номери є характеристиками головних героїв. Тобто слухаючи арії, арієти, аріозо ми одразу розпізнаємо почуття, наміри, а подекуди навіть долю головного героя… Головну героїню опери Бізе циганку Кармен характеризує не арія чи аріозо, а хабанера.
Хабанера - народний танець-пісня, що виник на Кубі, а пізніше отримав популярність в Іспанії.
Оскільки події опери відбуваються саме в Іспанії, то музична характеристика Кармен пов'язана з піснями й танцями іспанського та циганського народів (хабанера, сегідилья, циганський танець), що вирізняються вогняним темпераментом. Послухаємо хабанеру Кармен! І з’ясуємо, як ця музика характеризує головну героїню.

Аналіз музики
Як характеризує хабанера Кармен?
Які особливості мелодії та ритму цієї пісні-танцю?

Темпераментна музика Хабанери передає спокусливу красу циганки, її горду вдачу, розкриває здатність до сильних і пристрасних почуттів. Кармен співає про любов, вільну, як пташка, про любов, котра підкоряє світ. Красуня-циганка Кармен стала в опері символом жіночої краси й пристрасної волелюбності. У її примхливій мелодії та заворожуючому ритмі відчувається дика грація і владна сила прекрасної циганки. Хабанера звучить як виклик Хосе, а квітка, кинута до його ніг, обіцяє любов... Хосе - інший герой опери «Кармен». Але щоб мати уяву і про Хосе, і про Ескамільйо давайте ознайомимося зі сюжетом опери. Сержант Хосе, на якого в селі чекає наречена Мікаела, закохався в циганку Кармен. Заради цієї любові він кидає службу, наречену, стає контрабандистом, і, врешті-решт, убиває Кармен, закохану в тореадора Ескамільйо.

Слухання та аналіз музики з опери «Кармен» Ж. Бізе.
Чий музичний образ - Хосе чи Ескамільйо - став популярнішим? Послухаємо музичну характеристику одного з чоловічих персонажів опери. І впізнаємо за музикою Хосе чи Ескамільйо.
Якого героя опери охарактеризувала музика? Чому Ви так думаєте?
У Куплетах Ескамільйо, так називався цей номер з опери, змальовано характерні риси одного з найяскравіших персонажів опери. Ескамільйо із запалом розповідає про своє життя, наповнене ризиком, небезпекою і тривогами. А нагорода за перемогу - слава та любов красунь!

Відомості про оперу «Кармен», творчість Ж.Бізе
Понад два роки французький композитор XIX століття Жорж Бізе створював свою оперу «Кармен» за новелою письменника Проспера Меріме. З-під пера Жоржа Бізе народжувалась лірична й, одночасно, трагічна музика опери, сповнена життям та світлом. Прем'єра опери «Кармен» відбулася навесні 1875 року і... завершилася приголомшливим провалом. Ж. Бізе, зазнавши потрясіння від провалу своєї улюбленої опери, не втратив мужності і вже почав замислюватися про майбутні твори, але раптова хвороба зломила його. Через 3 місяці після прем'єри «Кармен» композитор помер у передмісті Парижа на 38-му році життя. Але вже з наступного після прем’єри, 1876 року, починається тріумфальна хода опери «Кармен» сценами оперних театрів.
І сьогодні мільйони людей у всьому світі відвідують театри, щоб насолодитися неперевершеними мелодіями опери «Кармен».
Жорж Бізе народився в 1838 році поблизу Парижа в сім'ї музикантів. У чотири роки хлопчик вже знав ноти, а в десять - навчався в Паризькій консерваторії. Коли Жоржу виповнилося 19 років, він був удостоєний Великої Римської премії за досягнення у виконавстві та композиції. Але зрештою юнак відмовився від кар'єри піаніста на користь написання музики. За своє коротке 37-річне життя Бізе написав чимало творів (8 закінчених опер, 15 незавершених замислів, блискучі зразки симфонічної музики). Улюблений жанр у творчості Жоржа Бізе - опери. Серед шести оперних творів композитора «Кармен» є вершиною. Більше того, «Кармен» - визнана вершина реалістичної опери всього XIX століття, завдяки унікальній достовірності образів, силі та яскравості музично-сценічної виразності.

Відомості про «Кармен-сюїту» Ж.Бізе-Р. Щедріна
У ХХ столітті історію Кармен - вічну й сучасну - намагалися передати також і мовою балету. «Хореографії під силу виразити всю повноту гами людських почуттів. Потрібно розхвилювати людину - в цьому одне з найважливіших завдань будь-якого мистецтва, у тому числі й балету», - писав композитор Родіон Щедрін. У 1967 році в Москві на сцені Великого театру відбулася прем'єра одноактного балету «Кармен». Головну партію в ньому танцювала відома балерина Майя Плісецька, а постановку здійснив видатний кубинський хореограф Альберто Алонсо. Музикою балету стала блискуча оркестрова транскрипція на тему однойменної опери Жоржа Бізе - «Кармен-сюїта», яку створив композитор Родіон Щедрін.
Транскрипція - вільна обробка музичного твору для інших інструментів, яка має самостійне художнє значення. «Балетний оркестр має звучати на декілька градусів «гарячіше» оперного», - пояснив композитор вибір незвичного, на перший погляд, складу оркестру - струнні й ударні інструменти. Але саме ці інструменти змогли досить переконливо компенсувати відсутність співу. А розмаїття ударних інструментів (перераховувати повільно) - кастаньєти, бубон, маракас, вібрафон, дзвони, там-там, барабани - надали танцювальному ритму необхідної чіткості та рельєфності. Особливістю сюїти є те, що в ній якнайвиразніше підкреслені танцювальність і трагічні контрасти, закладені в опері.

У балетній постановці особливо контрастним виглядає яскрава індивідуальність Кармен на фоні групи «масок» - людей, позбавлених індивідуальності. Вся дія балету відбувається на арені, що наводить на порівняння життя, сповненого пристрастей і боротьби, з коридою. Друзі, упізнайте героїв музики ХІХ століття в музиці століття ХХ-ого.

Перегляд фрагменту фільму-балету «Кармен-сюїта» Музика Ж.Бізе-Р.Щедріна (уривок 1)
Який герой представлений в балетній сцені?
Охарактеризуйте музику та хореографію

Ми побачили яскраву балетну сцену, що характеризує головну героїню - «Вихід Кармен і Хабанера».

Перегляд фрагменту фільму-балету «Кармен-сюїта» Музика Ж.Бізе-Р.Щедріна (уривок 2)
Який герой представлений в балетній сцені?
Охарактеризуйте музику та хореографію

Ми побачили блискучий вихід-портрет тореадора - «Тореро». Відома й популярна мелодія куплетів Ескамільйо звучить не явно, а ніби підсвідомо на фоні акордового супроводу. Але чому в «Кармен-сюїті» Щедрін використав саме музику опери? Чому він не написав власних мелодій? Композитор вважав, що образи драми «Кармен» у нашій пам'яті назавжди пов’язані з музичними образами безсмертної опери. «Образ Кармен став узагальненим завдяки музиці Жоржа Бізе. «Кармен» без Бізе буде завжди нести якесь розчарування... Публіка завжди буде чекати знамениту арію тореадора, без неї вважатиме себе обманутою у кращих сподіваннях...».

Творче завдання
Спробуймо і ми втілити безсмертні образи Бізе та Щедріна засобами хореографії. Отже, спробуйте втілити образ Кармен за допомогою пантоміми та хореографії. Під музику Жоржа Бізе в транскрипції Щедріна.

Робота над піснею «Моя стежина»
Радість і печаль, любов і смерть, мить і вічність - все це зустрілось на життєвій стежині волелюбної красуні Кармен. Цікаво, а що зустріне кожен з нас на своїй життєвій стежині? Життєві пристрасті нікого не оминуть. А поки що спитаємо про це в авторів пісні «Моя стежина» - поета Андрія Малишка та композитора Платона Майбороди. І продовжимо її розучування.

Караоке. «Моя стежина»

Співаємо з зірками (відео)
Пісня проживає нове життя з кожним новим виконавцем. Адже кожна людина при виконанні вкладає у слова та музику власний досвід та почуття.
Але взірцем пісенних інтерпретацій є виконання пісень видатними співаками минулого та сучасності. Ось і сьогодні пісня «Моя стежина» - українській хіт 60-років ХХ століття - прозвучить у виконанні Дмитра Гнатюка. Відчуйте голос іншої епохи!

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Хабанера - кубинський народний танець-пісня
Хабанера - мексиканський народний танець-пісня
Хабанера - французький народний танець-пісня

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «Улюблений жанр у творчості Жоржа Бізе - …»
Опери
Балети
Симфонії
Пісні

Тестове завдання 3
Відмінності опери «Кармен» та «Кармен-сюїти»
Жанр
Оркестровка
Герої
Мелодії

Тестове завдання 4
Основна ідея опери «Кармен» та «Кармен-сюїти»
Взаємовідносини волелюбної особистості з «суспільством масок»
Взаємовідносини Кармен та Хосе
Взаємовідносини Кармен та Ескамільйо
Взаємовідносини Хосе та Ескамільйо

Тестове завдання 5
Назва вільної обробки музичного твору для інших інструментів, що має самостійне художнє значення
Транскрипція
Каденція
Секвенція

Підсумки уроку
Переважна більшість людей на нашій планеті впізнає, і навіть зможе наспівати мелодію куплетів Тореадора. Недарма вважають, що опера «Кармен» є музичним еталоном цілої епохи. У свій час Петро Чайковський, сам геніальний методист, написав: «Я впевнений, що років за десять «Кармен» буде найпопулярнішою оперою в світі...» .

Урок 7. Відлуння національного і світового…    
Вступ
Привіт музичним аматорам! Аматори - слово іноземного походження і означає - «любителі мистецтва». Виходить, що ми ніколи не говоримо нічого абсолютно свого – весь час повторюємо, повторюємо?.. Адже все вже давно хтось придумав, чи то у нас, чи десь у світі. Кожний композитор є неповторним, хоча втілює у власних творах як елементи світового музичного досвіду, так і певний національний колорит. Вражаюче! Нот всього сім – а в музиці ми чуємо і світове, і національне, і авторське!

Відомості про національні композиторські школи. Гра «Знайди відповідність»
У музичній культурі є поняття «національна композиторська школа». Означає воно приналежність композитора до школи певної країни чи національності, школи, яка по-своєму систематизувала прийоми та засоби композиторської творчості. В історії музики є національні композиторські школи, дуже старі й поважні, а є досить молоді. Пригадайте, наскільки давно усьому світу відомі імена кращих представників німецької та австрійської композиторських шкіл - Й.Баха, Л.Бетховена, Й.Гайдна, В.Моцарта… А ось про українську, польську, угорську, норвезьку школи заговорили лише в ХІХ столітті. У наступному, ХХ столітті, з’явились молоді японська, бразильська та багато інших національних композиторських шкіл. Пригадайте школи та їх найкращих представників.

Слухання. Е. Віла-Лобос. Арія з «Бразильської бахіани» № 5
Сьогодні ми послухаємо музику представника бразильської композиторської школи ХХ століття - Ейтора Вілла-Лобоса. Твір, що прозвучить, називається «Бразильська бахіана» №5. Отже, послухаємо фрагмент цього твору під назвою Арія і спробуємо охарактеризувати його.

Аналіз прослуханого твору
В якій музичній формі написаний твір?
Яка частина твору нагадує творчий стиль Й. Баха?
Як композитор поєднує у своїй музиці «бахівський дух» і національний колорит?

На створення дев'яти «Бразильських бахіан» композитора надихнула творчість Й.-С. Баха, в якій Вілла-Лобос убачав «універсальне фольклорне джерело й музичну основу, яка об'єднує всі народи». Назва «бахіани» - символ глибокої шани і любові композитора до музики видатного Й.-С. Баха. Творчість Баха він вважав неперевершеним зразком для композиторів усіх часів і народів. Вілла-Лобос знав та міг виконати кожен його твір. У своїх нових оригінальних композиціях він не лише використав певні прийоми й інтонаційні риси творчості німецького майстра, а й зазначив ім'я Баха у назві циклу - «бахіани». Усі бахіани мають сюїтну форму. Так, як і у Баха, сюїти Вілла-Лобоса складаються з (перераховувати повільно) прелюдій, хоралів, фуг, жиг, арій. Але до них бразильський композитор додає жанрові визначення, основані на національному характері музики. Адже за музикою «бахіани» є ближчими до традицій бразильської музики. Краса Арії з «Бразильської бахіани» №5 - поетичного дуету жіночого голосу й віолончелі - звучить не лише відлунням бахівської епохи в музиці XX століття. Музика арії сповнена любові до життя, до краси, що непідвладні часу.

Розповідь про Е. Вілла-Лобоса
Бразилія подарувала світові одного з оригінальних композиторів XX століття - Ейтора Вілла-Лобоса. Він з таким запалом показав світові, як музика й рідна земля можуть злитись у нероздільній любові. Музика Вілла-Лобоса – це відображення душі його країни, «брама в новий світ», як її називали сучасники. композитор Вілла-Лобос був самоуком, тобто не мав системної музичної освіти. Музиці його вчила сама Бразилія: в юності він багато подорожував, виступаючи з бродячими музиками, а підручником гармонії стала для нього рідна земля. Батько навчив Ейтора грати на віолончелі, яку він полюбив на все життя. Виключна обдарованість і бурхлива енергія допомогли молодому музикантові швидко оволодіти майстерністю та створити свій оригінальний новаторський стиль. Музика Вілла-Лобоса унікально адаптує бразильський фольклор, в якому поєднались елементи індіанської, африканської, а також іспано-португальської та інших європейських музичних культур. Так композитор створив узагальнений та поетичний образ Бразилії.

Демонстрація та розучування пісні «Києве мій» (сл. Луценка, муз. І. Шамо)
Автор пісні належить до української пісенної композиторської школи ХХ століття. Пісня є музичною «емблемою» нашої столиці.
Які почуття втілені в пісні?
Якими засобами музичної виразності втілений образ пісні «Києве мій»?


Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
На створення «Бразильських бахіан» Вілла-Лобоса надихнула творчість Й. Баха
На створення «Бразильських бахіан» Вілла-Лобоса надихнула творчість Бразилії
На створення «Бразильських бахіан» Вілла-Лобоса надихнула творчість С. Рахманінова
На створення «Бразильських бахіан» Вілла-Лобоса надихнула творчість І. Шамо

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «У «Бразильських бахіанах» поєднані…»
Бахівська глибина думки і поліфонічність викладу та інтонації бразильського фольклору
Бахівська сюїтність з елементами бразильської танцювальності
Бахівські мелодії та мелодії Бразилії
Бахівський орган та народні інструменти Південної Америки

Тестове завдання 3
Кількість образів в Арії з «Бразильської бахіани» №5
Два
Три
Чотири

Тестове завдання 4
Музична основа, за думкою Вілла-Лобоса, що об'єднує всі народи
Творчість Бразилії
Творчість Баха
Творчість Південної Америки
Творчість Європи

Підсумки уроку
Вілла-Лобос умів мріяти та здійснювати свої мрії. Можливо тому його музика говорить з нами так пристрасно, а головне – щиро. А в Арії з «Бразильської Бахіани» звучить щось найголовніше, саме те, чого так прагне наша душа. Здійснюйте свої мрії, знаходьте свої фарби!

Урок 8. Відлуння та поєднання…    
Вступ
Я пропоную прислухатися до відлуння епох. Відлуння епохи можна відчути, слухаючи твори композиторів минулого. Стилістичні смаки композиторів ХХ століття об’єднують авангардизм та традицію, академічну музику та популярну.

Відомості про полістилістику, стилізацію
Поєднання різних художніх стилів в одному творі називається полістилістикою. Елементи полістилістики здавна існували в європейській музиці.
Полістилістика – це навмисне сполучення в одному творі різнорідних стилістичних елементів. Пропоную розглянути, які форми полістилістики існують. Основною формою полістилістики є цитування - несподіване введення фрагментів з чужих творів, що різко контрастують за стилем з авторською манерою написання. Ще однією формою полістилістики є колаж. Колаж в музиці – це механічне поєднання різнорідних елементів, що викликає враження парадоксальної несумісності музики. Також формою полістилістики є алюзія. Алю?зія — використання в музичному творі знаменитої мелодії, що натякає на який-небудь загальновідомий мистецький або побутовий факт. У полістилістиці все таке різнорідне, суперечливе. Якщо чужий тематичний матеріал органічно звучить в авторському тексті, то у такому випадку різнорідних стилістичних явищ не виникає. Тому до полістилістики не можна відносити численні варіації на запозичену тему, а також цитування народних мелодій. А що буде, якщо взяти старовинний чи народний твір і переробити його у сучасному стилі? Музичний твір збагатиться сучасними елементами, а стародавні часи з їх мовою, смаками стануть нам ближчими та зрозумілими.
Стилізація - це імітація художнього стилю, характерного для будь-якого автора, жанру, народності, епохи тощо.

Слухання музики. А. Шнітке. «Сюїта в старовинному стилі» (фрагменти). Творче завдання
У 1972 році на замовлення скрипаля Марка Лубовського російський композитор Альфред Шнітке написав твір під назвою «Сюїта в старовинному стилі». В її основі - кіномузика композитора. Сюїта складається з наступних частин: «Пастораль», «Балет», «Менует», «Фуга» та «Пантоміма».
Створюючи музику, Шнітке намагався поєднати стилістичні елементи минулого та атмосферу галантного XVIII століття: камерне звучання інструментів, витончені мелодії, сповнені піднесеного благородства, стрункість гармонії і форми, елементи поліфонії .
Пропоную послухати фрагмент «Сюїти в старовинному стилі» - «Пантоміма» . І спробувати відчути поєднання минулого і сучасного.
Які стилістичні особливості музики бароко ви упізнали в музиці А.Шнітке?
За якими ознаками можна стверджувати, що «Сюїта в старовинному стилі» — твір сучасного композитора?
До якої форми композиторського письма можна віднести «Сюїту в старовинному стилі»: стилізації чи полістилістики? Поясніть свою думку.

«Сюїта в старовинному стилі» є відвертою стилізацією, у якій композитор, за його словами, «вдягнув маску Баха». Друзі, запропонуйте своє «бачення» фрагментів «Сюїти в старовинному стилі». Спробуйте створити хореографічну композицію під музику «Менуету», в якій були б поєднані елементи класичної та сучасної хореографії.

Розповідь про А.Шнітке
Альфред Шнітке — один із славетних російських композиторів XX століття, якого ще за життя називали генієм. Він мав незвичний дар чути світ у безлічі вимірів, у перетині часів і просторів. Феноменально органічно Шнітке робив повороти від авангардизму до попередньої традиції, від високого академічного стилю до доступного популярного. Головне, про що говорить музикою Альфред Шнітке - це сенс буття, моральність змісту мистецтва і творчості, добро і зло… Альфред Шнітке народився і виріс у німецько-єврейській родині. Музичні здібності хлопчика були помітними вже змалечку, проте своєчасно навчати його музики не було можливості через воєнні події 40-х років. Лише в десять років у Альфреда з'явився його перший інструмент — акордеон, на якому він навчився грати самотужки. Відчуваючи потребу в музично-теоретичних знаннях та виконавських навичках, Альфред сам знайшов для себе вчительку, яка мешкала в їхньому будинку. Величезне враження на майбутнього композитора справляло відвідування концертів та оперних вистав. У 14 років Альфред почав професійно навчатися музики на диригентсько-хоровому відділенні музичного училища. Під час навчання батьки придбали для Альфреда перший в його житті рояль. По закінченні училища Шнітке вступив на теоретико-композиторський факультет Московської консерваторії. Вже там його педагог Євген Голубєв, передбачаючи геніальність Шнітке, зазначив: «...Історія не знає видатних композиторів, які мають вузький суспільний та загальнокультурний кругозір, і тому людина з обмеженим кругозором ніколи не стане видатним композитором».

Перегляд м/ф «Скляна гармоніка» (реж. А. Хржановський) (фрагмент)
Альфред Шнітке є автором музики майже до сімдесяти кінофільмів, мультфільмів, вистав. Пропоную переглянути фрагмент мультиплікаційного фільму «Скляна гармоніка», де звучить музика Альфреда Шнітке.

Робота над піснею «Києве мій»
Є міста, в яких відчуваєш відлуння далеких епох і поєднання різноманітних стилів сучасності. З віршами Дмитра Луценка та музикою Ігоря Шамо лине до нас любов до мальовничого, старовинного і вічно юного Києва. «Як тебе не любити, Києве мій...». Повторимо перший куплет та приспів. Розучимо другий та третій куплети.

Караоке. «Києве мій»

Інтерпретація пісні «Києве мій» (відео)

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Полістилістика – навмисне сполучення в одному творі різнорідних стилістичних елементів
Полістилістика – імітація художнього стилю, характерного для будь-якого автора, жанру, народності, епохи тощо
Полістилістика – поєднання художніх стилів, характерних для будь-якого композитора

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «Імітація художнього стилю, характерного для будь-якого автора, жанру, народності, епохи тощо називається…»
Стилізацією
Колажем
Цитатою
Алюзією

Тестове завдання 3
Твори, що входять до «Сюїти в старовинному стилі» Альфреда Шнітке
«Пастораль»
«Балет»
«Менует»
«Фуга»
«Пантоміма»
«Арія»
«Танго»

Тестове завдання 4
Тематика творчості Альфреда Шнітке
глобальні проблеми буття
моральність змісту мистецтва і творчості
історія народу
сучасне життя молоді

Підсумки уроку
Відлуння епох найкраще відчувається у творчості Альфреда Шнітке. Саме він, перебуваючи в обмежених рамках сучасності, мислив століттями і тисячоліттями…

Урок 9. «Джем сейшнз»    
Вступ
На початку XXI століття джаз важко назвати «новою» музикою! Але джаз і надалі розвивається. Окрім того він проник в інші музичні сфери - симфонічну, камерну, рок-музику, поп-музику. Пропоную сьогодні влаштувати джазову вечірку. Краще «джем сейшнз». Так називались в Чикаго зібрання любителів джазу.

Творче завдання
Кожен музикант, який відвідував «джем сейшнз», вмів імпровізувати, демонструючи всю свою творчу фантазію й винахідливість. Панувала на такому зібранні імпровізація. Її ще називають «царицею джазу».
Імпровізацією називають створення музики на момент її виконання. Пропоную зімпровізувати ритм за допомогою так званих «звучних жестів». Для імпровізації потрібна джазова тема, пропоную тему-фразу з найпопулярнішого спіричуелса «Іди, Мойсею!». Для початку заспіваймо її. Тепер пропоную розділитися на кілька груп: одна буде декілька разів виконувати вокальну тему, а інші групи – імпровізувати. Тобто може бути група клацання, плескання і т.д. Для того, щоб кожну групу було добре чути, вступайте по черзі, на кожне нове проведення вокальної теми. Спробуйте поімпровізувати!

Відомості про спіричуелс. Слухання. Спіричуелса «Іди, Мойсею!»
Спіричуелс – це духовна пісня-гімн афроамериканців. Вона народилась під час церковної служби. Соліст, імпровізуючи біблійний текст, звертався до Бога та віруючих. Хор відповідав, долучаючи до співу плескання у долоні, притопування в такт ногами, гру на тамбурині. Таким чином до нескладних мелодій і гармоній релігійних гімнів білих американців, чорношкірі співаки стали вводити до хорового співу імпровізаційні елементи у формі запитань та відповідей. Прослухаємо спіричуелс «Іди, Мойсею!» Спробуємо підспівувати, або долучитись до виконання плесканням у долоні.
Хто виконував спіричуелс?
Які інструменти супроводжували спів?


Розповідь про Луї Армстронга
Спіричуелс «Іди, Мойсею!» прозвучав у виконанні видатного джазового музиканта Луї Армстронга в супроводі хору. Ви мали змогу переконатися в красі й самобутності голосу Луї Армстронга, у силі й хвилюючій чистоті звучання його труби. Луї Армстронг зростав у Сторивіллі - найбіднішому районі Нового Орлеана (США), серед злиднів, страждань і расового пригнічення. Він не отримав якісної освіти. Єдиною радістю в житті Луї була музика, що постійно звучала навколо, - тільки вона сповнювала душу радощами та щастям. Першими інструментами, на яких почав грати музикант, були ударні. Пройшовши цю «школу ритму», він почав грати на духових і, зрештою, став неперевершеним виконавцем на кларнеті й трубі. Справедливим і влучним є вислів «епоха джазу - епоха Луї Армстронга». Цей джазовий музикант виконував усе, чим був славний джаз: старі блюзи, спіричуелси, музику з мюзиклів та кінострічок, популярні пісні американських і європейських композиторів. Луї Армстронг перетворив джаз із колективної музики в мистецтво солюючої гри - саме з нього почалась ера солістів-віртуозів. Він мав оригінальний голос, який відтворював не тільки слова, але й звуки різних музичних інструментів. У його особі джаз здобув не тільки неповторного співака, а також єдиний, що народжується раз на століття, дволикий «інструмент джазу», де труба і голос невіддільні.

Відомості про блюз. Перегляд відео
Жанр спіричуелс був провісником нової музики - джазу. Але головними його витоками стали блюзи. Якщо через духовну музику спіричуелсів афроамериканці зверталась до Бога, то через блюз вони звертались до людини… Спіричуелс просив «Вислухай мене, Господи!» А блюз молив «Залиште мене у спокої, панове!». Таким чином джаз поєднав у собі піднесене, духовне і звичайне, буденне… Пісні в жанрі спіричуелс були колективною духовною «фортецею» чорношкірих і виконувались хором. А вже блюзи перетворилися на їх «особистий притулок», тому соло виконувалось у супроводі гітари або банджо. Блюзи були своєрідними піснями-сповідями, сповненими печалі, смутку, журби. В них було відображено життя знедоленого народу - тяжка неволя й непосильна праця, втрачена людська гідність, любов, гірка розлука й страждання, туга за домом, якого немає. Отже, блюз є світською ліричною піснею афроамериканців, зазвичай сумного елегійного змісту. Блюзові ритми та мелодичні ходи стали музичною мовою джазу. Зверніть на них увагу, слухаючи блюз «Джорджія в моїх думках» («Georgia On My Mind») (сл. С. Горрелла, муз. Х. Кармайкла у виконанні Рея Чарльза).
Які ритмічні особливості блюзу ви помітили?
Які мелодичні особливості блюзу ви помітили?
Що вирізняє блюзову манеру виконання?


Відомості про регтайм. Слухання. С. Джоплін. Регтайм.
Наприкінці ХІХ століття виникає ще один музичний жанр, без якого джаз не існував би. Його винайшли чорношкірі віртуози-піаністи. Це була музика експресивна, захоплююча, неповторна… Густав Культ так описує свої відчуття: «Раптом я помітив, що ноги мої живуть окремим життям, вони смикались, немов від електричного розряду, демонструючи бажання підняти мене з місця і ринути в танок». У ній поєдналося усе, що було раніше: спіричуелс, пісні білих, військові марші… Але головне, що було в цій музиці – свіжий, наполегливий, синкопований ритм. Цю музику назвали регтайм, тобто рваний ритм. Спробуємо втримати власні ноги, коли вони почнуть жити власним життям під музику рейгтайму.

Розповідь про джаз
Мистецтво джазу - одне з найяскравіших культурних явищ XX століття. Цю епоху навіть називають «століттям джазу». Джерелами джазу були імпровізаційні форми афро-американської народної музики - спіричуелс, блюз, регтайм, а також танцювально-побутова музика білих переселенців. Для джазу характерні імпровізаційність, синкопований ритм, використання різноманітних тембрових барв, підвищена емоційність, особливий с лад виконавців та інструментів.
Історія джазу розпочинається в Африці і пов'язана з трагічною історією рабства. Впродовж понад трьох століть у Новий Світ (Америку) завозили рабів - представників різноманітних африканських племен, які розмовляли різними мовами і мали різні звичаї, культуру та музику. Однак, їхня музика мала загальну спільну основу - ритм, характерний тим, що в ньому накладаються один на одного два чи більше ритмічних рисунки. Чорношкірі раби, які потрапляли до Америки, не мали при собі нічого, крім одягу. Проте, інколи їм дозволяли брати з собою музичні інструменти: дехто з работоргівців вважав, що музика може підтримати життєві сили рабів і таким чином вони довше зможуть приносити користь своїм господарям. І насправді, пісні допомагали знедоленим витримувати тяжку, виснажливу роботу, підтримували в них потяг до життя. Частіше це були так звані трудові пісні, в яких раби висловлювали своє ставлення до життєвих труднощів, до господарів, свої релігійні переконання. «Музикою плантацій» називали джаз у XIX столітті музиканти, які не визнавали його як серйозне явище в музичній культурі. Народившись в Америці, джаз «проріс» із її національного та суспільного середовища: там були його витоки та першооснова. Прийшовши в Європу, джаз, ніби паросток-живець, був прищеплений до стовбура вікових музичних традицій, поступово розвиваючись та пристосовуючись до смаків і потреб європейської публіки. За своїм складом і характером джаз не може бути зіставлений з жодним із жанрів класичної музики. Проте, лише упродовж десятиліть джаз став міжнародним явищем, без якого не можна уявити музичну культуру XX століття.

Демонстрація та розучування пісні «Yesterday» («Вчора»)
Послухаємо і з’ясуємо, чи можна назвати цей твір джазовою музикою?
Чим відрізняється прослухана музика від джазової?
Якому стилю музики належить пісня?


Тестове завдання 1
Що вважається царицею джазу?
Імпровізація
Труба
Солістка
Мелодія

Тестове завдання 2
Що відрізняє блюз від спіричуелса?
Зміст
Кількість виконавців
Супровід
Інструментовка

Тестове завдання 3
Визначте з перерахованих співаків найбільш яскравих представників джазу
Фредді Меркюрі
Пол Маккартні
Елвіс Преслі
Луї Армстронг
Елла Фіцджеральд

Тестове завдання 4
Основними витоками джазу є
Спіричуелс
Блюз
Регтайм
Рок-н-рол
Кантрі

Тестове завдання 5
Який жанр джазової музики став основою багатьох музичних стилів і напрямів, зокрема поп- і рок-музики?
Блюз
Спіричуелс
Регтайм
Госпел

Підсумки уроку
Друзі, переносьте правила джазу у життя: імпровізуйте і прислухайтесь до колег. І все у вас вийде!

Урок 10. Легенди світової рок-музики    
Вступ
Рок – це не просто мода. Рок – це більше, ніж просто музика, ніж просто тимчасове захоплення. Рок-музика є стилем сучасного життя. І вона має свою захоплюючу історію.

Відомості про рок-музику
Рок-музика виникла у Великобританії та США на початку 50-х років XX століття, коли проблема «молодь і музика» загострилась, як ніколи. Жодна історична епоха не знала настільки войовничого протиставлення музики всьому іншому музичному світові. Більше того – рок виражав протест проти всього суспільства взагалі з його мистецтвом, традиціями та правилами. А пісня, що стала музичним символом рок-музикантів, має назву «Стань осторонь, Бетховене!». Її написав один з перших американських рокерів Чак Беррі. Якщо рок-музика втілює у собі і протести, і усілякі невдоволення, то вона мусить суттєво відрізнятись від класичної. Не зважаючи на те, що рок заперечував попереднє мистецтво, у рок-музиці злилися елементи різних напрямів популярної музики: ритм-енд-блюз, біг-біт, кантрі-енд-вестерн тощо. Ці елементи, об’єднавшись, породили цілковито нове звучання на основі значно підкресленого ритму, бурхливої енергетики виконання. Головним роковим інструментом стала електрогітара. Експресивна й агресивна, в рок-музиці вона стала візитною карткою. Рокери проголосили: «Електрогітари та гучність — ось наша зброя». Важливе значення у рок-музиці надається сольному та ансамблевому співу, тобто відкрито емоційному звучанню людського голосу. Причому виконавці суміщають функції інструменталістів та вокалістів. Рок-музика має багато різноманітних течій, форм та різновидів. Серед них базовими є рок-н-ролл та хард-рок.
Рок-н-рол — це танець, що виник на початку 50-х років XX століття у США. Він характерний простою мелодією з блюзовими інтонаціями в супроводі важкого та одноманітного акцентованого ритму. Як правило, серед виконавців рок-н-ролу є соло-співак, соло-електрогітара та саксофон.
Хард-рок - напрям у рок-музиці, що відзначається жорстким і потужним характером звучання за рахунок різноманітних звукових ефектів, провідної ролі електрогітар та агресивного стилю вокалу. Типовим для хард-року є протиставлення високого пронизливого регістру вокалу та низького волаючого регістру супроводу.

Вікторина «Легенди світової рок-музики»
Рок-музику можна вважати нашою сучасницею, адже вона народилась порівняно недавно і продовжує свою переможну ходу в молодіжному середовищі. Багато музики та інформації про неї є доступними завдяки індустрії розваг, шоу-бізнесу. Тому пропонуємо пригадати загальновизнаних рок-кумирів і відкрити їх портрети.
Завдання 1.
Уся історія життя цього талановитого юнака схожа на яскраву голлівудську кінострічку. У 18 років він працював водієм вантажівки, співав у церкві та навчався на електрика, хоча мріяв стати поліцейським. У студії звукозапису «Сан-рекордз» він з’явився з метою записати пісню-поздоровлення для мами. Власника студії вразив незвичайний спів білошкірого хлопця: він нагадував афроамериканську манеру виконання. А пісня, яку він записав, одразу стала дуже популярною. Його оригінальний спів, сповнений неповторного американського колориту, помножений на вибуховий темперамент — ось що він вніс в рок-н-рол і став його королем. Його кращі пісні нагадують справжні перлини, які не змогли «розчинити» ані бездушна машина культурної індустрії, ані невмолимі закони шоу-бізнесу. Упродовж своєї співацької кар'єри рок-кумир тричі отримував престижну американську премію Греммі, а також був володарем понад 50-ти золотих дисків. За своє коротке, але яскраве життя цей співак став найбагатшою й найвідомішою людиною в світі, втіленням «великої американської мрії». Проте чудова голлівудська казка закінчилася трагічно. Співак помер у 42-річному віці від передозування наркотиками.
Завдання 2.
З появою цієї четвірки розпочалась нова епоха музики. Саме вони задали манеру поведінки, стиль життя тодішній молоді, і навіть сфері політичного життя. Пісня «Дайте світові шанс», створена у 1969 році, стала своєрідним музичним плакатом протесту проти війни у В'єтнамі, яку проводили тоді США, та закликом до миру на землі. Назва їх гурту перекладається як «жуки», а в музиці використовується такий ритм, ніби його відбиває кувалда. Так гурт дуже дотепно виразив свою прихильність до біг-біту. Серед інших зразків рок-музики пісні ліверпульської четвірки вирізнялися найбільшим професіоналізмом та різноманітністю виражальних засобів. Музиканти гурту вперше використали англійські, шотландські балади, поєднуючи їх з інтонаціями ритм-енд-блюзу, а пізніше — з інтонаціями індійської пісенної культури. Найвищим творчим досягненням квартету був альбом «Клуб самотніх сердець сержанта Пеппера», в якому використано форму пісенної сюїти і звучання струнного оркестру. Зміст їх пісень — від лірики до протесту проти насильства - має філософську спрямованість, вони актуальні й донині, бо торкаються найтонших струн людської душі.
Завдання 3.
Ця британська рок-група була заснована у 1968 році і визнана, як новаторська та впливова у сучасній історії. Музиканти цієї групи – автори першого хард-рокового альбому. Створивши власне звучання – тяжкий гітарний драйв, експресивна ритм-секція і пронизливий вокал, - група стала однією з перших хеві-метал-груп. Її барабани звучали як вулканічні виверження, вокал вібрував так, немов би звучав з висоти самого Олімпу. Витончені басові партії лунали з нечуваною чистотою. Але при цьому група вміло інтерпретувала фолк- і блюз-класику, збагачуючи свій стиль елементами інших музичних жанрів (рокабілі, регі, соул, фанк, кантрі), а також міфології і містицизму. Вони є однією з найбільш успішних груп у рок-музиці – лише у США було продано 112 млн. дисків з їх альбомами. У 1995 році музиканти були введені в Зал слави рок-н-ролу, а в 2005 році одержали Греммі за видатний внесок у музичний розвиток.
Завдання 4.
Зібрались якось разом художник-графік, фізик, біолог та інженер-електрик для рок-музикування... і понад двадцять років залишалися на вершині світової популярності. Перший альбом гурту вийшов у 1973 році, а останній — в 1991-му. Її музикантів називали королями та магістрами рок-музики. У створенні музики вони охопили різні стилі і напрями рок- і поп-музики — від хард-року до диско, а також сміливо виходили за межі рок-музики, використовуючи елементи опери, танцю і театралізованої вистави. Одну з найвідоміших пісень — «Barcelona» («Барселона») було виконано разом із знаменитою іспанською оперною співачкою Монсеррат Кабальє. У 1980 році гурт першим використав звучання синтезатора, а також був першим, хто почав записувати відео-кліпи. Створені у 80-х роках минулого століття, ці кліпи й сьогодні не мають аналогів у світі і вражають своєю красою, інтелектуальністю, образністю, режисурою та силою сценічних прийомів. Одним із найкращих серед відео-кліпів є пісня «The Show Must Go On» Брайана Мея. Лідером гурту був Фредді Меркюрі, найталановитіший і єдиний незамінний його учасник, після смерті якого гурт розпався. Однаково блискуче Меркюрі виконував і оперні партії, і рок-н-рол. Упродовж недовгого життя Фредді Меркюрі виявив неперевершений талант співака і рок-музиканта, композитора і поета, піаніста і танцівника, художника, дизайнера та кліпмейкера.

Відео вікторина «Упізнай рок-кумирів» 1
Рок-кумирів найчастіше можна побачити та почути у рок-шоу — масовій концертно-розважальній виставі, що поєднує музику, сценічні та світлові ефекти, електроніку, лазерну техніку, танцювальні елементи. Такі поєднання значно підсилюють емоційний вплив музики на слухачів. Пропоную розпізнати рок-кумирів у власних рок-шоу. Зверніть увагу на особливості мелодики, музичні інструменти, сценічні ефекти та танцювальні елементи.
«Лід Цепелін» / «Led Zepelin». «Чорний пес» («Black dog»)

Відео вікторина «Упізнай рок-кумирів» 2
«Квін» / «Queen». «Ми вас розворушимо» («We Will Rock You»)

Відео вікторина «Упізнай рок-кумирів» 3
Елвіс Преслі. «Все гаразд, мамо» («That's All Right Mama»)

Відео вікторина «Упізнай рок-кумирів» 4
«Бітлз» / «Beatles». «Допоможіть» («Help»)

Аналіз прослуханих творів

Творчість яких із представлених рок-виконавців справила на Вас найбільше враження і чому?
Охарактеризуйте мелодику рок-композицій
Які інструменти звучали?
Охарактеризуйте сценічні ефекти
Охарактеризуйте танцювально-рухові елементи
Які з англомовних рок-музикантів залишать свій «зірковий слід» в майбутньому?


Робота над піснею «Yesterday» («Вчора»)
На минулому уроці ми вже слухали та виконували одну з пісень легендарної ліверпульської четвірки «Yesterday» («Вчора»).
Ця пісня увійшла до десятки найкращих творів минулого століття. Створена у 1966 році, вона яскраво проявила надзвичайно самобутній талант творчого тандему - Джона Леннона та Пола Маккартні. Пропоную повторити і виконати її.

Караоке. «Yesterday» («Вчора»)

Співаємо з зірками. «Yesterday» («Вчора»)

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження:
Рок-музика - це стиль музики, який вирізняється наявністю електроінструментів, експресивністю та агресивністю їх звучання
Рок-музика - це танець, що характерний простою мелодією з блюзовими інтонаціями в супроводі важкого та одноманітного акцентованого ритму
Рок-музика - це стиль музики, який вирізняється наявністю акустичних музичних інструментів, які поєднуються нетрадиційно
Рок-музика - стильовий напрям в естрадній музиці, основними ознаками якого є опора на блюзові форми та надто підкреслений ритм, високий емоційний рівень виконання

Тестове завдання 2
Які напрями популярної музики поєдналися у рок-музиці?
Ритм-енд-блюз
Біг-біт
Кантрі-енд-вестерн

Тестове завдання 3
Закінчіть речення: «Молодіжний танець, що виник на початку 50-х років XX століття у США, і вирізняється простою мелодією з блюзовими інтонаціями в супроводі важкого та одноманітного акцентованого ритму, називається »
Регтаймом
Рок-н-ролом
Джайвом
Танго

Тестове завдання 4
Які з перерахованих імен є найбільш яскравими представниками рок-музики
Меркюрі
Маккартні
Преслі
Армстронг
Гершвін

Підсумки уроку
Рок-музика, виявляється, така різнопланова - в ній багато і загального, і особистого.
До того ж вона іде в ногу з часом. Чого варті електрогітари, синтезатори, підсилювачі – драйв!
А я знаходжу підтримку в музиці легендарних рок-музикантів і в найщасливіші, і в й найважчі часи свого життя.

Урок 11. Французькі кумири    
Вступ
Париж – європейська столиця, яка була кумиром століттями, і не лише в певні періоди. Це його американський письменник Ернест Хемінгуей назвав «святом, що завжди з тобою».

Відлуння мистецтва…
«Не згасає наша слава,
Ми чаруємо весь світ.
Звідусіль кричать нам: «Браво!»
Наш Париж — кумир для всіх...»
П'єр-Жан Беранже (французький поет)

(на фоні пісні «Sous le Ciel de Paris»)

Розповідь про французьку пісню
О, Париж! З усього музичного розмаїття наш слух завжди безпомилково виділяє французьку пісню… Вона настільки самобутня, що не піддається точному визначенню - вона просто «французька», загадкова, особлива. У кафе чи бістро, на барикадах і в колонах вуличних демонстрантів звучали голоси французьких естрадних співаків, виконавців жанрових пісень, - шансоньє. Пісні, які співали шансоньє, а подекуди і самі були їх авторами, були переважно ліричного змісту. Такі пісні називали «шансон». Шансон виник у XV—XVI століттях і мав різноманітні жанрові та історичні різновиди. Ці пісні були присвячені не тільки любові, але й боротьбі з несправедливістю, пригніченням, війною. Починаючи з кінця XIX століття, шансон співають вже професійні естрадні співаки. А мистецтво шансоньє перетворюється на маленький театр, де співак не просто виконує пісню, а ніби «проживає» її історію. Кумирами у жанрі шансону є відомі всьому світі Моріс Шевальє, Жак Брель, Едіт Піаф, Шарль Азнавур, Мірей Матьє та багато інших.

Відомості про Едіт Піаф. Слухання. Ш. Дюмон. «Non je ne regrette rien»
Ми чули голос музичної легенди Франції…Один із майданів Парижа названий її ім'ям. Вона найвидатніша французька естрадна співачка XX століття… Її пісні - перлини мистецтва французької пісні. А вона - єдина і неповторна! Едіт Піаф (справжнє прізвище - Гасьйон) народилась у родині вуличного акробата і шансонетки. Вже у 8-річному віці вона разом з батьком виступала у дворах, на вулицях, майданах, у казармах: батько демонстрував сальто-мортале, а маленька Едіт збирала монети та співала «Марсельєзу». У 16 років Едіт розпочала самостійне життя. На її долю випало багато випробувань, але завжди поруч була пісня. Вона рятувала юну співачку від голоду, холоду, зради, байдужості. Усе змінилося, коли голос Едіт Піаф почув Луї Лепле, директор кабаре «Жерніс», який запросив її до свого театру. Він назвав співачку «мом піаф», що означає «маленький горобчик». Зовні непримітна, під час співу вона перетворювалася на прекрасного лебедя, її руки ставали крилами могутнього птаха, що злітали у височінь разом із піснею. Почувши Едіт Піаф вперше на справжній сцені, відомий шансоньє Моріс Шевальє вигукнув: «Яка в неї сила, у цієї маленької дівчинки». Саме вулканічний вогонь у її голосі зробив Едіт Піаф символом французьких шансонів. Шалено-пристрасним голосом співачки захоплювався весь світ. Для неї створювали пісні кращі композитори й поети Франції. «Вона була живим віддзеркаленням людського горя, відчайдушним криком страждання, символом нашої самотності й нашої печалі», — так писали про неї сучасники.

Відомості про Патрисію Каас. Слухання. П. Грос. «Бессі»
У 1987 році у Франції у виконанні молодої непримітної дівчини прозвучала пісня «Мадемуазель співає блюз». Голос та манера виконання співачки нагадали слухачам неперевершену Едіт Піаф. Так на горизонті французької, а згодом і світової естради з'явилась нова зірка — Патрисія Каас.
Виступи Патрисії — це без перебільшення справжні спектаклі з відповідними декораціями та персонажами — інструменталістами та бек-вокалістками. Але головне багатство Патрисії Каас — її чуттєвий голос, що заворожує з перших звуків, з особливими виконавськими прийомами: підкресленою вібрацією, затриманням останнього звуку та глісандо.
У репертуарі Патрисії Каас переважно повільні, мінорні пісні про нещасливе кохання. Завдяки оригінальним знахідкам співачки, красі інструментального аранжування й театралізації кожна з пісень не просто проспівується, а «проживається» на сцені, справляючи на слухачів вражаючий ефект. Патрисія не приховує, а навіть підкреслює близькість своєї виконавської манери та голосу до Едіт Піаф і часто виконує її пісні. Пропоную послухати пісню-розповідь «Bessie» («Бессі»), присвячену видатній афроамериканській виконавиці блюзу Бессі Сміт. Ця співачка передчасно пішла з життя, не отримавши термінової медичної допомоги, тільки тому що була чорношкірою.

Аналіз прослуханих творів
Яка пісня справила на Вас найбільше враження? Чому?
Чим подібні, а чим відмінні творчі особистості Піаф та Каас?
Які слова підходять до характеристики французького шансону: пристрасний, ліричний, героїчний, чуттєвий, театральний, епічний?


Перегляд к/ф «Бал» (фрагмент)
Уяви, що у тебе є можливість потрапити у минуле століття Парижа. Які роки ти б обрала, 30-ті, 40-ві чи 80-ті? З такої нагоди, я б мандрувала протягом усього ХХ століття. Різні історичні події… Зміна моди, стилів… Пропоную поглянути на усі ці зміни, висловлені виключно мовою музики, танцю, пластики і міміки. Без жодного слова… Саме так оригінально представлений Париж у франко-італійсько-алжирському музичному кінофільмі режисера Етторе Скола «Бал». Переглянемо його фрагмент.

Демонстрація та розучування «Пісні про друга» (сл. і муз. В.Висоцького)
Чому пісня вважається найдемократичнішим музичним жанром? Вона доступна, а сприйняти музику допомагає текст. Послухайте «Пісню про друга» «російського шансоньє» - Володимира Висоцького. Спробуйте зрозуміти її основну думку.

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження:
Шансоньє виконували ліричні пісні у їх життєво-історичних інтерпретаціях
Шансоньє виконували духовну музику
Шансоньє виконували народні пісні
Шансоньє виконували естрадні пісні

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «Особлива цінність французького шансону полягає у …»
віддзеркаленні усього різноманіття життя
доступності текстів
доступності музики
талановитих перевтіленнях виконавців-шансоньє

Тестове завдання 3
Оберіть з перерахованих французьких кумирів-шансоньє:
Жак Брель
Едіт Піаф
Шарль Дюмон
Бессі Сміт
Луї Армстронг
Фредді Меркюрі

Підсумки уроку
Париж можна порівняти з величезним серцем, яке б'ється в прискореному драматичному ритмі… І драматичному, і романтичному… Але як не можна переповісти музику, так не можна описати Париж… Музику треба почути – а у Парижі треба побувати.
Адже це місто-кумир, яке об’єднує всіх, виявляє таланти у людях і робить їх вільними.

Урок 12. «Російські шансоньє»    
Вступ
Що може об’єднувати людей, різних за віком та професією? Безперечно - мистецтво! Це може бути музика, чи поезія, а скоріше за все – пісня! Авторська пісня. Булат Окуджава, Володимир Висоцький, Юрій Візбор, Олександр Галич, Новелла Матвєєва, Юлій Кім… Усіх цих талановитих людей називають «російськими шансоньє». Їхні пісні дійсно схожі на французький шансон, адже ці автори-виконавці підкорюють нас щирістю та яскравою індивідуальністю.

Відомості про авторську пісню, бардів
У другій половині 50-х - початку 60-х років XX століття на теренах Радянського Союзу вголос заявило про себе нове культурне явище - авторська пісня. Його творці - «поети, які співають», автори віршів і музики пісень, що ними самими й виконувалися, як правило, у супроводі гітари. Це були і професійні поети (Булат Окуджава, Новела Матвєєва), і автори пісень, які реалізували свій поетичний дар саме в цьому жанрі, серед яких Олександр Городницький, Юрій Візбор, Володимир Висоцький, Юрій Кукін та багато інших. Спочатку ці пісні звучали у дружніх компаніях, туристичних походах та в геологічних експедиціях. З часом деякі з авторів пісень почали виступати з концертами. Та найбільше сприяли їхній популярності магнітофонні записи, що були зроблені під час публічних та домашніх виступів. Уся країна співала ці пісні; виникали клуби самодіяльної пісні, проводилися численні фестивалі. Із часом пісні «поетів, які співають», з'явилися в ефірі радіостанції «Юність» у передачі «Барди й менестрелі», а на сторінках однойменного журналу вперше було використано словосполучення «авторська пісня», яке належить журналістці Аллі Герберт.
Бардами у стародавніх кельтів у Ірландії, Уельсі та Шотландії називали народних поетів-співаків, які оспівували героїв та їхні подвиги. У середні віки музикантів, потішників, декламаторів і поетів при дворах знатних феодалів у Франції й Англії називали менестрелями. Бардами називають тих, хто створює пісні та сам їх виконує, акомпануючи собі на гітарі. Це люди різного віку і професій, які діляться зі слухачами своїми думками, пропонують свої відповіді на вічні запитання, висловлюють свою життєву позицію. Авторська пісня складається з серйозних роздумів про життя, найчастіше трагічних, з гострих сюжетів, «клекотання душі». Головним у такій пісні є віршований текст, йому підпорядковані і музика, і манера виконання. На відміну від естрадної пісні, яку найчастіше люблять лише за музику, за виконання, а тексти є другорядними.

Розповідь про Б. Окуджаву. Слухання. «Ваша Величносте, Жінко»
Бардами-засновниками авторської пісні справедливо вважають Булата Окуджаву і Володимира Висоцького. Вони підняли авторську пісню на високий рівень: це стосується як текстів їхніх пісень - досконалої поезії, так і мелодій та дивовижно щирого й проникливого виконання.
Пісні Булата Окуджави співаються якось по-особливому: не хочеться радісно перекрикувати сусіда, адже кожен співає з усіма й ніби наодинці, про себе. Поет відкриває у своїх піснях прості істини: кохання, віру, дружбу, братерство, вірність, милосердя. Булата Окуджаву називали «невиправним романтиком», але якщо уважно вслухатися в його пісні, то можна почути і тривогу, і біль... Виявляється, що буденне може миттєво перетворитися на казкове, а до жінки потрібно звертатися «Ваша Величносте...». Булат Окуджава неодноразово наголошував «…Я вирішив оспівати жінку як святиню, стати перед нею на коліна». Пропоную послухати його пісню «Ваша Величносте, Жінко...». Скажіть, якими словами автор боготворить жінку і яка музика йому у цьому допомагає?

Аналіз прослуханого твору
Якими словами автор боготворить жінку?
Яка музика йому у цьому допомагає?


Робота над «Піснею про друга»

Караоке. «Пісня про друга»

Співаємо з зірками. «Пісня про друга»
«Пісня про друга» – це одна з пісень з фільму «Вертикаль», що вийшов на екрани в 1967 році. Саме завдяки цій пісні фільм став дуже популярним, а сам Висоцький став відомим як кіноактор. Його гра та пісні про гори були настільки природними й правдивими, що альпіністи на зйомках фільму вважали його «своїм».

Розповідь про В.Висоцького. Слухання. «Я не люблю»
Кажуть, що справжній поет народжується з духовних потреб суспільства. І чим вони гостріші, тим різкішим і виразнішим стає голос митця. Перші пісні Володимира Висоцького з’явились на початку 60-х років. Своїм вчителем він вважав Булата Окуджаву, якому пізніше присвятив «Пісню про Правду й Брехню». Пісні Висоцького - а їх понад 600 - ліричні, драматичні, сатиричні, про дружбу й війну, про любов і ненависть, про обов'язок, мужність, совість тощо. Люди, які слухали його пісні, були впевнені, що він особисто пережив усе те, про що писав. Сам Висоцький так говорив про авторську пісню: «Я хочу сказати й запевнити, що авторська пісня вимагає дуже великої роботи. Ця пісня весь час живе з тобою, не дає тобі спокою ані вдень, ані вночі». Пропоную послухати пісню-сповідь Володимира Висоцького «Я не люблю».

Аналіз прослуханого твору
Які життєві ідеали сповідує автор у пісні «Я не люблю»?
Чим саме можуть допомогти у житті пісні «Я не люблю» та «Пісня про друга»?

У піснях Володимира Висоцького відчувається дивовижна добра сила, яка допомагає вистояти слабким та знайти впевненість розгубленим. Він «…співав правду свого часу. Люди називали його своїм другом, беззастережно вважали його своїм співаком. Утім, ні, не співаком. Це інші були співаками. А він був — Висоцьким». Саме так писав про видатного барда відомий російський поет Роберт Рождественський. А ще один відомий російський поет Андрій Вознесенський назвав В.Висоцького «Шансоньє всєя Русі».

Відлуння мистецтва…
Російський бард Євген Бачурін сказав: «Пройде час — і по бардівських голосах майбутні покоління будуть судити про наш час, про наші біди й радощі, про наші жагучі проблеми і ставлення до них». Поясність, як ви розумієте цей вислів.

Тестове завдання 1
Що таке авторська пісня?
Пісня, творцем якої є автор віршів і музики.
Пісня, що виконується автором, як правило, у супроводі гітари.
Пісня, творцем якої є поет, актор, інженер тощо.
Пісня, автор якої є невідомим.

Тестове завдання 2
Чим авторська пісня відрізняється від розважальної естрадної пісні?
Авторська пісня складається з серйозних роздумів про життя людини, найчастіше трагічних, з гострих сюжетів, з «клекотання душі».
Головним у авторській пісні є віршований текст.
Головним у авторській пісні є музика та манера виконавця
Зміст авторської пісні немає великого значення
Авторська пісня створює неповторну довірливу атмосферу

Тестове завдання 3
Як називають тих, хто створює пісні й сам їх виконує, акомпануючи собі на гітарі?
Барди
Менестрелі
Кобзарі
Рапсоди

Тестове завдання 4
Оберіть з перерахованих російських бардів:
Жак Брель
Володимир Висоцький
Булат Окуджава
Луї Армстронг
Едіт Піаф
Фредді Меркюрі

Підсумки уроку
«Поетів, які співають» об'єднує повага до людської особистості. А що на твою думку об’єднує людей, які є прихильниками авторської пісні? Як сказав Булат Окуджава: «Авторська пісня – це мистецтво мислячих людей для мислячих людей». Сподіваюсь на те, що у вашому класі стане більше розумників - а значить і прихильників авторської пісні.

Урок 13. Витоки української естрадної пісні    
Вступ
Я люблю українські народні пісні у сучасному аранжуванні, або таку естраду, що нагадує народні пісні. Українська естрадна пісня взагалі виросла з народних пісень і танців, ну і плюс вплив усіляких інших культур…

Слухання. Відомості про А. Солов’яненка
У кожній країні народна пісня має свої національні риси. Адже вона несе в собі первинні національні ознаки. Пісня - один із найцінніших скарбів народу. В Україні народна пісня огорнула життя всієї нації - і в давні часи і у наші дні: її відроджують, зберігають та виконують як звичайні люди, так і професійні виконавці.
Виконання народних пісень в наш час є досить різноманітним. Є автентичне виконання - тобто таке, що відповідає оригіналу, дійсне, засноване на першоджерелах. Є також сучасне виконання народних пісень - з використанням естрадних прийомів, аранжувань у різноманітних стилях.
Пропонуємо послухати та упізнати три українські народні пісні у виконанні відомих співаків
Визначте жанр народної музичної творчості, до якого належить кожна з пісень.
А також обґрунтуйте власні думки щодо автентичності їх виконання.
Якою за жанром є українська народна пісня?
Наскільки автентичним є її виконання?

1. Серед найкращих ліричних пісень нашого народу - пісня «Там, де Ятрань круто в'ється», яка полюбилася слухачам у прекрасному виконанні Анатолія Солов'яненка. Задушевність, щирість почуттів, емоційна схвильованість, що притаманні виконавській манері Анатолія Солов'яненка, починаються з рідних витоків, з народної пісні. Все почалося з дитинства… Батьки Анатолія любили і вміли співати, вони часто брали участь у самодіяльних концертах і навіть в аматорських оперних виставах. Анатолій спочатку отримав професію гірського інженера, проте ніколи не полишав надію стати співаком. Навчаючись у Донецькому політехнічному інституті, а потім працюючи на шахті інженером, він із задоволенням виступав на вечорах, оглядах, концертах. Випадок допоміг йому стати спочатку солістом Донецького театру опери і балету, а потім – Київського оперного театру. Анатолій Солов'яненко двічі проходив стажування в Італії - у Міланському театрі «Ла Скала», брав участь у спектаклях багатьох оперних сцен світу. У репертуарі співака були не лише оперні партії. З великим успіхом він виконував романси вітчизняних і зарубіжних композиторів, народні пісні. «Український соловейко» - так з любов'ю називали Анатолія Борисовича Солов'яненка, чия популярність вийшла далеко за межі України.

Слухання. Відомості про Н. Матвієнко
Послухайте українську народну пісню і визначте її жанр.
А також поміркуйте над автентичністю її виконання.
Якою за жанром є українська народна пісня?
Наскільки автентичним є її виконання?

2. Прозвучала українська народна веснянка «Розлились мости» у виконанні Ніни Матвієнко та народного хору імені Григорія Верьовки. У багатьох куточках світу лунає чистий, сильний, хвилюючий голос Ніни Матвієнко, проникає у найпотаємніші куточки людської душі. Українські народні пісні є перлинами її репертуару. Окрім цього вона виконує пісні відомих українських композиторів: Євгена Станковича, Мирослава Скорика, Ірини Кириліної та інших. Талант Ніни Матвієнко розкрився також у театрі та кіно - там вона зіграла багато різних ролей, а також озвучила ряд теле- і радіопрограм. Найвідоміші спектаклі за участю співачки - «Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на чотири броди» та кінофільми «Солом'яні дзвони», «Пропала грамота». У 1968 році було знято відеофільм за участю Ніни Матвієнко «Русалчин Великдень». Успішною була співпраця Ніни Матвієнко із зарубіжними артистами, зокрема з японським танцівником Тадаші Ендо у музичному спектаклі «Під сонцем». У 1995 році вона взяла участь у 16-ти виставах американського театру «La Mama E.T.С.» у Нью-Йорку. Нещодавно вона була удостоєна звання Героя України «за вершинний пісенний талант, що пробуджує і возвеличує духовну силу українського народу».

Слухання. Відомості про тріо Мареничів
Якою за жанром є українська народна пісня?
Наскільки автентичним є її виконання?

Прозвучала лірична народна пісня «Ой, у гаю при Дунаю» у виконанні тріо Мареничів. Творчість тріо Мареничів - яскрава сторінка літопису української пісні. У 70-ті роки XX століття це був чи не найвідоміший гурт в Україні, який поновив традиції ліричної естрадної пісні, пісні-романсу. Тріо Мареничів розпочало свою діяльність з концертних виступів у Луцьку, згодом взяли участь в огляді вокально-інструментальних ансамблів у Харкові, де здобули перемогу, а в 1976 році з'явилися на телеекранах. Це був початок їхнього тріумфального успіху. На початку творчості Тріо Мареничів виконувало пісні народів світу, поп-шлягери та українські народні пісні. Проте незабаром їм було офіційно заборонено виступати поза межами Волинської області через їхні уподобання до пісень січових стрільців та небажання співати радянські патріотичні пісні. На довгий час тріо зникло з ефіру. На початку 1994 року Мареничі відмітили 20-річчя творчої діяльності великими концертами у столичному палаці «Україна» та здійснили серію записів своїх пісень, як старих хітів, так і нових, написаних Антоніною Маренич. У 1998 році вийшов компакт-диск Мареничів «Три тополі» з піснями 80-х років. У 2003 році учасники тріо вже стали народними артистами України, проте наступного року тріо розпалося. Яка з українських народних пісень є вашою улюбленою і чому?

Відлуння мистецтва…
Поясніть, як ви розумієте вислів Олександра Богачука:
«Хто спів черпає із джерел народу,
Вклоняється їм серцем і чолом, —
Той сам стає від роду і до роду
Народним невичерпним джерелом»


Демонстрація та розучування пісні «Червона рута»
Сучасна українська популярна музика, хоча й знає усіх своїх авторів та виконавців, проте і вона має свої народні пісні. Народні - тобто улюблені, популярні й виконувані вже довгий час. Пісню-символ української естрадної музики, навіть символ України, пісню Володимира Івасюка - «Червону руту»! Існує гуцульське повір'я, що раз на двадцять років рута зацвітає червоним цвітом і приносить щастя тому, хто її знайде. То може відправимося на пошуки щастя? У супроводі пісні «Червона рута»!

Тестове завдання 1
Позначте правильне твердження
Автентичний — той, що відповідає оригіналу, дійсний, заснований на першоджерелах
Автентичний — той, що не відповідає оригіналу, оброблений, вдосконалений
Автентичний — той, що потребує аранжування, реміксу

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «Жанром української народної пісні є…»
Лірична
Жартівлива
Обрядова
Життєрадісна
Схвильована

Тестове завдання 3
Оберіть із запропонованих виконавців українських народних пісень
Анатолій Солов’яненко
Ніна Матвієнко
Тріо Мареничів
Ірина Білик
Віталій Козловський

Тестове завдання 4
Хто є автором слів та музики пісні «Червона рута»?
Володимир Івасюк
Ігор Білозір
Назарій Яремчук
Василь Зінкевич

Підсумки уроку
У чудовій країні ми живемо, Нато, мальовничій, пісенній…
На нашій землі, як хліб, так і пісні родяться – щиро, щедро
Нам дійсно є чим пишатися.

Урок 14. Пісня буде поміж нас    
Вступ
Які пісні ти пам’ятаєш із дитинства? Та багато пам’ятаю - з мультфільмів, кінофільмів, естрадні, які були тоді популярними. Минає час, змінюється мода, з’являються нові музичні напрямки, а пісня, почута в дитинстві, так і залишається улюбленою, і ніякий вплив часу цього не змінює. Може це тому, що в дитинстві ми відкриваємо для себе світ, і все для нас вперше. Пісні нагадують нам найяскравіші емоції, повертають до вражаючих спогадів…

Відлуння мистецтва…
«Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас» - співається в одній українській естрадній пісні яка, до речі, вже давно стала народною… Поясніть як ви розумієте ці рядки?
Яке відлуння знаходять вони у ваших серцях?
Кому належать ці рядки?
Яку пісню ви взяли б собі на спомин з дитинства?
Яку пісню ви взяли б собі на спомин з сьогодення?
Які пісні будуть жити серед людей вічно?


Робота над піснею «Червона рута»
«Червона рута» - саме та пісня, яка завжди «буде поміж нас»! Недаремно її називають національним символом української естради. Першим задумом композитора Володимира Івасюка було створення балади про дивну квітку - червону руту. До речі, він часто називав свої пісні романсами або баладами. Після трирічних творчих пошуків «Червона рута» визріла в жанрі ліричної пісні - основному жанрі творчості Володимира Івасюка. А форма цієї пісні - двокуплетна. Отож, повторимо мелодію та розучимо другий куплет пісні.

Караоке. «Червона рута»

Співаємо з зірками

Для того, щоб пісня стала популярною в наші дні існує безліч проектів: радіо та телевізійні хіт-паради, концерти, турне зірок, телевізійні шоу. Фрагмент з такого концерту, тільки 1971 року, ми зараз і подивимось.. Пісня «Червона рута» дала назву телефільму, вона ж була визнана кращою піснею 1971 року.

Розповідь про В. Івасюка
Свій перший музичний гурт Володимир Івасюк назвав «Буковинка». А створив він його, навчаючись у 9-ому класі, у своєму рідному місті Кіцмані Чернівецької області. Тоді ж перші пісні молодого композитора принесли йому перемогу на конкурсах самодіяльної творчості. Джерелами натхнення для Володимира Івасюка завжди були незбагненна краса рідної Буковини та народна музична творчість. «...Кожна пісня - це перлина… Для мене український фольклор - підручник, написаний геніальним автором», - саме так за спогадами батька сказав про народну музику Володимир Івасюк. Після переїзду з родиною до Чернівців Володимир написав одну з найпопулярніших своїх пісень — «Я піду в далекі гори», яка згодом пролунала на всю Україну. У 1970 році українське телебачення вперше транслювало нові пісні Івасюка - «Водограй» і «Червону руту». Рік потому, на заключному концерті фестивалю «Пісня-71» Володимир Івасюк виконував «Червону руту» разом із Василем Зінкевичем та Назарієм Яремчуком - солістами ансамблю «Смерічка». Пісню було визнано найкращою піснею на теренах колишнього СРСР. У 1972 році найкращою піснею країни стала пісня «Водограй». У 1974 і 1977 роках пісні Володимира Івасюка «Водограй» та «У долі своя весна» прозвучали на міжнародних пісенних фестивалях у Сопоті (Польща) у виконанні Софії Ротару. Володимир Івасюк створив близько 100 пісень, музику до кількох спектаклів, багато інструментальних творів. Свої найкращі пісні композитор написав на власні вірші: «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас», «Аве Марія» та інші.
Поясніть, як ви розумієте вислови про Володимира Івасюка його сучасників?
«Орфей синіх гір» (Назарій Яремчук)
«Він дав урок сучасникам, як треба оберігати своє й не потрапляти під хвилинне затуманення чужим... Володя завжди стояв вище моди, він був у часі, говорив від імені свого часу» (Василь Зінкевич)
«Пісні Володимира Івасюка — це яскравий слід і барвистий, самобутній орнамент в чудовій вишиванці національної пісенної історії української музики...» (Лєшек Мазепа)
«Він був глибоко переконаний, що наш світ створений для того, аби в ньому лунала музика добра, миру, злагоди між людьми» (Софія Ротару)

Розповідь про С. Ротару. Слухання.
Однією з кращих виконавиць пісень Володимира Івасюка, зокрема «Червоної рути» є, безперечно, Софія Ротару народна артистка СРСР, Молдови, України, лауреат численних премій та фестивалів, кавалер багатьох орденів, і нарешті - Герой України. А у далекому дитинстві її називали «Соловейком з Буковини». Народилася Софія Ротару в 1947 році в селі Маршинці Чернівецької області, музичну освіту здобувала в Чернівецькому музичному училищі та Кишинівському інституті мистецтв у Молдові. Справжній великий успіх до молодої співачки прийшов у 1971 році після показу музичного телефільму «Червона рута», в якому Ротару заспівала зі знаменитою «Смерічкою». На жаль, після трагічної загибелі Володимира Івасюка цей фільм було знищено на українському телебаченні. В тому ж 1971 році вона стала професійною співачкою - її запросили до філармонії, де для неї було створено вокально-інструментальний ансамбль «Червона рута». Софія Ротару виконала понад 400 (чотирьохсот) пісень різними мовами, знялася в багатьох музичних фільмах. У центрі Києва закладена іменна зірка співачки. Послухаймо Софію Ротару і пісню Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас».

Музична вікторина «Український рок»
1. Багато українських рок-пісень живуть сьогодні поміж нас. Пропонуємо пригадати творців української рок-музики та упізнати улюблені мелодії. Отже, розпочинаємо музичну вікторину «Український рок»!
Який український рок-гурт був заснований в 1987 році і в цьому ж році став рок-групою року, отримав першу премію на київському фестивалі «Рок-парад»?
Який український рок-гурт зазнав на собі впливу рок-н-ролу, панку, етнос стилів, національного колориту яким в кінці 80-х - початку 90-х додало використання української мови?
Назва якого українського рок-гурту пов’язана з літературним героєм Федора Достоєвського?
Який український рок-гурт записав рок-версію Державного гімну України?
Який гурт є найзапитуванішим у світі українським рок-колективом, еталоном наживо-концертних виступів?
«Весна» у виконанні «Воплі Відоплясова»
2. Який український рок-гурт створено в 1994 році у Львові?
Який український рок-гурт спочатку називався «Клан тиші»?
В творчості якого українського рок-гурту чудово поєднались гарні поетичні тексти, виразні мелодії та сучасний гітарний рок?
Який український рок-гурт експериментує в різних напрямах легкої музики, від джазу, рок-н-ролу до брит-поп, пост-панку, поп-року та мелодійного року?
Який український рок-гурт здійснив спільний виступ із симфонічним оркестром «Ренесанс» у 2002 році?
Який український рок-гурт здійснив спільний проект з Ніною Матвієнко?
«Ото була весна» у виконанні гурту «Океан Ельзи» та Ніни Матвієнко

Аналіз прослуханих творів
Проаналізуйте образний зміст пісень, що прозвучали.
Імена яких авторів чи виконавців української популярної музики, на вашу думку, заслуговують на те, щоб назвати їх поряд з іменами Володимира Івасюка, Софії Ротару, Олега Скрипки, Святослава Вакарчука?

Складіть десятку найкращих українських естрадних пісень. Аргументуйте свій вибір

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Свої найкращі пісні В.Івасюк написав на власні вірші
Свої найкращі пісні В.Івасюк написав на вірші Т. Шевченка
Свої найкращі пісні В.Івасюк написав на вірші Л. Українки
Свої найкращі пісні В.Івасюк написав на вірші М. Рильського

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «Визнання до співачки Софії Ротару прийшло відразу ж після показу на телебаченні у 1971 році музичного фільму…»
«Червона рута»
«Пісня буде поміж нас»
«Я піду в далекі гори»
«Водограй»

Тестове завдання 3
Які гурти є представниками української рок-музики?
«ВВ»
«Океан Ельзи»
«Смерічка»
«Бітлз»
«Квін»

Тестове завдання 4
Хто є автором пісні, слів та музики пісні «Пісня буде поміж нас»?
Володимир Івасюк
Софія Ротару
Назарій Яремчук
Святослав Вакарчук
Олег Скрипка

Підсумки уроку
Та перше півріччя добігає вже кінця
І наостанок уроку додамо ще півслівця!
Автентична чи естрадна, чи джаз-рокова,
Або авторська, народна чи хіп-хопова,
Українська пісня наші підкоряє серця,
Найсвітліші у душі обираючи місця.
Отже, завжди поміж нас буде пісня оця!

Друзі, обирайте свої пісні!

Урок 15. Відлуння епох у музичному мистецтві (узагальнення)    
Вступ
Англійський письменник Оскар Уайльд сказав: «Благо, що дарує нам мистецтво, не в тому, чого ми від нього навчаємося, а в тому, якими завдяки йому ми стаємо». За останні півроку спілкування з музичним мистецтвом ми і навчились від нього, і дещо змінились. Ми пізнали музику різних епох та стилів. Отож, давайте перевіримо, чого саме ми з вами навчилися. Для цього пропоную влаштувати вікторини: теоретичну та музичну.

Асоціативний ряд
Назвіть композитора або виконавця за таким асоціативним рядом.
Орган, фуга, поліфонія, токата, бароко - Йоганн Бах. ХVІІІ століття.
Вальс, полька, Відень, свято, романтизм - Йоганн Штраус. ХІХ століття.
Стилізація, сюїта, авангард - Альфред Шнітке. ХХ століття.
Бразилія, арія, Й. Бах - Ейтор Віла-Лобос. ХХ століття.
Джем-сешн, труба, імпровізація, джаз - Луї Армстронг. ХХ століття.
Хабанера, тореадор, опера, Франція - Жорж Бізе. ХІХ століття.
Рок-н-рол, король, Америка – Елвіс Преслі. ХХ століття
Шансон, пристрасність, «горобчик», Франція - Едіт Піаф. ХХ століття.
Квартет, Ліверпуль, біг-біт, «жуки» - «Бітлз». ХХ століття.
Пісня, «український соловейко», тенор, опера - Анатолій Солов’яненко. ХХ століття.
Естрада, Буковина, «Червона рута» - Володимир Івасюк. ХХ століття.
Перший відеокліп, рок, Фарух Булсара - «Квін». ХХ століття.

Відлуння мистецтва…
Протягом першого півріччя ми вивчали найрізноманітнішу музику. «Одна музика йде до нас без усіляких зусиль. Інша – вимагає, щоб ми до неї прийшли». Ці слова належать видатному угорському композитору, піаністу Ференцу Лісту. Поясніть, як ви розумієте цей вислів.

Слухання музики. Завдання 1
Завдання музичної вікторини: назвіть композитора та його твір, що прозвучить.
Й. Бах. Токата ре мінор

Слухання музики. Завдання 2
Ж. Бізе. Опера «Кармен». Хабанера

Слухання музики. Завдання 3
Е. Вілла-Лобос. Арія з Бразильської бахіани №5

Слухання музики. Завдання 4
А. Шнітке. «Сюїта в старовинному стилі». «Менует»

Слухання музики. Завдання 5
Ш. Дюмон. «Non Je Ne Regrette Rien» («Ні, я ні за чим не жалкую») у вик. Е.Піаф

Слухання музики. Завдання 6
В. Івасюк. «Пісня буде поміж нас»

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Полістилістика - навмисне сполучення в одному творі несумісних стилістичних елементів
Полістилістика - імітація художнього стилю, характерного для будь-якого автора, жанру, народності, епохи тощо
Полістилістика - поєднання художніх стилів, характерних для будь-якого композитора

Тестове завдання 2
Стиль музичного мистецтва ХVІІ - ХVІІІ століть, в якому на зразок архітектури і живопису втілювались монументальні та величні образи
Бароко
Класицизм
Романтизм
Модернізм

Тестове завдання 3
Нескладна за змістом музика, переважно проста за формою, доступна для сприйняття найширшими колами слухачів
Естрадна
Академічна
Духовна

Тестове завдання 4
Стиль музичного мистецтва ХІХ століття, який характеризується інтересом до внутрішнього світу людини, любовної лірики
Класицизм
Імпресіонізм
Романтизм
Бароко

Тестове завдання 3
Стиль розважальної музики, що з’явився у Великобританії та США на межі 50-60-х років, і має свої виражальні особливості - використання блюзових мелодичних зворотів, перебільшене значення метро-ритму, застосування тембрів електричних музичних інструментів, підсилювачів звуку, особлива - експресивна - манера виконання.
Рок
Джаз
Симфоджаз
Реп

Тестове завдання 4
Які твердження доводять «відлуння епох у музичному мистецтві»?
Музика минулих часів є художньою моделлю для написання оригінальних творів сучасних композиторів і аранжувальників.
Нові принципи «мислення у звуках» дозволяють цікаво поєднати минуле й сучасне, традиційне й новаторське.
Нетлінні шедеври, народжені художнім генієм людства, є завжди сучасними.
Мистецтво – скарбниця Духовності, споконвічного прагнення до Ідеалу, Гармонії та Краси.
Висновки уроку
Друзі, ми провели урок-узагальнення з теми «Відлуння епох у музичному мистецтві». Правду кажучи, я б більше хотів дізнатись про джаз та рок-музику, більше її послухати… Мабуть, Антоне, тобі потрібно дочекатися канікул.

Урок 16. Пісенні відлуння (урок-концерт)    
Вступ
Сьогодні ми повторимо те, що вивчали протягом півріччя.
Пропоную влаштувати невеличкий концерт і заспівати вивчені пісні.

Караоке. «Здрастуй, світ!»

Караоке. «Моя стежина»

Караоке. «Києве мій»

Караоке. «Вчора»

Караоке. «Пісня про друга»

Караоке. «Червона рута»

Караоке. Колядка «Ой у саду»

А тепер уявімо себе колядниками.
І заколядуємо…
Добрий вечір цьому дому!
Тут немає місця злому.
Слава Богу, добрі люди,
Хай добро між Вами буде!
Гарні маємо новини
Для старого і дитини:
Нині весь світ звеселився,
Бо син Божий народився!


Караоке. Колядка «Добрий вечір тобі, пане господарю»

Караоке. Щедрівка «Ой чи є, чи нема»
А тепер будемо щедрувати.
І не забудемо про веселі переодягання, Козу, …
Щедрий вечір!
Добрий вечір!
Ми прийшли Вам щастя побажати!
Чи дозволите защедрувати?

Віншуєм Вам нині
Усі добрі люди;
Хай в кожній родині
Завжди радість буде.
Хай ласкою щедро
Всіх Бог огорта
Й дарує вам многі
Та благі літа.

Підсумки уроку
А на цьому слові
бувайте здорові…

Ми прощаємося з вами, але ненадовго. Попереду - зимові канікули. Час для відпочинку, розваг та веселого святкування.

Урок 17. Діалог з музикою Верді    
Вступ

Вести діалог про музику здатен майже кожний, а давай поспілкуємося із самою музикою - її образами, настроями, характером…
Сьогодні на нас чекає геніальний співбесідник – сам маестро Джузеппе Верді – майстер опери!

Робота над вокалізом. Перегляд фрагменту фільму-опери Дж.Верді. Пісенька Герцога з опери «Ріголетто»

Темпераментний діалог відбувся між публікою Венеції та музикою нової опери «Ріголетто» славнозвісного Джузеппе Верді. Прем’єра, що відбулася 11 березня 1851 року мала шалений успіх.
Після кожного номеру опери композитора викликали на сцену бурхливими оплесками.
Після такого захоплюючого спілкування публіки з музикою, фрагменти з опери незабаром заспівала вся Венеція!
Особливо надзвичайне враження на слухачів справила пісенька Герцога, яка миттєво стала шлягером.

Знамениту пісеньку «Серце красунь» співає у опері Герцог. Це маніфест безтурботної, поверхневої й легкодумної людини яка звикла використовувати інших заради будь-якої примхи.
Пропоную подивитися на цього антигероя і послухати знамениту арію!
Джузеппе Верді Опера «Ріголетто» Пісенька Герцога

Чи знайома Вам ця мелодія?
Яку бесіду пропонує сучасному слухачеві ця музика?


Розповідь про оперу «Ріголетто»

В основу сюжету опери покладено драму видатного французького письменника XIX століття Віктора Гюго «Король розважається». Місце дії автор переніс з Франції до Італії. Ім’я блазня в опері Дж. Верді перетворилося на Ріголетто, а короля Франциска І — на Герцога. Опера отримала нову назву - «Ріголетто».
Основний задум опери - показати на музичній сцені зіткнення чистоти, благородства і безкорисливої любові з цинічним світом егоїзму, зла і несправедливості.
Цьому драматургічному конфлікту підкорено весь музичний розвиток опери, побудований за принципом яскравої контрастності. За допомогою надзвичайно виразних мелодій композитор створив музичні характеристики усіх дійових осіб опери.

Ріголетто — придворний блазень, озлоблений власною потворністю та нікчемністю. У Ріголетто немає нікого в світі, крім улюбленої дочки Джильди, яку він приховує від усіх у відлюдному будинку, прагнучи виховати її у вірі та чистоті.
Юна Джильда - світлий образ, вона зовсім не знає життя, добра і довірлива.
Але вона потрапляє у світ зла і несправедливості, у розпусний світ Герцога та його оточення. У гонитві за розвагами, заради хвилинної примхи, вони не зупиняються ні перед чим, аби позбавити невинну дівчину честі та вбити старого батька, який став на захист дочки.

Драматична кульмінація опери - її остання картина. Лютує гроза, яка наче підкреслює душевний стан Джильди.
Ріголетто палає жаданням помсти – вбити розпусного Герцога. Але закохана у Герцога Джильда вирішує врятувати йому життя.
Перевдягнена в чоловічий одяг, вона приймає на себе смертельний удар кинджалом.
Ріголетто отримує мішок із тілом, але крізь шум грози раптом чує знайому пісеньку Герцога... Безтурботне її звучання багатократно підсилює трагізм ситуації. Жахлива істина відкривається перед Ріголетто: жертвою страшної помсти стала його улюблена дочка.
Смертельно поранена Джильда помирає на руках збожеволілого від горя батька…

Перегляд фрагменту фільму-опери «Ріголетто». Аналіз

Подивіться фінал опери Верді «Ріголетто». Зверніть особливу увагу на музичне втілення трагічної ситуації.
Фільм-опера «Ріголетто» (фрагмент)

«Оркестр веде бесіду і плаче разом з вами. Ніколи звуки не були настільки виразними».
У рецензії на прем’єру опери «Ріголетто» венеціанська газета підкреслювала незвичайність музики
«В ній все визначається новизною сюжету: нова музика, новий стиль і нова форма номерів».
«Оркестр веде бесіду і плаче разом з вами. Ніколи звуки не були настільки виразними».

Як ви розумієте цей вислів: «Оркестр веде бесіду і плаче разом з вами»?
Яку роль має звучання Пісеньки Герцога у фіналі опери?
Чи актуальні сьогодні проблеми, що розкриті Верді в опері «Ріголетто»?


Геній італійської опери

Світового визнання італійський композитор Джузеппе Верді зазнав ще за життя. Переконаний патріот, він усім серцем сподівався на звільнення своєї Батьківщини від австрійського гніту. У роки битв за національну незалежність і об’єднання Італії Дж. Верді створював опери, що закликали народ до боротьби. Деякі оперні хорові епізоди звучали на вулицях країни як героїчні революційні пісні. Своєю музикою композитор довів здатність мистецтва впливати не тільки на людей, але й на життя, за що його називали «вихователем Італії».
Основою творчості Дж. Верді була опера. Майже всі 26 опер композитора належать до кращих досягнень світового мистецтва. Нема в світі оперного театру, у якому б не йшли його відомі опери: (перераховувати через паузу)«Аїда», «Отелло», «Дон Карлос», «Бал-маскарад», «Травіата» та інші.
Героями опер Джузеппе Верді стали люди принижені, відкинуті суспільством, але піднесені над ним благородством душі і моральною силою. Любов до людей, правдивість сюжетів, мелодична виразність музичної мови — ось характерні риси оперного мистецтва Дж. Верді.

Демонстрація пісні «Надії крихітний оркестрик»

Російський бард Булат Окуджава показує життєві ідеали через образи інструментів оркестру в одній із своїх пісень.
Послухайте його пісню «Надії крихітний оркестрик» і поміркуйте над її образами.
«Надії крихітний оркестрик» Сл. і муз. Б. Окуджави

Назвіть життєві ідеали та образи, що їм відповідають, в пісні «Надії крихітний оркестрик».

Розучування пісні «Надії крихітний оркестрик»

Потренуйтесь у читанні тексту пісні в ритмі. При розучуванні пісні прослідкуйте за ритмічними особливостями мелодії.
Зверніть увагу на повторність чи подібність фраз.

Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Народжена прогресивними ідеями свого часу, музика Верді не втратила величезної життєвої сили й нині
Мелодії Верді одразу й назавжди ставали популярними, народними
Мелодії Верді – вишукані, довершені, доступні для сприймання тільки професійним музикантам

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «Улюбленим жанром творчості Дж. Верді була…»
Опера
Симфонія
Кантата
Оперета

Тестове завдання 3
Назвіть характерні риси оперного мистецтва Дж. Верді
Любов до людей
доступність музичної мови
образи міфів та легенд
образи простих людей

Тестове завдання 4
Визначте головну ідею опери «Ріголетто»
зіткнення чистоти, благородства, безкорисливої любові з цинічним світом егоїзму, зла й несправедливості
зіткнення інтересів ворогуючих сімей
зіткнення національних інтересів Франції та Італії

Підсумки уроку

От і я кожного дня стикаюсь із цинічним світом егоїзму, зла й несправедливості.
Та я просто ходяча ілюстрація до опер Джузеппе Верді! Тому я можу з чистим серцем і совістю насолоджуватися драматичною музикою Верді.
Чого і вам бажаємо, друзі! До нових музичних зустрічей!

Урок №18. Діалог міфології з музикою    
Вступ

Xтось жадає мистецтва, а хтось – золота та влади.
Сам маестро Ріхард Вагнер вважав цю тему ду-у-же сучасною.
І настільки важливою, що написав про це цілих чотири опери!
А щоб глядачі не занудьгували, він закрутив таке міфологічне лібрето – ну справжнісіньке «фентезі»!

Розповідь про «Перстень Нібелунга» Р. Вагнера

Для видатного німецького композитора Ріхарда Вагнера, людини ХІХ століття, достатньо сучасними виявилися образи скандинавської міфології.
Загадкові, таємничі і водночас наділені всіма людськими рисами: заздрістю і жадобою, відвагою та самопожертвою заради щирої любові.
У результаті діалогу сучасності та міфології вийшов дуже масштабний твір – цикл з чотирьох опер, або тетралогія, під загальною назвою «Перстень Нібелунга». Серед діючих осіб – боги, герої, декілька видів чарівних істот, і головне – перстень, що дає владу над світом.
Тетралогія складається з чотирьох опер: «Золото Рейну»; «Валькірія»; «Зігфрід»; «Загибель богів».

В глибокій давнині скандинавських та німецьких племен народились міфологічно-героїчні «Пісні про нібелунгів» – дітей підземелля з племені злих карликів, які володіють незліченними багатствами.
Ріхард Вагнер веде діалоги з богами, героями, чарівними істотами:
З образом непереможного сонячного Зігфріда – героя, який не знає страху, героя майбутнього…
З образом верховного бога Вотана - нерішучого, схильного до філософствування, а не до дії, пригніченого злом і несправедливістю, що панують навколо…
З образом нібелунга Альберіха – владики золотих скарбів підземного світу: чарівного шолома та проклятого персня.

Перстень – символ давньої і завжди сучасної, на думку Вагнера, ідеї згубної влади золота.
І всемогутні боги, і сильні велетні, і підступні карлики нібелунги, і люди - усі охоплені корисливістю, спрагою багатства, влади, готові відректися від людських почуттів, стати на шлях насильства, неправди й обману.
Тому Вагнер прагне загибелі цього несправедливого суспільства, гігантської катастрофи, що зруйнує увесь світ - і погребе під його уламками всі пороки і злочини людей.
Навіть кращий з героїв тетралогії, відважний Зігфрід, гине, його дії нікому не приносять порятунку. І це додає фіналу похмуро-трагічної риси.
Лише в музиці, в останній просвітленій темі, пробивається промінь надії.
Ідея оперного циклу була грандіозною – Ріхард Вагнер створював його упродовж 26 років. Та не менш грандіозною стала його реалізація. Вистава оперної тетралогії проходила упродовж чотирьох діб у спеціально побудованому для вагнерівських опер театрі в Баварському місті Байрейті і стала визначною подією світового мистецького життя.
Загальний час виконання всіх чотирьох опер займав понад 15 годин! Незвичною стала й побудова опер. Це не традиційна послідовність речитативів, арій, ансамблів, а безперервний потік мелодій, що поєднують в собі речитативність та наспівність.
Головна роль у виставі відведена оркестру, який розкриває підтекст усього, що відбувається на сцені.
Кожна дійова особа, а також її почуття і пристрасті (любов, страждання, гнів), різні предмети (меч, золото, шолом) та природні стихії (вогонь, гроза, райдуга) у Вагнера отримують свою оркестрову мелодію - характеристику – лейтмотив.
Лейтмотив (з нім. провідний мотив) — музична тема, що неодноразово повторюється та характеризує певний образ у музичному творі
Лейтмотиви підкреслюють значення певної ситуації.
Саме вони, нові засоби втілення оперних образів, зробили композитора музичним реформатором.
І що цікаво, в тетралогії «Перстень Нібелунга» лейтмотивів близько ста!
Вони настільки точно і виразно характеризують образ, ситуацію, що народжують в нашій уяві точні асоціації.

Перегляд фрагменту фільму-опери. Р. Вагнер. «Політ валькірій» з опери «Валькірія»

Пропоную послухати найвиразніший симфонічний епізод тетралогії - «Політ валькірій» з III дії опери «Валькірія».
У ньому зображено картину польоту фантастичних войовничих створінь, валькірій, на фоні розбурханої стихії грози в горах.
Тобто такою є програма даного симфонічного епізоду.
Визначте, палітра яких засобів виразності знадобилась композитору для створення цієї картини.
Ріхард Вагнер Опера «Валькірія» «Політ валькірій»

Аналіз прослуханого твору

Якими засобами створений образ польоту валькірій?
Якими засобами змальована стихія грози?
Яку б живописну картину ви б створили під враженням від цієї музики?


Розповідь про Р. Вагнера

Німецького композитора Ріхарда Вагнера називають останнім найзначнішим романтиком XIX століття.
Проте його шлях до вершин музичного мистецтва був незвичним. Композитор, який реформував традиційний оперний жанр та створив справжню музичну драму, був майже самоуком.
З дитячих років Р. Вагнер захоплювався міфологією, поетичними переказами, театром, музикою, багато читав. У 14 років під впливом трагедій Шекспіра він написав власний літературний твір — трагедію «Лейбальд і Аделаїда», до якої пізніше створив музику.

Перше незабутнє музичне враження Вагнер отримав від музики Л. Бетховена до драми «Егмонт». Композитор став його кумиром. Він вигадав незвичний спосіб музичної самоосвіти: переписувати партитури симфоній Бетховена, слідкуючи за ходом музичної думки та технікою її викладу. Метод був дієвим. І коли до цієї самоосвіти додалося шестимісячне навчання з досвідченим учителем, то цього стало достатньо для того, щоб учорашній самоук набув потрібних професійних навичок.
Вже за кілька років Вагнер написав свої перші твори
Р. Вагнер - реформатор оперного жанру, творець музичної драми, в якій музика «тече безперервним потоком», а вокальні номери замінені речитативами.
В історію світового музичного мистецтва Вагнер увійшов як реформатор оперного жанру, творець музичної драми, яка значно відрізняється від традиційної опери.
Метою реформи Р. Вагнера було створення монументального програмного вокально-симфонічного твору у вигляді драми, який замінив би усі види оперної і симфонічної музики. Ним повинна була стати «музична драма», в якій музика «тече безперервним потоком», а вокальні номери замінені емоційно насиченими речитативами.
Важливе місце в операх Р. Вагнера посідають великі самостійні оркестрові епізоди — увертюри, антракти, симфонічні картини, які перетворилися на яскраві та рідкісні за образною силою інструментальні полотна. Деякі з них стали визнаними шедеврами світової програмної симфонічної музики.

Діалог музики і сучасності.

Чому музичні твори минулого стають яскравою частиною життя сучасних людей?
Напевне тому, що в душі та розумі сучасної людини геніальна музика знаходить своє відлуння і не має значення, написана вона в минулому чи позаминулому столітті.
Як це сталося, наприклад, з вступом до опери «Лоенгрін» Р.Вагнера.
Послухайте і визначте, за яких життєвих обставин сьогодні можна почути цю музику Вагнера?
Ріхард Вагнер Опера «Лоенгрін». Вступ

За яких життєвих обставин сьогодні можна почути вступ до опери «Лоенгрін» Р.Вагнера?

Робота над піснею «Надії крихітний оркестрик»

Але без пісні ми вас не відпустимо!
Довчимо пісню «Надії крихітний оркестрик» Б.Окуджави
Друзі, зверніть увагу на осмислене і виразне виконання її тексту.
А як відчуєте себе готовими, долучіться до виконання пісні самим Булатом Окуджавою!

Караоке. «Надії крихітний оркестрик»

«Надії крихітний оркестрик» Сл. і муз. Б. Окуджави

Співаємо з зірками


Тестове завдання 1
Позначте правильні твердження
Вагнер - останній найвизначніший романтик XIX століття
Вагнер – реформатор оперного жанру
Вагнер – класик оперного жанру
Вагнер – романтик ХХ століття

Тестове завдання 2
Закінчіть речення (всі правильні варіанти): «Суть реформи оперного жанру, яку запропонував Р. Вагнер, полягає у…»
введенні системи лейтмотивів
написанні музичної драми, в якій музика «тече безперервним потоком»
заміні вокальних номерів емоційно насиченими речитативами
звернені до образів простих людей

Тестове завдання 3
Дайте правильну відповідь.
У чому полягає основна ідея оперного циклу «Перстень Нібелунга»?
Згубна влада багатства над людьми
Героїчність народу-визволителя
Любов перемагає ненависть

Тестове завдання 4
Які опери належать Р. Вагнеру?
«Валькірія»
«Лоенгрін»
«Зігфрід»
«Ріголетто»
«Кармен»

Підсумки уроку

Виявляється, діалог міфології з музикою, це щось грандіозне і видовищне. Як політ валькірій!
Це ж Вагнер! У його музики ніколи не було байдужих слухачів: вони одразу ставали або його захопленими прихильниками, або лютими супротивниками.
Як ти вважаєш, наші друзі стали його прихильниками чи супротивниками?
Знаю напевне, що враженими залишилися усі. І від спілкування з музикою, і від спілкування з геніальною особистістю Ріхарда Вагнера.

Урок №19. Діалог із шекспірівськими образами    

Вступ

Сумні всі ті, хто так, як я, кохав.
Мене гнітить моя тяжка печаль,
Твоя ж - удвоє збільшує мій жаль.
Ти співчуття до мене виявляєш,
І, мов ножем, мені ти серце краєш.
Любов - це дим, що в'ється від зітхання;
В очах коханців - це вогонь бажання.
Безумство мудре - ось що є любов.
Воно отруює й зціляє кров.
ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР. РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА. ПЕРША ДІЯ

Шекспіром можна кого хочеш вразити. Он уже скільки століть його вірші і на музику кладуть, і фарбами змальовують, і на плівку знімають. Про театр я взагалі мовчу… Є навіть композитор, який примудрився втілити шекспірівський сюжет мовою балету!
І зробив це блискуче!

Музична вікторина

З цим композитором ми неодноразово спілкувалися. Це його музика допомагала нам пізнати світ дитинства, казок, світ музичних інструментів…
Пропоную упізнати композитора за музикою, яку ми вивчали раніше.
Отож, упізнайте твір і автора.

Вальс з балету «Попелюшка»
Тема Петрика з симфонічної казки «Петрик та вовк»
«Базіка»


Ще у молодших класах ми розпочали знайомство з музикою Сергія Прокоф’єва, сповненої різноманітних «дитячих» і «дорослих», казкових та реальних образів, гармонійного й радісного відчуття навколишнього світу.
То були діалоги з чарівною Попелюшкою, кумедною Базікою, відважним Петриком та іншими героями симфонічної казки «Петрик і вовк».

Розповідь про С. Прокоф’єва

Свій творчий шлях С.Прокоф’єв, визнаний класик XX століття, геніальний новатор розпочав як заповзятий бунтівник. Його музику називали грубою, «футбольною». Пружні вольові ритми в стрімкому русі, насичення звукової палітри різкими дисонансами були несподіваними для більшості слухачів, які звикли до витончених творінь романтиків та імпресіоністів.
Заснована на світових музичних традиціях, творчість Прокоф'єва відкрила багато нових творчих ідей, засобів та прийомів у царині мелодії, ритму, гармонії, тембрових сполучень.
Музика Прокоф’єва вражає неймовірною широтою сфери свого призначення — від музики для наймолодших слухачів до складних філософських музичних полотен.
Творчість композитора дуже різноманітна: опери й балети, симфонії й концерти, кантати й ораторія, сонати й сюїти, пісні й музика для театру і кіно — усі вони є зразками унікального й неповторного творчого стилю видатного майстра.

Шекспірівські образи в музиці

Образи трагедій видатного англійського письменника Вільяма Шекспіра називають «вічними мандрівниками».
Вони мандрують, залишаючи після себе яскравий слід не лише у театральному мистецтві - своїй батьківщині, а й у образотворчому, музичному мистецтві, мистецтві кінематографу…
І справді - змінюються століття, а люди не залишають спроб виразити в мистецтві трагічну історію Ромео та Джульєтти. Я оце, до речі, дивився…
Пропоную учням пригадати, які твори за мотивами трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» їм відомі.

Які твори за мотивами трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» вам відомі?
Пригадайте сюжет трагедії
В яких музичних жанрах були втілені шекспірівські образи Ромео та Джульєтти?


Минулого року ми мали нагоду послухати прекрасну увертюру-фантазію Петра Чайковського «Ромео і Джульєтта», створену в XIX столітті.
А ХХ-те століття – це і художні фільми, і мюзикли. Та найбільше на сюжет трагедії «Ромео і Джульєтта» було створено опер — аж 14!
Проте, до Сергія Прокоф'єва ніхто з композиторів не наважувався втілити образи закоханих на балетній сцені.
І музику Прокоф’єва не сприйняли одразу навіть у театрі! «Сумніших оповідей не знайдете, ніж музика Прокоф’єва в балеті», - саме так були перефразовані останні рядки трагедії «Ромео і Джульєтта» після того, як артисти балету вперше почули музику Сергія Прокоф’єва.

Розпочинаючи складну роботу над балетом, Сергій Прокоф'єв ставив за мету не просто написання танцювальної музики до відомого сюжету, а створення балету, гідного шекспірівської трагедії.
Блискуче, з надзвичайною переконливістю С. Прокоф'єв розкриває основний конфлікт трагедії зіткнення світлої любові Ромео і Джульєтти із родовою ворожнечею, яка переслідує дві лицарські родини Монтеккі та Капулетті.
В основі композиції балету – окремі номери, дуже лаконічні і виразні. Усього їх 52, але вони складають безперервну музичну дію, яка передає ідейний задум і загальну сюжетну основу трагедії В. Шекспіра.
Симфонічний розвиток у балеті досягається шляхом використання лейттем (провідних тем), які об'єднують усю образну тканину в єдине ціле.

Слухання. С. Прокоф'єв. «Танець лицарів» з балету «Ромео і Джульєтта». Творче завдання

Про балет «Ромео і Джульєтта» С. С. Прокоф'єва говорили, що це істинний «переклад Шекспіра на мову руху».
Спробуймо і ми створити пантомімічні образи до прокоф’євської музики.
Пропоную перший образ - балетний номер «Танець лицарів» або «Монтеккі і Капулетті».
Цей образ загрозливо-войовничий та величний, ніби узагальнений портрет безглуздої ненависті ворожих родин.
Його середній розділ - витончений, тендітний танок Джульєтти й Париса - одна з найщемливіших ліричних сторінок балету.
Різкий контраст, що створюється завдяки цьому епізодові, допомагає ще глибше відчути страшну руйнівну силу середньовічних забобонів.
Сергій Прокоф'єв Балет «Ромео і Джульєтта». «Танець лицарів»

Аналіз прослуханого твору

Якими засобами виразності композитор підкреслює образний зміст танцю?

Перегляд фільму-балету «Ромео і Джульєтта» С. Прокоф’єва

Коли я чую імена Ромео та Джульєтти, мені хочеться перш за все бачити образи кохання, образи прекрасних, чарівних, юних закоханих…
Дивись і насолоджуйся…
Фільм-балет «Ромео і Джульєтта» (Муз. С. Прокоф'єва)

Аналіз прослуханого твору

Які засоби музичної виразності підкреслюють образи закоханих?
Наскільки відповідає хореографія музиці?


Демонстрація пісні «Хуртовина»

Друзі, послухайте сучасну пісню Михайла Катричка на вірші Миколи Сингаївського.
«Хуртовина» Сл. М. Сингаївського, муз. М. Катричка

Розучування пісні «Хуртовина»

Про перше кохання, світле й чисте, «як зоряна сніжинка», кохання, що «освячує нам серця» йшла мова у пісні, яку ми сьогодні будемо розучувати.
Особисто мене ця пісня захоплює мелодійністю й ритмічною вишуканістю.
Ось саме на ритмічні особливості варто звернути увагу при розучуванні.

Тестове завдання 1
Закінчіть речення: «До С. Прокоф'єва ніхто з композиторів не наважувався втілити образи Ромео та Джульєтти…»
на балетній сцені
на оперній сцені
у кінематографі
у живописі

Тестове завдання 2
Які композиторські прийоми розкривають основний конфлікт між світлою любов’ю та родовою ворожнечею?
Прийом контрасту
Використання лейттем
Поліфонічні прийоми
Хореографічні прийоми

Тестове завдання 3
Позначте твори, що належать творчості С. Прокоф’єва
Симфонічна казка «Петрик та вовк»
Балет «Попелюшка»
Балет «Ромео та Джульєтта»
Увертюра-фантазія «Ромео та Джульєтта»
Мюзикл «Ромео та Джульєтта»

Підсумки уроку

Історія Ромео і Джульєтти не зникла у віках – і по сьогодні закохані носять їхні імена, їхніми словами, які кожного разу звучать по-новому.
І в котре, наче заклинання, лунає музика кохання.
Друзі, бажаємо вам насолоджуватися справжнім мистецтвом!
До нових зустрічей!

Урок №20. У діалозі з чарівною казкою    

Вступ

«Дін-дон» - як у казці
Вичакловується щастя.
«Дін-дон» - так і буде,
Вірте в добру казку, люди,
Вірте в добру казку, люди.

Нічого собі пісня у Ані Лорак, гарненька. Це що у тебе, Натко, ще новорічні настрої?
Скоріше не новорічні, а історичні. Наскільки я пригадую, одній відомій особі казка, а точніше тисяча казок навіть врятували життя.
Знаємо таку особу - Шехерезада її звали!
Говоритимемо ми сьогодні про композитора, якого вразили не тільки тисяча і одна казкових оповідок Шехерезади, а й багато інших. Це - видатний російський композитор XIX століття Микола Римський-Корсаков.
Отже сьогодні ми в діалозі з чарівною казковою музикою Римського-Корсакова.

Гра «Пропущене слово». Розповідь про М. Римського-Корсакова

Щоб пригадати, що ми знаємо про Миколу Римського-Корсакова та його музику, пропоную прочитати і вставити пропущені слова за нашими підказками.. Будьте уважними!

Стародавні народні повір'я, обряди легенди, билини та казки мали особливу силу для …Римського-Корсакова
В творчості М.Римського-Корсакова багато казкових сюжетів і образів, тому його називають «музичним …» «музичним казкарем»
Найвідомішими операми-казками М.Римського-Корсакова є «Садко», «Золотий півник», «Казка про царя Салтана», « … » «Снігуронька»
М. Римський-Корсаков був морським офіцером, тому до його творчості назавжди увійшов образ … образ моря

Микола Римський-Корсаков є автором 15-ти опер, симфоній, симфонічних сюїт, картин, увертюр, інструментальних, хорових та вокальних творів.
Також він написав ряд підручників з музики і статей, а його власні спогади про життєвий і творчий шлях втілилися у «Літопису мого музичного життя».
На перший погляд твори композитора є різними за змістом . Але їх об’єднує потяг до світлих почуттів і прекрасного в житті, гармонія людини і природи, піднесеність і романтизм, з яким змальоване життя народу та його героїв.

Розповідь про симфонічну сюїту «Шехеразада» М.Римського-Корсакова

Микола Римський-Корсаков був у захопленні від арабських казкок, які «Тисячу й одну ніч» оповідала прекрасна і чарівна Шехеразада …
Султан Шахріяр, впевнений у невірності своїх жінок, вирішив страчувати їх після першої ж шлюбної ночі. Але султанша Шехеразада врятувала своє життя тим, що зуміла зацікавити його казками. Вона розповідала їх упродовж 1001 ночі так, що Шахріяр постійно відкладав її страту, а зрештою зовсім змінив свої наміри. Багато історій розповіла йому Шехеразада, наводячи вірші поетів й слова пісень, уплітаючи казку до казки й оповідь до оповіді…

Тисяча казок! Щоб іх втілити композитору напевно знадобився цілий цикл опер.
Ні, Римський-Корсаков не пішов шляхом Вагнера, тобто не став створювати оперний цикл. А використав інструментальний жанр - сюїту.
Так народилася програмна симфонічна сюїта. «Шехеразада». Друзі, пригадайте, що таке програмна музика?

Що таке програмна музика?
Якщо музичний твір має назву, це допомагає чи заважає сприймати музику?


Симфонічна сюїта «Шехеразада» належить до таких програмних творів, у яких головна тема та основний образ зумовлені назвою.
Крім того, за основу літературної програми симфонічної сюїти «Шехеразада» покладені не усі, а лише окремі образи з арабських казок «Тисяча й одна ніч» А саме - захоплюючі пригоди Синдбада-мореходця.

Спочатку Римський-Корсаков дав кожній частині сюїти програмні підзаголовки:
I частина - «Море і Синдбадів корабель»;
II частина - «Оповідь царевича Календара»;
III частина - «Царевич та Царівна»;
IV частина - «Багдадське свято й корабель, що розбивається об скелю з мідним вершником».

Пізніше композитор вирішив залишити тільки назву сюїти та її загальну програму без підзаголовків.
Він прагнув музикою надати кожному слухачеві можливість самому уявити сцени з «Шехеразади».
Усі чотири частини не пов'язані між собою послідовним розвитком сюжету. Це ніби калейдоскоп казкових східних образів та малюнків. Але всі вони поєднані між собою двома музичними темами, що вперше з'являються у вступі, а потім у музиці кожної з частин.

Тендітна візерунчаста тема солюючої скрипки у супроводі арфи нагадує ніжний голос Шехеразади, а грізна тема у виконанні низьких струнних і мідно-духових інструментів - це голос безжалісного Шахріяра!
Якщо порівняти загрозливу музику султана у вступі з м'яким, заспокійливим її звучанням у фіналі, то стає зрозумілим, що життю юної Шехеразади вже ніщо не загрожує.

Слухання. М. Римський-Корсаков. Симфонічна сюїта «Шехеразада»

Отже, перша частина сюїти - «Море і корабель Синдбада» - розпочинає грізна і могутня за характером тема султана Шахріяра та мрійлива й витончена тема Шехеразади.
А далі музика зображує безмежну морську широчінь під променями сліпучого південного сонця. Вона побудована на зіставленні контрастних тем — Синдбада і корабля.
Микола Римський-Корсаков Симфонічна сюїта «Шехеразада». Частина І. «Море і корабель Синдбада»

Аналіз прослуханого твору

Яке морський пейзаж зобразила музика?
Чому Римського-Корсакова називають «Айвазовським у музиці»? Поясність, використовуючи репродукції-підказки.


Слухання. М. Римський-Корсаков. Симфонічна сюїта «Шехеразада»

Другу частину — «Оповідь Календара-царевича», — як нову казку, починає «голос» Шехеразади. Потім на перший план виходить тема Календара у виконанні фагота.
Розвиток відбувається на інтонаціях східних народних мелодій та зростанні драматургічних контрастів.
«Царевич і Царівна» - світла, лірична й наспівна III частина. Вона зберігає східний мелодичний колорит та відтворює звучання арабських народних інструментів.
Остання частина сюїти — «Багдадське свято» — починається «розмовою» Шахріяра та Шехеразади. Одна по одній звучать, переплітаючись , теми попередніх частин сюїти аж до напруженого звучання кульмінації твору.
Завершується сюїта тихою сумною темою Шехеразади і спокійною, ніби «приборканою», темою Шахріяра.
Послухайте одну з частин симфонічної сюїти і спробуйте упізнати її за музичними образами.
Микола Римський-Корсаков Симфонічна сюїта «Шехеразада». Частина ???

Аналіз прослуханого твору

Які музичні образи зобразила музика?
Яка частина сюїти «Шехеразада» прозвучала?
З яким з образів симфонічної сюїти «Шехерезада» Вам було цікаво вести діалог?


Прозвучала: Частина 1V «Багдадське свято» Симфонічної сюїти«Шехеразада» Миколи Римського-Корсакова

Перегляд фрагменту фільму-балету «Шехеразада»

Казки Шехерезади відобразились і в інших жанрах та видах мистецтв. Це і численні книжки, і мультфільми, і художні фільми, і навіть деякі сучасні пісні. А краса музики Римського-Корсакова до «Шехеразади» надихнула балетмейстерів до хореографічного діалогу.
Так народився балет «Шехеразада» з хореографією Михайла Фокіна, в якому балетмейстер втілив власне лібрето та східні образи на музику Римського-Корсакова.
Балет «Шехеразада» (фрагмент)

Робота над піснею «Хуртовина»


Пропоную зі спекотного східного літа повернутися додому і до наших реалій.
Тобто від образів східного кохання повернемось до образів першої закоханості наших ровесників.
Пригадаємо та довчимо пісню «Хуртовина».

Караоке. «Хуртовина»

«Хуртовина» Сл. М. Сингаївського, муз. М. Катричка

Тестове завдання 1

Позначте всі правильні твердження:
Римський-Корсаков – творець яскравих музичних образів народних казок, легенд, билин
Римський-Корсаков – композитор-мариніст, що створив живописні образи моря
Римський-Корсаков - творець барвистої музичної картини Сходу

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «Загальним поетичним духом симфонічної сюїти «Шехеразада» М. Римського-Корсакова є...»
барвистий світ східних казок
багатство оркестровки
образ моря

Тестове завдання 3
Кількість частин в симфонічній сюїті «Шехеразада»
3
4
5
6

Тестове завдання 4
Хто така Шехеразада?(позначте всі правильні відповіді)
чарівна оповідачка казок
героїня арабських казок «Тисяча й одна ніч»
героїня російської билини
чарівна володарка моря

Підсумки уроку

И застало Шехерезаду утро и она прекратила дозволенные речи…
Під враженням музики Римського-Корсакова мені захотілося знову перечитати казки «Тисяча і однієї ночі»…
І уявити себе Синдбадом-мореплавцем, який мандрує світом? І зустрічає свою прекрасну Шехерезаду…
І застав Шехерезаду ранок і спинила вона дозволені оповіді.

Урок №21. Діалоги-настанови    

Вступ

Тільки з однолітками і можна поспілкуватися на рівних. А з дорослими - постійні зауваження, повчання, настанови: того не роби, сього не роби…Де в чому вони праві, звичайно. Але від такого спілкування – суцільне роздратування!
Судячи з історії, дорослі не менш за нас потребують настанов, зауважень і навіть застережень.
Адже історія людства – це численні війни, боротьба за життя, боротьба амбіцій і таке інше.
Саме від цього і хочеться застерегти усіх. Друзі, спробуйте дати власну настанову-застереження людству.
Сформулюйте її в закличній формі.

Споглядання та аналіз репродукцій

З настановами-застереженнями як до кожної людини так і до всього людства мистецтво звертається по-особливому.
Перегляньте твори різних видів мистецтв і визначте, від чого хочуть нас застерегти художники та фотографи.
Мистецтво проти Сніду(війни, атомної зброї)
Що хочуть нам сказати художники, фотографи?

Російський художник Борис Пророков є автором серії малюнків «Це не повинно повторитися!».
Вже сама назва серії звучить як настанова-заклик. Розгляньте малюнки з цієї серії.
Б. Пророков. «Біля Бабиного Яру», «Тривога»

Які образи та настрій втілені художником Б. Пророковим у серії «Це не повинно повторитися!»?

Образний зміст серії малюнків розкриває тему найжахливішої в історії людства другої світової війни, атомних бомбардувань японських міст Хіросіми і Нагасакі…Ця тема названа апокаліпсичною.
Від слова апокаліпсис, що в перекладі з грецької означає одкровення, об’явлення.
Мистецькі твори, що змальовують кінець світу, потрясіння та біди називають апокаліпсичними
«Одкровення Івана Богослова» - остання книга Нового Заповіту. Вона була створена святим апостолом Іваном на острові Патмос, де праведник був на засланні. В цьому апокаліпсичному творі сповіщається про кінець світу, друге пришестя Христа.
У різні часи людство по-різному тлумачить «Одкровення Івана Богослова».
А мистецькі твори, що змальовують кінець світу, потрясіння та біди називають апокаліпсичними

Які почуття викликали у Вас ці настанови?
Навіщо нам переживати подібні почуття?


Розповідь про «Симфонічні фрески» Л.Грабовського. Слухання

В українській музиці одним з першовідкривачів апокаліпсичної теми став Леонід Грабовський.
За мотивами малюнків Бориса Пророкова у 1961 році композитор написав сюїту «Симфонічні фрески». Він відтворив образний зміст малюнків за допомогою оригінального набору засобів музичної виразності.
За формою «Симфонічні фрески» є сюїтою з семи невеликих частин. Кожна з них (окрім першої) має програмний заголовок, пов'язаний з певним малюнком художника: «Авторська передмова», «Тривога», «Наліт», «У руїнах», «Мати», «Хіросіма»
та «Прокльон катам».

Послухайте фрагмент «Симфонічних фресок».
Визначте, якому малюнку Бориса Пророкова він відповідає.
Леонід Грабовський «Симфонічні фрески». «Хіросима»

Аналіз прослуханого твору


Якому малюнку Б. Пророкова відповідає фрагмент «Симфонічних фресок»?
Охарактеризуйте звучання та образний зміст музики у порівнянні з образами малюнків Б. Пророкова
Які настанови композитора виразила музика?


Авангард - назва різноманітних течій сучасного музичного мистецтва, які характеризуються руйнуванням традицій класичної музики й пошуками нових форм і засобів вираження
Частина, що має назву «Хіросима», змалювала жахливу картину.
Які ж музичні засоби підкреслюють цей страх та жах?
Перш за все динаміка і тембр. Динамічно твір вибудований на контрастах тихого та гучного звучання. А що з тембрами?
Створенню образу допомогло підсилення ударної групи інструментів та звукоімітація «завивання», «гудіння» струнних.
Зверніть увагу, що для створення такого образу композитор відмовляється від класичних засобів виразності – мелодії, інтонації, гармонії.
Інші «фрески» розкривають свої образи через інші оригінальні засоби музичної виразності, притаманні авангардистському типу мислення композитора.
Авангардистський тип мислення властивий митцям художнього напрямку авангард. А що таке авангард?
Авангард (з франц. avant-garde - - передовий загін) — це сміливе, різке протистояння традиціям.
Авангард - назва різноманітних течій сучасного музичного мистецтва, які характеризуються руйнуванням традицій класичної музики й пошуками нових форм і засобів вираження.
Таким чином музичний авангард – це своєрідна форма інакомислення в звуках.

Розповідь про Л. Грабовського

Вже у 25-річному віці Леонід Грабовський набув слави апостола українського авангарду. Його перші твори були настільки неординарними, що вразили та привернули увагу самого Дмитра Шостаковича.
З метою вивчення творчості сучасних композиторів різних країн Леонід Грабовський разом з композиторами Валентином Сильвестровим, Віталієм Годзяцьким та В. Загорцевим на початку 60-х років XX ст. створили групу, яку згодом назвали «Київським авангардом». Пізніше до неї приєдналися й інші композитори — Володимир Губа, Іван Карабиць, Євген Станкович. -
молоді митці спрямовували свою діяльність на боротьбу проти шаблонів в українській музиці, -
на засвоєння найкращих досягнень західноєвропейського мистецтва XX століття, -
на пошуки нових форм духовно-образного наповнення української музики.
Завдяки активній діяльності «Київського авангарду» світ дізнався про існування в Україні нової композиторської школи.
У 70-х роках Леонід Грабовський цілковито зосередився на музиці для театру й кіно.
У 80-х роках композитор проживав у Москві, де співпрацював з музичними видавництвами та писав нові твори.
У 1990 році Леонід Грабовський виїхав до США. Нині свої творчі задуми композитор пов'язує з розвитком найсучасніших комп'ютерних технологій і розробляє свою комп'ютерну програму.

Демонстрація пісні «Ласкаво просимо»

Може досить уже на сьогодні похмурих настанов та застережень?
Постійні повчання напружують всіх! Тим більше, що до людства можна звернутися і з доброзичливим та ввічливим запрошенням. Наприклад, до товаришування, співпраці.
Тільки для цього знадобляться інші слова та інші інтонації. Ось хоча б такі, як у пісні українських авторів Ігоря Білозіра і Вадима Крищенка «Ласкаво просимо!».
Послухайте її і знайдіть у пісні слова, що розкривають красу української душі, її гостинність і привітність.
«Ласкаво просимо» Сл. В. Крищенка, муз. І. Білозора

Які слова розкривають красу української душі, її гостинність і привітність?

Вокальна імпровізація. Розучування пісні «Ласкаво просимо»

Перед розучуванням пісні - розспівайтесь, створивши власні мотиви на слова «ласкаво просимо» або «слово, скупане в любові».
Створіть власні мелодичні мотиви на текст «ласкаво просимо», «слово, скупане в любові»

Розучіть перший куплет та приспів пісні «Ласкаво просимо».

Тестове завдання 1
Позначте всі правильні твердження:
Авангард - назва різноманітних течій сучасного мистецтва
Авангард – це руйнування традицій класичної музики й пошуки нових форм і засобів вираження
Авангард – це форма інакомислення в звуках
Авангард – це стиль у мистецтві ХІХ століття, що виражає розчарування митця дійсністю

Тестове завдання 2
Закінчіть речення:
«У музиці «Симфонічних фресок» звучить гнівний і схвильований голос автора, який закликає…»
«Ні — війні! Це не повинно повторитися!»
«Ні – модифікованим продуктам!»
«Ні – Сніду! Снід – вбивця життя!»
«Ні – голодомору!»

Тестове завдання 3
Позначте всі правильні відповіді.
Які композиторські вподобання Леоніда Грабовського 2000-них років?
Електронна музика
Комп’ютерна музика
Рок-музика
Поп-музика
Джазова музика

Тестове завдання 4
Позначте всі правильні відповіді.
Які твори, на вашу думку, є настановою, закликом до збереження миру на землі, втіленим через мистецькі образи?
«Симфонічні фрески» Л. Грабовського
«Трен за жертвами Хіросіми» К. Пендерецького
«Це не повинно повторитися!» Б. Пророкова
«Вічно живі» Р. Рождественського, С. Красаускаса

Підсумки уроку

Урок №22. Діалог класики і сучасності, Європи та Америки    

Вступ

Класика – це база, фундамент. А мистецтво без знання основ - це так, …аматорство…
Я думаю, що з тобою погодився б американський композитор Джордж Гершвін.
Джордж Гершвін, який об’єднав у симфоджазі академізм і популярну музику, імпровізацію і класичну форму, Європу і Америку.

Розповідь про Дж. Гершвіна

Джордж Гершвін — перший із композиторів Сполучених Штатів Америки (XX ст.), який отримав всесвітнє визнання. Зростав він у бідній багатодітній, проте дружній родині, що проживала на околиці Нью-Йорку.
Батькові майбутнього композитора не вдавалося розбагатіти, - тому він мріяв, щоб його діти, зокрема Джордж, займалися комерцією. Він влаштував сина продавцем у магазин.
І в який - в музичний магазин! Купуючи ноти, покупці часто бажали послухати обраний музичний твір і просили Джорджа виконати його на фортепіано.
Для майбутнього композитора це було справжньою насолодою. На запитання колеги, чи не збирається він стати видатним віртуозом Америки, Джордж відповів: «Я збираюся стати видатним композитором популярних пісень»!

Саме з пісень – а Гершвін написав їх понад 300 — і почалася його творча діяльність.
Джордж Гершвін не отримав ніякої професійної музичної освіти — лише кілька уроків фортепіанної гри та гармонії у знайомих музикантів. Усіма своїми досягненнями він зобов'язаний лише своєму талантові й наполегливості: кожну хвилину вільного часу він присвячував вивченню творчості видатних європейських композиторів — Баха, Бетховена, Ліста, Шопена та інших. Граючи на фортепіано, Гершвін виявляв справжній талант імпровізатора.
За свою першу пісню композитор отримав 6 доларів. Проте незабаром популярність його музики почала зростати зі швидкістю снігової лавини: ім'ям Гершвіна та назвами його пісень засвітилися вогні реклами над Бродвеєм — головною театрально-мистецькою вулицею Нью-Йорку. Композитора наперебій запрошували до співпраці знані музичні видавництва і театри…

Яку роль зіграла класична музика у музичній освіті Джорджа Гершвіна?
Чим саме приваблював Гершвіна афроамериканський джаз?


Ми вже знайомі з ніжною та натхненною «Колисковою» Гершвіна. Це фрагмент його опери «Поргі та Бесс».
Перепрошую, але хіба опера не жанр класичної музики?
Це ти вірно підмітив. Але заслуга Гершвіна саме у майстерному поєднанні класики і джазової музики - найпопулярнішої в часи Гершвіна.
Афроамериканський джаз приваблював композитора своєрідністю мови, глибиною почуттів, імпровізаційністю.
Джордж Гершвін вважав, що джаз, який несправедливо відносять до «музики нижчого ґатунку», здатний збагатити європейську класичну музику, оновити її форму та зміст.
Американський диригент Волтер Дамрош досить образно змалював відносини академічних композиторів з музикою джазу: «Багато композиторів ходили навкруги джазу, як коти навколо миски із гарячим супом, очікуючи доки він трохи охолоне і вони зможуть насолодитися їжею, не ризикуючи обпекти язика.
Джорджу Гершвіну вдалося вирішити проблему. Як принц із відомої казки, він узяв за руку Попелюшку і оголосив її принцесою, незважаючи на шалену злість її заздрісних сестер».

Розповідь про «Рапсодію в блюзових тонах» Дж. Гершвіна

Якось «король джазу» Пол Вайтмен підказав Гершвіну ідею написання симфонічного твору в джазовому стилі. Підхопивши ідею, композитор почав писати твір… Коли Джордж програв друзям нову музику, хтось запитав, як вона буде називатися? Композитор відповів: «Американська рапсодія».«Я чую її як музичний калейдоскоп Америки - наш киплячий казан, нашу багатонаціональну енергію, наші блюзи, нашу столичну метушню…»
Саме в той день старший брат Джорджа Гершвіна побував на виставці в музеї сучасного мистецтва і бачив роботи художника Вістлера «Ноктюрн у блакитному і зеленому» та «Композиція в сірому і зеленому».
Почувши музику Гершвина, він сказав: «Чому б не назвати її «Рапсодія в блюзових тонах»?»Так «Американська рапсодія» отримала іншу назву, влучну, змістовну. Адже слово blue в англійській мові має кілька значень: це і лірична пісня (блюз), і колір (блакитний).

Що таке рапсодія?

У значенні цього кольору є й інші відтінки: блакитний – колір суму, настрій плачу, скарги, мольби, характерний для негритянських блюзів.
Надалі з’явились інші варіанти назви твору: «Рапсодія в стилі блюз » або «Блакитна рапсодія».
Рапсодія — вокальний або інструментальний музичний твір у довільній формі, фантазія на народні теми — пісенні й танцювальні
Пригадую таку вільну фантазію на угорські теми…
Ти маєш на увазі Рапсодію №2 Ференца Ліста?
Саме її. А як поєднані мелодії-теми в «Рапсодії в блюзових тонах»? Яку будову має твір Гершвіна?

В основі твору чотири теми.
Перші дві експонуються в оркестровому вступі – перша – чуттєва, рясно хроматизована мелодія у кларнета і друга - танцювальна тема в мідних духових.
Третя тема - синкопована за ритмом, пісенна.
Остання, четверта - світла і святкова - лірична кульмінація всього твору.
Кожна з тем розвивається варіаційним способом, виявляючи свою багатозначність.
Так, у першій темі виявляється гумор, у другій – грайливість.
У третій - відчайдушне молодецтво, у четвертій - внутрішній драматизм.

У побудові «Рапсодії» Гершвін не дотримувався жодних відомих схем. Епізоди, засновані на різному мелодійному матеріалі, вільно чергуються, контрастуючи один одному.
Дійсно, якщо композитор прагнув створити «музичний калейдоскоп Америки», то чітка форма тут недоречна.
Отже, зазирнемо у калейдоскоп Америки. Роздивимось її різнобарвні скельця…

Слухання. Дж. Гершвін. «Рапсодія в блюзових тонах»

Джордж Гершвін «Рапсодія в блюзових тонах»

Аналіз прослуханого твору


Які образи ви почули в «Рапсодії в блюзових тонах»?
Які вислови про образність твору Ви вважаєте найвлучнішими? Доведіть свою думку
Чи є спільні точки перетину в образах рапсодії та картині Д. Вістлера?


Успіх першого виконання рапсодії був приголомшливий. Ії оригінальність та яскравість скорила найсуворіших критиків та цінителів симфонічної музичної класики. Адже подібно темам симфоній, джазові теми «Рапсодії» сприймались як згусток пружної енергії. А їх рух, розвиток, широта подиху спрямовувались до кульмінації.
Таким чином, джазові елементи - імпровізаційність, гра ритмів, мелодійна своєрідність, - діяли на іншому рівні - рівні симфонічної музики.
До Гершвіна образність і засоби виразності джазу були для представників академічного напрямку настільки незвичайними, що існувала прірва між музикою академічною і музикою легкою.
Поєднавши у своїй творчості характерні виражальні риси джазу із традиційними канонами симфонізму, Джордж Гершвін знищив прірву, що розділяла їх.

Так відбувся гершвінський діалог класичних і джазових засобів музичної виразності.
І назвали його симфоджаз. А Джорджа Гершвіна - його родоначальником.
Симфоджаз - це напрям симфонічної музики, що органічно поєднує характерні риси європейського симфонізму із джазовими виконавськими елементами.

Перегляд м/ф «Фантазія 2000»

А як тобі діалог симфоджазу з анімацією?
Зверніть увагу на шедевр студії Волта Діснея під назвою «Фантазія 2000»!
Отже - «музичний калейдоскоп Америки» очима мультиплікаторів!
М/ф «Фантазія 2000»

Робота над піснею «Ласкаво просимо»


Ти знаєш мені в цьому багатонаціональному американському киплячому казані дечого бракує! и її знайдемо у пісні Ігоря Білозіра «Ласкаво просимо».
І розучимо її до кінця!

Караоке. «Ласкаво просимо»

«Ласкаво просимо» Сл. В. Крищенка, муз. І. Білозіра

Співаємо з зірками


«Ласкаво просимо» у вик.Оксана Білозір

Тестове завдання 1
Оберіть правильну відповідь.
Як називається напрям симфонічної музики, що органічно поєднує характерні риси європейського симфонізму із джазовими виконавськими елементами?
Симфоджаз
Євроджаз
Джаз-класік
Симфоблюз

Тестове завдання 2
Позначте всі правильні твердження:
Музика «Рапсодії в блюзових тонах» поєднала неприборкану силу і красу джазу з чітким устроєм високих і благородних форм класичного симфонізму
У «Рапсодії в блюзових тонах» джазові елементи були підняті на новий, більш високий рівень і ввійшли рівноправним доданком у світ симфонічної музики
У «Рапсодії в блюзових тонах» Гершвін з’єднав «вузами законного шлюбу» кращі риси джазу з класичними традиціями симфонічної музики

Тестове завдання 3
Закінчіть речення:
«Вокальний або інструментальний музичний твір у довільній формі, фантазія на народні пісенні й танцювальні теми називається»
Рапсодією
Концертом для фортепіано з оркестром
Симфонією
Блюзом

Тестове завдання 4
Закінчіть речення:
«У опері «Поргі та Бесс» Гершвін поєднав…»
Звучання симфонічного та народного оркестрів
Класичну форму опери та величні хорові спіричуелси, ліричні блюзи, джазові мелодії, ритми
Симфонію і джаз
Класичну форму рапсодії та імпровізаційність основних тем

Підсумки уроку

Сам Джордж Гершвін казав: «Я вірю, що джаз може стати основою серйозних симфонічних творів, які містять у собі непересічні цінності».
А підтвердив він це своїми «симфоджазовими» творами.
Друзі, слухайте музику і відкривайте для себе нове!

Урок №23. Діалог з богемою    

Вступ

Богема
— це узагальнена назва людей, які присвятили себе творчості у різних видах мистецтва й обрали вільний спосіб життя, що відрізняється від унормованих суспільних відносин
А мені здається, що богемне життя це передусім праця, коло однодумців, епатажна поведінка…
То таке життя називається богемним?
Так, адже богема — це узагальнена назва людей, які присвятили себе творчості у різних видах мистецтва й обрали вільний спосіб життя, що відрізняється від унормованих суспільних відносин.
Ага, то ти хочеш розповісти нам про життя богеми?
Захоплюючу історію з життя богеми, яка втілена у мелодійному і легковажному жанрі оперети.

Відомості про оперету

Оперета - музично-драматичний комедійний твір, здебільшого розважального характеру, в якому спів і танок поєднуються з розмовним діалогом.

Оперета народилася з комічної опери, цей жанр був дуже популярний в Італії та Франції в XVI—XVIII століттях.
Та на відміну від опери, музика оперети має переважно популярний, пісенно-танцювальний характер. Музична мова оперети пов'язана з інтонаціями побутової музики та музичної естради.
Важливою рисою оперети є також велика частка розмовних діалогів в дії.

У XVII—XVIII століттях оперетами називали невеликі опери. Як самостійний музичний жанр оперета визначилась у середині XIX століття у Франції. Там вона набула яскраво вираженої пародійно-сатиричної спрямованості, зокрема у творчості композитора Ж. Оффенбаха, якого називають засновником цього жанру.
Нового злету в своєму розвитку жанр оперети набув в Австрії. У творчості композиторів Ф. Зуппе, К. Міллекера та, особливо — Й. Штрауса оперета «пом'якшила» свій характер, змінивши його з пародійно-сатиричного на лірично-комедійний, і стала по суті розважальною музичною мелодрамою.
Високої художньої цінності австрійській (віденській) опереті надала музика, щедро збагачена віденським вальсом поряд з маршем, полькою, мазуркою, галопом, чардашем.
На початку XX століття австрійська оперета набула більш драматичного та, водночас, чуттєво-сентиментального характеру. Такий напрямок почали називати «неовіденською оперетою». Її представники — Едмунд Ейслер, Франц Легар, Імре Кальман та інші.

Розповідь про оперету «Фіалка Мортмартра» І. Кальмана

Всі знають, що Монмартр – найвідоміша вулиця Парижу, на якій облаштовували свої студії та майстерні поети, музиканти, художники. Ось, де справжня Богема! Цій вулиці присвячено чимало творів мистецтв. Французький драматург Мюрже написав п'єсу «Богема», а італійський композитор Джакомо Пучіні створив однойменну оперу.
Цей самий сюжет лежить в основі оперети Імре Кальмана «Фіалка Монмартру».
Саме тому сучасники називали Імре Кальмана «Пуччіні в опереті», а «Фіалку Монмартру» вважали оперетковим варіантом «Богеми».

В основі сюжету твору — життя талановитих, але бідних молодих артистів «богеми»: поетів, художників, музикантів, які мешкають у бідному кварталі Парижа. Серед дійових осіб — художник Рауль Делакруа, поет Анрі Мюрже, композитор Марсель Ерве. У певній мірі твір є автобіографічним, адже в героях оперети можна впізнати видатних митців і близьке оточення композитора.
Незважаючи на те, що за жанром «Фіалка Монмартру» є музичною комедією, композитор зобразив у ній драму нерозділеного кохання. Лише у фіналі твору замість трагічної (як в опері Пуччіні) наступає традиційна для оперети щаслива розв'язка.

Пропоную уявити себе героями оперети на веселому щорічному святі художників на Монмартрі.
Усі присутні на цьому святі — в комедійних масках і фантастичному одязі — веселяться від душі, сміються й танцюють.
А розкішно одягнена Мадлен співає блискучу, віртуозну «Карамболіну».
Послухаймо цю знамениту пісню.

Перегляд відео. І. Кальман. Оперета «Фіалка Монмартру». «Карамболіна»

Імре Кальман Оперета «Фіалка Монмартру». «Карамболіна» з II дії

Аналіз прослуханого твору. Творче завдання


Який настрій створило у Вас таке спілкування з богемою?
Яким Ви уявили собі богемний світ?


Музика «Фіалки Монмартру» вирізняється свіжістю і чарівністю мелодій, ефектністю, шиком і блиском. За характером музики ця оперета наближається до жанру ліричної опери.

Придумайте власний сюжет (лібрето) про богему для створення оперети

Розповідь про І. Кальмана

«Угорський геній оперети», - так називають найвидатнішу постать в історії цього жанру — композитора Імре Кальмана.
Кращі творіння композитора складають золотий фонд репертуару багатьох театрів світу.
Найвідоміші його оперети – «Сільва», «Маріца», «Принцеса цирку», «Фіалка Монмартру» - яскраво емоційні, ліричні, сповнені щирих, палких почуттів та блискучого гумору. Величезну популярність і любов глядачів завоювали мелодії цих оперет.

Народився Імре Кальман у 1882 році в невеличкому селі на узбережжі озера Балатон — природної «перлини» Угорщини. З 10 років він проживав у Будапешті, навчаючись спочатку в гімназії, потім на юридичному факультеті університету і, нарешті, в музичній академії.
Першими творами Імре Кальмана були: симфонічна поема, вокальні та інструментальні твори.
Переїзд композитора до Відня спричинив захоплення жанром оперети, там було створено найвідоміші з них: «Циган-прем'єр», «Королева чардашу» («Сільва»), «Голландочка», «Маріца», «Принцеса цирку», «Фіалка Монмартру» та інші.
Творчість Імре Кальмана в жанрі оперети (їх у композитора 20) вирізняється драматизмом сюжетів, емоційністю та сентиментальністю образів, яскравими мелодіями і високим професіоналізмом. На початку XX століття Кальмана називали одним із кращих представників цього жанру.

Демонстрація пісні «Чом ти не прийшов»

Сьогодні на Монмартрі можна почути голоси з усього світу. Туристи, відвідуючи це богемне місце, пропонують один одному свої народні пісні. Ті, хто знають, підспівують. А ті, хто не знає, підтримують елементарним супроводом, плескаючи, танцюючи. Справляється враження великого концерту народних пісень.
Якщо б ви опинились на Монмартрі, яку українську народну пісню Ви б заспівали для оточуючих?

Відверто кажучи, я розгублена – адже в нас так багато гарних народних пісень.
Я просто впевнений, що українську народну пісню «Чом ти не прийшов» співатиме весь Монмартр!
Але спочатку послухаємо і вивчимо її.
«Чом ти не прийшов» Укр. нар. пісня

Робота над піснею «Чом ти не прийшов»


Під час розучування пісні зверніть увагу на фразування та дихання під час співу.

Тестове завдання 1
Оберіть з перерахованих - авторів оперет:
Ж. Оффенбах, Й. Штраус, Ф. Легар, І. Кальман
К. Монтеверді, Дж. Верді, Дж.Пуччіні

Тестове завдання 2
Закінчіть речення: «Музично-драматичний комедійний твір, здебільш розважального характеру, в якому спів і танок поєднуються з розмовним діалогом, називається..»
Оперою
Оперетою
Балетом
Комедією

Тестове завдання 3
Які оперети належать перу Імре Кальмана?
«Сільва»
«Маріца»
«Принцеса цирку»
«Фіалка Монмартру»
«Біла акація»

Тестове завдання 4
Позначте всі правильні твердження.
Що означає поняття «богема»?
Узагальнена назва людей, які присвятили себе творчості у різних видах мистецтва
Митці вільного способу життя, що відрізняється від унормованих суспільних відносин
Працівники церкви
Жителі паризького Монмартру

Підсумки уроку

Музика Паризької богеми мені симпатична! Фіалки Монмартру розквітнули і в моїй душі…
Оскільки ж це було не справжнє вільне, бідне, голодне богемне життя, а його красивий мистецький аналог,…
То нам залишається одна малесенька дрібничка. З’їздити на Монмартр і побачити все на власні очі!

Урок №24. Діалог з епохою оптимізму    

Вступ

Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Як називається кінофільм?
Які актори грають?
Чия музика звучить у фільмі?


Ми переглянули фрагмент кінофільму 1934 року «Веселі хлоп’ята». Це весела музична історія про кумедні пригоди талановитого пастуха-музиканта Кості Потєхіна і хатню робітницю Анюту. Простодушного Костю помилково прийняли за модного гастролера-музиканта. Ох і наробив справ Костя через цю помилку. Головне те, що він зміг зробити сенсацію в одеському мюзік-холі – він став диригентом джазового оркестру, а хатня працівниця Анюта – співачкою.
Головні ролі у музичній комедії зіграли Любов Орлова та Леонід Утьосов.
Своїм успіхом кінострічка завдячує музиці Ісака Дунаєвського.
А виконував її джаз-оркестр під керівництвом Леоніда Осиповича Утьосова, виконавця ролі Кості Потєхіна.
Саме після цієї стрічки до композитора прийшло справжнє всенародне визнання.
І саме з оптимістичною музикою цього композитора ми поведемо сьогодні діалог.

Розповідь про І. Дунаєвського

Творчість Ісака Осиповича Дунаєвського започаткувала розвиток радянського «пісенного» жанру. Радянська пісня з самого початку була призначена стати музикою мільйонів окрилених сердець. Вона не була музикою танцювальних залів, ані нічних клубів. Її сцена - широка світла вулиця й великий святковий майдан.
І пісня вийшла на вулиці просто з екранів кінотеатрів, де здійснювала тріумфальну ходу перша радянська музична комедія «Веселі хлоп'ята».
Надзвичайно світлі, радісні за своїм звучанням мелодії, пружний, вольовий ритм – такими є ознаки пісенної творчості композитора.
Старші покоління пам’ятають пісні Дунаєвського «Летіть, голуби!», «Шкільний вальс», «Яким ти був», «Ой, цвіте калина» та ін.
Та не лише авторством пісень прославився Ісак Дунаєвський. Його ще називають засновником радянської оперети.
На розвиток цього жанру вплинули перші радянські музичні кінокомедії: «Веселі хлоп’ята», «Цирк», «Волга - Волга», «Світлий шлях» тощо.

Однією з перших радянських оперет була оперета Ісака Дунаєвського «Женихи», створена в 1927 році.
З того часу композитор ніколи не полишав цього жанру і створив загалом п’ятнадцять оперет. Найкращі оперети І. Дунаєвського — «Золота долина», «Вільний вітер», «Біла акація» — переважно твори лірико-романтичного напряму.
Дунаєвський принципово відхиляв віденські традиції, зокрема мелодраматичні сюжети та чуттєву сентиментальність, тому перші оперети композитора — «Женихи», «Ножі» та «Мільйон терзань» були своєрідними пародіями на віденські опереткові сюжети.
Під впливом кіномистецтва та масової пісні 30-х років склався особливий тип радянської оперети, що висвітлював нагальні події народного життя і соціальні проблеми того часу. Більшість сюжетів оперет Дунаєвського були побудовані виключно на темах сучасності, а музика відповідала стилю, інтонаціям та ритмам масової молодіжної пісні.

Розповідь про оперету «Біла акація» І. Дунаєвського

Оперета «Біла акація» — останній, незакінчений твір Ісака Дунаєвського, роботу над яким завершив композитор Кирило Молчанов.
Вона насичена яскравою захоплюючою музикою. Композитор прагнув створити легку, барвисту ліричну комедію, в якій герої — звичайні люди, які працюють, кохають, страждають, веселяться. Вони закохані у море, в свою професію, у рідне місто Одесу.
Дія відбувається у 50-х роках XX століття в Одесі. Китобійна флотилія вирушає в далеке плавання на промисел. Рідні, друзі та кохані проводжають моряків. Капітан флотилії, красень Костянтин Купріянов, залишає на березі наречену Ларису, дівчину досить ефектну зовні, але неглибоку, хитру в душі. У Лариси є інший кавалер - Яшка-Буксир, принадливий одеський шахрай.За Костею ж таємно зітхає зовсім юна дівчина, «морська дочка» Тоня Чумакова. Вона по-справжньому любить героя-моряка, любить настільки безкорисливо і глибоко, що зважується на обман. В той час, коли флагманський корабель Кості потерпає від шторму, Тоня посилає радіограму від імені Лариси. Усі свої почуття вона вкладає у слова любові, підписуючись чужим ім'ям. Повернувшись додому Костянтин довідався, хто автор радіограми, що так його схвилювала, і звичайно ж зміг зробити правильний вибір.

Перегляд фрагменту фільму-оперети «Біла акація». Сцена Лариси з кавалерами

Пропоную познайомитися з героїнею оперети Ларисою. Переглянемо дотепну сцену невдалого знайомства героїні із залицяльниками.
Ісак Дунаєвський Оперета «Біла акація». Сцена Лариси з кавалерами

Слухання. І. Дунаєвський. «Пісня про Одесу» з оперети «Біла акація»


Сьогодні оперета «Біла акація» практично забута, а її назва вже ні про що не говорить нинішньому поколінню.
Давно немає китобоїв. Немає тієї особливої атмосфери, коли Одеса зустрічала і проводжала героїв Антарктики. Та й місто змінилось…
Але щось таки залишилося і не втратило своєї цінності по сьогоднішній день.
Саме такою виявилась «Пісня про Одесу», яка звучить на початку оперети у виконанні головної героїні Тоні Чумакової.
У рамках оперети це була лише пісня, яка пояснювала ті чи інші вчинки героїв постановки.
Але в цих рамках їй стало тісно і «Пісню про Одесу» заспівали на концертних площах…
Її наспівували на вулицях, на дружніх застіллях. Її мелодію почали відбивати «Одеські куранти» на Приморському бульварі...
Послухаємо знамениту «Пісню про Одесу».
Ісак Дунаєвський Оперета «Біла акація». Пісня Тоні («Пісня про Одесу»)

Аналіз прослуханого твору


Охарактеризуйте образи і звучання фрагментів з оперети «Біла акація»
Чи близькі нашим сучасникам образи оперети І.Дунаєвського? Доведи власну думку


У клопіткому сьогоденні «Біла акація» скоріш нагадує казку з хепі-ендом. Адже завжди хочеться вірити у щось світле, ідеальне.
Яким би не був світ, душа все одно прагнутиме чистої і легкої мелодії, добрих почуттів, людяності, оптимізму, віри у щось казкове.
Оперета «Біла акація» і є саме такою казкою...

Робота над піснею

Світлу тему кохання підтримує також і ліричний діалог у пісні «Чом ти не прийшов».
Пропоную спочатку довчити пісню. Потім - розділіться на дві групи виконавців: дівчат та хлопців, і проспівайте цей ліричний пісенний діалог

Караоке
«Чом ти не прийшов» Українська народна пісня

Співаємо з зірками


У попередніх класах ми неодноразово чули пісні у виконанні Тріо Мареничів.
Цей колектив поновив традиції ліричної естрадної пісні, пісні-романсу. В їх репертуарі є й обробки українських народних пісень.
Заспіваємо пісню «Чом ти не прийшов» разом із Валерієм Мареничем.
Валерій Маренич «Чом ти не прийшов» Українська народна пісня

Тестове завдання 1

Позначте музичні кінокомедії, музика яких належить І. Дунаєвському:
«Веселі хлоп’ята»
«Цирк»
«Волга - Волга»
«Мері Попінс»
«Весілля у Малинівці»

Тестове завдання 2
Позначте всі правильні твердження:
Творчість І. Дунаєвського започаткувала розвиток вітчизняної пісні-маршу, пісні-лозунгу, пісні-плакату
Творчість І. Дунаєвського започаткувала розвиток вітчизняної оперети
Творчість І. Дунаєвського започаткувала розвиток вітчизняної симфонії
Творчість І. Дунаєвського започаткувала розвиток вітчизняної ораторії

Тестове завдання 3
Які з перерахованих пісень написав І. Дунаєвський
«Пісня про Одесу»
«Шкільний вальс»
«Катюша»
«Темна ніч»
«Шаланди повні кефалі»

Тестове завдання 4
Закінчіть речення: «Світлі, радісні за звучанням мелодії, пружний, вольовий ритм – ознаки пісенної творчості…»
В. Івасюка
І. Дунаєвського
Л. Грабовського
С. Прокоф’єва

Підсумки уроку

Не дарма ж кажуть, що оптимістичні пісні допомагають жити. Наприклад сьогоднішній діалог з Ісаком Дунаєвським довів, що обрати правильну дівчину в правильному місті допомагає правильна музика!
Отже головне перед усе обирати правильне мистецтво, а життя підтягнеться!

Урок №25. Діалог із пам’яттю    

Вступ

Один відомий авангардист сказав, що Музику потрібно не стільки слухати, скільки занурюватися в неї.
І тоді ми відчуємо саму пульсацію життя, подих Всесвіту…
Давайте спробуємо відчути пульсацію життя в музиці відомих вам авангардистів -Альфреда Шнітке, Леоніда Грабовського та Валентина Сильвестрова.
Ви вже знайомі з деякими творами цих композиторів…
Тож спробуйте їх пригадати і узгодити назви творів та їх авторів.
А. Шнітке «Тихі пісні»
Л. Грабовський «Сюїта в старовинному стилі»
В. Сильвестров «Симфонічні фрески»
Узгодьте назви творів та їх авторів
Чим Вам запам'яталися, вразили ці твори?
Що об’єднує цих митців?


Цих композиторів називають авангардистами, тобто новаторами. Їхня творчість сформувалась у 60-ті роки ХХ століття і одразу привернула увагу слухачів своєю несхожістю на традиційну музику.
Новаторські ідеї авангардистів полягали у пошуках оновлення композиційної техніки і традиційних музичних засобів виразності.
Український композитор Валентин Сильвестров вважав, що музика має звучати всередині свідомості, обережно торкатись пам'яті слухача, неначе пам'ять слухача співає цю музику.

Отже, виходить, що в процесі сприйняття музики слухач вступає у діалог не з епохою, не з композитором, а із самим собою…?
Принаймні так вважає Валентин Сильвестров, і сьогодні ми поспілкуємося саме з його музикою. А точніше – з власною пам’яттю під музику Сильвестрова.

Розповідь про «Кіч-музику» В. Сильвестрова

У 1977 році Валентин Сильвестров створив п’ятичастинний фортепіанний цикл під назвою «Кіч-музика».
Слово «кіч», на мою думку, має якийсь іронічний відтінок.
Автор трактує це слово як щось «слабке, відкинуте, невдале»… Тобто ця музика є невдалою, професійно слабкою? І так автор називає власну музику?
В цьому власне і є - іронія, жаль, відстороненість. Насправді, це гра, це тільки стилізація під простувату музику…яку нібито пригадує сам слухач! Прочитаємо авторські ремарки до виконання «Кіч-музики»:
«Грати дуже тихо (рр) і гранично тихо (ррр), ніби здалека. Мелодію виділяти обережно, грати її якнайближче до акомпанементу! Грати дуже ніжним, інтимним тоном, ніби обережно доторкаючись музикою до пам'яті слухача, щоб музика звучала всередині свідомості, наче пам'ять слухача сама співає цю музику».
Послухаємо «Кіч-музику» Валентина Сильвестрова. пригадаємо те, що пропонує нам пригадати автор…

Слухання. В. Сильвестров. «Кіч-музика»

Валентин Сильвестров «Кіч-музика»

Аналіз прослуханого твору


Які спогади звучали у Вашій свідомості разом з «Кіч-музикою»?
Які слова-характеристики найбільше підходять цій музиці?

Напруження тиші й ніжності
Чуттєвість й зовнішня сентиментальність
Ніжність, прозорість, тремтливість
Ясність, романтичність, спокій
Чи є спільні риси між «Сюїтою в старовинному стилі» А.Шнітке та «Кіч-музикою» В.Сильвестрова? Якщо так, то в чому вони полягають?
Ознаки якого мистецького стилю — класицизму чи романтизму є відчутними у «Кіч-музиці»? Обґрунтуйте свою думку.


Розповідь про В. Сильвестрова

Валентин Сильвестров — один із найвизначніших представників сучасної української музики, лауреат багатьох міжнародних премій та конкурсів.
Початкову музичну освіту композитор отримав в Київській вечірній музичній школі, а продовжив у Київській консерваторії в класі професора Бориса Лятошинського.
По здобутті диплома - багато років викладав у різних музичних школах Києва. Сьогодні Сильвестров - вільний композитор, живе головним чином у Києві. Сильвестрова вважають одним з провідних представників «Київського авангарду» - творчої групи, що стала відомою та жорстоко критикованою на початку 60-их років.
Спробувавши традиційні техніки авангарду, композитор згодом відмовився від них та створив свій власний стиль, який назвав «мета-музикою» (чи метафоричною музикою).
«... Я зробив спроби будувати форму як мелодію, сповнити весь її шлях не тільки логічною, але й мелодичною напругою», — писав В.Сильвестров.
Наскрізна мелодизація – одна з найхарактерніших ознак творчого стилю композитора.
Витонченість музичної мови, краса втілених композитором найпростіших, але значущих музичних думок поставили Валентина Сильвестрова на п'єдестал лірика сучасної української класики.

Ти тільки вслухайся – «сучасний класик» – це звучить якось дивно.
А ти вслухайся в музику Валентина Сильвестрова і це визначення стане зрозумілішим. Адже його музика не розрахована на елементарне сприйняття, вона вимагає справжньої слухацької співтворчості.
Ідеальним слухачем,на думку композитора, є такий, що розуміє сутність часу, в якому живе.
Відповідно роль видатних композиторів він вбачає в тому, щоб «проспівати» мову епохи подібно Моцарту, наново відкриваючи її у кожному творі.

Перегляд фрагменту к/ф

Творчість Валентина Сильвестрова поширюється, в основному, на жанри симфонічної, камерно-інструментальної, фортепіанної, хорової та вокальної музики. Композитор як ніхто інший відчуває пульс епохи. Він – автор багатьох естрадних пісень, музики для дітей, плідно співпрацює із кінематографом.
Пропонуємо послухати музику Сильвестра до відомих кінострічок.

Караоке. «Надії крихітний оркестрик»

Пропоную пригадати раніше вивчені пісні.
«Надії крихітний оркестрик» Сл. і муз. Б.Окуджави

Караоке. «Хуртовина»
«Хуртовина» Сл. М. Сингаївського, муз. М. Катричка

Караоке. «Ласкаво просимо»
«Ласкаво просимо» Сл. В. Крищенка, муз. І. Білозіра

Караоке. «Чом ти не прийшов»
«Чом ти не прийшов» Українська народна пісня

Тестове завдання 1

Позначте правильне твердження:
Наскрізна мелодизація — одна з найхарактерніших ознак творчого стилю В.Сильвестрова
Тиха музика — одна з найхарактерніших ознак творчого стилю В.Сильвестрова
Яскрава інструментовка — одна з найхарактерніших ознак творчого стилю В.Сильвестрова

Тестове завдання 2
Закінчіть речення:
«Спільні риси між «Сюїтою в старовинному стилі» А.Шнітке та «Кіч-музикою» В.Сильвестрова полягають у…»
Стилізації
Симфонізації
Драматизації
Поліфонізації

Тестове завдання 3
Позначте правильну відповідь:
Як пояснює Сильвестров слово «кіч» у назві свого твору?
як слабке, відкинуте, невдале
як показне, крикливе
як філософське
як яскраво-зображальне

Тестове завдання 4
Позначте правильні відповіді:
Кого називають авангардистами?
Митців, у творчості яких простежуються новаторські ідеї щодо втілення образного змісту
Митців, що оновлюють техніки створення музики і традиційні музично-виразові засоби
Митців, у творчості яких переважають класичні традиції втілення образного змісту

Підсумки уроку
За словами одного з слухачів: «Музика стелеться і в'яне, залишається лише спогад - тонкий аромат, легкий подув. І кожного охоплює почуття чекання давно минулих подій...»
Дивна річ виходить. Нібито спілкувалися із пам’яттю, згадували те, що було, а виявилося, говорили про дуже сучасні речі.
Можливо ми таки стали ідеальними слухачами музики, які розуміють сутність часу, в якому живуть?

Урок №26. Музичні діалоги (урок-узагальнення)    

Вступ

Ми спілкувалися із стількома композиторами… А як на рахунок того, щоб усі вивчені твори об’єднати у таку собі концертну програму?
Нормально! Але для початку варто пригадати усі наші музичні діалоги.
І там є, що пригадувати!.. Адже їх було немало – з історією, міфологією…Літературою, казкою…З різними народами та країнами…
Пане продюсере, пропоную розпочати підготовку до концертної програми!.
Тобто теоретичну та музичну вікторини. Починаймо!

Теоретична вікторина «Музичний діалог»

Назвіть композитора та твір, з якими ми спілкувались на тему……«Барвистий світ східних казок».
Микола Римський-Корсаков Симфонічна сюїта «Шехеразада»

З чиєю музикою ми переживали «шекспірівські трагедії»?
Сергій Прокоф'єв Балет «Ромео і Джульєтта»

Чия музика закликала до боротьби за мир?
Леонід Грабовський «Симфонічні фрески»

У чиїй музиці ми зустрічались із міфологічними образами?
Ріхард Вагнер Опера «Валькірія» «Політ валькірій»

Який діалог розхвилював нас «зіткненням чистоти, благородства, безкорисливої любові з цинічним світом егоїзму, зла й несправедливості»?
Джузепе Верді Опера «Ріголетто»

Спілкування з якою музикою розкрило перед нами метушливий світ американського міста?
Джордж Гершвін «Рапсодія в блюзових тонах»

Хто познайомив нас із паризькою богемою?
Імре Кальман Оперета «Фіалка Монмартра»

Чия музика вселяє оптимізм, добрі почуття, людяність?
Ісак Дунаєвський Оперета «Біла акація»

Яка музика додала нам ніжності, ясності, спокою?
Валентин Сильвестров «Кіч-музика»

Слухання музики. Завдання 1

А зараз - музична вікторина:
Назвіть композитора та один з його творів, що прозвучить.
Валентин Сильвестров «Кіч-музика»

Слухання музики. Завдання 2
Джордж Гершвін «Рапсодія в блюзових тонах»

Слухання музики. Завдання 3
Ріхард Вагнер Опера «Валькірія» «Політ валькірій»

Слухання музики. Завдання 4
Леонід Грабовський «Симфонічні фрески». «Наліт»

Слухання музики. Завдання 5
Сергій Прокоф'єв Балет «Ромео і Джульєтта». Танець лицарів

Слухання музики. Завдання 6
Джузепе Верді Опера «Ріголетто». Пісенька Герцога

Висновки уроку


Вважаю, теоретично до концерту старшокласники підготовлені.
А тобі не важко буде обирати серед такого розмаїття композиторів, виконавців, жанрів?
У нас є головне - музика, яка дарує цілий світ образів, ідей, почуттів. Тут головне – не розгубитися – а насолоджуватися.
Слухайте музику, спілкуйтеся з нею!

Урок №27. Наш великий співрозмовник Бах    

Вступ

Старшокласники просто не мають інших варіантів. З такою кількістю геніальних творців-співрозмовників будь хто стане музичним естетом.
Дізнаєтесь, коли пригадаєте, кому з великих композиторів минулого належить така характеристика поліфонічної музики:
«Кожен голос у творі – це особистість, а багатоголосий твір – бесіда цих особистостей, і слід взяти за правило, щоб кожна з особистостей говорила гарно й своєчасно…».

Вікторина «Що ми знаємо про Баха?»

Сьогодні наш великий співрозмовник – Йоганн Себастьян Бах. Ми неодноразово спілкувались з його музикою.
Друзі, пригадаймо, що нам відомо про Йоганна Баха.

Де і коли жив Й.Бах (країна, століття)?
Якими музичними інструментами володів Й. Бах?
Ким був більш відомий Й.Бах за життя: композитором чи виконавцем?
Який композитор сприяв «відкриттю і відродженню» музики Й. Баха?
У даному переліку творів Й.Баха визначте твори для органа:

Бранденбурзький концерт
хоральні прелюдії
«Добре темперований клавір»
органні фуги
оркестрові сюїти
інвенції
Токата і фуга ре мінор
«Страсті за Мафеєм»

Які риси вказують на творчу манеру Баха?
поліфонічна мудрість,
багатожанровість,
рівновага,
досконалість,
віртуозність,
витонченість,
величність

Відомий американський композитор та диригент Леонард Бернстайн так сказав про музику Баха: «Краса цієї музики прихована глибоко всередині. Саме тому вона не так легко стирається, і вплив її безмежний у часі».
Поясність, як ви розумієте цей вислів.

Друзі, прослухайте і упізнайте твори Йоганна Баха
Органна фуга ля мінор
Токата ре мінор
«Жарт» з оркестрової сюїти №2

Розповідь про Бранденбурзькі концерти Й.Баха


Йоганна Себастьяна Баха асоціюється з такими поняттями як орган і поліфонія.
А творів для оркестру у величезному композиторському спадку композитора порівняно небагато.
В якості найяскравішого прикладу оркестрового стилю Баха можна назвати шість «Бранденбурзьких концертів».
Ці зразки ранньої симфонічної музики й дотепер є еталоном краси та стилю.

«Бранденбурзькі концерти» були написані композитором у той період, коли він служив при дворі князя Кьотенського, у німецькому містечку Кьотені. Для князівського двору Бах писав кантати та концерти, присвячені Християну Людвігу, графу міста Бранденбург. Тому пізніше, вже без участі Й. Баха ці твори стали називатися Бранденбурзькими концертами.
«Бранденбурзькі концерти» передують жанру класичної симфонії. При великому розмаїтті інструментальних складів і прийомів викладу композиція цих творів майже однакова, а саме: тричастинний цикл (швидко — повільно — швидко).
Більшість «Бранденбурзьких концертів» належать до жанру «кончерто гроссо», що затвердився у європейській музиці на початку XVIII століття.
Concerto grosso – «Великий концерт» — багаточастинний твір, у якому звучання групи солюючих інструментів (а не одного інструмента, як у класичному концерті) протиставляється звучанню всього оркестру.

Найвідомішим з усього циклу концертів Баха є П’ятий Брандербурзький концерт.
Він привертає увагу незвичним складом групи солюючих інструментів: уперше разом із флейтою та скрипкою звучить клавесин. Його партія є домінуючою, а іноді її звучання набуває грандіозності.
Найбільш виразно клавесин звучить у І частині Концерту № 5.
Музика II частини Концерту переносить слухачів у зовсім іншу за настроєм сферу. Вона виконується тільки солюючими інструментами.
А поліфонічне проведення виразної теми залишає відчуття неквапливої «бесіди - розмови».
Якщо ти кажеш про «поліфонічне проведення», то варто пригадати що ж таке поліфонія?
Поліфонія - багатоголосся, при якому немає розподілу на головний голос і супровід: всі голоси рівноправні.
Для творчості Й.-С. Баха характерний поліфонічний склад, тобто багатоголосся, при якому немає розподілу на головний голос і супровід: всі голоси рівноправні.
Але у своїй музиці, особливо оркестровій, Бах користується ще одним видом багатоголосся – «гомофонією».
Гомофонія – це вид багатоголосної музики, де один голос є головним, а всі інші голоси його супроводжують.
Для першої та третьої частин Концерту № 5характерний саме гомофонічний склад .
Піднесено-радісна тема третьої частини спочатку звучить у виконанні солюючих інструментів, потім — у всього оркестру.
Послухайте одну з частин Бранденбурзького концерту №5.
І визначте, яка саме частина звучатиме.

Слухання. Й. Бах. Бранденбурзький концерт №5 (фрагмент)

Йоганн Бах Бранденбурзький концерт №5

Аналіз прослуханого твору


Яка частина Бранденбурзького концерту прозвучала?
Який вид багатоголосся: поліфонічний чи гомофонічний?
Яким є образ, створений Бахом у Бранденбурзькому концерті №5?


Оркестрова музика Й. Баха вирізняється переважно святковим звучанням. Над багатьма різноманітними настроями, вираженими в ній (драматичними, ліричними, жартівливими тощо), панує радість життя.

Розповідь про оркестрові сюїти Й.Баха

Вишуканим зразком гомофонії у доробку Й. Баха є його оркестрові сюїти.
У часи Й. Баха сюїтою називали музичний твір, який складався з кількох самостійних п'єс — танців, розташованих за принципом контрасту.
Композитором створено шість «Французьких», шість «Англійських» сюїт, а також сюїти для віолончелі соло, скрипки тощо. Музика сюїт - це чергування народних танців, жанрових сцен чи концертних п'єс, різних за настроєм, темпом та образами. Вони різноманітні за змістом, формою і засобами виразності.
Найбільш відомими є чотири оркестрові сюїти Й. Баха, які сам композитор називав «Увертюрами-сюїтами».
Поряд із опоетизованими танцями в увертюрах-сюїтах існують натхненні співучі арії. Спочатку слово «арія» означало «пісня». Пізніше так стали називати більш складну композицію для голосу з оркестром. У сюїтах Й.-С. Баха «арія» — це п'єса м'якого співучого характеру.

Слухання музики

Послухаємо арію з оркестрової сюїти №3 Йоганна Баха.
Що хотів сказити Бах цією музикою своїм слухачам?
Йоганн Бах Оркестрова сюїта №3. Арія

Аналіз прослуханого твору


Яким є образ, створений Бахом?
Охарактеризуйте засоби музичної виразності «Арії»


Оркестрові сюїти Баха можна назвати «зразками колискових часів ранньої симфонічної музики». Ці прекрасні твори напрочуд актуальні і сьогодні, бо «істинна, глибока краса завжди блищить і сяє», -- як написав російський музикознавець Олександр Сєров.
Скромна, світла й гармонійна, «перуківська музика у старовинній манері» й дотепер дарує своїм слухачам радість, а композиторам — натхнення.

Нове життя у мистецтві

Колись музика Баха звучала в церквах, при князівських дворах. Згодом вона перейшла до концертних залів.
А сьогодні, завдяки кінематографу, телебаченню, музику Баха можна почути у мультиплікаційних та художніх фільмах, телепрограмах і навіть рекламі.
Передивіться фрагмент з кінофільму та зверніть увагу на характер присутності музики Баха у кадрі.

K/ф «Мама вийшла заміж»

Який сенс ви побачили у присутності музики Баха в епізоді?

Заповіт наступним поколінням

Як ти вважаєш, до слів великих людей варто прислухатись?
Гадаю, що варто. Це ж – і мудрі поради, і влучні підказки, і напутні слова.
Тоді прислухаємося до Баха. В яких життєвих обставинах Вам би знадобилася така бахівська мудрість?
Коли звучить благочестива музика, Бог завжди присутній із своїми благодатними милостями

Демонстрація пісні «Місто золоте»

З далекого минулого дійшла до нас загадкова мелодія, відома сучасному слухачеві як пісня «Город золотой» у виконанні Бориса Гребенщикова і групи «Акваріум». Любителям старовинної музики вона відома як інструментальний твір італійського композитора де Мілано, записаний на платівці «Лютнева музика XVI—XVII століть». Існує також версія, що автор цієї музики - Володимир Вавилов, композитор і лютніст, який брав участь у запису платівки.

Цікаво, що авторство слів цієї пісні також остаточно не з'ясовано. Його приписують відразу двом поетам — Олексію Хвостенку й Анрі Волохонському.
Останній стверджує, що створив вірші під впливом божественної краси старовинної лютневої музики.
Ось так одна прекрасна мелодія може вести діалог між композиторами, істориками, поетами, виконавцями та інтерпретаторами.
До діалогу приєднуються ще й перекладач пісні - з російської українською. Адже сьогодні ми почнемо розучування пісні «Місто золоте».
«Місто золоте» Сл. А. Волохонского (переклад В. Федоренка), муз. В. Вавилова (в обробці Б. Гребенщикова)

Розучування пісні «Місто золоте»


Виразно прочитайте текст першого куплету. Спробуйте уявити собі цю фантастичну картину.
Зверніть увагу на ритмічну точність та дикцію. При розучуванні мелодії продумайте зручне фразування та дихання.

Підсумки уроку

Недарма музику Й. Баха порівнюють із камертоном для майбутніх поколінь.
Адже камертони задають правильну, точну висоту музичного звука для музиканта.
А бахівська музика дає нам оптимістичну установку на життя…
І еталон довершеної музичної краси для музикантів і слухачів.

Урок №28. Наш великий співрозмовник Бетховен    

Вступ

З ким би ти порадила поговорити безнадійної закоханості.
Ну, напевне з людиною, яка сама пережила таку закоханість і може поділитися досвідом, втішити, дати надію.
Це про нього французький письменник Ромен Ролан сказав: «Він найбільший і найкращий друг усіх, хто страждає й бореться».
Мабуть він зможе втішити, підтримати? Хто ж, якщо не він? Адже це – Людвіг Ван Бетховен.

Вікторина «Що ми знаємо про Бетховена?»

Де і коли жив Л. Бетховен (країна, століття)?
Де і коли жив Людвіг ван Бетховен ?
Німеччина. Австрія. 1770-1827. ХVIІІ-ХІХ ст.

Яким жанрам надавав перевагу Л.Бетховен?
Сонатам
Симфоніям

Які головні образи творчості Бетховена?
Образ героїчної боротьби народу
Образ людини, яка шляхом напруженої боротьби прагне й домагається свободи і щастя

У даному переліку оберіть твори Бетховена:
Соната №14 «Місячна»
Опера «Тарас Бульба»
Симфонія №3 «Героїчна»
Симфонія №5
Симфонія №7 «Ленінградська»
Увертюра «Егмонт»
Симфонія №40

Хто дав назву «Місячна» фортепіанній сонаті № 14 Бетховена?
Поет-романтик Людвіг Рельштаб

Які риси вказують на творчу манеру Бетховена?
поліфонічність,
багатожанровість,
національний колорит,
величність,
героїчність,
ліричність

А тепер пропоную прослухати і впізнати знайомі вам твори Людвіга ван Бетховена.
Соната №14 «Місячна». І частина
Симфонія №5. І частина
Фортепіанна п’єса «Елізі»


Проникливо-ніжна мелодія фортепіанної мініатюри «Елізі» не втрачає своєї популярності і в наш час. Цей образ дійсно сучасний.
Як і переважна більшість творів композитора, вона присвячена людським стосункам, особливо відносинам особистості й народу, людини і людства.
Ці відносини в музиці Бетховена часто були контрастні, різко протилежні за характером. Тому для розкриття процесу їх зіткнення і боротьби, композитор використовував музичну форму сонати.
Сонатна форма приваблювала композитора можливістю глибокої передачі процесу розвитку, взаємодії та взаємопроникнення образів.

Спів з нот «теми Радості»

Ще юнаком Бетховен захоплювався революційними ідеями свободи, рівності, братерства. Саме тому ода Фрідріха Шиллера «До радості» надовго запала в серце композитора.
Прочитайте уривок цієї оди. Спробуйте уявити себе Бетховеном, який пише музику до цих слів.

Радість! Ти небесне сяйво
Світла, сонця майбуття!
Полум'я душі своєї ми несемо у життя.
Радість дасть чарівні крила
Всім, хто вірить і чека.
Радість всіх людей з'єднає
В святості свого добра!
Якою може бути музика оди «До радості», на вашу думку?

Тема Людвіга ван Бетховена до оди - велична і піднесена. Заспівайте її, використовуючи нотний запис.

Відомості про Симфонію №9 Л. Бетховена

Дев’яту симфонію Людвіг ван Бетховен завершив у кінці життя. Тому вона стала своєрідним заповітом наступним поколінням. Наче велична вежа, Дев’ята симфонія вінчає грандіозну споруду симфонічної творчості Бетховена, підбиваючи підсумок великим досягненням композитора.
Образи Дев'ятої симфонії близькі образам Третьої («Героїчної») і П'ятої симфоній. Тобто, «Від темряви до світла, через страждання до радості». Симфонія складається з чотирьох частин.
У І частині наче з небуття народжується Світ, владно проголошуючи: «Я є!».
Цей світ розривають протиріччя, створюється враження велетенської битви в дусі античного епосу.
Стрімка музика II частини, скерцо, викликає в уяві героїчні й фантастичні образи. Це частина напружена, динамічна, поривчаста.
Велич музики III частини надихає на роздуми про духовну досконалість людини, її місію; тут панує мудра ясність і гармонія почуття й думки.
Початок 4 частини, фіналу, сповнений сум'яття. Лютим вихором проносяться теми попередніх частин. В оркестрі наступає мить таємничої тиші, наче очікування...І нарешті, народжується нова тема – тема Радості. Це Радість перебореного страждання, перемоги над Злом, досягнення вищої гармонії й свободи людського духу, вселенської ідеї загальнолюдського братства й любові!
Щоб передати масштаб такої радості композитор вийшов за рамки симфонічного жанру, залучивши слово як могутній виразовий засіб: у фінал симфонії введено звучання хору та співаків-солістів. Цей сміливий прийом звучить як Голос Людства, а в його уста вкладені слова Шиллера:
Радість всіх людей з'єднає
В святості свого добра!

Наспівна, сувора, велична та, одночасно, проста і світла за характером «тема радості» створена з опорою на народнопісенні інтонації, тому легко запам'ятовується і розпізнається слухачем.
Перший показ цієї теми Бетховен доручив віолончелям і контрабасам — інструментам, що зазвичай мають в оркестрі акомпануючу роль і не виконують протяжних, наспівних мелодій.
Після проведення повним оркестровим звучанням тема радості передається до хору.
Стрімке розростання теми несподівано переривається «фанфарами жаху». Наступає тиша. Надзвичайним драматургічним ефектом є надалі речитатив солюючого басу. І — поступове нагнітання нової хвилі радості у виконанні солістів, оркестру та хору аж до могутнього апофеозу в кінці твору.
Послухайте фінал Симфонії №9 і зверніть увагу на усі зміни, які зазнає тема радості.

Слухання. Л. Бетховен. Симфонія №9. Фінал

Людвіг ван Бетховен Симфонія № 9. Фінал. Тема Радості

Аналіз прослуханого твору


Яких ознак набуває тема Радості у фіналі симфонії?
Які Ваші особисті життєві переконання є співзвучними бетховенським ідеалам, втіленим у його музиці?


Майже двісті років минуло з моменту створення Дев'ятої симфонії Л. Бетховена, але й в XXI столітті кожне її виконання проходить при переповнених залах і має шалений успіх.
Наприкінці XX століття у відкритий космос був виведений супутник, на борту якого знаходилася капсула із 24-годинною інформацією про земну цивілізацію загалом.
Характерно, що з усієї існуючої на той час музики до неї було записано Дев'яту симфонію Бетховена, яку вінчає хоровий фінал - ода «До радості» — пристрасний заклик до всесвітнього братерства.
Сьогодні хоровий фінал - тема Радості - з Дев'ятої симфонії Бетховена є Європейським гімном.
Чому хоровий фінал Дев'ятої симфонії став Європейським гімном?

Нове життя у мистецтві

Музика Бетховена має багато кінематографічних інтерпретацій.
Пропонуємо вашій увазі режисерську інтерпретацію виконання симфонії Бетховена з к/ф «Переписуючи Бетховена» .
К/ф «Переписуючи Бетховена» (фрагмент)

Заповіт наступним поколінням


Які з висловів Бетховена Ви б взяли для себе як слушну пораду, підказку, напутні слова?
У яких життєвих обставинах вони можуть стати в нагоді?
Музика - посередниця між життям розуму і життям почуттів
Справжній художник позбавлений марнославства, він занадто добре розуміє, що мистецтво невичерпне


Робота над піснею «Місто золоте»

Мудрі думки та важливі поза часом поради, можна зустріти навіть в піснях, якщо з розумом підходити до вибору.
Мені ось ця більш до вподоби: «Як любиш ти когось, любитимуть й тебе…».
Пропоную довчити до кінця пісню з такими слушними і мудрими порадами.

Караоке. «Місто золоте»

«Місто золоте» Сл. А. Волохонского (переклад В. Федоренка), муз. В. Вавилова (в обробці Б. Гребенщикова)

Співаємо з зірками


Пісня «Місто золоте» («Город золотой») набула великої популярності завдяки творчості російської рок-зірки – Бориса Гребенщикова та його гурту «Акваріум». Пропоную заспівати пісню «Город золотой» разом з цими відомими музикантами.

Підсумки уроку

Поряд із такою довершеною музикою – прагнеш і собі бути більш досконалим. Адже разом з іншими шедеврами — «Божественною комедією» Данте, «Сикстинською мадонною» Рафаеля, «Фаустом» Гете - музика Бетховена також є вираженням ідеалів і прагнень всіх людей.

Урок №29. Наш великий співрозмовник Шопен    

Вступ

Почну одразу із загадки… Про кого з композиторів кажуть: «Про що з ним не заговориш, його розмова одна – кохання».
Яке таке кохання? До світу, до людей, до рідної землі?…Пристрасне або тихе, нещасне чи щасливе?
У це важко повірити, але в музиці цього композитора є все. Вона надзвичайна - лірична, мелодійна, щира, вишукана і технічно досконала.

Вікторина «Що ми знаємо про Шопена?»

Як ви вже напевно здогадались, сьогодні нашим великим співрозмовником буде Фридерик Шопен.
Отже, пригадаймо, що ми знаємо про Шопена?

Де і коли жив Ф.Шопен (країна, століття)?
Польща. Франція. 1810-1839. ХІХ ст.

Який інструмент був для Шопена улюбленим?
Фортепіано

В яких жанрах писав Шопен?
Концерти
Сонати
Скерцо
Прелюдії
Полонези
Мазурки
Вальси
Ноктюрни
Балади
Етюди

Які головні образи творчості Ф.Шопена?
Романтичні образи
Образи народного життя

Що є витоками музики Шопена?
Польські народні мелодії, хоча він їх не цитував

Які риси вказують на творчу манеру Ф. Шопена?
багатожанровість,
ліричність
мелодійність
щирість
величність
вишуканість
героїчність
поліфонічність

А тепер, упізнайте твори Фридерика Шопена
Ноктюрн сі мажор
Прелюдія №20 до мінор
Полонез ля мажор

Розповідь про Ф.Шопена


Фридерик Шопен був дуже обдарованою особистістю. Ще у ранньому дитинстві він виконував) власні полонези і мазурки, імпровізуючи в стилі народної музики. Крім того, писав вірші, гарно малював.
До того ж, Шопен був людиною скромною і не вважав себе генієм. А вихваляння і звеличення шанувальниками сприймав як перебільшення.
Так само і в своїх творах Шопен буває витонченим та делікатним. Але там, де його окриляло сильне почуття, проступає дивна міць.
Мелодії Шопена вражають спектром відтінків: від глибоко піднесеної до неосяжно легкої, чарівно усміхненої.

Творчість Шопена майже повністю присвячена фортепіано. Хоча його композиторське обдарування й давало йому повне право на багатожанрову композиторську діяльність. Але, делікатний та замкнутий по натурі делікатною та замкнутою людиною, Шопен задовольнявся рамками фортепіано і виявляв в них надзвичайну силу щирості:
Серед його творів зустрічаємо концерти …Сонати Скерцо Прелюдії Полонези Мазурки Вальси Ноктюрни Балади Етюди.
Шопен - великий новатор. Дивовижно, як багато вдалося йому вкласти, скажімо, в кожну зі своїх прелюдій, хоча деякі з них займають усього два-три нотні рядки!
А його балади, фантазії, скерцо й особливо сонати за глибиною змісту і багатством образів не поступаються симфоніям.

Розповідь про етюди Ф.Шопена

У листопаді 1830 року політична ситуація у Варшаві була дуже напруженою. Шопен саме збирався на гастролі. На прощальному вечорі друзі подарували йому срібний кубок з польською землею, аби композитор легше переніс біль розлуки з батьківщиною. Тоді ще ніхто не знав, що це було дійсно прощання... Далеко за межами рідної землі він довідався про невдачу польського повстання і падіння Варшави. Під сильним враженням від цієї звістки Шопен пише етюд до мінор.

Етюд - це ж вправа для розвитку виконавської техніки. Невже, вражений такою подією, Шопен написав тренувальну вправу?
Так, етюд, дійсно, тренувальна вправа. Та шопенівський етюд не сприймається як вправа. Всі віртуозно-технічні елементи підпорядковані романтичному образу, пристрасним почуттям.
Етюд №12 до мінор часто називають "революційним". Послухаймо його.

Слухання. Ф.Шопен. Етюд №12 до мінор

Фредерик Шопен Етюд № 12 до мінор «Революційний»

Аналіз прослуханого твору


Опишіть музичний образ етюду.
Які музичні засоби Шопен використав в етюді?
Чому Роберт Шуман сказав: “Музика Шопена – це гармати в квітах”?


Шопен відкрив у музиці цілий світ, до того невідомий. Це була Польща: її життя, історія, дух…
У звуках його фортепіано можна почути то картину пишного балу, то танець селян під невигадливий акомпанемент сільського скрипаля, то тиху пісню…То сторінки історії Польщі, блискучі і трагічні….
Польща справедливо вважає Шопена своїм істинно національним композитором, що так яскраво відобразив риси музичної народної мови.

Заповіт наступним поколінням

У якій життєвій ситуації Вам би знадобився вислів Шопена: «Ввічливістю досягнеш більшого, ніж насильством».
«Ввічливістю досягнеш більшого, ніж насильством»

Нове життя у мистецтві

Музика Шопена має багато кінематографічних інтерпретацій. Пропоную переглянути один з таких кінофрагментів.
К/ф «Піаніст» (фрагмент)

Демонстрація пісні. «Родина»


Уявляєш, Нато, для кожного поляка твори Шопена є справжніми національними символами
Гадаю, що і в нас є музичні національні символи.
Звичайно ж є. І в різних музичних жанрах. Ось, наприклад, серед пісень дуже любимою народом є «Родина» композитора Олександра Злотника.
Послухаймо її.
«Родина» Сл. В. Крищенка, муз. О. Злотника

Розучування пісні «Родина»


Спочатку попрацюйте над текстом.
Прочитайте текст першого куплету у ритмі.
При наступному розучуванні мелодії зверніть увагу на повторність та відмінність фраз.

Підсумки уроку

Прислухайсь, як мелодію свою
Перекидають одна одній струни,
Що схожі на розспівану сім'ю, -
Батьки щасливі і потомство юне
Чарівна, глибока музика цього митця живе не тільки в серцях його нації – польського народу, але й усього музичного світу.

Урок №30. Наш великий співрозмовник Чайковський    

Вступ

«Я бажав би всіма силами душі, щоб музика моя поширювалася, щоб збільшувалося число людей, які люблять її, знаходять у ній розраду і опору»
Петро Чайковський

Втілимо мрію геніального композитора!

Вікторина «Що ми знаємо про Чайковського?»

Де і коли жив П. Чайковський (країна, століття)?
Росія. 1840-1893. ХІХ ст.

В яких жанрах писав П.Чайковський?
Опери, балети, симфонії, камерна, фортепіанна, вокальна музика

Які головні образи творчості П.Чайковського?
дитячі, ліричні, пасторальні, драматичні, трагедійні

У даному переліку визначте твори П.Чайковського:
Симфонія №2
Балет «Ромео та Джульєтта»
Увертюра-фантазія „Ромео і Джульєтта”
Балет „Лускунчик”
„Дитячий альбом”
Соната №14 «Місячна»
Опера «Тарас Бульба»
Увертюра «Егмонт»

Які цитати з української народної музики вводить Чайковський у власні твори?
Українська народна пісня «Занадився журавель» – фінал Симфонії №2
Українська народна пісня «Вийди, вийди, Іванку» – фінал концерту №1 для фортепіано з оркестром

Які риси вказують на творчу манеру П.Чайковського?
Пристрасність
Драматизм
Ліричність
Щирість
Правдивість
Доступність
Багатожанровість

Упізнайте твори Петра Чайковського.
“Марш дерев’яних солдатиків» з “Дитячого альбому”
“Танець маленьких лебедів” з балету “Лебедине озеро”
Увертюра-фантазія “Ромео та Джульєтта”


Слухаючи музику Чайковського, ніби гортаєш сторінки вже знайомої книги, щоразу знаходячи в ній щось нове та захоплююче.
Адже творча спадщина композитора – це музичні твори всіх жанрів.
Він став одним із творців російської класичної симфонії. Його опери відкрили нові шляхи в музичному театрі.
А балетами «Лебедине озеро», «Лускунчик», «Спляча красуня» Чайковський відкрив еру симфонічного балету.
Не менш знаменитими є класичні зразки камерних ансамблів, три фортепіанних концерти, скрипковий концерт, «Варіації на тему рококо» для віолончелі з оркестром, чудові романси, хорові твори, симфонічні увертюри, фантазії, сюїти.
У яких би жанрах не творив Чайковський, складних чи простих, він писав однаково «правдиво, щиро і просто».
Усі почуття людської душі - від найглибшої скорботи до окриляючої радості - виразив він у своїй музиці.
Своїм трагізмом приголомшує Симфонія №6…Але окриляє радісний гімн життя - Концерт №1 для фортепіано з оркестром.

Розповідь про Концерт №1 для фортепіано з оркестром

Перший концерт для фортепіано з оркестром - напевно найвідоміший твір Петра Ілліча Чайковського.
Він входить до обов'язкової програми Міжнародного конкурсу ім. П. І. Чайковського, що традиційно проходить у Москві.
Серед трьох фортепіанних концертів композитора Перший вирізняється і мелодійною щедрістю, і дивовижною досконалістю форми. Величезний заряд життєлюбства містить ця музика. Композитор поєднує риси героїчного віртуозного стилю з тонким ліризмом, речитативність — із російською пісенністю.
У музиці використовуються українські народні наспіви: Чайковський завжди прагнув створити концерт для фортепіано з оркестром саме на основі народних пісень.

Уже з перших тактів твору П. І. Чайковський утверджує перевагу радісно-світлого образу. Назавжди запам'ятовується закличне та святкове звучання валторн, яке відкриває концерт, дзвінкі акорди фортепіано, що переможно злітають, і з якими радісно зливається велична й ніжна мелодія струнних інструментів.
Великий за обсягом вступ, побудований на розробці урочистого закличного мотиву, композитор пише як окрему частину, включивши до нього велику віртуозну каденцію соліста.
У головній темі І частини, поривчасто-схвильованої за характером, композитор використав наспів сліпих лірників, який він чув раніше в Україні.
«Варто звернути увагу, що всі сліпі співаки у Малоросії співають один і той же вічний наспів із тим же награванням. Я частково використав цей наспів у першій частині мого фортепіанного концерту», – писав П. І. Чайковський.

М’яко контрастує побічна тема, побудована на інтонаціях ласкавого прохання, несміливого зізнання. Це один з найкращих ліричних образів у музиці композитора. Кульмінацією І частини є грандіозна каденція соліста. Наче спогади, звучать у ній мелодії побічної теми, бравурні акорди розробки, наповнюючи музику роздумами, хвилюванням, ніжністю.

У II частині твору переважають ліричні й споглядальні образи. Світло й неспішно, як голос ранкового пробудження природи, звучить плавна, ніжна мелодія.
Пісенька-вальс, що з'являється у середньому розділі, нагадує картини життя, які постають у роздумах людини.

Музика фіналу — світла і ясна — сповнена щастя і радості. Головна тема фіналу — вже знайома нам мелодія української веснянки «Вийди, вийди, Іванку» - передає атмосферу народного свята.

Побічна тема звучить у дусі величальної мелодії (яка починає концерт), більш поривчастої і цілеспрямованої. У її завершенні натхненно «співають» пісню щастя, зливаючись воєдино, рояль і оркестр.

Слухання

Петро Чайковський Концерт для фортепіано з оркестром №1. І частина

Аналіз прослуханого твору


Які образи ви почули у музиці концерту?
Які засоби використав для цього композитор?
Чому музику Чайковського можна назвати «мелодією щастя»?


Перший фортепіанний концерт є зразком втілення захоплено-радісних почуттів та любові до життя.

Нове життя у мистецтві

Музика Чайковського, як і попередніх наших співрозмовників, має багато кінематографічних інтерпретацій.
Пропоную подивитися один з кінофрагментів.
«Незакінчена повість» СРСР

Заповіт наступним поколінням


Які вислови Чайковського Ви б взяли для себе як слушну пораду, підказку, напутні слова?
У яких життєвих ситуаціях вони б Вам знадобились?

Натхнення - це така гостя, що не любить відвідувати ледачих
Єдиний порятунок у щиросердечному горі - це робота


Робота над піснею «Родина»

Петро Чайковський завжди щасливо почував себе у родинному колі своєї сестри, яка жила в Україні.
Так само тепло людям у родині музичних творів Чайковського.
Заспіваймо про українську родину – «від батька до сина».

Караоке. «Родина»

«Родина» Сл. В. Крищенка, муз. О. Злотника

Співаємо з зірками


Пісня Олександра Злотника на вірші Вадима Крищенка стала популярною завдяки виконанню її Назарієм Яремчуком.
Виконаймо її разом із зіркою української естради.
«Родина» у виконанні Назарія Яремчука

Підсумки уроку

Головне, щоб усі слова були щирими і йшли від серця. А послухавши музику Чайковського відчуваєш і щирість, і відкритість - є чим поділитися!
Друзі, слухайте музику Петра Ілліча Чайковського, любіть її, знаходьте у ній розраду і опору, як того бажав сам композитор!
Цінуйте гарних співрозмовників!

Урок №31. Наш великий співрозмовник Лисенко    

Вступ

Хто сьогодні буде нашим співрозмовником? До якої країни ми завітаємо?
Цього разу пропоную залишитися вдома, в тихому сімейному колі. З відчуттям великої української родини.
Це відчуття у мистецтві нам нагадала пісня «Родина» Олександра Злотника.
Подібні відчуття народжуються також при спілкуванні з творчістю інших видатних українців.

Вікторина «Що ми знаємо про Лисенка?»

Сьогодні нашим великим співрозмовником буде Микола Віталійович Лисенко.
Пригадаймо, що ми знаємо про цього композитора.

Де і коли жив М. Лисенко (країна, століття)?
Україна. 1842—1912. ХІХ-ХХ ст.

Яким жанрам надавав перевагу М. Лисенко?
Сонатам
Симфоніям

Які головні образи творчості М. Лисенка?
соціальні проблеми
героїчне минуле українського народу

У даному переліку визначте твори М. Лисенка:
Увертюра-фантазія «Ромео і Джульєтта». Канатата «Радуйся, ниво неполитая»
Опера «Тарас Бульба»
Опера «Наталка Полтавка»
Концертний вальс ре-мінор
Токата та фуга ре мінор
«Дитячий альбом»
Рапсодія № 2 для фортепіано
«Молитва за Україну»

Які риси вказують на творчу манеру М.Лисенка?
зв'язок з класичною літературою
зв'язок з народнопісенною творчістю
багатожанровість
національний колорит
величність
героїчність
ліричність

Прослухайте та упізнайте твори Миколи Лисенка
«Молитва за Україну» (сл. О.Кониського)
Опера “Наталка Полтавка”. Пісня Наталки
Кантата «Радуйся, ниво неполитая». І частина


Видатний композитор, диригент і педагог, засновник національної музичної класики, фольклорист, етнограф, збирач і аранжувальник не лише української, а й загалом слов'янської народної музичної творчості, пропагандист, просвітник, засновник національної хорової капели.
І все це про Миколу Лисенка. Його життя і творчість були присвячені рідному народу.
В історії української музики творчість Миколи Лисенка стала початком періоду національного музичного стилю.

Розповідь про вокальну музику М. Лисенка

Музика Лисенка — увесь загал його оперних, хорових, вокальних, інструментальних, музикознавчих творів — є високим духовним надбанням українського народу.
Зокрема, до жанру романсу Микола Лисенко звертався впродовж усього творчого життя.
Коло тем й образів його романсів є дуже широким. Він поклав на музику найкращі зразки світової поезії: «Слово о полку Ігоревім», Вільяма Шекспіра, Генриха Гейне.
Кращі зразки творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка давали можливість композитору втілити засобами музики широку палітру чуттєвих образів: ліричних, драматичних, трагічних, сповнених високого громадянського змісту.
Шість романсів М. Лисенка на вірші видатного українського письменника та поета Івана Франка можна вважати справжнім вокальним циклом. Це різні душевні стани ліричного героя — ніжна, світла печаль, гіркота нерозділеного кохання тощо.

Друзі, уявіть себе поруч із композитором… Перед вами вірш Івана Франка «Безмежнеє поле».
Прочитайте його і визначте якою музикою можна доповнити ці рядки поезії?

Слухання та аналіз твору. Романс «Безмежнеє поле» М. Лисенка

Романс «Безмежнеє поле» Сл. І. Франка, муз. М. Лисенка


Порівняйте музичний та поетичний образи
Охарактеризуйте вокальну партію та партію акомпанементу


Романс «Безмежнеє поле» вирізняється загостреною емоційністю. Образ засніженого степового простору відтіняє глибокий душевний біль. Бентежний характер віршів втілює бурхлива поривчаста музика, у якій вокальна партія баритону поєднується із динамічним фортепіанним супроводом.
Стрімкі злети пасажів на фоні частої пульсації ритму створюють враження нестримного руху.
Раптове уповільнення темпу знаменує появу піднесено-виразної мелодії, створюючи образ вершника у пошуках долі серед безмежного простору: «Неси мене, коню, по чистому полю...».

Розповідь про кантату «Б’ють пороги» М. Лисенка

Улітку 1878 року у складі археологічної експедиції Микола Лисенко здійснив подорож на острів Хортиця. Захоплююча краса дніпровських порогів вразила композитора до глибини душі: «...Що за розкішна природа тих порогів! Така грандіозна околиця: береги скелями височенними вкриті. А Дніпро реве й шумує, спертий камінням упоперек од краю до краю...».
Як тут не згадати Шевченкове «Реве та стогне Дніпр широкий...»!
Можливо, враження від козацької Хортиці й справді поєдналися в пам'яті композитора з образами Кобзаревих поезій та викликали задум нового твору — кантати на вірші Тараса Шевченка.
Вражений подорожжю на острів Хортиця, Микола Лисенко написав кантату «Б'ють пороги».
Пригадаймо, що таке кантата.
Кантата — це великий вокально-хоровий твір для солістів хору та симфонічного оркестру.
Кантата «Б'ють пороги» — одночастинний твір для хору, солістів та симфонічного оркестру, що не має поділу на окремі завершені частини.
Кантата складається з п’яти контрастних епізодів, які йдуть один за одним без перерви: від поглибленого драматизму до вольового життєстверджуючого фіналу.
Узагальнений образ героїчного минулого українського народу розкривається у творі через романтично-піднесені образи могутнього Дніпра — символу України, скорботної долі українського народу та гордості за його славних героїв.
Фінал кантати перетворюється на справжній гімн українському народові. Завершується твір монументально-урочистим звучанням на безсмертні слова поета:
Наша дума, наша пісня
Не вмре не загине,
Он де, люде, наша слава,
Слава України!


Слухання. М. Лисенко. Кантата «Б’ють пороги»

Микола Лисенко Кантата «Б’ють пороги» на вірші Т. Шевченка

Аналіз прослуханого твору


Якими музичними засобами створений образ героїчного українського народу?
Які Ваші особисті життєві переконання є співзвучними ідеалам М.Лисенка?


Заповіт наступним поколінням

Як ви розумієте вислів Миколи Лисенка: «Ніщо так не розвиває смаку до серйозної музики як камерна музика».
Чи взяли б для себе ці слова як слушну пораду?

Демонстрація пісні. «Журавлина пісня»

У кожному сімейному колі традиційно співають і слухають ліричні пісні.
Камерно тихо, камерно спокійно звучать слова «Журавлиної пісні».
Послухайте її і скажіть, про яку народну мудрість - прислів’я – згадується у пісні?
«Журавлина пісня» Сл. Г. Полонського, муз. К. Молчанова, укр. текст А. Пархоменко

Розучування пісні. «Журавлина пісня»


Розучимо «Журавлину пісню», зосереджуючи увагу на правильному диханні, фразуванні і на точному дотриманні пауз.

Підсумки уроку

«Журавлина пісня» навіяла приємні спогади з минулого: перший клас, перша вчителька…
А мені пригадався вірш:
Облітав журавель
Сто морів, сто земель,
Облітав, обходив,
Крила, ноги натрудив.
Ми спитали в журавля:
— Де найкращая земля? —
Журавель відповідає:
— Краще рідної — немає!

Так само й родина – окриляє, дає надію, втішає мудрою порадою, додає сил та наснаги.
Бажаємо вам друзі, щоб рідна пісня завжди була у вашому серці!
Співайте, слухайте і будьте щасливі!

Урок №32. Діалог з великим учителем    

Вступ

Наші співрозмовники, усім відомі, великі, видатні та знамениті. Але кожен з них колись теж був учнем!
І навчались вони ефективно, судячи з результатів. І кому за це дякувати?
Ясна річ – вчителям! Тому сьогодні я пропоную поспілкуватися з великим учителем професійних музикантів та композиторів - Валентина Сильвестрова, Ігоря Шамо, Леоніда Грабовського, Євгена Станковича, Лесі Дичко, Івана Карабиця…
І хто ж був їх знаменитим учителем?
Це найвидатніший український композитор ХХ століття – Борис Миколайович Лятошинський.
На попередніх уроках ми розповідали про композиторів Валентина Сильвестрова та Леоніда Грабовського, які у 60-х роках ХХ століття намагались створити кардинально новий стиль у музиці. Це їхню групу за новаторство у музиці назвали «Український авангард».
А їхній учитель - Борис Лятошинський - у пошуках власного творчого стилю в 20- х роках ХХ століття очолював Асоціацію сучасної музики.
Тобто ще у 20-тих роках він намагався пропагувати музику нового часу?
Саме так, і час довів, що творчість учителя та учнів сьогодні стала класикою української музики.

Слухання. Б. Лятошинський. Хори

Чому українська музика ХХ століття сьогодні вже є класикою, тобто взірцем?
Які теми розкриває творчість Бориса Лятошинського?
Відповіді на ці питання ми пошукаємо у самій музиці Бориса Лятошинського.
Послухайте два твори композитора і охарактеризуйте їх образи та засоби виразності.
Борис Лятошинський Хор «Тече вода в синє море»
Борис Лятошинський Хор «По небу крадеться луна»

Аналіз прослуханих творів


Який образ ви почули у музиці Б.Лятошинського?
Охарактеризуйте засоби музичної виразності
Як називається виконання хорових творів без інструментального супроводу?


Виконання хорових творів без інструментального супроводу – виконання а капела.

Першим прозвучав хор «Тече вода в синє море» на вірші Тараса Шевченка.
Похмуре безкрайнє море…, покинуті батьки та кохані…, чужина - сумні образи…
Вони співзвучні із темою пошуку людиною власної долі, співставлення стану природи та стану людини.
Ці образи є провідними не лише для творів Т.Шевченка, а й для багатьох народних пісень та творчості українських композиторів.
Мені й справді здалося, що «Тече вода в синє море» - це українська народна пісня, тільки в обробці.
І не дивно, адже інтонаційна основа мелодії «Тече вода в синє море» — українські народнопісенні мотиви.

Другим прозвучав також хор а капела. І також хор «По небу крадется луна» на вірші Олександра Пушкіна втілює одну з найулюбленіших тем мистецтва — людина і природа.
А як майстерно переплітаються чоловічі та жіночі голоси! Таке поєднання голосів нагадує співзвуччя партій інструментів симфонічного оркестру, де кожна група по-своєму розвиває основне зерно-тему.
Такий композиторський прийом називають симфонізацією хорового твору.
Симфонізація хорового твору - композиторський прийом, при якому поєднання голосів нагадує співзвуччя партій симфонічного оркестру, де кожна група по-своєму розвиває основне зерно-тему.

Розповідь про Б.Лятошинського

Хорова музика – найкласичніший жанр творчості кожного українського композитора.
І це не дивно, адже спів, хорове виконавство – улюблений вид музикування нашого народу.
Своїм хоровим творам Борис Лятошинський надає ознак симфонічності. Напевно він писав і симфонічну музику?
Борис Лятошинський спробував свої композиторські сили в багатьох жанрах – від вокальних мініатюр до симфонічних жанрів та опер. Усім його творам властивий симфонізм як своєрідний тип мислення.
Тобто композитор мислив симфонічно? Це як?
Симфонічно? Це - вести епічну музичну розповідь, використовуючи яскраву контрастність або конфліктність між мелодіями-темами, розвивати музичні теми до їх повного перевтілення, переродження.
Своїми вчителями Борис Лятошинський вважав видатних симфоністів минулого – композиторів-романтиків Ф.Шуберта, Ф.Ліста, Р.Вагнера, О.Скрябіна.
Але ж вони не були сучасниками Лятошинського. Як же він міг у них навчатися?
Вчитись можна не лише в процесі особистого спілкування, а й через творчість – вивчати музику, мистецькі погляди, творчі ідеї…

Але найпершим вчителем композитора була мама, яка змалку і до закінчення гімназії займалась з сином музикою. У Києві, де Лятошинський навчався на юриста, доля звела його з Рейнгольдом Глієром – професором Київської консерваторії. Глієр займався зі своїми учнями не лише композицією, а й багатьма іншими музичними науками – гармонією, аналізом музичних творів, поліфонією, інструментуванням. Лятошинський закінчив і юридичний факультет Київського університету, і Київську консерваторію по класу композиції. А у спогадах завжди згадував про Глієра: «Він вимагав тільки одного: щоб ми були щирі у своїх музичних висловлюваннях, щоб ми відчували правдивість думки і почуття, щоб ми неухильно підвищували свій професіоналізм». Творчі зв’язки учня і вчителя переросли у щиру людську дружбу на все життя.

Перегляд фрагмента фільму «Тарас Шевченко» з муз. Б. Лятошинського

Як істинний український композитор-класик, Борис Лятошинський не раз звертався до образів Великого Кобзаря.
Щойно прозвучав один з таких творів - хор на вірші Тараса Шевченка «Тече вода в синє море».
Є у Лятошинського ще й інші хори на вірші Шевченка та сюїта фортепіанних мініатюр «Шевченківська», в якій до кожної п’єси подані рядки з віршів поета. У 1951 році був знятий біографічний фільм «Тарас Шевченко», у якому також звучить музика Бориса Лятошинського.
Пропоную подивитися епізод з цього фільму. Зверніть увагу, як музика допомагає візуальним образам.
Х/ф «Тарас Шевченко» (муз. Б. Лятошинського) (фрагмент)

Робота над піснею. «Журавлина пісня»


Справжній Учитель – помічник, наставник, порадник і розрадник… - важлива постать в житті кожного.
Це людина, яка надихає і окриляє…
Саме про неї - найкращі спогаді, саме для неї – найкращі пісні.
Отож, розучимо до кінця та виконаємо «Журавлину пісню».
І подаруємо її своєму вчителю.

Караоке

«Журавлина пісня» Сл. Г. Полонського, муз. К. Молчанова, укр. текст А. Пархоменко

Співаємо з зірками


Вперше «Журавлина пісня» прозвучала в художньому фільмі «Доживемо до понеділка».
Сюжет фільму розгортається протягом трьох шкільних днів – четвер, п’ятниця, субота.
Кожен з цих днів сповнений своїх проблем, протиріч і, навіть, конфліктів.
Герої фільму – вчителі, учні – чекають понеділка, який повинен допомогти знайти відповіді на усі питання…
Сумно й ніжно звучить «Журавлина пісня» на початку кінострічки…
К/ф «Доживемо до понеділка» (фрагмент)

Тестове завдання 1

Позначте правильні твердження:
Борис Лятошинський – видатний композитор ХХ століття
Борис Лятошинський – автор музики до к/ф «Тарас Шевченко»
Борис Лятошинський – майстер симфонічного письма
Борис Лятошинський – майстер авангардного письма

Тестове завдання 2
Позначте правильні твердження:
Що робить композиторський тип мислення симфонічним?
епічність музичної розповіді
контрастність, конфліктність мелодій-тем
розвиток-переродження музичної теми
використання народної мелодії
поліфонічний розвиток

Тестове завдання 3
Позначте правильні твердження:
Які українські композитори є учнями Б.Лятошинскього?
Валентин Сильвестров
Леонід Грабовський
Євген Станкович
Микола Лисенко
Максим Березовський

Тестове завдання 4
В якому фільмі звучить «Журавлина пісня»?
«Доживемо до понеділка»
«Велика перерва»
«Перший учитель»
«Ранєтки»

Підсумки уроку

Вчительська праця – нелегка, нелегка… Вкладаєш в тих учнів знання, совість мудрість, культуру всіляку, а чи вийде толк чи ні – хто ж його знає?
Але і від учнів багато залежить, Антоне. І головне – справжніх, турботливих, чуйних вчителів учні пам’ятають все життя.
Наприкінці уроку ми завжди щось бажаємо нашим старшокласникам. А сьогодні давай скажемо слова вдячності вчителям!

О, вчителі! І слів не підібрати,
Епітетів, метафор, порівнянь,
Щоб вдячності рядочки проказати
За те, що щедро віддаєте нам.
О, вчителі! Прекрасного ви гідні,
Бо вибрали в житті свою мету;
І нині я за всіх скажу: - Спасибі, рідні,
За вашу місію подвижницьку й святу!

Урок №33. Наш видатний співрозмовник-сучасник    

Вступ

Привіт, старшокласники! Навчальний рік добігає кінця, це означає, що незабаром – канікули: літо, відпочинок, поїздки, зустрічі…
А поки що на нас чекає зустріч із прекрасним, з неймовірним злетом фантазії та глибокими філософськими роздумами.
Нашим останнім музичним співрозмовником буде відомий український композитор, у музиці якого є і роздуми, і злет фантазії. Провідною темою його творчості є питання про сутність Людини і Світу, про вибір між гармонією і дисгармонією, між добром і злом...
У своїх творах він яскравий, експресивний, багатомасштабний. А в реальному житті - товариська людина зі світлою енергетикою.
Його ім'я - Євген Станкович.

Розповідь про творчість Є. Станковича

Євген Станкович — один із найвідоміших сучасних українських композиторів, музичний діяч, педагог, народний артист України, лауреат міжнародних конкурсів та Державної премії імені Т. Г. Шевченка.
Багато років Євген Станкович очолював Спілку композиторів України та кафедру композиції у Національній музичній академії України.
Нині композитор проживає в Канаді, в місті Вінніпезі, де співпрацює з одним із кращих симфонічних оркестрів Америки.
Народився Євген Станкович у 1942 році в місті Сваляві на Закарпатті в родині вчителів. Музичну освіту він здобув спочатку в Ужгородському музичному училищі, а потім у Київській консерваторії, де його вчителями були Борис Лятошинський, Станіслав Людкевич та Мирослав Скорик. Серед творів Євгена Станковича — фольк-опера «Цвіт папороті» (єдина фольк-опера в українській музиці), балети «Ольга», «Прометей», «Ніч перед Різдвом», фольк-балет «Майська ніч», ораторія «Чорна елегія» (про чорнобильську трагедію), музика для симфонічного оркестру різних жанрів, камерно-інструментальна музика, хори, вокальні твори, дитячі п'єси, музика до 70-ти кінофільмів

Вже кілька композиторів, з якими ми спілкувалися, писали музику до кінофільмів.
Чи можна вважати музику до кінофільмів окремим жанром?
Звичайно ж. Тим більш, що у цьому жанрі працювали і працюють багато відомих композиторів.
Це Ніно Рота, Мішель Леґран, Френсіс Лей, Еніо Морріконе, З російських композиторів - Андрій Петров, Мікаел Тарівердієв, Едуард Артем'єв,
З українських - Вадим Гомоляка, Мирослав Скорик, Валентин Сильвестров, Олег Кива і Володимир Гронський.
Музику для кіно писали також Сергій Прокоф'єв, Дмитро Шостакович та Борис Лятошинський.
Музика у кінофільмі є важливим драматургічним засобом, невідривною частиною єдиного цілого картини.
А її звучання одразу викликає асоціації саме з цим фільмом.
Така музика стає складовою своєрідної аури картини, створеної режисером, художником, оператором.

Серед робіт Евгена Станковича у кіно є багато історичних фільмів та екранізацій літературної класики.
Робота над історичним фільмом «Легенда про княгиню Ольгу» дала можливість композитору зазирнути в нашу історію, у далекі часи хрестових походів та князівських війн.
Інтерес до образу княгині Ольги, дружини князя Ігоря, розмах її діянь — жорстока помста за смерть Ігоря, активна адміністративна діяльність, поїздка з посольством до Візантії, прийняття християнства, що вимагало неабиякої мужності, адже піддані княгині залишилися вірні язичницькій вірі – вражали композитора. Але водночас композитор знайшов музичний матеріал для характеру цієї видатної особистості як звичайної жінки, що кохає і страждає.

Перегляд фрагменту х/ф «Легенда про княгиню Ольгу»

Звернення Євгеном Стаковичем до літописних сторінок рідної історії дало яскравий музичний результат. Пропоную і нам звернутися до минулого.
Тобто переглянути кілька кіно-сторінок.

Аналіз переглянутого фрагменту

Якою показана головна героїня у даному фрагменті?
Як музика допомагає зрозуміти психологічну атмосферу сцени фільму?


Відомості про балет «Ольга» Є. Станковича

Створення балету «Ольга» збіглося з визначною ювілейною датою — 1500-річчям заснування Києва.
Це талановите відтворення образу обрядово-побутової язичницької Русі. Але на відміну від схожих за тематикою творів «Весна священна» Ігоря Стравінського та «Скіфська сюїта» Сергія Прокоф'єва, що побудовані на міфах, у балеті Є. Ф. Станковича підкреслюється її літописна основа.
Відтворюючи історичні події, композитор прагне передати патріотичний пафос, героїзм і стійкість народу, тобто втілити образи, які є актуальними в усі часи. Для цього він використовує поєднання стихії старовинних шарів фольклору з різноманітними технологічними засобами XX століття. Таке застосування яскраво проявляється у симфонічному пролозі до балету, в якому наявні риси «портрета» Русі.
Відкриває пролог так званий «хор мідних» (звучання мідно-духової групи оркестру). Тема здіймається як «епічний пам'ятник».
Оригінальним є оркестрове рішення ніжного весільного хороводу - м'який рух акордів у виконанні арфи на тлі жорстких звукосполучень флейт.
Послухаймо пролог, вступний розділ балету «Ольга».І спробуймо уявити «портрет» стародавньої Русі.

Слухання. Є. Станкович. Балет «Ольга»

Євген Станкович Балет «Ольга». Пролог

Аналіз прослуханого твору


Яким Ви уявили собі портрет Київської Русі?
Якими музичними засобами створений портрет?


Відомості про неофольклоризм

Більшість сучасних українських композиторів використовують творчий метод, який поєднує фольклорні здобутки з різноманітними технологічними засобами сучасності. Сучасним творам це надає оригінальності, а мелодичні інтонації на основі фольклору значно збагачуються.
І називається це неофольклоризмом.
Неофольклоризм - цей творчий метод оновлення засобів композиції у європейській музиці кінця XX ст. шляхом використання фольклорних джерел.
Найбільш яскраво цей метод втілений у фольк-опері Станковича «Цвіт папороті».

«Мене цілковито захопила ідея написати сучасний твір на основі українського фольклору. Я вивчив практично всі музичні матеріали Інституту мистецтвознавства, фольклору й етнографії і зупинився на фольклорних зразках Центральної України. Для мене це було справжнім відкриттям! Важко назвати ще хоча б один народ серед народів світу, який би мав таке пісенне багатство. Адже кожна пісня — це істинний шедевр», - розповідає композитор про створення фольк-опери «Цвіт папороті».
Фольк-опера була насамперед новим словом у музиці: вперше поєдналися народний хор з його специфічною подачею звуку та неповторними тембрами (зокрема, «грудними» сопрано) і великий симфонічний оркестр. Розширений за рахунок введення народних інструментів. Вперше Народний хор відтворював сучасну, вкрай складну музичну мову, одночасно співали три жіночі й два чоловічі хори, причому, кожен своє. Це нагадувало справжню революцію в академічній музиці.

Слухання. Є. Станкович. Фольк-опера «Цвіт папороті». Фрагмент

Сучасна постановка опери є закінченим твором у чотирьох частинах: «Людське купало», «Русалчині купала», «Відьомське купало», «Заключне купало». Це видовищна історія кохання, що пройшло випробування Вогнем, Водою, відьомськими марами й людським осудом. Яскраві хореографічні образи, барвисті костюми викликають у пам'яті картини з «Весни священної» Ігоря Стравінського чи «Скіфської сюїти» Сергія Прокоф'єва з їх оспівуванням дохристиянської стихії.
Євген Станкович Фольк-опера «Цвіт папороті». Фрагмент

Заповіт наступним поколінням


Прислухаймось до мудрих слів Євгена Станковича :
«Духовність безмежна як і людське життя. Все, що чинить людина, її вчинки її дії на цій землі, і є духовність»
Чи співзвучні ці слова Вашим поглядам?


Демонстрація «Пісні на добро»

Пропоную від мудрих думок перейти до мудрих пісень. Щоб побажати усім щастя, радості й добра, як у пісні Івана Карабиця на вірші Юрія Рибчинського.
«Пісня на добро» Сл. Ю. Рибчинського, муз. І. Карабиця

Розучування пісні. «Пісня на добро»

Тестове завдання 1

Позначте всі правильні твердження.
Неофольклоризм — оновлення засобів композиції в європейській музиці кінця XX ст. шляхом використання фольклорних джерел
Неофольклоризм — поєднання старовинних шарів фольклору з різноманітними технологічними засобами нашої сучасності
Неофольклоризм — поєднання музичного фольклору з хореографією, театром, живописом

Тестове завдання 2
Позначте всі правильні твердження.
Ознаки, за якими жанр опери «Цвіт папороті» визначено як «фольк-опера»
вирішальну роль в опері відіграє фольклор народів світу;
фольклор є витоком образності (історичні нариси, народні звичаї, прикмети, фантазії);
фольклор є основою мелодики

Тестове завдання 3
Позначте всі правильні твердження.
Оберіть фільми, музику до яких написав Є.Станкович
«Цвіт папороті»
«Легенда про княгиню Ольгу»
«Ярослав Мудрий»

Тестове завдання 4
Позначте всі правильні твердження.
Українські композитори, які є представниками сучасної композиторської школи
Євген Станкович
Леонід Грабовський
Валентин Сильвестров
Максим Березовський
Микола Лисенко
Микола Леонтович

Підсумки уроку

«Що б там не було на цьому світі, яка б техніка не з'явилася в майбутньому, та якщо не торкнеться твору рука талановитого майстра, нічого з того не буде».
Ці мудрі слова належать відомому композитору та диригенту Ігорю Стравінському. І справді, ніякий розвиток сучасних засобів не замінить нам те, за що ми любимо Моцарта, Шопена, Чайковського, Бетховена, Лятошинського, Ревуцького…
Бажаємо і вам, друзі, дружити з музикою найталановитіших майстрів.
І спілкуватися з нею якомога частіше.

Урок №34. Музика і сучасність (узагальнення)    

Вступ

Вітаю, старшокласники!
Сьогодні ми догодимо практично всім, адже пригадаємо, хоча б фрагментарно, твори, яки ми слухали цього навчального року.
Кожному твору, кожному автору – знайдеться своє місце!

Асоціативний ряд

Назвіть композитора за таким асоціативним рядом:

Німеччина, скандинавські міфи, симфонізація опери;
P. Вагнер

«Айвазовський в музиці», Схід, казка;
Микола Римський-Корсаков

Віктор Гюго, Італія, жахлива трагедія, блазень
Джузеппе Верді

Уїльям Шекспір, кохання, родова ворожнеча, балет
Сергій Прокоф’єв

музичний калейдоскоп Америки, музичний магазин, симфо-джаз;
Джордж Гершвін

Б. Пророков, апокаліпсис, авангард
Леонід Грабовський

Великий тріумфатор, всесвітнє братерство, Ф. Шіллер
Людвіг ван Бетховен

«Молитва за Україну», хоровий жанр, Т. Шевченко
Микола Лисенко

Княгиня Ольга, фольк-опера, неофольклоризм
Євген Станкович

Великий учитель, вокальна музика, к/ф «Шевченко»
Борис Лятошинський

Бранденбург, кончерто гроссо, поліфонічна мудрість
Йоганн Бах

Слухання музики. Завдання 1

Пропонуємо наступне завдання: назвіть композитора та один з його творів, що прозвучить.
В. Сильвестров. «Кіч-музика»

Слухання музики. Завдання 2
М. Лисенко. Кантата «Б’ють пороги»

Слухання музики. Завдання 3
Л. Бетховен Симфонія № 9. Фінал. Тема Радості

Слухання музики. Завдання 4
Р. Вагнер. Опера «Валькірія». «Політ валькірій»

Слухання музики. Завдання 5
Й. Бах. Бранденбурзький концерт №5

Слухання музики. Завдання 6
Дж. Гершвін. «Рапсодія в блюзових тонах»

Тестове завдання 1

Позначте правильне твердження
Полістилістика – навмисне сполучення в одному творі різнорідних стилістичних елементів
Полістилістика – імітація художнього стилю, характерного для будь-якого автора, жанру, народності, епохи тощо
Полістилістика – поєднання художніх стилів, характерних для будь-якого композитора

Тестове завдання 2
Позначте правильне твердження
Стиль музичного мистецтва ХVІІ- ХVІІІ століть, в якому, на зразок архітектури та живопису, втілювались монументальні та величні образи -
Бароко
Класицизм
Романтизм
Модернізм

Тестове завдання 3
Позначте правильне твердження
Мистецький стиль, представниками якого є композитори Й. Гайдн, В. Моцарт, Л.Бетховен -
Классицизм
Романтизм
Реалізм
Джаз

Тестове завдання 4
Позначте правильне твердження
Стиль музичного мистецтва ХІХ століття, який характеризується інтересом до внутрішнього світу людини, любовної лірики -
Класицизм
Імпресіонізм
Романтизм
Бароко

Тестове завдання 5
Позначте правильне твердження
Назва напрямку симфонічної музики, що органічно поєднує характерні риси європейського симфонізму із джазовими виконавськими елементами -
Симфоджаз
Євроджаз
Джаз-класік
Симфоблюз

Тестове завдання 6
Позначте правильне твердження
Стиль розважальної музики, що з’явився у Великобританії та США на межі 50-60-х років, і має свої виражальні особливості – використання блюзових мелодичних зворотів, перебільшене значення метро-ритму, застосування тембрів електричних музичних інструментів, підсилювачів звуку, особлива – експресивна - манера виконання
Рок
Джаз
Симфоджаз
Реп

Підсумки уроку

Ось ми й пройшли останнє випробовування на знання та розуміння музичного мистецтва.
А наші великі співрозмовники, їх музика пройшли більш вартісне випробовування – випробовування часом.
І вони здали цей іспит на відмінно. Нехай і у вашому подальшому спілкуванні з мистецтвом все також складається на відмінно!
Адже життєздатність музичних творів визначається не лише датою їх створення, а тим, наскільки вона співзвучна з нашими - думками, почуттями, прагненнями, ідеалами…
І глибина мистецтва Баха, і непереможна сила творів Бетховена, і ліричні сповіді композиторів-романтиків, і оригінальність музики ХХ століття завжди будуть потрібні людям.

Урок №35. «Музичне мистецтво» (урок-концерт)    


Вступ

Музика - це ж унікальний вид пам'яті! Ще з дитинства ми маємо можливість «закладати» у звучання певної музики почуття, пов'язані з подіями нашого життя. Але як тільки ми почуємо музику з дитинства, юності, це звучання витягне з нашої пам'яті усе, що з нею пов’язане: події, наші почуття, образи людей, які оточували нас…
Тоді я пропоную сьогодні – на останньому уроці вивчення музичного мистецтва – пригадати усі вивчені нами за цей рік пісні.
І запам’ятати їх на все доросле життя!

Караоке. «Музика»
«Музика» Сл. І. Боровик, муз. Ю. Рожкова

Караоке. «Шкільний корабель»
«Шкільний корабель» Сл. К. Ібряєва, муз. Г. Струве

Караоке. «Я малюю мрію»
«Я малюю мрію» Сл. Н. Погребняк, муз. О. Янушкевич

Караоке. «Моя стежина»
«Моя стежина» Вірші А. Малишка Сл. П. Майбороди

Караоке. «В долонях рідної землі»
«В долонях рідної землі» Сл. В. Тарасенка, муз. В. Раковського

Караоке. «Україна»
«Україна» Сл. і муз. Т. Петриненка

Караоке. «Ласкаво просимо»
«Ласкаво просимо» Сл. В. Крищенка, муз. І. Білозіра

Караоке. «Веселкова пісня»
«Веселкова пісня» Сл. В. Гутник, О. Кононенко, муз. О. Жилінського

Караоке. «Червона рута»
«Червона рута» Вірші та музика В. Івасюка

Караоке. «Колиска майбуття»
«Колиска майбуття» Сл. і муз. В. Дроботенко

Караоке. «Хай живе надія»
«Хай живе надія» Сл. К. Гнатенка, муз. І. Білик

Караоке. «Пісня на добро»
«Пісня на добро» Сл. Ю. Рибчинського, муз. І. Карабиця

Висновки уроку

Ось таким життєрадісним акордом пролунав останній урок «Музичного мистецтва».
Протягом восьми років цей предмет дарував можливість зустрічей з талановитими особистостями, різноманітні враження від спілкування з шедеврами світової музики. Ці враження залишаться з вами назавжди і стануть надійними орієнтирами в безмежному океані музики, що оточує нас.
Безліч мелодій життя, розмаїття його гармоній і ритмів відчули ми за цей час.
Як природно зливаються воєдино ці поняття — Життя і Музика!
Бажаємо Вам подальших успіхів на шляху пізнання краси і гармонії світу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.